DEEL 1 – Beoefen zelf-observatie in het Dagelijkse Leven

Overzicht van Beoefening
geschreven door Swami Jnaneshvara Bharati*
*met toestemming vertaald van www.AbhyasaAshram.org
“Summary of Practices, Witnessing and Interne Dialogue”
klik hier voor het originele Engelse versie

klik hier voor de Nederlandse PDF

Dit document is een uitgebreide uitleg van het 7 pagina tellende artikel; “Overzicht van Beoefening”, het volgt precies de outline van de eerste pagina van dat artikel. Het doel van dit uitgebreide document is om de meditatie retraites, lessen en 1-op-1-coaching sessies aan te vullen. De rondjes (in de PDF) in de inhoudsopgave kunnen een handige manier zijn om de onderdelen die je hebt gestudeerd, geleerd en actief aan het beoefenen bent af te vinken. Het kan ook een makkelijke manier zijn om bij te houden waarin je wellicht nog verdere exploratie of coaching nodig hebt.
 

| DEEL 1 | DEEL 2 | DEEL 3 | DEEL 4 | DEEL 5 |

Introductie
DEEL 1: Beoefen zelf-observatie in het dagelijkse leven

   

Introductie

Dit document is een uitbreiding van het één-pagina overzicht “Samenvatting van Oefeningen” dat ik sinds 1996 af en toe heb gebruikt bij het lesgeven en trainen in de Abhyasa Ashram (Florida, Verenigde Staten) en Sadhana Mandir (Rishikesh, India). De samenvatting is geleidelijk aan aangepast om het een steeds betere uitdrukking te laten zijn van de systematische beoefening van meditatie, zoals in het algemeen door Swami Rama was onderwezen aan mij en de wereld. Ik zal dit document blijven aanpassen zodat het een steeds betere hulp wordt bij het beoefenen van de systematische meditatie van de traditie van de meesters van de Himalayas.
 

In liefhebbende dienstbaarheid,
Swami Jnaneshvara

| top |

Zelfstudie gids
Er bestaat ook, als aanvulling op dit document, een 23 pagina tellende zelfstudie gids. Deze gids geeft een overzicht van artikelen op de SwamiJ.com website, van boeken en videos van Swami Rama en van andere bronnen zoals de Yoga Sutra’s en de Upanishads. Het bevat ook suggesties om je eigen vooruitgang te meten bij het toepassen van principes en practices alsook voor het bijhouden van je groepsdiscussies en yoga coaching sessies. Deze gids is zowel online op de website beschikbaar als in gedrukte vorm in de Abhyasa Ashram en bij www.lulu.com/swamij.

| top |

Geprint materiaal van Swami Jnaneshvara
Verschillende boeken en kortere brochures zijn beschikbaar bij www.lulu.com op basis van een print-on-demand dienst. Het exacte website adres is www.lulu.com/swamij. Het belangrijkste boek is het 270 pagina tellende document “Living the Yoga Sutras” (“De Yoga Sutra’s leven”).

| top |

Wat kan meditatie voor jou betekenen
De wetenschap van meditatie is gedurende duizenden jaren beoefend en bestudeerd door aspiranten die hun leven meer sereen, creatief en vervullend wilden maken. Meditatie zal je de mogelijkheid geven je gezondheid, je relaties en de bekwaamheid waarmee je al je activiteiten doet te verbeteren. Dit komt omdat meditatie je iets kan geven dat geen enkele andere techniek kan bewerkstelligen—het brengt je op alle niveaus in contact met jezelf en leidt je uiteindelijk tot het centrum van bewustzijn in jezelf, van waaruit bewustzijn stroomt. ~ Meditation and Its Practices van Swami Rama

| top |

Systematische meditatie door alle niveaus heen
De meditatie van de meesters van de Himalaya, zoals onderwezen door Swami Rama, is een systematische beoefeningdie met bewustzijn van alle niveaus van iemands wezen te maken heeft. Dit leidt langzaam aan tot de directe ervaring van het eeuwige, altijd zuivere centrum van bewustzijn dat vele namen kent zoals purusha, atman, brahman of shakti die één is met shiva. Het is een proces van meditatie in, naar en op atman, het centrum van bewustzijn, alsook meditatie op shakti, het bewustzijn dat de bron is die door de verschillende niveaus heen naar buiten stroomt.

| top |

Meditatie alleen gericht op de ademhaling
Sommige meditatie systemen onderwijzen alleen bewustzijn van de adem. Daarbij gaan ze voorbij aan enige training van het lichaam en vermijden ze introspectie van de mind. Sommigen gaan zo ver te beweren dat de mind niet bestaat en dat je daarom de mind niet hoeft te onderzoeken. Uiteindelijk worden vele mensen die deze richting beoefenen geconfronteerd met de stijfheid en inflexibiliteit van het lichaam en leren ze hoe ze met het lichaam moeten omgaan ter voorbereiding van de meditatie. Zo komen mensen er ook vaak achter, of ze het leuk vinden of niet, dat er een mind is waar ze iets mee moeten zowel tijdens als in voorbereiding op de meditatie.

| top |

Meditatie alleen met een mantra
Er bestaan populaire systemen van meditatie die mantra’s verkopen in een weekend seminar en de deelnemers vertellen dat ze niet met hun lichaam, adem of mind hoeven te werken. Alleen het herhalen van de mantra, een paar minuten per dag, zal hen binnen enkele jaren verlicht maken. Het is gebruikelijk dat nadat deze jaren zijn verstreken, zulke mensen bij één of andere leraar van onze traditie terechtkomen om de ontbrekende stukken van hun spirituele beoefening op te vullen, enigszins verward over het feit dat ze nog niet verlicht zijn.

| top |

De merknaam kundalini yoga
Tegenwoordig is het gebruikelijk dat ademhalings- en pranayama oefeningen gepromoot worden onder de naam “Kundalini Yoga” alsof andere vormen van yoga niet de kundalini energie omvatten. In feite is er niets anders dan kundalini en alle yoga oefeningen zijn gericht op het ontwaken van kundalini, waarbij de individuele kundalini samensmelt met de universele kundalini shakti. De systematische beoefening van de meesters van de Himalaya gebruikt niet alleen pranayama voor het ontwaken van kundalini, maar alle niveaus van iemands wezen, inclusief het lichaam, de adem, de bewuste mind en de verschillende niveaus van de onbewuste of latente mind. Dit zijn allemaal manifestaties van kundalini shakti en maken deel uit van het proces terug naar het volledige ontwaken en realisatie van deze shakti.

| top |

De verschillende gezichten van kriya yoga
Er zijn vele leraren en organisaties die beweren dat hun methode van meditatie kriya yoga is. Dit heeft geleid tot wijd verspreide controversies over wat de echte, ware, authentieke kriya yoga is en wie de juiste bevoegde leraren zijn van kriya yoga. Het is erg nuttig om te weten dat al deze verschillende methodes, leraren en groepen in de kern gebaseerd zijn op de beoefening van het op en neer bewegen van het bewustzijn langs de subtiele ruggegraat, sushumna genoemd, al dan niet met het gebruik van een mantra. Als je de “lijn van leraren” van Swami Rama terug zou volgen en van sommige anderen die beweren kriya yoga tradities te zijn, dan zou je bij dezelfde gemeenschappelijke bron uitkomen. Terwijl ik de term kriya yoga niet als merknaam or marketing term gebruik, en niet in een debat of competitie verzeild wil raken, wees wel bewust van het feit dat sushumna kriya een heel belangrijk onderdeel is van de systematische meditatie methode van onze traditie en dat dit in verschillende onderdelen van dit document besproken wordt. Ongeacht je voorkeur voor leraren, instituties en merknamen, sushumna kriya is een nuttige en diepgaande oefening en wordt sterk aanbevolen.

| top |

Helemaal geen oefeningen doen
Sommige zogenaamde guru’s beweren dat als je je aan hen overgeeft, je helemaal geen sadhana (oefeningen) hoeft te doen; geen asanas, geen werk met de adem of pranayama, geen mantra, geen contemplatie en geen meditatie. Het enige wat je moet doen is een volgeling worden van deze heilige man en de rest wordt voor jou gedaan. Swami Rama noemde dit soort moderne guru’s een spirituele grap en zij zijn zelfs niet de naam gids waardig. Ik ben het volledig met hem eens en ik vind het jammer te moeten zeggen dat ik persoonlijk zulke mensen heb ontmoet die, voor hun eigen gewin van geld en macht, misbruik maken van emotioneel verwarde mensen. Swami Rama legde uit dat je een goede boot nodig hebt om je naar de overkant van de rivier van het leven te brengen. En de leraar of gids is die boot. Hij voegt er echter aan toe dat je de boot niet vereert, iets wat veel van deze mensen promoten.
 
In de traditie van de meesters van de Himalayas komt het volledig schenken van gratie (shaktipata) aan het einde van alle inspanningen van de aspirant, niet aan het begin als een soort vervanging van zelf-inspanning. Wanneer de aspirant alles heeft gedaan wat in zijn of haar vermogen ligt en geen mogelijkheden meer heeft om verder te gaan, dan gebeurt het: de gratie van shaktipata die leidt tot de realisatie waar men naar op zoek was.

| top |

Yoga en fysieke fitness
Het is misschien voor de serieuze beoefenaar een harde waarheid om te accepteren, maar de meerderheid van de mensen in de wereld vandaag de dag zijn volledig verward wat betreft de ware aard van yoga en denken dat het een fysiek fitness systeem is. In plaats van yoga te zien voor wat het werkelijk is: het pad van meditatie dat verlichting brengt. Er is een diepgaand en inzichtelijk artikel over dit onderwerp op de SwamiJ.com website met de titel Modern Yoga versus Traditional Yoga.

| top |

Traditionele betekenis van yoga
Traditioneel verwijst Yoga (Sanskriet: vereniging) naar de realisatie door directe ervaring van de reeds bestaande eenheid tussen de microkosmos van het individu en de macrokosmos van het universele, atman en brahman, jivatman en paramatman, shiva en shakti ofwel de realisatie van purusha die op zichzelf staat, los van prakriti.
 
Yoga is de vereniging van de
  - Microkosmos van individualiteit en de
  - Macrokosmos van universaliteit
 
Yoga is de vereniging van
  - Prana vayu (de naar boven stromende prana) en
  - Apana vayu (de naar beneden stromende prana)
 
Yoga is de vereniging van
  - Atman (Centrum van bewustzijn, het Zelf – Vedanta) en
  - Brahman (Absolute realiteit – Vedanta)
 
Yoga is de vereniging van
  - Jivatman (Ziel als bewustzijn plus kenmerken – Vedanta) en
  - Paramatman (Zelf/ziel als enkel bewustzijn – Vedanta)
 
Yoga is de vereniging van
  - Shiva (Statisch, latent, onveranderlijk, mannelijk – Tantra) en
  - Shakti (Actief, manifesterend, veranderlijk, vrouwelijk – Tantra)
 
Yoga is de ontkoppeling van
  - Purusha (Smetteloos bewustzijn – Sankhya Yoga) en
  - Prakriti (Oorspronkelijk, ongemanifesteerde materie – Sankhya Yoga)

| top |

Teachings van de meesters van de Himalaya
De oude kloosters in de grotten van het Himalaya gebergte vormen de bron van de principes en oefeningen die in dit document worden uiteengezet en onderwezen. Om de een of andere reden hebben de meesters er voor gekozen om deze hoogstaande oefeningen ruim beschikbaar te maken voor de mensheid. Dit zijn dezelfde oefeningen die traditioneel alleen onderwezen werden aan en gepraktiseerd door de meest gevorderde beoefenaars die alles hadden verzaakt, losgelaten (“renunciates”). Ik vermoed dat de meesters deze principes en oefeningen beschikbaar hebben gesteld omdat er in onze huidige wereld behoefte aan is. Er is een kleine groep mensen die een druk leven leiden in de wereld, die voorbereid zijn voor en verlangen naar deze oefeningen en de realisaties die ze teweegbrengen. Deze mensen zijn niet tevreden met de oppervlakkige stress-managementachtige of religieuze manieren van meditatie die zo algemeen beschikbaar zijn in boeken en weekend workshops.
 
Af en toe ontvang ik kritiek via het internet van mensen die klagen over dat ik deze leringen zo publiekelijk beschikbaar stel. Ik ben het niet, maar het zijn de meesters van de traditie van de Himalayas, in het bijzonder Swami Rama, die ervoor gekozen heeft om deze hoogstaande oefeningen te openbaren. Ik ben maar een kleine boodschapper die de principes voor de mensen duidelijk probeert te maken, zodat de oefeningen van de meesters daadwerkelijk kunnen worden gehoord, begrepen en in praktijk gebracht.
 
Van bijzonder belang in dit openbaren van oefeningen zijn de oefeningen van samaya sri vidya tantra, sushumna kriya, guru chakra en meditatie op mahatripurasundari (of eenvoudigweg tripura), de Ene, meest schone, die opereert in de drie steden van werkelijkheid. Dit is de meditatie op de hoogste, zuiverste vorm van shakti.
 
Er bestaat niets anders dan zuiver bewustzijn, shakti (de actieve of manifesterende), die in directe ervaring ontdekt wordt als één en dezelfde met shiva (de latente of inactieve), en deze shakti is uiteindelijk het enige object van alle meditaties en contemplaties. Het is zowel het middel als het doel.

| top |

Bron van inspiratie
Men zou zich kunnen afvragen “Als het zo eenvoudig is als het ‘Ken jezelf ’ of ‘Wees stil en weet’, waarom is het dan toch zo moeilijk? Wat mankeert mij?” Daarin ligt onze uitdaging: het verzoenen van eenvoud met het niet begrijpen. Studenten moeten niet bekritiseerd worden omdat ze het gevoel hebben dat ze zich niet gedurende 12 jaar van studie en oefening kunnen terugtrekken in het bos.
 
Swami Rama stelde voor om de leringen “zo simpel mogelijk” te verwoorden en dat “de presentatie door iedereen begrepen moet kunnen worden en ook iedereen ten goede moet komen”. Hij suggereert dat er “een evenwicht gevonden kan worden door de twee grote krachten van spiritualiteit en wetenschap samen te brengen”, en dat “problemen kunnen worden opgelost door het creëren van harmonie tussen realisme en idealisme.”
 
Met onze moderne marketing strategieën hebben we aspecten en stadia van de oude oefeningen zoals onderwezen door de meesters, onderverdeeld en beschermde (“trademarked”) merknamen gegeven. Hierdoor brengen we onszelf verschrikkelijk in verwarring en verliezen we het bewustzijn van de onderliggende universele eenvoud.
 
De oude manier van onderwijzen door middel van gesprekken en conversaties kan enorm versterkt worden door alle middelen van moderne onderwijssystemen en technologie te integreren. Door oude en moderne trainingsmethodes met elkaar te integreren kunnen we beter zien hoe de eenvoudige oefeningen van Yoga meditatie werkelijk leiden naar het centrum van bewustzijn van waaruit Alles stroomt.
 
Het doel van de website, lessen en andere training is om de oude leringen van zelf-bewustzijn in eenvoudige, begrijpelijke en bevorderlijke manieren te presenteren, zonder af te doen aan de kwaliteit of diepgang, zodat ze iemand systematisch naar de hoogste Realisatie van het centrum van bewustzijn kunnen leiden zoals aangeboden door de wijzen van de Himalaya.
 
OPMERKING: De hierboven weergegeven opmerkingen zijn voor het eerst rond 1997 geschreven. Met uitzondering van enkele woorden in de laatste paragraaf, zijn ze niet veranderd. Ze zijn vandaag nog steeds een leidraad voor mij, net zoals ze dat toen waren toen ze voor het eerst werden opgeschreven.
 
Swami Jnaneshvara

| top |

Mijn wens voor je meditatie voor vandaag
Moge je meditaties vandaag je vrede, geluk en gelukzaligheid brengen.
De systematische aanpak van meditatie zoals die hier beschreven is zal jou daar naartoe leiden.
 
In liefhebbende dienstbaarheid,
Swami Jnaneshvara

| top |

DEEL 1: Beoefen zelf-observatie in je dagelijkse leven

“Meditatie” betekent “aandachtig zijn”. Het betekent aandacht hebben voor het totale leven. Niet als een inspannende handeling of op een geforceerde manier. Je hele leven kan een meditatie zijn. Maak geen dramatische voornemens; stel jezelf simpelweg open voor het observeren van jezelf en besluit om te experimenteren met het observeren van jezelf. Als eenmaal zuiverheid van de mind is verkregen, is men volledig voorbereid voor de innerlijke reis. Om deze staat van zuiverheid van de mind te bereiken, moet men constant bewustzijn ontwikkelen door altijd aandachtig (“mindful”) te zijn. Het zuiveren van buddhi—het onderscheidingsvermogen—is de belangrijkste taak.
 
Aandacht is de sleutel die je naar concentratie leidt, daarna naar meditatie en dan naar samadhi. “Mindfulness” betekent aandachtig zijn. Je moet je aandacht richten op datgene wat je aan het doen bent en je moet leren je mind te trainen. Dit is een voorbereidende stap die je eerst moet leren.

| top |

Het moeilijke, toch eenvoudige concept van zelf-observatie
Op een dag liep ik met Swami Rama toen hij onverwachts tegen me zei: “Wees van alles getuige.” Ik wist niet wat hij bedoelde, maar heb er lang mee gezeten en begon het langzaam te beoefenen in de context van de filosofieën van de mind in yoga, vedanta en tantra, de drie stromen van beoefening uit onze Himalaya traditie van meditatie.
 
Deze beknopte instructie van Swami Rama had een grote invloed op me omdat het leidde tot het ontplooiende proces van zelf-observatie. Het brengt me tot de paradoxale uitspraak dat dit een erg eenvoudig concept en oefening is, terwijl het tegelijkertijd erg moeilijk is. Het moeilijke zit hem in het leren (onthouden) van de verschillende aspecten van ons innerlijk wezen (antahkarana) die geobserveerd kunnen worden. Uit een relatief beperkt aantal innerlijke instrumenten ontstaat een feitelijk oneindig aantal van mogelijkheden. En deze immense diversiteit is de schoonheid van deze dans van shakti.
 
Aanvankelijk lijkt het erop dat er zoveel filosofie is, dat deze zelf-observatie nooit geleerd kan worden. Je kunt je de verbijsterende vraag stellen wat het nut is om al deze concepten te onthouden. Toch heeft het een eenvoud die vergelijkbaar is met het leren van een computer programma. Aanvankelijk lijkt het een hele uitdaging, maar al snel hebben we veel van de menu’s en manieren om het programma te gebruiken onder de knie en achteraf lijkt het eenvoudig.

| top |

Observatie van je handelen en je spreken
Zorgvuldige observatie van je eigen handelen en je eigen spreken brengt je naar het begrijpen van de onderliggende mentale processen die leiden tot deze woorden en daden. Het werkt als volgt: Zuiver bewustzijn treedt naar buiten en werkt door intelligentie (buddhi) heen, dat naar buiten treedt en werkt door de mind (manas) heen, die de tien zintuigen en vermogens om je te uiten gebruikt (indriyas), die op hun beurt het fysieke lichaam met zijn verschillende systemen en instrumenten gebruiken om in de buitenwereld actief te zijn. Door al deze processen te observeren als ze in gebruik zijn leren we geleidelijk aan om ons bewustzijn systematisch naar binnen te richten, door al de systemen en instrumenten heen totdat we uiteindelijk hun bron vinden: zuiver bewustzijn van waaruit ze al die tijd werkzaam waren en dat bekend is onder een verscheidenheid van namen zoals “centrum van bewustzijn”, atman, brahman, purusha, shakti of shiva.

| top |

Gebaren en lichaamstaal
Niets in je lichaam beweegt zonder instructie die ergens vandaan komt. Elk van onze gebaren en uitdrukkingen van lichaamstaal is het gevolg van een signaal dat vertelt dat het op die manier moet gebeuren. Door deze gebaren en lichaamstaal te observeren kunnen we het proces afleiden dat aan de basis van deze uitdrukkingen ligt. Dit omvat het getuige zijn van de tien indriyas, manas, ahamkara, chitta en buddhi evenals de vijf elementen (aarde, water, vuur, lucht en ruimte) samen met de verschillende stromen van prana vayus.
 
Het is goed op te merken dat het de indriyas (en meer specifiek de karmendriyas) zijn waardoor onze gebaren en lichaamstaal het meest direct tot uitdrukking worden gebracht.

| top |

Het observeren van de tien indriyas
In de traditionele Yoga filosofie en practice wordt de mens vergeleken met een gebouw met 10 deuren. Vijf zijn ingangen en vijf zijn uitgangen. Bewust, actief en intentioneel getuigen zijn van deze 10 zintuigen terwijl ze functioneren vormt een belangrijk onderdeel van zowel zittende meditatie als van meditatie in actie.
 

image 1-10 senses

* Karmendriyas: De vijf uitgangen vormen vijf manieren van expressie en worden karmendriyas genoemd (Karma betekent actie en Indriyas zijn de middelen of zintuigen).
* Jnanendriyas: De vijf ingangen vormen de vijf cognitieve zintuigen en worden jnanendriyas genoemd (Jnana betekent kennen en Indriyas zijn de middelen of zintuigen).
 
Wat de tien deuren met elkaar gemeen hebben is dat ze allen deuren of openingen zijn waardoor kennis en expressie plaatsvinden. Door deze tien in het dagelijkse leven te observeren tijdens meditatie in actie of beoefening van “mindfulness”, worden we ons meer en meer bewust van de bewoner. We gaan steeds duidelijker zien hoe de bewoner zich verhoudt tot de buitenwereld via de mind (manas) en deze tien instrumenten die door de mind worden gebruikt.
 
Als we gaan inzien dat de acties en zintuigen slechts instrumenten zijn (weliswaar erg goed in het doen waarvoor ze bedoeld zijn), worden we ons meer en meer bewust dat “Wie ik ben onafhankelijk is van mijn handelen, zintuigelijke input en vervulling.” Dit betekent niet dat we niet van ons leven genieten en van haar activiteiten en zintuigelijke ervaringen. Integendeel, we genieten er zelfs meer van in de spirit van wijsheid, vrijheid en ongehechtheid (vairagya). Als we door directe ervaring van het observeren zien hoe de tien zintuigen deuren zijn die ten dienste staan van de bewoner, worden we ons meer en meer bewust van de ware aard van deze bewoner.
 
De Tien Zintuigen zijn als werknemers in de fabriek van het leven en zij ontvangen hun directe instructies van manas, één van de Vier Functies van de Mind. Manas is als de supervisor in de fabriek van het leven. Ahamkara (de ik-maker of de yogische betekenis van ego) is dan de manager “hoofd personeelszaken”, buddhi is de algemene manager en atman is de eigenaar.
 

image 2-10 senses and manas

Dit vormt een belangrijk deel van de beoefening van meditatie in actie en het getuige zijn van ons innerlijke proces. Als we in staat zijn om te zien dat ons handelen en onze zintuigen op deze manier opereren, helpt dat ons in grote mate bij het ontwikkelen van ongehechtheid, vairagya. Naast het feit dat manas instructies geeft aan de tien indriyas is het een erg belangrijke vraag of manas handelt vanuit onbewuste gewoontes (die in chitta liggen opgeslagen) of vanuit de wijsheid van buddhi. Het terugtrekken van de zintuigen en het stil zitten tijdens meditatie wordt veel gemakkelijker als gevolg van voortdurend aandacht hebben (“mindfulness”) voor de tien zintuigen.

Het observeren van de tien indriyas is een zeer praktisch hulpmiddel in het coördineren van de vier functies van de mind.

Getuige zijn van de actieve zintuigen (karmendriyas) in het dagelijks leven betekent bijvoorbeeld, dat wanneer je aan het lopen bent je observeert dat “ik beweeg”. Het is niet alleen maar inzien dat “ik loop, maar het gaat een stapje verder naar binnen door het proces van bewegen (karmendriya) te observeren dat achter het lopen zit. Vervolgens, als je de verschillende acties en de vele manieren van bewegen aan het observeren bent, kan je je meer en meer bewust worden van de onderliggende aanstichter achter het bewegen (karmendriya) en dat is de mind als manas, één van de vier functies van de mind.
 
Op dezelfde manier, wanneer je een bepaald object gebruikt, zoals het schrijven met een pen of het drinken van een glas water, merk je op “ik grijp” of “ik houd vast”. Je bewust zijn van schrijven of drinken is één stap van het proces van mindfulness, maar het observeren van de karmendriya zelf is meer intern, subtieler. Het neemt de aandacht mee naar binnen naar de antahkarana (het innerlijk instrument, dat de vier functies van de mind omvat), waardoor je dichter bij het besef van het stille centrum van Bewustzijn komt, net als het centrum van de naaf van het wiel.
 
Getuige zijn van de cognitieve zintuigen (jnanendriyas) in het dagelijks leven, betekent bijvoorbeeld dat als je aan het lopen bent je observeert dat “ik zie” wanneer je aan het navigeren bent rond andere mensen en objecten. Je observeert dat “ik hoor” wanneer een geluid je aandacht trekt.
 
Getuige zijn van de tien indriyas is een zeer praktisch hulpmiddel in het coördineren van de vier functies van de mind. Door getuige te zijn van de tien deuren, zijn we beter in staat om een neutrale getuige te zijn van alle innerlijke activiteiten van de mind en zijn dus meer in staat om de stilte die voorbij of onder de mind ligt te vinden en erin te kunnen rusten. Dit is een belangrijk deel van het ontwikkelen van ongehechtheid.
 
Op de website www.SwamiJ.com bevindt zich een uitgebreider artikel over de tien indriyas.

| top |

Drie problemen bij het ervaren van de Waarheid
Er zijn drie hoofdproblemen met het direct ervaren van de Absolute Waarheid, Werkelijkheid of het Zelf met behulp van de mind en de zintuigen. Het eerste probleem is het feit dat de zintuigen geen betrouwbare instrumenten zijn omdat ze niet nauwkeurig de mensen en de objecten van de wereld waarnemen. Als de zoeker zich dit realiseert leidt dit hem naar binnen, naar een meer zuivere vorm van directe ervaring. Echter dit naar binnen richten gaat het beste als je je eerst bewust wordt van de zintuigen en hoe ze opereren. Dan kan de aandacht worden teruggetrokken van de zintuigen, zoals je een hand terugtrekt uit een handschoen. Het tweede probleem voor het bereiken van directe ervaring is dat alles in de buitenwereld steeds verandert en in beweging is. Het derde probleem is dat de mind zelf vertroebeld is door vele voor- en afkeuren, angsten en valse identificaties.

| top |

Swami Rama over het experimenteren met jezelf
Je moet interne experimenten met jezelf uitvoeren: je moet je buddhi trainen om een correct, duidelijk oordeel aan je manas te geven. Je moet ook je manas trainen om het advies van buddhi aan te nemen. Als je je persoonlijke kracht en wilskracht oprecht wilt ontwikkelen, dan moet je eerst leren om jezelf open te stellen en een waarnemer te zijn van jezelf totdat je opmerkt dat je wilskracht dynamisch is geworden. In plaats van allerlei dramatische voornemens te maken kun je beter jezelf openen voor het observeren van jezelf en besluiten om te experimenteren met het observeren van jezelf.

Je moet je manas trainen om het advies van buddhi aan te nemen.

Er zijn twee verschillende concepten: het ene is experimenteren in de buitenwereld en het andere concept gaat er vanuit dat je experimenten in jezelf doet. Dat laatste systeem, dat je naar diepere niveaus van je wezen brengt is een totaal ander systeem. Bij innerlijk onderzoek heb je geen enkel extern hulpmiddel om je te helpen, je moet jezelf helpen. Binnen in je is er een laboratorium om mee te experimenteren en kan je met jezelf werken. Accepteer niet het idee dat je slecht of zwak of onvolledig bent. Je bent een mens. Deze belasting van het idee dat je slecht of goed bent komt door je gewoontes. ~ Art of Joyful Living van Swami Rama
 
De meeste studenten volgen ofwel blindelings de instructies van hun leraar zonder ze te begrijpen, of zij proberen de instructies alleen maar intellectueel te begrijpen maar experimenteren er niet mee en brengen ze niet in praktijk om ze correct te kunnen verwerken. Als een leraar kennis overdraagt dan wilt hij dat zijn leerling zijn vrije wil gebruikt, moedig is en experimenteert om te ervaren en daarna te realiseren wat goed voor hem is. Men kan een dialoog aangaan met zijn geweten, die niet vervuild is met de wispelturigheid en zwakheid van de mind. Deze manier van experimenteren leidt tot het inzicht dat de echte counselor in ieder van ons aanwezig is. ~ Perennial Psychology of the Bhagavad Gita van Swami Rama

De makkelijkste manier om vorderingen te maken is om gewoon “je zelf te kennen”—om jezelf op alle niveaus te accepteren en te begrijpen.

Je hebt in de loop van je leven geëxperimenteerd met materie, mind en energie, maar je hebt niet voldoende experimenten uitgevoerd op het ware Zelf in je. De makkelijkste manier om vorderingen te maken is om gewoon “je zelf te kennen”—om jezelf op alle niveaus te accepteren en te begrijpen. Als je eenmaal de weg weet, je bewust bent van het doel en doorzettingsvermogen hebt, dan is het gemakkelijk voor je om jezelf te begrijpen. Wanneer een wens is vervuld observeer dan of het je trots voedt, en wanneer een wens niet wordt vervuld, observeer dan of het je woede voedt. Je moet jezelf nauwkeurig in de gaten houden ten opzichten van deze twee reacties. Je zult innerlijke experimenten moeten leren doen met je eigen emoties als je erna streeft om met je zelf te werken en naar binnen te gaan. Voor de serieuze student bestaat er slechts één echt boek om te bestuderen en van te leren—het grootste boek aller tijden—en dat is het manuscript dat jij, jezelf bent. Je moet voortdurend met jezelf experimenteren en elke keer als je dit doet zul je merken dat je groeit en groeit. We hebben allen een thuis en dit thuis is bedoeld voor onze innerlijke spirituele experimenten met onszelf. ~ Art of Joyful Living van Swami Rama

Voor de serieuze student bestaat er slechts één echt boek om te bestuderen en van te leren—het grootste boek aller tijden—en dat is het manuscript dat jij, jezelf bent.

Discipline betekent zelf-lerend. Ik heb het niet over weten (kennen). Weten is slechts een klein onderdeel van leren. Leren betekent “weten, kennen, experimenteren, ervaren en tot bepaalde conclusies komen en dan standvastig zijn.” Leren vermindert conflicten. Conflicten ontstaan als je niet kunt beslissen, wanneer je buddhi geen beslissingen kan nemen, wanneer je niet weet hoe het ego getraind en gebruikt moet worden. Dat wat je dwars zit bevindt zich in je mind. Dat wat begrepen moet worden is je mind. Volgens onze lineage zijn er twee takken van leraren. De ene leert je de geschriften, het naleven van ascese en het volgen van het pad van verzaken (renuciation). De andere tak is de tak van de mediterenden en contempleerders die documentatie experimenten uitvoeren en op wetenschappelijke wijze data verzamelen op alle niveaus van het leven—fysiek, energetisch, het niveau van de zintuigelijk waarneming, de manier waarop dingen worden waargenomen op het mentale niveau, en tenslotte op een spiritueel niveau. ~ Inspired Thoughts of Swami Rama van Swami Rama

| top |

Oefeningen in zelf-observatie
Bijlage A beschrijft 40 elementen van zelf-observatie die zeer nuttig zijn als aanvulling op je dagelijkse systematische beoefening van meditatie. Deze meditatie in actie gaat goed samen met je regelmatige, dagelijkse zittende meditatie beoefening.

| top |

Het observeren van het denkproces binnenin
Het observeren van je denkproces binnenin betekent het observeren van de interactie tussen de tien indriyas en de mind (manas) samen met de andere van de vier functies van de mind. Dit zijn chitta (de opslag van diepe indrukken of het geheugen), ahamkara (de “ik-maker”), en buddhi (intelligentie, die weet, beslist, inschat en onderscheidt maakt tussen dit en dat).

| top |

Dagelijkse doelen van zelf-observatie
Bijlage B is een lijst van 31 dagelijkse doelen die zal helpen om een begin te maken met het proces van zelf-observatie. Kijk eenvoudig op je kalender naar de dag van vandaag en zoek dat nummer op in de lijst. Beoefen dat doel de hele dag. Houdt een dagboek bij en/of praat met je coach of met anderen over wat je hebt waargenomen en hoe dit zich verhoudt of op elkaar inwerkt met alle elementen van je innerlijk proces (de elementen van de antahkarana, het innerlijke instrument).
 
Tijdens onze meditatie retraites in India doen we deze oefeningen elke dag gedurende drie weken. Het duurt normaal ongeveer een week om een gevoel te krijgen hoe dit werkt en hoe nuttig het is. Na ongeveer twee weken begint het normaal gesproken aardig duidelijk te worden en komen er een heleboel inzichten in de innerlijke processen in de context van yoga. Ik meld dit hier vanwege het feit dat dit gebeurt in een retraite omgeving met een programma 24 uur per dag. Als je niet deelneemt aan zo’n retraite programma, dan zal het waarschijnlijk veel langer duren om deze oefeningen van zelf-bewustzijn volledig te begrijpen en te waarderen. Liefdevolle volharding en het delen van je observaties met anderen zullen je vooruitgang aanzienlijk vergroten en zullen je helpen inzien hoe deze oefeningen jouw meditatie beoefening enorm ondersteunen.

| top |

Swami Rama over introspectie
De beoefenaar van meditatie wordt werkelijk een interne ontdekkingsreiziger en onderzoeker die de interne reacties en processen van de mind op zowel bewust als onbewust niveau bestudeert. De beoefenaar van meditatie is een interne onderzoeker. Meditatie helpt je om alle capaciteiten van de mind—geheugen, concentratie, emotie, redenering en intuïtie— volledig te kennen en te begrijpen. Diegenen die mediteren beginnen te begrijpen hoe ze al deze capaciteiten kunnen coördineren, in evenwicht brengen en verbeteren om ze tot hun meest volledige potentieel te kunnen gebruiken. Dan gaan ze voorbij de gebruikelijke staten van mind en bewustzijn. ~ Meditation and its practice van Swami Rama
 
Om de innerlijke wereld te onderzoeken moet je een brandend verlangen hebben om de innerlijke mogelijkheden en staten te willen kennen. ~ Choosing a path van Swami Rama
 
Duizenden gedachten blijven wachten om vermaakt (Engels = entertained) te worden. Het doel van sadhana is om op een systematische manier aandacht te schenken aan deze gedachten zodat ze geen onrust veroorzaken in de innerlijke wereld. Langzaam begint men het onderscheid te maken tussen nuttige gedachten en de nutteloze gedachten. Deze methode van introspectie (innerlijk onderzoek) leidt je naar de volgende stap: getuige zijn. Terwijl je aan het leren bent moet je geduld hebben. ~ Perennial Psychology of the Bhagavad Gita van Swami Rama
 
Het proces van het onderzoeken van je gedachten, wat introspectie wordt genoemd, betekent zien welke gedachten het waard zijn om te cultiveren. De Yoga handleidingen maken onderscheid tussen twee soorten van gedachten: aklista en klista. De eerste soort is behulpzaam en de anderen zijn schadelijk en nadelig. Je moet je gedachten onderzoeken om te bepalen welke gedachten je helpen en welke gedachten verwijderd moeten worden. Om een innerlijke onderzoeker te zijn moet je eerst de vier staten van bewustzijn begrijpen: de waak staat, de droom staat, de staat van diepe slaap en de staat die daaraan voorbij gaat. Zodra je de eerste drie staten begrijpt, dan zul je zeker begrijpen dat er iets achter ligt. Als je niet eerst vastberaden bent moet je niet je gedachten onderzoeken, omdat anders jouw gedachten jou zullen beheersen. Dan zul je inzien hoe gemakkelijk je wordt afgeleid. Je mind zal veel fantasieën en beelden creeëren, de één na de ander. Je gedachten zijn mensen. Het zijn niet enkel gedachten, het zijn mensen binnen in je. Je bent een wereld op zichzelf. Je bent een universum en al je gedachten zijn mensen. Net zoals mensen geboren worden en sterven, zo worden ook gedachten geboren en sterven. ~ Path of Fire and Light van Swami Rama

Zodra je de eerste drie staten begrijpt, dan zul je zeker begrijpen dat er iets achter ligt.

Leer introspectie, wat betekent “innerlijk onderzoek”. Om dit te doen ga je zitten en observeer je wat je denkt. Je weet eigenlijk alles al; je kent al je zwakheden al, je bent eigenlijk druk bezig met ze te verbergen. Om je samskaras te verbranden zit je in diepe meditatie, bouw je je vastberadenheid en zeg je tegen de mind en je samskaras, “Op dit moment is mijn mind alleen voor meditatie. Ik moet mediteren en leren om voorbij dit moeras van begoocheling en verwarring te gaan, dat door mijn mind is geschapen.” Dan sta je toe dat alle indrukken naar voren komen zonder dat je er in betrokken raakt. Deze methode wordt “innerlijk onderzoek” of introspectie genoemd. Wanneer je de mind wilt bestuderen, hoe doe je dat eigenlijk? Je hebt geen enkel extern middel of instrument dat je kunt gebruiken om je mind te bestuderen. Daarom moet je één van de aspecten van je mind trainen om de totaliteit van de mind te bestuderen. Je moet een deel van de mind trainen zodat alle functies van de mind bestudeerd kunnen worden door gebruikt te maken van dat ene deel. ~ The Art of Joyful Living van Swami Rama

Je bent een universum en al je gedachten zijn mensen. Net zoals mensen geboren worden en sterven, zo worden ook gedachten geboren en sterven.

Door het denkproces onder controle te krijgen kunnen we controle krijgen over de indrukken die opgeslagen liggen in onze mind en uiteindelijk over ons volledige karma. Door middel van introspectie, innerlijk onderzoek, kun je de aard en oorsprong van je gedachten ontdekken. Door middel van introspectie kunnen we leren om onze gewoontes en hun oorsprong te begrijpen en duidelijk waar te nemen. Door introspectie kunnen we onze gewoontes en dus ons karakter en persoonlijkheid veranderen. We moeten ons denkproces onderzoeken. We moeten herinneren dat wat zich in onze mind afspeelt door onszelf is geproduceerd. We moeten het onderzoeken en herkennen als ons eigen product. Het denken van ieder van ons is onze eigen creatie. We beginnen door te leren onze eigen mind te onderzoeken en te analyseren. Door analyse en introspectie leren we een onderscheid te maken tussen de denker en het denkproces. Zelf-observatie is de eerste stap naar beheersing en bevrijding. Het eerste stadium van meditatie is het zuiveren van de mind. Het is essentieel om het denkproces te observeren en getuige te zijn van de inhoud van de mind. We moeten weten hoe dat we onze mind kunnen zuiveren om onszelf te vestigen in onze eigen fundamentele aard.~ Freedom from the Bondage of Karma van Swami Rama
 
In de rivier van het leven zijn al onze acties, gedachten en sensaties als kiezels die zich op de bodem van de rivier vestigen en al snel raken we het bewustzijn van hen kwijt. Deze kiezels of sensaties die in de rivier gegooid worden, creëren zeer kleine luchtbellen in de diepte van de rivier, die naar boven komen en aan de oppervlakte openbarsten. Al onze samskaras bevinden zich in het latente gebied van ons geheugen. Bevrijding is niet mogelijk als we ons niet focussen op de subtiele sporen van onze mind-stof (mind stuff), met andere woorden op de samskaras in hun latente vorm in plaats van hun manifestatie aan de oppervlakte.

Je moet een deel van je mind trainen zodat alle functies van je mind bestudeerd kunnen worden door gebruik te maken van dat deel.

Al deze luchtbellen vinden hun oorsprong eigenlijk in de rivierbedding van de mind, waar zich voortdurend verstorende kiezels vestigen. Men verzet zich vaak tegen deze verstoringen en als gevolg van hen kan men een afkeer krijgen van zichzelf. Als de leerling geduldig en vastberaden is, zal hij ophouden met deze gedachten te worstelen en zal hij hen beginnen te bestuderen. Het is normaal dat alle verborgen neigingen van onze onbewuste mind aan de oppervlakte komen en het is ook normaal dat een leerling hierdoor verstoord raakt. Maar als de leerling zich bewust blijft van zijn doel, dat voorbij de onbewuste mind ligt, dan zal hij leren om deze gedachtevormen zonder ongemak te bestuderen. Samskaras uit het verleden veroorzaken problemen en verstoringen voor de meditatie-leerling, maar oprechte inspanning, vastberadenheid en één-puntigheid kunnen hem helpen om zich bewust te blijven van zijn doel.
 
Voortdurende en exclusieve studie van het denkproces op het bewust niveau is niet een gezonde manier om het pad van meditatie te volgen. Het is zelfstudie van de inhoud van de onbewuste mind (mind stuff) dat belangrijk is. Tijdens ons denkproces komen er vele vreemde gedachten aan de oppervlakte en het is voor niemand mogelijk om ze te analyseren en ze kwijt te raken op het bewuste niveau omdat deze luchtbellen zich diep in de onbewuste mind vormen.

Alle sadhana’s (spirituele oefeningen), technieken en disciplines zijn feitelijk middelen om de mind te trainen.

In meditatie kunnen de nadelige en schadelijke dromen die de mind en zijn energie onder druk zetten en afleiden, worden geanalyseerd en opgelost. Alle conflicten die aan de basis liggen van dromen kunnen worden opgelost. De aspirant leert om al zijn wensen, gedachten en gevoelens door de beoefening van yoga nidra te analyseren of op te lossen. Hij leert om bewust zijn mind in diepe rust te brengen. ~ Enlightenment without God van Swami Rama
 

circle diagram Summary of Practices 3

Men moet zich simpelweg bewust worden dat het de mind is die directe controle over de zintuigen, de adem, en het lichaam heeft. Het is de mind die de zintuigen beïnvloedt en er voor zorgt dat ze in de buitenwereld actief zijn. Het is de mind die verlangt om de wereld via de zintuigen waar te nemen en om deze zintuiglijke waarnemingen te conceptualiseren en te categoriseren.
 
Alle sadhana’s (spirituele oefeningen), technieken en disciplines zijn feitelijk middelen om de mind te trainen. En het belangrijkste onderdeel van de training is de mind bewust te maken dat de Werkelijkheid voorbij zichzelf ligt, en dat is de onsterfelijkheid van de ziel. ~ Meditation and Its Practice van Swami Rama
 
De mind is het fijnste instrument dat we bezitten. Als we de mind goed begrijpen kan hij behulpzaam zijn in onze sadhana. Als de mind echter niet goed geordend en gedisciplineerd is kan hij al onze mogelijkheden verwarren en verspillen.

| top |

Het onderzoek van jiva—de individuele ziel
Het is niet de mind die door de waak-, droom- en slaapstaten heen beweegt. De mind deelt de ervaringen, maar het is feitelijk de jiva, het individuele zelf—dat duidelijk verschillend is van het ego—dat de waak-, droom- en slaapstaten ervaart.
 
Het individuele zelf maakt gebruik van een specifiek voertuig—het onbewuste—dat de opslagplaats is van alle indrukken uit het verleden van de mind, handeling en spraak. Zolang het zelf het onbewuste gebruikt als voertuig wordt het jiva genoemd. Maar op het moment dat het Zelf afstand doet van het voertuig wordt het puur bewustzijn [atman] genoemd. Uiteindelijke bevrijding vindt plaats wanneer de jiva zich verenigt met het pure Zelf, dat het Zelf van alles is. Net zoals een druppel water zich verenigt met de oceaan en er één mee wordt.
 
Niets kan het eeuwige Atman in stukken hakken en van een klein stukje een jiva maken. Wanneer we naar iemand zijn vorm en zijn grootte kijken, lijkt hij afgescheiden van het geheel en noemen we hem een individu. Maar deze ervaring van afscheiding ontstaat omdat het ego niet de gewoonte heeft om het geheel te erkennen. Dat doet je denken dat de individuele ziel slechts een onderdeel is van het geheel. In werkelijkheid is ze dat niet. Wanneer de yogi alle grenzen van grof tot subtiel tot het meest subtiele doorgrondt en alle grenzen van individualiteit overschrijdt, realiseert hij zich dat er niets anders is dan het werkelijke Zelf [atman], dat het Zelf van alles is [brahman]. ~ Perennial Psychology of the Bhagavad Gita van Swami Rama
 
Wanneer de ziel of jiva vertrekt wordt het gevolgd door de vitale energie, prana. Als prana vertrekt volgen alle andere levens-ondersteunende organen. Het ademhalings-systeem is het voertuig van prana. Fysieke dood is een verandering, maar het vernietigt niet de onderbewuste mind en de ziel.
 
De subtiele krachten van de vijf organen van handelen [karmendriyas] en de vijf organen van zintuigelijke waarneming [jnanendriyas], the prana’s, manas en buddhi vormen het subtiele lichaam. Tijdens de wedergeboorte wordt de ziel vergezeld door het subtiele lichaam. Het grove lichaam vergaat na de dood, maar het subtiele lichaam blijft voortbestaan.

De relatie tussen het subtiele lichaam en het grove lichaam is te vergelijken met de relatie tussen het zaadje en de plant.

De onderbewuste mind, die de opslagplaats is van verdiensten en tekortkomingen, wordt het voertuig voor de jiva of de ziel. Alle samskara’s van onze vele levens blijven in latente vorm, zoals zaadjes, opgeslagen in onze onderbewuste mind. De relatie tussen het subtiele lichaam en het grove lichaam is te vergelijken met de relatie tussen het zaadje en de plant. Zoals de zaadjes alle kwaliteiten van de plant in zaadvorm bevatten, zo bewaart de onderbewuste mind alle samskara’s van onze vorige levens. ~ Sacred Journey van Swami Rama
 
Jiva of individuele ziel lijdt omdat het vuur van kundalini aan de basis van de ruggegraat slapend is en bedekt is met as waardoor het in een slaaptoestand blijft. Omdat het grote spirituele vuur in elk mens slapend is kan de jiva, de individuele ziel, deze hogere spirituele energie niet gebruiken en daardoor wordt de jiva een beest. Wanneer de jiva over kundalini-shakti leert, dan is dat een grote hulp. Met behulp van deze kracht bereikt de jiva de hoogste staat van bewustzijn, paramshiva genaamd. ~ Path of Fire and Light 2 van Swami Rama
 

Yoga is de realisatie van DIT

De onbewuste mind wordt als voertuig gebruikt voor het individuele zelf, maar wanneer het individuele zelf alle gehechtheden opgeeft aan de onbewuste mind, vestigt het individuele zelf zich in zijn essentiële aard en realiseert zich dat het zelf het Zelf van alles is. Deze staat van realisatie wordt bevrijding genoemd, turiya, de eigenlijke oorsprong van puur bewustzijn. ~ Enlightement without God van Swami Rama

De jiva is de vereniging van atman en de onbewuste mind.

Wat gebeurt er met ons na de dood? Wie ervaart hel en hemel? Het is deze unieke ervaring, de individuele ziel genaamd, de onbewuste mind, die hen ervaart. De ziel is puur. Het is onze ware aard. Het is puur atman. Jij bevindt je in een voertuig, de jiva die pijn en plezier ervaart. De jiva is de vereniging van atman en de onbewuste mind.
 
De jiva is een voertuig vol van herinneringen, verlangens en wensen. Atman wordt jiva genoemd wanneer het verbonden is met de onbewuste mind. Zonder de onbewuste mind ben je puur atman. Dat wordt moksha of bevrijding genoemd. Op het moment dat je je realiseert dat dit je ware aard is, dat jij puur atman bent, op dat moment ben je vrij.

Zonder de onbewuste mind ben je puur atman.
Dat wordt moksha of bevrijding genoemd.

Wanneer dit gebeurt ben je niet je identiteit kwijt. Je hebt nog steeds je individuele identiteit. Jij bent een kern en dit universum is jouw expansie. Je bent niet slechts een deel van het universum. Atman is niet slechts een deel van Brahman. Het is niet slechts een kleine vonk. Atman kan niet verminderd worden.
 
Jij bent in essentie atman, maar je moet expanderen tot para-atman. Je moet je hiervan bewust worden en niet alleen door mentale analyse. Om je hiervan bewust te worden moet je oefenen en om te oefenen moet je begrijpen wat problemen voor je veroorzaakt en wat obstakels in je leven worden. Lijden is een gevolg van onwetendheid. Je uiteindelijke doel kennen is uiteindelijk de wereld van lijden achter je laten. ~ Path of Fire and Light 2 van Swami Rama

 

Vertaling gecontroleerd door Karin, bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid!


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle ogenschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |