Yoga Sutras 2.49-2.53: Pranayama, reguleren van de Adem

| vorige | volgende | overzicht |

YOGA SUTRAS 2.46-2.48
PRANAYAMA OF HET REGULEREN VAN DE ADEMHALING, STAP #4 VAN DE 8

 

2.49 Als de geperfectioneerde houding eenmaal bereikt is, volgt het vertragen of het afremmen van de kracht achter, én van de ongereguleerde in- en uitademing, dit wordt het controleren van de ademhaling en expansie van prana (pranayama) genoemd, wat leidt tot de afwezigheid van het bewustzijn van beiden; dit is de vierde stap van de 8 treden.
tasmin sati shvasa prashvsayoh gati vichchhedah pranayamah

 • tasmin = op deze, volgend op (perfectie van meditatie houding)
 • sati = wordt bereikt
 • shvasa = inademing
 • prashvsayoh = uitademing
 • gati = van de ongecontroleerde beweging
 • vichchhedah = vertragen, verzachting of afremmen van de kracht achter
 • pranayamah = expansie van prana, regulatie van de adem


 

2.50 Die pranayama heeft 3 aspecten, dit zijn externe of naar buiten gaande stroming (uitademing), interne of naar binnen gaande stroming (inademing) en de derde is de afwezigheid van beiden gedurende de transitie tussen hen, en is bekend als het vasthouden, stilstaan of uitstellen. Deze zijn gereguleerd doormiddel van plaats, tijd en aantal, waarbij de ademhaling langzaam en subtiel wordt.
bahya abhyantara stambha vrittih desha kala sankhyabhih paridrishtah dirgha sukshmah

 • bahya = extern
 • abhyantara = intern
 • stambha = houden, terughoudendheid, uitstellen, stationair, vasthouden, staking, overgang
 • vrittih = operaties, activiteiten, schommelingen, modificaties, wijzigingen, of verschillende vormen van het veld van de mind
 • desha = plaats, plek, ruimte, locatie
 • kala = tijd, periode, duur
 • sankhyabhih = door deze drie, nummers
 • paridrishtah = gereguleerd door, geobserveerd door
 • dirgha = lang gemaakt, verlengd, langzaam
 • sukshmah = en subtiel, fijn

Stambha is moeilijk te vertalen naar het Nederlands omdat er geen directe vertaling voor dit woord is. De collectie van mogelijke vertalingen duiden samen op wat stambha ongeveer is, maar is nog steeds misleidend. Dus hier een poging om dit concept uit te leggen: stambha is het transitie moment tussen de in- en de uitademing, ZONDER dat je moeite doet om de adem te stoppen. Het is dus GEEN pauze, maar een gedeelte van de stroming van de adem. Je bouwd geen bewuste pauze in, maar elimineert de pauzes, echter compleet paradoxaal kan je deze transitie als een opzichzelfstaand onderdeel zien van de totale ademhaling. In het moment dat de vloeiende transitie plaatsvindt is er noch in- noch uitademing (soms lijkt het of ze er beide zijn). Dus, opnieuw paradoxaal, is er in de ademhaling een moment die als nummer drie belabelt kan worden, als transitie zonder dat het een doelbewuste pauze is. In dit moment ben je het dichtsbij de vierde pranayama is omdat het zo’n subtiel moment is… Nu is het wellicht duidelijk dat stambha anders is dan het vasthouden van de adem, of het stil laten staan van de adem of uitstellen van de adem. Echter zijn dit voorbeelden van hoe stambha worden vertaald naar het Nederlands, omdat we simpelweg geen vertaling hebben voor het woord stambha.

 

2.51 De vierde pranayama is die constante prana die de anderen—die opereren in de externe en interne gebieden of velden—overtreft, voorbij gaat, of er achter ligt.
bahya abhyantara vishaya akshepi chaturthah

 • bahya = extern
 • abhyantara = intern
 • vishaya = regio, sferen, gebieden, velden
 • akshepi = voorbij gaan aan, overtreffen, opzij zetten van
 • chaturthah = de vierde

 

2.52 Door deze pranayama wordt de sluier van karmasheya (2.12) —die het innerlijke licht of verlichting bedekt—uitgedund, verminderd en vernietigd.
tatah kshiyate prakasha avaranam

 • tatah = vervolgens, daardoor, daaruit, van deze
 • kshiyate = wordt vernietigd, verdund, vermindert, verdwijnt
 • prakasha = licht, verlichting
 • avaranam = sluier, bedekking

 

2.53 Middels deze practices en processen van pranayama, wat de vierde van de acht stappen is, verwerft of ontwikkeld de mind de geschiktheid, bekwaamheid of het vermogen voor ware concentratie (dharana), wat in zichzelf de zesde stap is.
dharanasu cha yogyata manasah

 • dharanasu = voor concentratie, voor dharana
 • cha = en
 • yogyata = geschiktheid, voorbereiding, kwalificatie, vermogen
 • manasah = mind

De yogasutras en hun woord voor woord vertaling
zijn met toestemming vertaald van www.swamij.com

Sutras zijn vertaald vanuit het Engels met hulp van Darren, bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid

 

| vorige | volgende | overzicht | top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realizatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realizatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realizatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |