Upāsanā

(moet nog vertaald worden)
Sankalpa shakti is a prerequisite for entering the subtle realms within. Without it, one cannot tread the path of bhakti. Bhakti means compassion plus devotion. When the seeker equips himself with these two exquisite qualities, he is fully prepared to tread the path.
Firm faith develops [1] in the company of the sages, [2] by contemplating on the ātman, [3] and by practicing the systematic method of meditation, described below:

  • First learn to sit still, keeping head, neck, and trunk in a straight line, yet remain relaxed.
  • Second, practice withdrawing the senses from the objects of the world by fixing the attention on the flow of breath. make the mind aware that the breath and the mind are like two sides of the same coin; they are inseparable, twin laws of life. It has been proven scientifically that when the mind is agitated, the inhalation and exhalation also become agitated, and jerks, shallowness and several other inconsistencies appear in the flow of the breath.
  • The next step is to realize the nearness of the self within. This is accomplished by gearing the mind and its modification one-pointendly yo the individual self [ātman] only. Upāsanā (literally, “to be near”) means to be constantly aware of the self within. This is the prime goal of that sādhanā which leads the seeker to the highest state of attainment.

Upāsanā, or devotion, has two aspects–external and internal. In external worship, objects such as flowers and fruits are used and rituals, such as the fire ceremony, are performed. In the internal worship, the mind and its modifications are made one-pointed and inward. Then as the Yoga Sutras say, tadā drashtuh sva-rupa avasthānam–the seer is established in his own nature.
~ Swami Rama from introduction to the text Tripura Rahasya
From the book Shakti Sadhana, written by Pandit Rajmani Tigunait
(bold text, and format is done by Swami Ma Tri to emphasis beauty of this fragment)

In this short text Swami Rama eloquent shows us the simplicity of the totality of our practice. It includes Yoga, Vedanta and Samaya Tantra, but without naming them or seeing them as different. This is one practice, one tradition, and one goal, it cannot be divided. They work together without them being separate…

 


 

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realizatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realizatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realizatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!
 

| top |