Yoga Sutras 3.4-3.6: Samyama als Subtiel Instrument

| vorige | volgende | overzicht |

YOGA SUTRAS 3.4-3.6
SAMYAMA ALS SUBTIEL INSTRUMENT

 

3.4 Als de drie processen van dharana, dhyana en samadhi tezamen op hetzelfde object, plaats of punt worden toegepast, wordt het samyama genoemd.
trayam ekatra samyama

  • trayam = de drie
  • ekatra = samen, als één
  • samyama = dharana (concentratie), dhyana (meditatie), en samadhi tezamen

 

3.5 Het licht van kennis, transcendent inzicht of hoger bewustzijn (prajna) daalt, verschijnt, of wordt zichtbaar wanneer het drievoudig proces van samyama bemeesterd wordt.
tad jayat prajna lokah

  • tad = van deze
  • jayat = verwerving, meesterschap
  • prajna = licht van de kennis, transcendentale inzicht, hoger bewustzijn
  • lokah = flits, verlichten, wordt zichtbaar, aanbreken

 

3.6 Dat drievoudig proces van samyama wordt geleidelijk toegepast op subtielere niveaus, staten, of stadia van practice.
tasya bhumisu viniyogah

  • tasya = zijn/haar, van dat
  • bhumisu = op de gebieden, staten, stadia
  • viniyogah = toespassing, practice

De yogasutras en hun woord voor woord vertaling
zijn met toestemming vertaald van www.swamij.com

Sutras zijn vertaald vanuit het Engels met hulp van Darren, bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid

 

| vorige | volgende | overzicht | top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realizatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realizatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realizatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |