Yoga Sutras 2.30-2.34: Yamas en Niyamas

| vorige | volgende | overzicht |


 

YOGA SUTRAS 2.30-2.34
YAMAS EN NIYAMAS, STAP #1 en #2

 

2.30 Geweldloosheid of niet-schaden (ahimsa), waarheidsgetrouw (satya), onthouding van stelen (asteya), altijd bewust zijn van de allerhoogste werkelijkheid (brahmacharya) en begeerteloosheid, het beteugelen van de zintuigen door middel van niet-grijpen (aparigraha) zijn de vijf yamas, de commitments voor zelf-regulatie of beteugeling; en dit zijn de eerste van de acht stappen van Yoga.
ahimsa satya asteya brahmacharya aparigraha yama

 • ahimsa = geweldloosheid, niet-schaden, niet-pijn-doen
 • satya = waarheidsgetrouw, eerlijkheid
 • asteya = niet stelen, onthouding van diefstal
 • brahmacharya = wandelen in het bewustzijn van de hoogste realiteit, zelfbeheersing, herinneren van het goddelijke, het beoefenen van de aanwezigheid van God
 • aparigraha = begeerteloosheid, vrij zijn van bezitsdrang, vrij zijn van het vasthouden via zintuigen, vrij zijn van hebzucht, niet grijpen, vrij zijn van verwennerij
 • yama = codes van zelfbedwang, beteugeling, onthoudingen, zelfregulering


 

2.31 Deze commitments van zelf-regulatie of beteugeling vormen een geweldige gelofte wanneer deze universeel worden toegepast, en wanneer ze niet gelimiteerd worden door overwegingen in verhouding tot welk soort levende wezen dan ook, noch door plaats, tijd, of situatie.
jati desha kala samaya anavachchhinnah sarva-bhaumah maha-vratam

 • jati = type geboorte, soorten, staat van het leven
 • desha = ruimte, plaats
 • kala = tijd
 • samaya = omstandigheid, staat, overweging
 • anavachchhinnah = niet beperkt door
 • sarva-bhaumah = universeel, in alle niveaus (sarva = all; bhaumah = niveaus, gedeeltes, sferen)
 • maha-vratam = grote gelofte (maha = grote, geweldige; vratam = gelofte)

 

2.32 Reinheid en puurheid van het lichaam en mind (shaucha), een houding van tevredenheid (santosha), onthouding of training van de zintuigen (tapas), zelfstudie en reflecteren op de heilige woorden (svadhyaya) en een houding van overgave naar en in je eigen bron (ishvara pranidhana) zijn het inachtnemen of het beoefenen van zelf-training (niyamas) en zijn de tweede stap op de ladder van Yoga.
shaucha santosha tapah svadhyaya ishvarapranidhana niyamah

 • shaucha = puurheid van het lichaam en mind
 • santosha = tevredenheid
 • tapah = training van de zintuigen, ascese (boetedoeningen, ontzeggingen, afstand doen)
 • svadhyaya = zelfstudie en reflecteren op de heilige woorden
 • ishvara = creative bron, causaal veld, God, hoogste Guru of leraar,
 • pranidhana = het beoefenen van de aanwezigheid, inzet, toewijding, overgave van de vruchten van practice
 • niyamah = naleven of beoefening van zelf-training


 

2.33 Wanneer je gehinderd wordt in het beoefenen van deze commitments van zelf-regulatie of beteugeling (yamas) en het inachtnemen of beoefenen van zelf-training (niyamas), als gevolg van negatieve, ongezonde, storende of afwijkende gedachten, zouden principes in de tegenovergestelde richting, of de tegenovergestelde gedachte, moeten worden gecultiveerd.
vitarka badhane pratipaksha bhavanam

 • vitarka = vervelende/problematische gedachten, afwijkende (van de yamas en niyamas)
 • badhane = verstoord door, gehinderd door
 • pratipaksha = tegenovergestelde, tegengestelde gedachten of principles
 • bhavanam = cultiveren, aanwennen, nadenken over, contempleren over, reflecteren op

 

2.34 Acties die voortkomen uit zulke negatieve gedachten worden óf direct door onszelf uitgevoerd, óf worden veroorzaakt omdat ze via anderen uitgevoerd worden, óf worden goedgekeurd als ze door anderen uitgevoerd worden. Al deze acties kunnen voorafgaan aan, of uitgevoerd worden door boosheid, hebzucht, of verwarring, en kunnen licht, matig of intens zijn in aard. De tegenovergestelde gedachte of het principe in de tegenovergestelde richting, dat was aanbevolen in de vorige sutra, is jezelf eraan herinneren dat ‘deze negatieve gedachten en acties de reden zijn van eindeloze ellende en onwetendheid’.
vitarkah himsadayah krita karita anumoditah lobha krodha moha purvakah mridu madhya adhimatrah dukha ajnana ananta phala iti pratipaksha bhavanam

 • vitarkah = vervelende/problematische gedachten, afwijkende (van de yamas en niyamas)
 • himsadayah = schadelijk en de andere (himsa = schadelijk; adayah = enzovoort)
 • krita = uitgevoerd (door jezelf)
 • karita = veroorzaakt, worden gedaan (door andere)
 • anumoditah = ingestemd, goedgekeurd (wanneer het door andere gedaan wordt)
 • lobha = hebzucht, verlangen
 • krodha = boosheid
 • moha = waan, verwarring
 • purvakah = voorafgaan aan
 • mridu = mild, lichte
 • madhya = matig
 • adhimatrah = intens, extreem
 • dukha = ellende, pijn, lijden, verdriet
 • ajnana = onwetendheid (a =zonder; jnana = kennis/weten)
 • ananta = oneindig, zonder einde (an = on; anta = eind)
 • phala = vruchten, resultaten, effecten
 • iti = dus
 • pratipaksha = tegenovergestelde, tegengestelde gedachten of principles
 • bhavanam = cultiveren, aanwennen, nadenken over, contempleren over, reflecteren op

De yogasutras en hun woord voor woord vertaling
zijn met toestemming vertaald van www.swamij.com

Sutras zijn vertaald vanuit het Engels met hulp van Darren, bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid

 

| vorige | volgende | overzicht | top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realizatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realizatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realizatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |