Overzicht van alle videos

Eenheid (Yoga) speelt als Diversiteit

Als jij en ik ons terugtrekken naar en in de bron waaruit we zijn ontsprongen, duiken we dan in verschillende bronnen? Nee. We zijn niet slechts vebonden. We komen uit dezeflde Bron. We komen alllemaal uit dezelfde bron. Kan je het “zien”? Alles, alle verschijnende vormen komen uit Dat. En dit is eigenlijk de subtiele betenis van Yoga.

Non-dualistisch Bewustzijn en Practice

Deze video laat de oogschijnlijke paradox zien die lijkt te bestaan tussen non-dualistisch Bewustzijn en practice. Hoe gaan deze twee samen? Als er alleen maar vormloos non-dualistisch Bewustzijn is, waarom zou je dan practice moeten doen? Bewustzijn is alles wat er is! Maar zolang als er gehechtheden zijn, lijken er oogschijnlijke manifestaties binnenin het vormloze non-dualistisch Bewustzijn te bestaan en lijkt het erop dat je een weg moet volgen en practices moet doen. Bekijk dee video om je te laten inspireren om de practices te doen zodat je in de vomloze non-dualistisch Bewustzijn kan duiken……

Meditatie; een universeel proces

Een nog steeds bestaande traditie van meditatie meesters hebben ons een routekaart gegeven om ons de non-dualistische Realiteit te vinden. Deze kaart is van zowel jou (microcosmos) en de manifestatie (macrocosmos). Dus volgens deze meesters, als je jezelf kent, zul je ook het gehele bestaan leren kennen.
HUn universele manier van meditatie leert ons om diep naar binnen te duiken, van grof naar subtiel, naar subtieler tot het subtielste aspect van je bestaan en er voorbij. Van vorm naar vormloos… van beweging naar stilte…
Wat is het universele proces van meditatie?
Meditatie is een systematisch proces dat je door het lichaam, adem, door de mind en er voorbij beweegt….

Meditacion; un proceso de caracter universal

Una tradición viva de maestros de Meditación nos ha dado un mapa como guía para hallar dicha realidad. Este mapa eres tú mismo/a y la manifestación. Lo que los maestros nos han dicho es que conociéndose uno mismo, también se llega a comprender la totalidad de la existencia.
Su forma universal de meditación nos enseña a sumergirnos hondo en nuestro ser, yendo del aspecto denso al sutil, al más sutil, a lo más sutil, y más allá. De la forma a lo sin forma. Del movimiento a la quietud.
¿De qué se trata el proceso universal de la meditación?
La Meditación es un proceso sistemático; uno se desplaza a través del cuerpo, de la respiración y de la mente, para ir más allá……

Yogasutras; Avidya

Een andere poging om het onbeschrijfllijke te beschrijven. Een andere poging om dat wat niet in woorden, vormen (en animatie) gecommuniceerd kan worden te communiceren. The non-dualistische Realiteit ligt voorbij alle oogschijnlijke dualitische uitdrukkingen…. Maar als we het niet proberen, hoe kunnen de non-dualitsiche Realiteit dan vinden ? Dus, hier een andere poging….

(A)Para Vidya binnenin Sri

Er valt maar weinig echt te weten. Het enige wat er te weten valt…. is weten hetzelf. Het enige wat er te weten valt…. is Ene die weet, die Ene die verscholen ligt achter alles wat we kennen als slechts kennis. Alles wat er te weten valt… is het kennen van Sri, de Vidya van Sri…

Meditatie: van HIER tot Zelf-realisatie:

Yoga Meditatie: Om VOORBIJ het “HIER EN NU” te komen vindt plaats als je de mind in een HIER houdt, door de mind in een ruimte te houden… lees meer

Yoga, Vedanta, and Tantra seen through Circles

Verscholen in ontwetenheid…verscholen in gehechtheid… verscholen in gebondenheid… is een golf. Een eeuwigdurende naar buiten bewegende golf van Bewustzijn.

Onzichtbaar

Onzichtbaar voor de ogen schijnt in al een Licht, Onvindbaar voor het denken is dit Licht een moment waar AUM verblijft. Ongrijpbaar in de buitenwereld is dit Licht de onvoorwaardelijke Liefde waar we allemaal naar zoeken. lees meer

 

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |