Yoga Sutras 1.30-1.32: Obstakels en Oplossingen

| vorige | volgende | overzicht |

YOGA SUTRAS 1.30-1.32
OBSTAKELS EN OPLOSSINGEN

 

1.30 Vanzelfsprekend kom je op het pad negen verschillende afleidingen tegen als zijnde obstakels, namelijk lichamelijke ziekte, neiging van de mind om niet efficiënt te functioneren, twijfel of besluiteloosheid, gebrek aan aandacht voor het nastreven van de middelen die leiden tot samadhi, luiheid in mind en lichaam, het niet kunnen reguleren van de wensen voor wereldse objecten, verkeerde aannames of gedachten, falen in het bereiken van stadia in de practice, en instabiliteit in het behouden van een niveau van practice zodra het is bereikt.
vyadhi styana samshaya pramada alasya avirati bhranti-darshana alabdha-bhumikatva anavasthitatva chitta vikshepa te antarayah

 • vyadhi = aandoening, ziekte
 • styana = mentale luiheid, inefficiëntie, nietsdoen, uitstel, sufheid
 • samshaya = besluiteloosheid, twijfel
 • pramada = onzorgvuldigheid, nalatigheid
 • alasya = traagheid, loomheid, luiheid
 • avirati = sensualiteit, gebrek aan onthechting, falen om van wereld af te keren, verlangen
 • bhranti-darshana = onjuiste standpunten of perceptie, verwarring van filosofieën (bhranti = onjuiste; darshana = inzichten, perceptie)
 • alabdha-bhumikatva = falen in het bereiken van stadia in de practice (alabdha = niet bereiken, niet verwerven; bhumikatva = stadium, staat, vaste ondergrond)
 • anavasthitatva = instabiliteit, glijden, het onvermogen om te behouden
 • chitta-vikshepa = afleidingen van de mind (chitta = veld van de mind; vikshepa = afleidingen, afwijkingen)
 • te = ze zijn, dit zijn
 • antarayah = obstakels, belemmeringen

 

1.31 Tevens verschijnen er nog vier andere gevolgen uit deze obstakels, deze zijn: 1) Mentale of fysieke pijn, 2) verdriet en verslagenheid, 3) rusteloosheid, trillen, of angst, en 4) onregelmatigheden in de in- en uitademhaling.
duhkha daurmanasya angam-ejayatva shvasa prashvasah vikshepa sahabhuva

 • duhkha = pijn (mentale of fysieke)
 • daurmanasya = verdriet, wanhoop, neerslachtigheid, frustratie, depressie, angst, verslagenheid
 • angam-ejayatva = onrust, wankel, beweging, trillen van de ledematen of lichaam (anga = ledematen of lichaam, ej= trillen)
 • shvasa = inhalatie, inspiratie (implicerend onregelmatige inhalatie)
 • prashvasah = uitademing, expiratie (implicerend onregelmatige uitademing)
 • vikshepa = afleidingen
 • sahabhuva = metgezellen, correlaten

 

1.32 Om deze negen obstakels en hun vier gevolgen te voorkomen of ermee om te gaan, wordt aanbevolen om de mind één-puntig te maken; train het om te focussen op een enkel principe of object.
tat pratisedha artham eka tattva abhyasah

 • tat = die, hun
 • pratisedha = preventie, ontkenning, neutraliseren, verbod, tegengestelde, verwijdering
 • artham = voor, ten behoeve van, teneinde
 • eka = enkel
 • tattva = waarheid, principe, onderwerp, werkelijkheid
 • abhyasah = practice/beoefening, cultiveren van een gewoonte

De yogasutras en hun woord voor woord vertaling
zijn met toestemming vertaald van www.swamij.com

Sutras zijn vertaald vanuit het Engels met hulp van Darren, bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid

 

| vorige | volgende | overzicht | top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realizatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realizatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realizatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |