Yoga Sutras 4.9-4.12: Onderbewuste Indrukken

| vorige | volgende | overzicht |

YOGA SUTRAS 4.9-4.12
ONDERBEWUSTE INDRUKKEN

 

4.9 Aangezien herinneringen (smriti) en de diepliggende gewoontepatronen (samskaras) in hun verschijning hetzelfde zijn, is er een ononderbroken continuïteit in het uitspelen van deze eigenschappen, ondanks dat er wellicht een onderbreking is in plaats, tijd, of staat van het leven.
jati desha kala vyavahitanam api anantaryam smriti samskarayoh eka rupatvat

 • jati = type van bestaan​​, staat van het leven, de categorie van de incarnatie
 • desha = van plaats, ruimte, plek
 • kala = van tijd, moment
 • vyavahitanam = afzonderlijk, gescheiden, tussen, kloof
 • api = zelfs, hoewel
 • anantaryam = aaneengesloten reeks, ononderbroken reeks
 • smriti = van geheugen
 • samskarayoh = diepe indrukken, afdrukken in het onbewuste, diepste gewoonten, subliminale activatoren, sporen
 • eka-rupatvat = vanwege hun gelijkheid, gelijkenis (eka = één; rupatvat = vorm)

 

4.10 Vanwege de eeuwigdurende aard van de wens om te leven, is er geen beginpunt voor het proces van deze diepliggende gewoontepatronen (samskaras).
tasam anaditvam cha ashisah nityatvat

 • tasam = deze
 • anaditvam = geen begin
 • cha = en
 • ashisah = wil om te leven, wens om het leven
 • nityatvat = eeuwige, blijvende, eeuwigdurende

 

4.11 Aangezien de indrukken (4.10) bijeengehouden worden door oorzaak, motief, substratum en object, verdwijnen deze vier wanneer die diepliggende indrukken verdwijnen.
hetu phala ashraya alambana samgrihitatvat esam abhave tad abhavah

 • hetu = oorzaak
 • phala = motief
 • ashraya = onderlaag, ondergrond, substratum
 • alambana = object dat rust op
 • samgrihitatvat = bijeengehouden
 • esam = van deze
 • abhave = het verdwijnen van
 • tad = hen
 • abhavah = verdwijning

 

4.12 Verleden en toekomst bestaan in de huidige werkelijkheid, ze lijken echter anders omdat ze verschillende eigenschappen of vormen hebben.
atita anagatam svarupatah asti adhva bhedat dharmanam

 • atita = verleden
 • anagatam = toekomst
 • svarupatah = in werkelijkheid, in zijn eigen vorm
 • asti = bestaan
 • adhva = van de paden, voorwaarden
 • bhedat = verschil
 • dharmanam = eigenschappen, vormen

De yogasutras en hun woord voor woord vertaling
zijn met toestemming vertaald van www.swamij.com

Sutras zijn vertaald vanuit het Engels met hulp van Darren, bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid

 

| vorige | volgende | overzicht | top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realizatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realizatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realizatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |

Yoga Sutras 3.39-3.49: