Nirodhah in Yoga Meditatie

KORTE UITLEG NIRODHAH

Yogash chitta vritti nirodhah = dit is de tweede sutra van de Yoga Sutras, waarin Yoga wordt gedefinieerd. Yoga is de nirodhah van alle bewegingen (vrittis) in het mind veld (chitta). Je zou kunnen zeggen dan nirodhah het werkwoord is waardoor yoga plaats vindt. Er is geen directe Nederlandse vertaling voor nirodhah. Nirodhah bevat het proces van het reguleren van de bewegingen in het ogenschijnlijke mind veld, het kanaliseren, bemeesteren, integreren en coördineren van deze bewegingen, zodat deze bewegingen uiteindelijk stil en rustig worden, waardoor ze tijdelijk opzijgezet kunnen worden.
 
Nirodhah = Vyasa vermeldt in zijn commentaar op de eerste yogasutra dat er vijf staten zijn van de mind; nirodhah is de vijfde staat van mind, in deze staat is de mind bemeesterd.
 
Vijf staten van de mind: (in volgorde van niet gewenst naar gewenst) kshipta, mudha, vikshipta, ekagra, en nirodhah
 

 
GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”


 
OP DEZE PAGINA:
NIRODHAH: PRAKTISCH
MEER OVER NIRODHAH
YOGA SUTRAS OVER NIRODHAH
SWAMI RAMA OVER NIRODHAH
SWAMI JNANESHVARA OVER NIRODHAH
ANDERE TEKSTEN OVER NIRODHAH

 

NIRODHAH: PRAKTISCH

(Moet nog vertaald worden)
In which state of mind are you right now… in the state of nirodhah?
It is very useful to learn to recognize the 5 states of mind; kshipta, mudha, vikshipta, ekagra, and nirodhah within oneself. Are you in the state of nirodhah right now? Probably not. Because if you are in this state all movements in the mind are mastered and there is the experience of the Seer resting in its true nature and you won’t be able to read these words. So, in which of the four other states are you?
 
Choosing a state of ekagra
Along the path a student wants to gradually leave behind the states of kshipta, mudha, and vikshipta, evermore residing in the state of ekagra, so that is can direct all its one-pointed energy towards to goal; diving beyond all the states of mind into a state in which the mind is nirodhah.
 
Expand your understanding about nirodhah
Reading about nirodhah may make nirodhah appear as something very advanced. But it is good to know that nirodhah happens all the time, and learning to recognize it is of tremendous value. When the water from the bath drains through the plughole, it goes nirodhah. When the wind stills, it went nirodhah. When you are sitting somewhere and you see the people walk by, they come from one side and walk by and leave again, the process of going is a part of nirodhah. When there is a day in which everything flows nicely, where decisions were made spontaneously and where many things got accomplished while being able to be in contentment and peace, this too is a sense of nirodhah because there was coordination between different aspects of your being. When a disturbing emotion finally calmed down and is gone, this too could playfully called “it went nirodhah.” Thus you can start to see the process of nirodhah in and around you so that you have direct experiences of nirodhah-like moments, this will help you to understand what is meant with nirodhah, and what is meant with yogash chitta vritti nirodhah: where all the vrittis have gone nirodhah.

 

| top |

DAGELIJKSE OBSERVATIES EN ZELF-ASSESSMENT

Uiteindelijk, als nirodhah een onderdeel wordt van constante zelf-bewustzijn/gewaarwording, zwerft het continue rond in je bewustzijn. Het gewaarworden van nirodhah heeft het effect dat je steeds meer het woord nirodhah gebruikt in je dagelijkse vocubalaire om jezelf te verduidelijken, te uiten en dan zul je ook ontdekken hoe nirodhah zich verhoudt tot andere concepten, processen en inzichten. Bijvoorbeeld, je kunt in gaan zien dat wanneer je sattvisch bent, je ook aan nirodhah denkt, of je denkt gelijk aan nirodhah zodra je aan chitta denkt. Uiteindelijk ontdek je hoe al deze concepten samen dansen en door deze de dans te kennen, te leren, leidt het je naar dat wat voorbij alle concepten ligt. Dit komt doordat als je je zelf-bewustzijn vergroot, je ontdekt dat alles wat je kan observeren niet is wie je werkelijk bent, je bent niet nirodhah, maar je bent diegene die in staat is om al deze concepten te zien, te observeren. Daarom moet je zelfs voorbij nirodhah gaan, omdat wie je echt bent achter nirodhah ligt. Dit verhoogt de ongehechtheid naar nirodhah zelf, terwijl je vol ontzag bent voor de schoonheid van de schitterende dans van Bewustzijn wat lijkt te spelen als nirodhah, dat zich lijkt voor te doen als nirodhah. Daarom is het beoefenen van zelf-bewustwording eigenlijk het beoefenen van ongehechtheid, waardoor het ware Zelf zich uiteindelijk onthult.
 
Kijk naar het Engelse PDF self-assessment (assessment-yymmdd.pdf) en het Engelse PDF waarin de dagelijkse doelen en dagelijks observaties staan (sumseven-yymmdd.pdf) op de website www.abhyasaashram.org (als je op deze webpage bent, scroll dan helemaal naar beneden om PDF’s te downloaden.) Deze PDF’s kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen om je begrip van en over nirodhah te onderzoeken en verdiepen.

 

| top |

MEER OVER NIRODHAH

(Moet nog worden vertaald)
Nirodhah and the coordination of the four functions of mind
The mind-field has four functions: manas, chitta, ahamkara, and buddhi, together called antahkarana. When one learns to regulate each function of mind separately and then learns how to coordinate them, this coordination is an aspect of nirodhah. In the Upanishads the four functions of mind are likened to be a wheel with four spokes. The center of the hub never moves, which is the Self, on which the wheel of the mind seems to rotate, therefore the Self seems to operate in the apparent manifestation through the four functions of mind. When I was young, I once rode a bike where the spokes where not equally long, therefore the hub was not in the center. When you would ride it there was the experience as if you were riding over little hills, while the surface was flat. Which to me is a nice way to look at the way the four functions of mind need to work together, all are equally important, otherwise you experience the world as a bumpy road! And when they work together as a well-coordinated wheel it is easier to allow all the movement to come to stillness, to a state of nirodhah.

 


 

Nirodhah to all vrittis, including every aspect of antahkarana
Nirodhah needs to happen to all the movements in the chitta. It may at first not sound as if this applies the the four functions of mind, but these too are vrittis. The ability of the mind to take on identities (ahamkara) is a vritti too, as it moves within the mind-field, and therefore needs to go nirodhah at meditation time. The ability to import and export sensory impressions (manas) operates within the mind-field, so this instrument itself is a vritti too, and needs to go nirodhah at meditation time. Even the ability of the mind-field to discriminate, judge, know, and decide (buddhi) needs to go nirodhah at meditation time, as it too operates within chitta and is thus a vritti. The same applies to the senses, the vayus, the elements… everything needs to go nirodhah!
 
Nirodhah as a transition
In the yogasutras 9-16 of chapter 3, patanjali explains the phenomenon of transitions. There are three kinds of transitions, called parinamah.
1) Nirodhah-parinamah: is the transition into the moment where a thought is being mastered, when it transition into going nirodhah. (the transition of suspension)
2) Samadhi-parinamah: is the transition into the moment where a thought is going from all-pointedness into samadhi (one-pointedness), it is the transition into the moment where you get absorbed into one thought.
3) Ekagrata-parinamah: is the transition into the moment where a thought is going from a state of absorption (samadhi) to sustained absorption, where the same one-pointedness arises and subsides sequentially.
 
Very much simplified: Nirodhah-parinamah is the transition into the moment when a thought is going, then samadhi-parinamah is the transition into the moment when a new thought comes, and you get absorbed in it. And ekagrata-parinamah is the transition in the moment when the thoughts stays.
 
The vrittis or movements in the mind-field have their own behavior. The thoughts are always sequential, one comes then another, then another. We have no idea yet of how quick the thoughts come and go, many come per second. Because of avidya most of the active thoughts stay underneath a veil of ignorance (unconsciousness), so that we are only aware of a few thoughts. We gradually learn to invite more thoughts to come forward into our conscious mind-field, which can happen if we grow in vairagya (non-attachment). The more we are stable in non-attachment the more we can “handle” the amount of thoughts that move in our mind-field, without getting crazy. There is always just one thought at a time projected onto the screen of the mind. Therefore to be able to witness the process itself–of the coming, being, and going of the vrittis–and to also be able to master this process this coming, being, and going is an amazing skill. This is explained in these few sutras of chapter 3. It talks about the mastery over the behavior of the thoughts itself.
 
Swami Jnaneshvara beautifully talks about these transitions in his interpretive translation of the yogasutras, click here to read it

 

| top |

YOGASUTRAS OVER NIRODHAH

1.2 Yoga is het beheersen (nirodhah, reguleren, richting geven, bemeesteren, integreren, coördineren, kalmeren, verstillen, opzij zetten) van de bewegingen (grove en subtiele gedachtepatronen) in het veld van de mind.
yogash chitta vritti nirodhah

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

1.12 Deze gedachtepatronen (vrittis) worden bemeesterd (nirodhah, gereguleerd, gecoördineerd, gecontroleerd, gestild, gekalmeerd) door practice (abhyasa) en ongehechtheid (vairagya).
abhyasa vairagyabhyam tat nirodhah

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

1.51 Als zelfs deze latente indrukken van kennis gevuld met waarheid zich samen met alle andere indrukken terugtrekken, dan is er objectloze concentratie (nirbija samadhi).
tasya api nirodhe sarva nirodhat nirbijah samadhih

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

3.9 Dat hoge niveau van beheersing, genaamd nirodhah-parinamah, vind plaats in het moment van transitie wanneer de opkomende tendens van diepe indrukken, de terugtrekkende tendens en de aandacht van het veld van de mind zelf, in één punt samenkomen.
vyutthana nirodhah samskara abhibhava pradurbhavau nirodhah ksana chitta
anvayah nirodhah-parinamah

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

3.10 De constante flow van deze staat (nirodhah-parinamah) blijft aanhouden door het creëren van diepe indrukken (samskaras) die ontstaan door het doen van practice.
tasya prashanta vahita samskarat

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra

 

| top |

SWAMI RAMA OVER NIRODHAH

”Patanjali has put all levels of the mind into five categories: kshipta, vikshipta, mudha, ekagra, and nirodhah. Kshipta is a completely distracted mind. Vikshipta applies to those who have no control over their mind. They do not have a concentrated mind, but if they make effort, they can learn. Sometimes they understand and sometimes they do not understand because of their lack of attention. Their minds are not yet properly trained, but they are capable of being trained and accepted. That mind which remains in a state of stupor is called mudha. Ekagra refers to those who have a concentrated mind and can concentrate well. Nirodhah described those whose is completely under their control. They have trained their mind perfectly and can use it as they wish.”
~ Samadhi blz. 11

 

| top |

SWAMI JNANESHVARA OVER NIRODHAH

Lees het hele artikel “Witnessing” op www.swamij.com
The Mudha mind is barely beyond the Kshipta, disturbed mind, only in that the active disturbance has settled down, and the mind might be somewhat more easily trained from this place. Gradually the mind can be taught to be a little bit steady in a positive way, only occasionally distracted, which is the Vikshipta state. Then the mind can move on in training to the Ekagra and Nirrudah states.
 
Lees het hele artikel “Yoga” op www.swamij.com
Witnessing Subtle Transitions in Yoga: You become witness not only to thoughts as we normally think of thoughts, but also to the transition process of how they are coming, being, and going. Nirodhah: You become witness to the process of transitioning into mastery over thought patterns (nirodhah-parinamah), since that transition is an object. Samadhi: You become witness to the process of transitioning into the higher state of meditation (samadhi-parinamah), since that transition is an object. Ekagra: You become witness to the process of transitioning into one-pointedness of mind (ekagra-parinamah), since that transition is an object.

 

| top |

ANDERE TEKSTEN OVER NIRODHAH

Panchadasi, Sri Vidyaranya Swami
Translated by Swami Swahananda and Published by Sri Ramakrishna Math, Chennai (Translation under Fair Use, and believed to be in the public domain.)
9.126. When meditation on the attributeless Brahman is mature it leads to Samadhi. This state of intense concentration at case leads on to the Nirodha state in which the distinction between subject and object is eliminated.

 

GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |