Onze Traditie

“Onze Traditie”
door Swami Rama van “Living with the Himalayan Masters”

1200 jaar geleden vestigde Shankaracharya een ascetische orde, hoewel renunciates al vanaf de Vedische periode in een onafgebroken lineage leefden. Hij organiseerde zijn orde door de vijf grootste centra in Noord, Oost, Zuid, West, en midden van India. Het volledige ascetische orde van India vind de voetsporen van de traditie vanuit één van deze centrums. Onze traditie is Bharati. Bha betekend “kennis”; rati betekent “geliefde.” Bharati betekent “hij die de geliefde van kennis is.” Vanuit dit komt het woord Bharata, het land van spirituele kennis, één van de Sanskriet namen die gebruikt wordt voor India.

Er is één uniek onderdeel van onze traditie. Het linked zichzelf aan de onafgebroken reeks van wijzen die zelfs voorbij Shankara gaat. Onze Himalaya traditie, hoewel een traditie van Shankara, is puur ascetisch, en de practices komen uit de grotten van de Himalayas in plaats van gerelateerd te zijn met gevestigde instituten op de vlakte van India. In onze traditie is het leren van de Upanishaden zeer belangrijk, samen met de speciale gevorderde spirituele practices die door de wijzen aangeleerd worden. De Mandukya Upanishad is geaccepteerd als één van de gezaghebbende geschriften.

De kennis van Sri Vidya wordt stap voor stap overgebracht en de gevorderde leering wordt Prayoga Shastra aangeleerd.* (*hierin wordt de uitvoerbaarheid en applicatie van de discipline die men nodig heeft voor deze kennis uitgelegd) Wij geloven in zowel het Moeder als het Vader principe van het universum. Datgene dat maya (of illusie) genoemd wordt is onze moeder in onze verering en blijft niet een struikelblok of obstakel op het pad van spirituele verlichting. Al onze verering is intern en wij verrichten geen rituelen. Er zijn drie stadia van initiatie die gegeven worden volgens onze traditie. Eerst, mantra, bewustzijn van adem, en meditatie; Als tweede, innerlijke verering van Sri Vidya en bindu bedhan (het piercen van de parel van wijsheid); als derde, shaktipata en het leiden van de kracht van kundalini naar de duizend-petalen lotus genaamd sahasrara chakra. Bij dit stadia associëren wij ons niet met een bepaalde religie, kaste, geslacht, of kleur. Zulke yogis worden meesters genoemd en zij hebben toestemming om de traditionele kennis over te dragen. Wij volgen de discipline van de wijzen op stricte wijze.

Het is niet mogelijk voor mij om de geheime lering van Prayoga Shastra te bespreken, omdat er wordt gezegt “na datavyam, na datavyam, na datavyam – geef het niet, geef het niet, geef het niet” tenzij diegene volledig bereidt en toegewijdt is en zelf-controle tot een hoog niveau heeft beoefend. Deze verworven vaardigheden kunnen gecontroleerd worden door de ervaringen van de wijzen in het verleden. In ons pad, gurudeva is niet een god maar een helder persoon die trouw en oprecht de staat van verlichting heeft bereikt. Wij geloven in de gratie van guru als het hoogste middel voor verlichting, maar nooit als een eind. Het doel van guru is zijn studenten onzelfzuchtig te helpen op het pad van perfectie.

Onze traditie heeft de volgende oriëntatie;

1. Één absolute zonder een tweede is onze filosofie.
2. Het dienen van de mens doormiddel van onzelfzuchtigheid is een expressie van liefde die men zou moeten volgen met mind, actie en spraak.
3. Het yoga systeem van Patanjali is een voorbereidende stap voor de hogere practices in onze traditie, maar filosofisch gezien volgen wij het Advaita systeem van één absolute zonder een tweede.
4. Meditatie is gesystematiseerd door het stilmaken van lichaam, een kalme ademhaling, en door controle over de mind te hebben. Bewustzijn van de ademhaling, controle over het autonome zenuwstelsel hebben, en het leren om controle te hebben over de primitieve behoeften worden beoefent.
5. Over het algemeen leren wij de middelweg aan leerlingen, en diegenen die bereidt zijn voor de hogere stappen hebben de mogelijheid om de gevorderde practices to leren. Over het algemeen helpt dit de mensen om in hun dagelijks leven in de wereld te leven én boven de wereld te staan. Voor het gemak van Westerse leerlingen wordt onze methode Superconscious Meditation genoemd. Ik ben slechts een boodschapper van de wijsheid van de traditie van de wijzen uit de Himalaya, en wat er dan ook spontaan opkomt vanuit het centrum van intuïtie, dat deel ik uit, dat ik zal je leren. Ik bereid mijn lezingen nooit voor, omdat mijn meester mij vertelde dit niet te doen.
6. Wij geloven niet in bekering, het veranderen can culturele gewoonten, of het introduceren van een specifieke God. We respecteren alle religies evenveel, houden van allen en sluiten niemand uit. Ook zijn wij niet tegen tempels, moskeeën, of kerken, noch geloven wij niet in het bouwen van huizen for God terwijl mensen genegeerd worden. Onze vaste overtuiging is dat elk mens een levend instituut of tempel is.
7. Onze leden zijn over de hele wereld heen gespreidt, en voor het gemak van communicatie geloven wij ook in educatie. Ons gediplomeerd programma geeft de kennis van de wijzen door, waardoor de innerlijke behoeften van intellectuelen vervult worden.
8. Wij beoefenen vegetarianisme. Wij leren een voedzaam dieet aan die zowel gezond is en een lang leven bevordert. Tegelijkertijd zijn wij niet rigide en worden leerlingen niet geforceerd om vegetarisch te worden.
9. Wij respecteren het familie-instituut en leggen de nadruk op educatie voor kinderen doormiddel van het introduceren van een zelf-trainings programma en niet door onze overtuigingen, geloven, en de wijze van het leven op hen te forceren.
10. Onze getrainde leraren geven op systematische wijze alle aspecten van yoga gerelateerd aan lichaam, adem, mind, en individuele ziel door. Bewustzijn van binnen en buiten is de sleutel, en de methoden van expansie worden voorzichtig geïntroduceerd aan leerlingen.
11. Om de mens te dienen geloven wij in het onderzoeken, controleren, en het komen tot zekere conclusies als het gaat om yoga practices, inclusief relaxatie en meditatie.
12. Onze experimenten zijn gedocumenteerd en gepubliceerd voor ten bate van de mensheid.
13. Wij geloven in universeel broederschap, houden van allen en het uitsluiten van niemand.
14. Wij blijven weg van politiek en zijn tegen het verzetten van welke religie dan ook.
15. Van groot belang is het beoefenen van geweldloosheid met mind, actie, en spraak.

De kennis die door de wijzen en meesters van de Himalayas gegeven zijn begeleidt de aspirant net als een lichtje in de duisternis. Het doel van deze boodschap is om de goddelijke vlam die zich in het reservoir van ieder mens bevindt te laten ontwakenen. Als deze vlam perfect ontstoken is door middel van spirituele discipline, wordt het hoger en hoger naar het oneindige licht van waarheid. Het rijst door de essentiële of nerveuze mind, gaat door ons mentale speelveld, en komt uiteindelijk bij het paradijs van licht terecht, haar ultieme thuis in de oneindige waarheid. Dan zit de verlichtte beoefenaar kalm in zijn hemelse sessies met de hoogste krachten en drinkt de wijn van grenzeloze zaligheid. Dit kind van onsterfelijkheid is een kind van universele ouders die beschermd wordt door Mother Divine (de Goddelijke Moeder). Dit ecstatische kind van gelukzaligheid blijft onsterfelijk – dronken van blijdschap. Hij wordt een wijze, een slapeloze gezant en een altijd waakzame gids voor diegenen die het pad bewandelen. Zo’n leider marcheert voor de mensen uit om hen op het pad te vergemakkelijken, te helpen, en te verlichten.

Om, Shanti, Shanti, Shanti

 

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |