Mudha in Yoga Meditatie

KORTE UITLEG MUDHA

Mudha = een van de vijf staten van de mind (van het commentaar van Vysasa bij Yoga Sutra 1.1)
 
Mudha = een slome, saaie staat van de mind
 
Vijf staten van de mind: (in volgorde van niet gewenst naar gewenst) kshipta, mudha, vikshipta, ekagra, en nirodhah
 

 
GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”


 
OP DEZE PAGINA:
MUDHA: PRAKTISCH
SWAMI RAMA OVER MUDHA
SWAMI JNANESHVARA OVER MUDHA

 

MUDHA: PRAKTISCH

(Moet nog vertaald worden)
In which state of mind are you right now… in the state of mudha?
It is very useful to learn to recognize these 5 states of mind within oneself. Are you in the state of mudha right now? How does it feel to be in this state of mind? If you are not in mudha; in which of the other four states are you? If not; can you remember a moment when your state of mind was dull, inert, lethargic, as if you are stuck on the couch or glued underneath the bed sheets? This is the state of mind called mudha.
 
Learning how to transition from mudha into vikshipta
One thing a sadhaka wants to know is how to leave the state of mudha and to bring mind to a state of vikshipta. Because the state of mudha is not a state in which one can do practices, it is too lethargic. To do practice one will at least have to be in a state of vikshipta. Therefore one wants to become aware when one is in the state of mudha and know how to transition to vikshipta. For example; doing a few vigorous pranayama exercises might wake up the mind, or going for a brisk walk can energize the mind. Your own experiences and experiments will give you numerous insights on bringing the mind to a state of vikshipta and leaving the state of mudha.
 
Choosing a state of ekagra
Along the path a student wants to gradually leave behind the states of kshipta, mudha, and vikshipta, evermore residing in the state of ekagra, so that it can direct all its one-pointed energy towards the goal; diving beyond all the states of mind into a state in which the mind is nirodhah.

 

| top |

DAGELIJKSE OBSERVATIES EN ZELF-ASSESSMENT

Uiteindelijk, als mudha een onderdeel wordt van constante zelf-bewustzijn/gewaarwording, zwerft het continue rond in je bewustzijn. Het gewaarworden van mudha heeft het effect dat je steeds meer het woord mudha gebruikt in je dagelijkse vocubalaire om jezelf te verduidelijken, te uiten en dan zul je ook ontdekken hoe mudha zich verhoudt tot andere concepten, processen en inzichten. Bijvoorbeeld. je kunt in gaan zien dat mudha is gerelateerd is met tamas, of dat je een connectie vindt tussen nidra en mudha. Uiteindelijk ontdek je hoe al deze concepten samen dansen en door deze de dans te kennen, te leren, leidt het je naar dat wat voorbij alle concepten ligt. Dit komt doordat als je je zelf-bewustzijn vergroot, je ontdekt dat alles wat je kan observeren niet is wie je werkelijk bent, je bent niet mudha, maar je bent diegene die in staat is om al deze concepten te zien, te observeren. Daarom moet je zelfs voorbij mudha gaan, omdat wie je echt bent achter mudha ligt. Dit verhoogt de ongehechtheid naar raga zelf, terwijl je vol ontzag bent voor de schoonheid van de schitterende dans van Bewustzijn wat lijkt te spelen als mudha, dat zich lijkt voor te doen als mudha. Daarom is het beoefenen van zelf-bewustwording eigenlijk het beoefenen van ongehechtheid, waardoor het ware Zelf zich uiteindelijk onthult.
 
Kijk naar het Engelse PDF self-assessment (assessment-yymmdd.pdf) en het Engelse PDF waarin de dagelijkse doelen en dagelijks observaties staan (sumseven-yymmdd.pdf) op de website www.abhyasaashram.org (als je op deze webpage bent, scroll dan helemaal naar beneden om PDF’s te downloaden.) Deze PDF’s kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen om je begrip van en over mudha te onderzoeken en verdiepen.

 

| top |

SWAMI RAMA OVER MUDHA

”Patanjali has put all levels of the mind into five categories: kshipta, vikshipta, mudha, ekagra, and nirodhah. kshipta is a completely distracted mind. Vikshipta applies to those who have no control over their mind. They do not have a concentrated mind, but if they make effort, they can learn. Sometimes they understand and sometimes they do not understand because of their lack of attention. Their minds are not yet properly trained, but they are capable of being trained and accepted. That mind which remains in a state of stupor is called mudha. Ekagra refers to those who have a concentrated mind and can concentrate well. Nirodhah described those whose is completely under their control. They have trained their mind perfectly and can use it as they wish.”
~ Samadhi blz. 11

 

| top |

SWAMI JNANESHVARA OVER MUDHA

Lees het hele artikel “Witnessing” op www.swamij.com
The Mudha mind is barely beyond the Kshipta, disturbed mind, only in that the active disturbance has settled down, and the mind might be somewhat more easily trained from this place. Gradually the mind can be taught to be a little bit steady in a positive way, only occasionally distracted, which is the Vikshipta state. Then the mind can move on in training to the Ekagra and Nirrudah states.

 

GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |