Yogische Niet-Zelf Assessment

Hieronder vind je alle woorden in dezelfde volgorde als de PDF “Yogische Niet-Zelf Assessment”. De oranje woorden hebben elk hun eigen pagina (de andere pagina’s zijn nog in de maak). Deze pagina’s zijn gemaakt om dieper en uitgebreider in te gaan op het concept zodat het makkelijker wordt om het Assessment waar te nemen en ze te observeren in het dagelijks leven. Elke pagina bevat een korte uitleg, een uitgebreidere uitleg, als het in de Yoga Sutras voorkomt worden de sutras vermeld, en quotes van Swami Rama en Swami Jnaneshvara over elk concept. Als deze selectie van Yogische concepten een onderdeel worden van je observaties zul je ontdekken hoe je ze je niet-zelf vormen en zal het Ware Zelf zichzelf onthullen.

klik hier voor het originele Engelse versie

klik hier voor de Nederlandse PDF

 

YOGISCHE NIET-ZELF ASSESSMENT

Vijf staten van de Mind: Kshipta, Mudha, Vikshipta, Ekagra, Nirodhah
 
Vijf inspanningen: Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi, Prajna
 
Vier Attitudes: Vriendelijkheid, Compassie, Ondersteunend zijn, Acceptatie
 
Vier functies van de mind: Manas, Chitta, Ahamkara, Buddhi
 
Vier Primitieve Fonteinen: Eten, Slaap, Seks, Zelfbehoud
 
Jnanendriyas: Ruiken, Proeven, Zien, Tastzin, Horen
 
Karmendriyas: Eliminatie, Voortplanting, Bewegen, Grijpen, Spreken
 
Vijf vayus: Prana, Apana, Samana, Udana, en Vyana vayus
 
Vijf Bhutas/Elementen: Aarde, Water, Vuur, Lucht, Ruimte
 
Drie Gunas: Sattvas, Rajas, Tamas
 
Cirkeldiagram: Acties, Zintuigen, Lichaam, Ademhaling, Bewuste Mind, Actieve Onbewuste Mind, Latent Onbewuste Mind, Centrum van Bewustzijn
 
Vijf Soorten Gedachten: Pramana (correct). Viparyaya (incorrect), Vikalpa (fantasie), Nidra (slaap), Smriti (geheugen)
 
Vijf kleshas: Avidya, Asmita, Raga, Dvesha, Abhinivesha
 
Vier stadia van kleshas: Udaram (actief), Vicchinna (gescheiden), Tanu (verzwakt), Parsupta (latent)
 
Vier Soorten avidya: Tijdelijk/Eeuwig, Puur/Onrein, Pijn/Genot, Niet-Zelf/Zelf
 
Acht treden van Yoga: Yamas, Niyamas, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi
 
Vijf yamas: Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha
 
Vijf niyamas: Saucha, Santosha, Tapas, Svadhyaya, Ishvara pranidhana
 
Chakras: Muladhara, Svadhistana, Manipura, Anahata, Visshudha, Ajna, Sahasrara
 
Bronnen van Karma: Acties/Spraak/Gedachten, Ahamkara/Ego, Vervuld/Onvervuld, Kama, Samskaras, Primitieve Driften, Avidya, Centrum van Bewustzijn
 
Doshas van Ayurveda: Vata, Pitta, Kapha
 

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realizatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelfrealizatie genoemd. Een andere naam voor Zelfrealizatie is Yoga; de vereniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle ogenschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol “de Traditie van de meesters uit de Himalaya” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |