“You do, do, do, and do”

“You do, do, do, and do”

 

You make efforts, grow, and develop,
until that one delightful non-moment will make it all vanishes into effortless effort.
 
You learn, gain insights and discover,
so that in one nonexistent second you’ll understand it’s all about the process of unlearning.
 
You practice, practice, practice,
until that one unmanifested twinkle comes and you realize something is working through you, that nothing is yours…namah.
 
You go through suffering, anger and sadness,
so at one imagined day it can be left behind with laughter.
 
You let go, chop, and burn,
until at one joyous moment the Non-dual Reality takes over the dual perspective without loosing its delicate balance of its appearing existence.
 
You do, do, do, do, and exhaust yourself,
so in a non-instant it is realized that it is not you who is doing anything.
 
You walk and stumble, you fall, you get up to walk and walk,
until at one unexpected time the whole path merges into Oneness.
 
You pray and ask Her, the Mother Divine, to come, come, come, come,
so in very precious non-moment you are aware that She is you, She is all there is.
 
You expand, stretch, and expand,
until the one glorious unbounded instant makes it clear you are receding back Home.
 
You focus on, pay attention to, and follow the stream back to its source,
so in one nonexistent sparkle the effect will be you’ll find the beginningless beginning of appearing causation.
 
You move inward, discriminate, and set aside,
until in one imaged second you’ll merges back into the One whose is projecting this dance upon the mirror.
 
You do, do, do, do, do, do, and do
so in one desirable instant of non-doing you understand nothing needs to be done…All is One.
 

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |