Yogische Zelf-bewustzijn Assessment

“Wat hier volgt is een uiteenzetting over Zelf-bewustzijn assessment. Deze Zelf-assessment is echt bedoeld als een evaluatie door jezelf van jezelf. Het is jouw persoonlijke exploratie van je eigen huidige staat van leven en zijn.
We verkennen alles wat hierna volgt zodat we geleidelijk en systematisch komen te zien hoe ze met elkaar interacteren, en hoe de illusie gecreëerd word waarin het lijkt alsof we afgescheiden, individuele wezens zijn. Om met iets te beginnen, welk project dan ook, is het een vereiste dat we de huidige situatie eerst onder ogen zien. Dat is het idee achter het assessment hieronder; het is een proces van periodiek beoordelen waar we zijn op deze reis van het blootleggen van valse identiteiten, ons altijd bewust van het doelloze doel van ontwaken richting de reeds bestaande eenheid of heelheid.”

~ Swami Jnaneshvara
 
Deze web-pagina werkt samen met het gedeelte van de website genaamd “Wat is …?” Hieronder vind je alle woorden in dezelfde volgorde als het Yogische Zelf-bewustzijn Assessment PDF.
 
De gehele PDF over Yogische Zelf-bewustzijn Assessment is bijna vertaald en zal zodra het klaar is op de website worden geplaats.
Download hier de Engelse versie van het Yogic Self-bewustzijn Assessment PDF.

YOGISCHE ZELF-BEWUSTZIJN ASSESSMENT

Vijf staten van de Mind: Kshipta, Mudha, Vikshipta, Ekagra, Nirodhah
 
Vijf inspanningen: Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi, Prajna
 
Vier Attitudes: Vriendelijkheid, Compassie, Ondersteunend zijn, Acceptatie
 
Vier functies van de mind: Manas, Chitta, Ahamkara, Buddhi
 
Vier Primitieve Fonteinen: Eten, Slaap, Seks, Zelfbehoud
 
Jnanendriyas: Ruiken, Proeven, Zien, Tastzin, Horen
 
Karmendriyas: Eliminatie, Voortplanting, Bewegen, Grijpen, Spreken
 
Vijf vayus: Prana, Apana, Samana, Udana, en Vyana vayus
 
Vijf Bhutas/Elementen: Aarde, Water, Vuur, Lucht, Ruimte
 
Drie Gunas: Sattvas, Rajas, Tamas
 
Cirkeldiagram: Acties, Zintuigen, Lichaam, Ademhaling, Bewuste Mind, Actieve Onbewuste Mind, Latent Onbewuste Mind, Centrum van Bewustzijn
 
Vijf Soorten Gedachten: Pramana (correct). Viparyaya (incorrect), Vikalpa (fantasie), Nidra (slaap), Smriti (geheugen)
 
Vijf kleshas: Avidya, Asmita, Raga, Dvesha, Abhinivesha
 
Vier stadia van kleshas: Udaram (actief), Vicchinna (gescheiden), Tanu (verzwakt), Parsupta (latent)
 
Vier Soorten avidya: Tijdelijk/Eeuwig, Puur/Onrein, Pijn/Genot, Niet-Zelf/Zelf
 
Acht treden van Yoga: Yamas, Niyamas, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi
 
Vijf yamas: Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha
 
Vijf niyamas: Saucha, Santosha, Tapas, Svadhyaya, Ishvara pranidhana
 
Chakras: Muladhara, Svadhistana, Manipura, Anahata, Visshudha, Ajna, Sahasrara
 
Bronnen van Karma: Acties/Spraak/Gedachten, Ahamkara/Ego, Vervuld/Onvervuld, Kama, Samskaras, Primitieve Driften, Avidya, Centrum van Bewustzijn
 
Doshas van Ayurveda: Vata, Pitta, Kapha
 

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realizatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realizatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realizatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |