Nidra in Yoga Meditatie

KORTE UITLEG NIDRA

Nidra = een van de vijf soorten van gedachten of vrittis; er zijn vijf verschillende bewegingen in het mindveld en een daarvan is nidra (volgens yogasutra 1.6)
 
Nidra = bewegingen in de mind van “droomloze slaap”, deze vritti is misschien het moeilijks om te begrijpen alszijnde een beweging in het mindveld; de mind is nog steeds aanwezig (het is nog niet nirodhah gegaan) maar is bezet met een afwezigheid, leegte, traagheid en alle vier de andere gedachtenpatronen zijn niet aanwezig.
 
5 verschillende gedachten: pramana, viparyaya, vikalpa, nidra, smriti
 
Nidra = onbewuste slaap
 
Yoga Nidra = Yogische diepe slaap, dit is anders dan nidra, het is een staat van zijn; namelijk dat van wakker zijn in prajna (de diepe slaap staat). Hoe slaapt een yogi? Bewust! Je kan leren om in diepe slaap te duiken terwijl je het bewustzijn behoudt. In het algemeen wanneer mensen in slaap vallen doen ze dit onbewust (dit wordt nidra genoemd). Het aanleren om de aandacht naar binnen te richten en toe te staan dat de mind in diepe slaap valt terwijl het wakker blijft brengt je naar een staat van yoga nidra (dit betekent dat je de waak staat verlaat en door de droomstaat heen valt om bewust in diepe slaap uit te komen). Het is niet de practice dat yoga nidra heet, maar yoga nidra is de staat van bewuste diepe slaap. Dus yoga nidra is een staat van zijn, niet de practices die je naar deze staat brengt.
 

 
GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”


 
OP DEZE PAGINA:
NIDRA: PRAKTISCH
MEER OVER NIDRA
YOGA SUTRAS OVER NIDRA
SWAMI RAMA OVER NIDRA
SWAMI JNANESHVARA OVER NIDRA

 

NIDRA: PRAKTISCH

(Moet nog vertaald worden)
Balancing nidra
In contrast to the other four kinds of vrittis we cannot consciously observe that we are in it, otherwise it would be called yoga nidra and not just nidra. We do want to be become familiar with this vritti so that we can regulate it. How long do you sleep? Is it too long or too short? How are the circumstances related to the moment of sleep: how is the bed in which you sleep and the room? How do you fall asleep and also really fun is to start noticing what wakes you up; which vritti replaces nidra and wakes up all the instruments to start to play again in the manifestation of Divine Mother? When you start to regulate nidra remember that the middle path is most important, so do not deprive yourself of sleep, nor sleep too long.
 
Relaxation and nidra
One of the skills we want to have is to be able to release the tension of the body, letting go of the karmendriya of grasping. When we practice this we want to stay in the waking state of Consciousness, therefore we do not want to fall asleep. Yet the paradox is that to fall asleep nicely you could do some a relaxation practice, like scanning the body, so that you fall asleep relaxed with no unnecessary tension in the body. We want to train the mind that when it is in bed we want to be able to let go of everything and fall asleep. If you are practicing relaxation on your mat or blanket then you do not want to fall asleep, but stay conscious while you drop into relaxation as deep as possible. Also when you are in bed you get a free moment to not fall asleep unconsciously, but try to stay conscious while this happens. Then instead of nidra is will be yoga nidra.

 

| top |

DAGELIJKSE OBSERVATIES EN ZELF-ASSESSMENT

Uiteindelijk, als nidra een onderdeel wordt van constante zelf-bewustzijn/gewaarwording, zwerft het continue rond in je bewustzijn. Het gewaarworden van nidra heeft het effect dat je steeds meer het woord nidra gebruikt in je dagelijkse vocubalaire om jezelf te verduidelijken, te uiten en dan zul je ook ontdekken hoe nidra zich verhoudt tot andere concepten, processen en inzichten. Bijvoorbeeld, je kunt in gaan zien dat nidra is gerelateerd aan tamas, of je vindt een connectie tussen mudha en nidra. Uiteindelijk ontdek je hoe al deze concepten samen dansen en door deze de dans te kennen, te leren, leidt het je naar dat wat voorbij alle concepten ligt. Dit komt doordat als je je zelf-bewustzijn vergroot, je ontdekt dat alles wat je kan observeren niet is wie je werkelijk bent, je bent niet nidra, maar je bent diegene die in staat is om al deze concepten te zien, te observeren. Daarom moet je zelfs voorbij nidra gaan, omdat wie je echt bent achter nidra ligt. Dit verhoogt de ongehechtheid naar nidra zelf, terwijl je vol ontzag bent voor de schoonheid van de schitterende dans van Bewustzijn wat lijkt te spelen als nidra, dat zich lijkt voor te doen als nidra. Daarom is het beoefenen van zelf-bewustwording eigenlijk het beoefenen van ongehechtheid, waardoor het ware Zelf zich uiteindelijk onthult.
 
Kijk naar het Engelse PDF self-assessment (assessment-yymmdd.pdf) en het Engelse PDF waarin de dagelijkse doelen en dagelijks observaties staan (sumseven-yymmdd.pdf) op de website www.abhyasaashram.org (als je op deze webpage bent, scroll dan helemaal naar beneden om PDF’s te downloaden.) Deze PDF’s kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen om je begrip van en over nidra te onderzoeken en verdiepen.

 

| top |

MEER OVER NIDRA

(Moet nog vertaald worden)
Nidra; thought or state?
Nidra is seen as a vritti, thought, or movement in the mind-field in the yogasutras; this is a unique way a viewing sleep because could also been seen as a state, namely one of the four layers of consciousness; waking, dreaming, deep sleep and Turiya. Both are useful to keep in mind.
 
Nidra as vritti: As long as the Seer is not resting in its true nature it is identified with the movements in the mind-field. If you are sleeping you are not Self-realized, so there is some movement in the mind-field or some identification. If you look at the mind-field as a screen on which movements can be projected then you could see sleep as if there is a black slide projected onto the screen. There is still something projected, as if “unconsciousness” itself is projected onto the mind-field, therefore this slide can be seen as a vritti; a blackness that is a movements or projection in the mind-field. This way of looking at nidra is useful, because it means that this vritti can be brought under conscious control, like all the other four kinds of vrittis. And it also shows that you will have to go beyond nidra to find the Self.
 
Nidra as a state of consciousness: There seem to be four levels within the apparent manifestation; waking, dreaming, deep sleep, and turiya (which means literally ‘fourth’ = pure consciousness). The first layer that appears to move outward from pure consciousness is the deep sleep state. When we are sleeping means that consciousness has receded into this layer, receded from the waking and the dreaming states, like a tortoise withdrawing its limbs. To know what sleep means will help you to understand the nature of this level or layer of Consciousness. Deep sleep (not dreaming) means that all the samskaras and antahkarana itself has receded into seed-form; the potential is still there, but everything is non-active. Therefore we want to know what sleep is, so that we can recognize it for ourselves as being a different level of Consciousness, with its own characteristics and nature. Consciousness (which is ever conscious) can appear to move into this layer unconsciously, then we call it nidra, or it recede back into this layer consciously, then we call this experience yoga nidra (conscious deep sleep).

 


 

Stabilizing the mind
The yogasutras give a few suggestions on how to stabilize the mind. Before we start to deal with gross coloring and subtle coloring the mind has to be made stable. One of the ways to do this is to focus on the nature of sleep; this suggestion can be done both towards the dreaming state or deep sleep state. To take a moment and remember the nature of these states will calm the mind.
 
Nidra – four primitive fountains
When pure Consciousness appears to manifest, due to the notion of avidya, it seems to forget its true nature, and can now play as an individual. This appearing individual wave within the non-dual ocean of Consciousness seems to have four different fountains that burst forward, and form the four basic desires or categories of desires. Every individual seems to have a way in which it feeds itself, so food is one. Every appearing individual seems to be able to reproduce itself, so sex is another one. It seems to protect itself and have a desire to stay alive, hence the third is self-preservation, and it seems to have a rest-cycle, which we call sleep. Actually you could say that food, sleep, and sex are all coming from self-preservation, but these four categories together form the four primitive fountains. We cannot live without a resting cycle, so we have to learn how to regulate sleep, so that it doesn’t become on obstacle on the journey towards Self-realization.

 

| top |

YOGASUTRAS OVER NIDRA

1.6 De vijf soorten gedachtepatronen om te observeren zijn: 1) correct weten (pramana), 2) incorrect weten (viparyaya), 3) fantasie of verbeelding (vikalpa), 4) het object van leegte, wat diepe slaap is (nidra) en 5) herinnering of geheugen (smriti).
pramana viparyaya vikalpa nidra smritayah

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

1.10 Droomloze slaap (nidra) is het subtiele gedachtepatroon met als object een traagheid, leegte, afwezigheid, of ontkenning van de andere gedachtepatronen (vrittis).
abhava pratyaya alambana vritti nidra

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

1.38 Of door te focussen op de aard van de stroom in de droomstaat óf op de aard van de staat van droomloze slaap, wordt de mind stabiel en rustig.
svapna nidra jnana alambanam va

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra

 

| top |

SWAMI RAMA OVER NIDRA

”Actually, sleep is one of the states of mind – waking, dreaming, and sleeping. Sleep is not a modification of chitta according to philosophy. Patanjali, being very practical, wants you to understand that as you are trying to control the other modifications of the mind, you should also bring sleep under your control. Patanjali says that anything that is to be brought under your control is a vritti, and you should accepts it as a vritti from a practical viewpoint. Patanjali never said that the waking state could be controlled. He is talking about sleep in particular. That which is enveloped with sloth and laziness is called sleep. When you are fast asleep you forget things completely. Though you sleep everyday, you are not aware during sleep. You become unconscious of the facts because your conscious mind does not functions during sleep. When it does not function, you do not perceive things at all. During deep sleep there are no contents in the mind. If you are away from the world of facts, and if your senses, which help you in relating with the external world, do not function in the external, then mind should work within. That does not happen during sleep. Mind also does not relate to your memory during deep sleep. Before you go to sleep, you become drowsy, your conscious mind starts fading, and you see things in a distorted form. Once I wanted to know how sleep comes, and I could not sleep. For three days I remained well alert because I wanted to watch what happens when sleep comes, but sleep wouldn’t come.”
~ Samadhi blz. 144

 

| top |

SWAMI JNANESHVARA OVER NIDRA

Lees het hele artikel “Integrating 50+ types of Yoga Meditation” op www.swamij.com
Swapnanidrajnana: Meditation on the states of dreaming (Swapna) and sleeping (Nidra). This is not meditation on the content of those states. Rather, it is meditation done in the waking state, where the object on which the meditation is done is the flowing stream of the other two levels of consciousness. It is this flow itself that is the focus of meditation.
 
Lees het hele artikel “Witnessing” op www.swamij.com
Nidra/sleep, sleepiness, blankness, focus on non-being: sleep, the state of mind wherein attention is drawn to the “object” of blankness or inertness associated with sleep (this is a different perspective from tamas, one of the three gunas previously mentioned, though they might be related.)

 

GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |