Yoga Sutras 1.5-1.11: Ont-Kleuren van Gedachten

| vorige | volgende | overzicht |

YOGA SUTRAS 1.5-1.11
HET ONT-KLEUREN VAN JE GEDACHTEN


 

1.5 Deze grove en subtiele gedachtepatronen (vrittis) zijn er in vijf soorten, waarvan sommigen gekleurd (klishta) en anderen niet gekleurd (aklishta) zijn.
vrittayah pancatayah klishta aklishta

 • vrittayah = de vritttis zijn
 • pancatayah = vijf-voudig (en in twee soorten); panch betekent vijf
 • klishta = gekleurd, pijnlijk, getroffen, gekweld, onzuiver; ‘klish’ betekent het veroorzaken van problemen (als ‘klishta’ het bijvoegelijk naamwoord is dan is ‘klesha’ het zelfstandig naamwoord)
 • aklishta = ongekleurd, niet pijnlijk, niet getroffen, niet gekweld, puur, niet doordrenkt met kleshas; een ‘a’ voor een woord betekent zonder of de afwezigheid van; dus ‘aklishta’ is zonder de kleuring ‘klishta’

 

1.6 De vijf soorten gedachtepatronen om te observeren zijn: 1) correct weten (pramana), 2) incorrect weten (viparyaya), 3) fantasie of verbeelding (vikalpa), 4) het object van leegte, wat diepe slaap is (nidra) en 5) herinnering of geheugen (smritti).
pramana viparyaya vikalpa nidra smritayah

 • pramana = echte of geldige cognitie, correct weten, juiste kennis, geldig bewijs, helder zien
 • viparyayah = onechte cognitie, onoordeelkundigheid, verkeerde cognitie, misvatting, onjuiste kennis, incorrect weten, niet helder zien
 • vikalpah = verbeelding, verbale misvatting of waan, fantasie, hallucinatie
 • nidra = diepe slaap
 • smritayah = geheugen, herinnering

 

1.7 Er zijn drie manieren om correcte kennis (pramana) te vergaren: 1) via waarneming of perceptie, 2) redenering of bevinding en 3) getuigenis of bevestiging van anderen die kennis bezitten.
pratyaksha anumana agamah pramanani

 • pratyaksha = directe waarneming of cognitie
 • anumana = conclusie, redenering, gevolgtrekking, bevinding
 • agamah = autoriteit, getuigenis, bevestiging, deskundig bewijs
 • pramanani = geldige methode van weten, bewijs, bron van direct weten

 

1.8 Incorrecte kennis of illusie (viparyaya) is onjuiste kennis die gevormd wordt middels het waarnemen van iets dat anders is dan wat er daadwerkelijk is.
viparyayah mithya jnanam atad rupa pratistham

 • viparyayah = onechte cognitie, onoordeelkundigheid, verkeerde cognitie, verkeerde kennis, misvatting, incorrecte kennis, niet helder zien
 • mithya = van het onwerkelijke, van het onechte, onjuiste, illusie
 • jnanam = weten, kennis
 • atad = niet van zichzelf, dat niet
 • rupa = vorm, aard, verschijning
 • pratistham = gebaseerd op, bezitten, gevestigd, bezetten, standvastig, staande

 

1.9 Fantasie of verbeelding (vikalpa) is een gedachtepatroon dat verbale expressie en kennis heeft, maar waarvoor er geen object of werkelijkheid bestaat.
shabda jnana anupati vastu shunyah vikalpah

 • shabda = woord, geluid, verbale expressie
 • jnana = door kennis, weten
 • anupati = volgend, in volgorde, afhankelijk, voorkomt uit
 • vastu = een realiteit, echt object, bestaand
 • shunyah = ontbloot van, zonder, leeg
 • vikalpah = verbeelding, verbale misconceptie of waan, fantasie, hallucinatie

 

1.10 Droomloze slaap (nidra) is het subtiele gedachtepatroon met als object een traagheid, leegte, afwezigheid, of ontkenning van de andere gedachtepatronen (vrittis).
abhava pratyaya alambana vritti nidra

 • abhava = afwezigheid, niet-bestaan, leegte, het niets, niet plaatsvinden, ontkenning, nietigheid
 • pratyaya = de oorzaak, het gevoel, causale of cognitief principe, denkbeeld, inhoud van de mind, gepresenteerd idee, kennis
 • alambana = ondersteuning, ondergrond, leunend op, afhankelijk van, met als basis of fundament
 • vritti = operaties, activiteiten, fluctuaties, modificaties, staten, bewegingen, veranderingen, of de verschillende vormen in het veld van de mind
 • nidra = diepe slaap

 

1.11 Herinnering of geheugen (smriti) is een mentale beweging die veroorzaakt wordt door het intern reproduceren van een voorgaande impressie van een object, maar zonder enige toevoeging van andere kenmerken uit diverse bronnen.
anubhuta vishaya asampramoshah smritih

 • anubhuta = ervaren
 • vishaya = objecten van de ervaring, indrukken
 • asampramoshah = niet gestolen, niet verloren, zonder toevoeging
 • smritih = geheugen, herinnering

De yogasutras en hun woord voor woord vertaling
zijn met toestemming vertaald van www.swamij.com

Sutras zijn vertaald vanuit het Engels met hulp van Darren, bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid

 

| vorige | volgende | overzicht | top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realizatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realizatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realizatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |