Viparyaya in Yoga Meditatie

KORTE UITLEG VIPARYAYA

Viparyaya = één van de vijf soorten van gedachten of vrittis; er zijn vijf verschillende bewegingen in het veld van de mind en één daarvan is viparyaya (yogasutra 1.6)
 
Viparyaya = bewegingen in de mind die “incorrecte kennis en incorrecte perceptie” zijn
 
5 verschillende gedachten: pramana, viparyaya, vikalpa, nidra, smriti
 

 
GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”


 
OP DEZE PAGINA:
VIPARYAYA: PRAKTISCH
MEER OVER VIPARYAYA
YOGA SUTRAS OVER VIPARYAYA
SWAMI RAMA OVER VIPARYAYA
SWAMI JNANESHVARA OVER VIPARYAYA

 

VIPARYAYA: PRAKTISCH

Observing Viparyaya
We willen de betekenis van viparyaya begrijpen, maar niet alleen de betekenis van het woord; we willen het ook kunnen observeren in ons dagelijks leven. Dus kies een dag of een week om bewust te zijn van deze beweging van mind, genaamd viparyaya, terwijl je je dagelijkse activiteiten, situaties en conversaties uitvoert. Observeer hoe viparyaya gerelateerd is aan acties, gedachten en spreken. Je wilt je eigen voorbeelden van viparyaya vinden, zodat je directe ervaring van dit concept van viparyaya hebt.
 
Een manier om te beginnen is het vangen van een gedachte, welke gedachte dan ook… aangezien er slechts 5 soorten gedachten zijn, 5 soorten vrittis, moet deze gedachte onder één van deze categorieën vallen. Is deze gedachte gebaseerd op incorrecte kennis of perceptie (viparyaya)? Als het niet viparyaya is; kom er dan met de hulp van buddhi achter welke van de vier andere soorten gedachten die is. Maar als het wel viparyaya is; onderzoek waarom het incorrect is and wat de reden is voor deze incorrecte perceptie. Het is zeer nuttig als je jezelf kunt zien wanneer je niet correct waarneemt, omdat het je bijna direct brengt tot correcte kennis, of op z’n minst dat je toegeeft dat je in dat moment niet weet wat correct is. Viparyaya is het meest krachtig wanneer het onbewust gebeurd, wanneer we niet bewust zijn dat het incorrect is, maar dat we juist denken dat het wel correct is…oops! Daarom is het belangrijk om buddhi alert en scherp te hebben wanneer de percepties de mind binnenkomen (naar manas), wat leidt tot minder viparyaya en meer pramana. Voorbeelden van viparyaya zijn: denken dat je iemand iets hoort zeggen over je, terwijl dat niet waar is. Je kunt de perceptie hebben dat iemand boos is, terwijl dit jouw eigen perceptie is. Je denkt dat het een druif is, maar zodra je een hap neemt realiseer je je dat het niet smaakt naar een druif…oops, het was een olijf.
 
Interne dialoog over viparyaya
Een manier om je bewustzijn ten opzichte van viparyaya te vergroten is letterlijk je mind om hulp te vragen. Mind, kunnen we bewust zijn van viparyaya, en kun je me helpen met het elimineren van de kleuring die zorgt voor deze incorrecte percepties? Het ontkleuren van de kleuringen zal je naar een staat van vairagya (ongehechtheid) brengen. Hoe minder ragas en dveshas (en andere kleshas) er in het veld van de mind zijn, hoe meer vermogen je hebt om dingen waar te nemen zoals ze zijn, en niet door een gekleurde bril waarmee perceptie veranderd. Dit zal viparyaya doen afnemen en pramana doen toenemen. Als je leert om met je mind te praten, zal de mind een geweldige vriend worden die je kan helpen op het pad. Dan begint de mind je helpen bij het overwinnen van viparyaya, geweldig toch!

 

| top |

DAGELIJKSE OBSERVATIES EN ZELF-ASSESSMENT

Uiteindelijk, als viparyaya een onderdeel wordt van constante zelf-bewustzijn/gewaarwording, zwerft het continue rond in je bewustzijn. Het gewaarworden van viparyaya heeft het effect dat je steeds meer het woord viparyaya gebruikt in je dagelijkse vocubalaire om jezelf te verduidelijken, te uiten en dan zul je ook ontdekken hoe viparyaya zich verhoudt tot andere concepten, processen en inzichten. Bijvoorbeeld, je kunt in gaan zien dat viparyaya is gerelateerd aan avidya, of je vindt een connectie tussen rajas en viparyaya. Uiteindelijk ontdek je hoe al deze concepten samen dansen en door deze de dans te kennen, te leren, leidt het je naar dat wat voorbij alle concepten ligt. Dit komt doordat als je je zelf-bewustzijn vergroot, je ontdekt dat alles wat je kan observeren niet is wie je werkelijk bent, je bent niet viparyaya, maar je bent diegene die in staat is om al deze concepten te zien, te observeren. Daarom moet je zelfs voorbij viparyaya gaan, omdat wie je echt bent achter viparyaya ligt. Dit verhoogt de ongehechtheid naar viparyaya zelf, terwijl je vol ontzag bent voor de schoonheid van de schitterende dans van Bewustzijn wat lijkt te spelen als viparyaya, dat zich lijkt voor te doen als viparyaya. Daarom is het beoefenen van zelf-bewustwording eigenlijk het beoefenen van ongehechtheid, waardoor het ware Zelf zich uiteindelijk onthult.
 
Kijk naar het Engelse PDF self-assessment (assessment-yymmdd.pdf) en het Engelse PDF waarin de dagelijkse doelen en dagelijks observaties staan (sumseven-yymmdd.pdf) op de website www.abhyasaashram.org (als je op deze webpage bent, scroll dan helemaal naar beneden om PDF’s te downloaden.) Deze PDF’s kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen om je begrip van en over viparyaya te onderzoeken en verdiepen.

 

| top |

MEER OVER VIPARYAYA

Cultiveer pramana in plaats van viparyaya
Langzaamaan willen we naar een staat van alertheid en ongehechtheid bewegen, waarin al onze percepties correct zijn (pramana) en viparyaya achterwege is. Zolang dit niet het geval is, wees je vooral bewust van je percepties and herinner op liefdevolle wijze dat je dingen niet altijd helder ziet. Hierdoor hou je een deur open om je percepties te kunnen corrigeren en om je flexibel te maken wanneer je percepties incorrect blijken te zijn. Verblijf in een state van ahimsa, zowel naar jezelf als naar anderen. Leren = experimenteren = jezelf toelaten om fouten te maken; wanneer iets incorrect is, corrigeer het, of erken het en wees vastberaden om het niet nog een keer te herhalen…maak je geen zorgen…je hebt zojuist iets geleerd en ben een stukje gegroeid in bewustzijn!
 
Pramana, vikalpa, of viparyaya kunnen allen tegelijktijd plaatsvinden
Wanneer je naar een object kijkt en je alle eigenschappen ervan waarneemt, dan kun je beoordelen wat voor object het is. Als je naar een pop kijkt, weet je dat het een pop is; dat is correcte kennis (pramana). Tegelijkertijd is het ook makkelijk om te zien dat het slechts een stuk plastic en textiel is. Afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, kun je zeggen dat het pramana (het is een pop) is, of kun je zeggen dat het viparyaya is, aangezien het niets anders is dan plastic. Of je ziet dat de pop in het plastic vikalpa is; je fantaseert dat het een pop is. Ander voorbeeld: dit is een scherm waar je naar kijkt, toch? Dit is correcte kennis, genaamd pramana. Maar als je begint te begrijpen dat de gehele manifestatie een dans van shakti is, of de illusie van maya, dan kun je redelijkerwijs zeggen dat alles geobserveerd kan worden als vikalpa of viparyaya. Want te denken dat het een scherm is, is niet correct. Het is shakti, maya, of the dans van leela! Het hangt dus af van hoe je naar een vritti kijkt; en je realiseert dat je je standpunt kunt zien als pramana, vikalpa of viparyaya. Om de prachtige praktische applicatie van deze vijf vrittis niet te verliezen is het waardevol om te weten dat iets correct wordt waargenomen; dit wordt dus pramana genoemd. Wanneer iets een fantasie is of incorrect wordt waargenomen, wordt dit vikalpa of viparyaya genoemd.

 

| top |

YOGASUTRAS OVER VIPARYAYA

1.6 De vijf soorten gedachtepatronen om te observeren zijn: 1) correct weten (pramana), 2) incorrect weten (viparyaya), 3) fantasie of verbeelding (vikalpa), 4) het object van leegte, wat diepe slaap is (nidra) en 5) herinnering of geheugen (smriti).
pramana viparyaya vikalpa nidra smritayah

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

1.8 Incorrecte kennis of illusie (viparyaya) is onjuiste kennis die gevormd wordt middels het waarnemen van iets dat anders is dan wat er daadwerkelijk is.
viparyayah mithya jnanam atad rupa pratistham

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra

 

| top |

SWAMI RAMA OVER VIPARYAYA

”Wanneer je iets niet in de daadwerkelijke vorm ziet, en je kunt het geen definieve naam geven, dan is dat verkeerde kennis, of viparyaya. Verkeerde kennis is die kennis die nergens door ondersteund wordt. Als ik dorst heb terwijl ik in een auto door de woestijn rij, en ik denk dat ik water zie maar als ik dichterbij kom en zie dat er geen water is, dan is dat verkeerde kennis. Viparyaya is een fata morgan of luchtspiegeling. Er is een substantie in je mind en op basis van die substantie zie je water. Vervormde kennis is viparyaya. Velen mensen begrijpen het verschil tussen viparyaya en fantasie niet. Je weet hoe een slang eruit ziet. Als je in het donker een touw ziet en denkt dat het een slang is, dat viparyaya. Viparyaya is die kennis die gebaseerd is op een substantie, echter is het onjuiste kennis. Fantasie is heel anders. Fantasie is de creatie van een gekke mind.”
~ Samadhi blz. 143

 

| top |

SWAMI JNANESHVARA OVER VIPARYAYA

Lees het hele artikel “Witnessing” op www.swamij.com
Viparyaya/incorrect, onecht, verkeerd, inaccuraat, verkeer geïnterpreteerd, onduidelijk: onechte kennis, verkeerde of incorrecte kennis, inaccurate perceptie, niet-onderscheidde gedachten, vertroebeld denken.
 

Lees het hel artikel “Yoga Sutras 1.5-1.11 Un-coloring Your Thoughts” op www.swamij.com
Een klassiek voorbeeld van een verschuiving in perceptie is de Vaas van Rubin, wat zowel een foto is van een vaas alsmede een foto van twee gezichten laat zien. De yogis hebben twee klassieke voorbeelden van de misperceptie genaamd viparyaya. De eerste is een touw verwarren met een slang wanneer het licht verminderd is, zoals tijdens een schemering. Touw is altijd touw, maar de mind interpreteerd het op dat moment verkeerd. De tweede is vergelijkbaar, namelijk het verwarren van een paal op de afstand alszijnde een man die in de schaduw staat.

 

Vertaald vanuit het Engels door Darren, bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid

GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realizatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realizatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realizatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |