Videos

NEDERLANDSE VIDEOS

Eenheid (Yoga) speelt als Diversiteit

Deze video is onderdeel van een Nederlandse online cursus “Yoga Meditatie voor Zelfrealisatie”
Voor meer info over de cursus klik hier
“…Als jij en ik ons terugtrekken in en naar de Bron vanwaaruit wij zijn gekomen, duiken we dan in en naar andere Bronnen? Nee. We zijn niet slechts verbonden. We komen uit dezelfde Bron. We komen allemaal uit dezelfde Bron. Kun je het “zien”… Alles, alle verschijnende vormen komen uit Dat.” Dit is de subtielere betekenis van Yoga.

Introductie video Online Cursus “Yoga Meditatie voor Zelfrealisatie”

7 uur materiaal, 44 videos en vele extras…
Voor meer info over de cursus klik hier

ENGELSE VIDEOS

Unity (Yoga) plays as Diversity

If you and I receded into the Source out of which we emerged do we dive into different Sources? No. We are not merely connected. We are coming from the same Source. We all come from the same Source. Can you “see” it…. Everything, all appearing forms come from That. And this is actually the subtler meaning of Yoga…

Non-dual Consciousness and Practice

This video will show you the apparent paradox of non-dual Consciousness and practice. How do they go together? If there is only one formless non-dual consciousness, why should you do practice? Consciousness is all there is! But as long as the attachment is there, and the apparent manifestations seem to exist within the formless non-dual Consciousness, there appears to be a path to follow and practices to do. Therefore watch to video to inspire you to do practice so that you can dive into non-dual formless Consciousness……

Meditation; a universal process

A living tradition of meditation masters has given us a road-map as a guide to find that reality. This map is of both you (microcosm) and the manifestation (macrocosm). Thus, these masters have told us that by knowing yourself, you will also come to understand the whole of existence.
Their universal way of meditation teaches us to dive deep within, going from gross to subtle, to subtler, to the subtlest aspect of your being and beyond. From form to formless…From movement to stillness…
What is the universal process of meditation?
Meditation is a systematic process of moving through body, through breath, through mind to go beyond……

Yogasutras; Avidya

Another attempt to describe the indescribable. Another attempt to communicate which cannot be communicated through words, forms (and animation). The non-dual reality lies beyond all appearing dual expressions…Yet if we don’t try, how do we find this non-dual Reality? So here another…

(A)Para Vidya within Sri

There is only little to know. All there is to know…is knowing itself. All there is to know…is the One who knows, The One who is hiding beyond all we know as mere knowledge. All there is to know…is the Unity that flows within all mere knowledge disguised as diversity. All there is to know…is the knowledge of Sri, the Vidya of Sri…

Meditation: from HERE to Self-realization

Yoga Meditation: To go BEYOND the “HERE AND NOW” happens when you bring the mind in a HERE, by keeping the mind in a space…

Yoga, Vedanta, and Tantra seen through Circles

Hidden in ignorance…Hidden in attachment…Hidden in bondage…is a wave. An eternal outgoing wave of Consciousness

Invisible

Invisible for the eye shines in all a Light, Un-findable for our thinking is this Light, a moment where AUM resides. Ungraspable in the outside world is this Light the unconditional Love we all search for

SPAANSE VIDEOS

Meditacion; un proceso de caracter universal

Una tradición viva de maestros de Meditación nos ha dado un mapa como guía para hallar dicha realidad. Este mapa eres tú mismo/a y la manifestación. Lo que los maestros nos han dicho es que conociéndose uno mismo, también se llega a comprender la totalidad de la existencia.
Su forma universal de meditación nos enseña a sumergirnos hondo en nuestro ser, yendo del aspecto denso al sutil, al más sutil, a lo más sutil, y más allá. De la forma a lo sin forma. Del movimiento a la quietud.
¿De qué se trata el proceso universal de la meditación?
La Meditación es un proceso sistemático; uno se desplaza a través del cuerpo, de la respiración y de la mente, para ir más allá……

 

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle ogenschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |