Yoga Sutras 4.22-4.26: Buddhi en Bevrijding

| vorige | volgende | overzicht |

YOGA SUTRAS 4.22-4.26
BUDDHI, ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN EN BEVRIJDING

 

4.22 Wanneer het onveranderlijke Bewustzijn de vorm van dat subtielste aspect van het veld van de mind aan lijkt te nemen (4.18), dan is de ervaring van iemands eigen cognitieve proces mogelijk.
chitteh apratisamkramayah tad akara apattau sva buddhi samvedanam

 • chitteh = van de mind, van het bewustzijn van het veld van de mind
 • apratisamkramayah = onveranderlijke, niet bewegen
 • tad = dat
 • akara = vorm
 • apattau = aangenomen, omgevormd tot, afspiegeling
 • sva = eigen
 • buddhi = weten, kenner
 • samvedanam = kennen, identificeren, ervaren

 

4.23 Daardoor heeft het veld van de mind, dat gekleurd is door/met zowel ziener als het geziene, de potentie om alle objecten waar te nemen.
drastri drisya uparaktam chittam sarva artham

 • drastri = ziener
 • drisya = geziene
 • uparaktam = gekleurd
 • chittam = van de mind, van het bewustzijn van het veld van de mind
 • sarva = ieder, elk, alle
 • artham = objecten

 

4.24 Dat veld van de mind, alhoewel gevuld met ontelbare indrukken, bestaat ten behoeve van een ander observerend Bewustzijn, aangezien het veld van de mind alleen in combinatie met deze indrukken werkt.
tad asankheya vasanabhih chittam api parartham samhatya karitvat

 • tad = dat
 • asankheya = ontelbare
 • vasanabhih = latente potenties, mogelijkheden, subliminale imprints, indrukken
 • chittam = van de mind, van het bewustzijn van het veld van de mind
 • api = alhoewel, ook
 • parartham = voor een ander
 • samhatya = in combinatie met
 • karitvat = actie

 

4.25 Voor degene die het onderscheid tussen de ziener en deze subtielste mind heeft ervaren, komen de valse identificaties en zelfs de nieuwsgierigheid naar de aard van iemands eigen zelf tot een eind.
vishesa darshinah atma bhava bhavana vinivrittih

 • vishesa = onderscheid
 • darshinah = van iemand die ziet
 • atma = Zelf
 • bhava = in de vorm van, de aard van, ten opzichte
 • bhavana = projectie, gevoel, reflectie
 • vinivrittih = volledige stopzetting

 

4.26 Dan neigt de mind naar het allerhoogste onderscheidingsvermogen en wordt het naar absolute bevrijding tussen ziener en geziene getrokken (gravitatie).
tada viveka nimnam kaivalya pragbharam chittam

 • tada = dan
 • viveka = discriminatie, onderscheidingsvermogen
 • nimnam = neigen naar
 • kaivalya = bevrijding, onafhankelijkheid van
 • pragbharam = aangetrokken worden
 • chittam = van de mind, van het bewustzijn van het veld van de mind

De yogasutras en hun woord voor woord vertaling
zijn met toestemming vertaald van www.swamij.com

Sutras zijn vertaald vanuit het Engels met hulp van Darren, bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid

 

| vorige | volgende | overzicht | top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realizatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realizatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realizatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |

Yoga Sutras 3.39-3.49: