Mandukya Upanishad: 12 verzen over AUM Mantra

Puur Bewustzijn lijkt te spelen als golven van schoonheid, en zo lijkt Atman te spelen alsof het vier aspecten heeft; Waken, Dromen, Diepe Slaap en Turiya (dit betekent “vierde”). Deze Upanishad, die geheel over AUM gaat, bestaat maar uit 12 verzen. Het laat ons de vier staten, niveaus, lagen of gebieden van Bewustzijn zien waarin Atman lijkt te spelen; Vaishvanara (of Visva), Taijasa, Prajna en Turiya in relatie tot de AUM mantra. Het presenteerd alle kanalen en instrumenten waardoor de manifestatie (maya) lijkt te bestaan en waardoor Atman de oogschijnlijke manifestatie lijkt te ervaren.
 
Door contemplatie en het observeren van deze lagen, niveaus, kanalen en instrumenten (zie ook Yogische Zelf-bewustzijn Assessment) wordt het duidelijk dat dit allemaal gedeeltes zijn van het niet-zelf. Dit leidt de student naar het ware Zelf, naar Atman. Uiteindelijk komt de kennis, het weten in ervaren, dat Atman en Brahman één en hetzelfde zijn, dit wordt ook Yoga genoemd. Als men in staat is om volledig te begrijpen wat wordt aangeboden in deze Upanishad dan hoeft men niets anders te weten, want dan zou er Zelf-realisatie zijn. In de Yoga Sutras wordt AUM aangeboden als een directe route (1.23-1.29), dus deze Upanishad, die geheel over AUM gaat, is de directe route naar Zelf-realisatie.

NLcircle-chart AUM mantra

 

Van de Karika, een commentaar op de Mandukya Upanishad van Gaudapada (Adi Shankara’s guru’s guru)
Vers 22-25: Hij die met zekerheid de overeenkomsten van de drie staten en de drie letters van AUM kent, gebaseerd op hun gemeenschappelijke kenmerken, wordt vereerd en aanbeden door alle wezens en is ook een grote wijze. Door meditatie op A behaald de zoeker Visva; door meditatie op U, Taijasa; en door meditatie op M, Prajna. Meditatie op het “geluidloze” brengt geen verworvenheden. AUM moet kwart per kwart gekent worden. Er is geen twijfel dat de kwarten hetzelfde zijn als de letters. Wanneer AUM begrepen wordt, kwart per kwart zou diegenen aan niets anders moeten denken. De mind moet dan op AUM moeten worden geconcentreerd. AUM is de onbevreesd Brahman. Diegenen die altijd in AUM is geabsobeert kent geen enkele angst.

 


 

Swami Rama heeft een boek geschreven over de Mandukya Upanishad, genaamd “Enlightenment without God”
Download de PDF
Swami Rama, 8 lezingen over Mankukya Upanishad:


 

| top |

MANDUKYA UPANISHAD

 

1: Hari Om. Om-ity-etad-aksharam-idam sarvam, tasyopavyakhyanam bhutam bhavad bhavishyaditi sarvam-omkara eva. Yaccanyat trikalatitam tadapy omkara eva
 
Alles is OM: Hari Om. Het hele universum is de lettergreep AUM. Hier volgt de uiteenzetting van Om. Alles dat was, is, of zal zijn, is in waarheid Om. Al het andere dat tijd, ruimte en oorzakelijkheid overstijgt is ook Om.
 
2: Sarvam hyetad brahmayam-atma brahma soyamatma catushpat
 
Atman heeft Vier Aspecten: Dit alles, overal, is in waarheid Brahman, de Absolute Realiteit. Dit Zelf zelf, Atman, is ook Brahman, de Absolute Realiteit. Deze Atman of Zelf heeft vier aspecten waardoor het actief is.
 
3: Jagarita-sthano bahish-prajnahsaptanga ekonavimsatimukhah sthula-bhug vaisvanarah prathamah padah
 
Eerste is Waken / Grof: Het eerste aspect van Atman is het Zelf in de Waak staat, Vaishvanara. In deze eerste staat is bewustzijn naar buiten gericht, naar de externe wereld. Door zijn zeven instrumenten* en negentien kanalen* ervaart het de grove objecten van de fenomenale wereld.
 
*De zeven instrumenten zijn meer macrocosmische instrumenten, terwijl de negentien kanalen meer gerelateerd zijn aan de microcosmos, het individueel persoon.
 
Zeven Instrumenten: Eerst manifesteert Bewustzijn naar buiten als ruimte, lucht, vuur, water en aarde, samen met de individualisering van het geheel en de stroom van energie (die we kennen als de pulserende drang naar adem)
 
Negentien kanalen: Dan is het individu actief via de vier functies van de mind (aspecten van antahkarana, het innerlijk instrument), dit zijn manas, chitta, ahamkara, en buddhi. Deze vier opereren door de vijf vayus (prana, apana, samana, udana, en vyana), de tien actieve zintuigen of indriyas (karmendriyas van eliminatie, voortplanting, bewegen, grijpen/vasthouden en spreken) en de vijf cognitieve zintuigen (jnanendriyas van ruiken, proeven, zien, voelen en horen)
 
4: Svapna-sthano’ntah-prajnah saptanga ekonavimsatimukhah praviviktabhuk taijaso dvitiyah padah
 
Tweede is Dromen / Subtiel: Het tweede aspect van Atman is het Zelf in de Droomstaat, Taijasa. In deze tweede staat is bewustzijn gericht naar de innerlijke wereld. Het opereert ook via de zeven instrumenten en negentien kanalen, die de subtiele objecten van het mentale rijk ervaren.
 
5: Yatra supto na kancana kamam kamayate na kancana svapnam pasyati tat sushuptam. Sushupta-asthāna ekibhutah prajnanaghana evanandamayo hyanandabhuk chetomukhah prajnastrityah padah
 
Derde is Diepe Slaap / Causaal: Het derde aspect van Atman is het Zelf dat actief is in de Diepe Slaapstaat, Prajna. In deze derde staat is er geen wens voor een grof of subtiel object, noch een droom sequence. In diepe slaap hebben al deze ervaringen zich teruggetrokken of zijn opgegaan in de grond van ongedifferentieerd bewustzijn. Hier is men vervuld met de ervaring van gelukzaligheid, en ervaart bliss en kan ook de weg vinden naar de kennis van de twee voorgaande staten.
 
6: Esha sarvesvara esha sarvajna esho’ntaryamy-esha yonih sarvasya prabhavapyayau hi bhutanam
 
Vind de Ervaarder: Diegenen die al deze staten van bewustzijn ervaart is de alwetend, inwonende bron en bestuurder van alles. Dit is de baarmoeder waaruit al het anderen tevoorschijn komt. Alle dingen komen uit en los terug op in deze bron.
 
7: Nantah-prajnam na bahih-prajnam, nobhayatah-prajnam na prajnana-ghanam na prajnam naprajnam. Adrishtam-avyavaharayam-agrahyam- alakshanam-acintyam-avyapadesyam-ekatma-pratyayasaram, prapancopasarnam santam sivam-advaitam caturtham manyante sa tm sa vijneyah
 
Het Vierde Aspect is Turiya: Het vierde aspect van Atman of Zelf is Turiya, wat letterlijk ‘de vierde’ betekent. In deze vierde staat is bewustzijn noch naar buiten noch naar binnen gericht. Noch is het zowel naar binnen en naar buiten gericht; het is voorbij zowel cognitie en de afwezigheid van cognitie. Deze vierde staat van Turiya kan niet ervaren worden door de zintuigen of bekend worden door vergelijking, deductieve redenering of gevolgtrekking; het is niet te beschrijven, onbegrijpelijk, en ondenkbaar voor de mind. Het is Puur Bewustzijn zelf. Dit is het ware Zelf. Het ligt binnenin de stopzetting van alle verschijnselen. Het is sereen, rustig, vervuld van bliss en één zonder een tweede. Dit is het echte of ware Zelf dat gerealiseerd moet worden.
 
8: So’yam-atma adhyaksharam-omkaro dhimatram pada matra matrasca pada akara ukaro makara iti
 
Deze Vier zijn hetzelfde met “A-U-M” en Stilte: Deze Om, alhoewel het beschreven wordt dat het vier staten heeft, is ondeelbaar; het is puur Bewustzijn zelf. Dat Bewustzijn is Om. De drie klanken A-U-M (aa, oe, mm) en de drie letters A, U, M zijn identiek aan de drie staten van Waken, Dromen en Diepe Slaap en deze drie staten zijn identiek aan de drie klanken en letters. De vierde staat, Turiya wordt alleen gerealiseerd in de stilte achter of voorbij de andere drie.
 
9: Jagarita-sthano vaisvanaro’karah prathama matra. apteradimatvad-vapnoti ha vai sarvan kamanadisca bhavati ya evam veda
 
De Klank “A” is Waken / Grof: Vaishvanara is het bewustzijn dat ervaren wordt gedurende de Waakstaat, en is A, de eerste letter van Om. Deze simpele klank van A is eerst en doordringt alle andere klanken. Diegenen die zich bewust is van dit eerste niveau van realiteit vervuld al zijn verlangens en is succesvol.
 
10: Svapna-stahnas taijasa ukaro dvitiya matrotkarshadu-ubhayatvad- votkarsati ha vai jnana-santatim samanasca bhavati nasyabrahmavit kule bhavati ya evam veda
 
De Klank “U” is Dromen / Subtiel: Taijasa is het bewustzijn dat ervaren wordt gedurende de Droomstaat, en is U, de tweede letter van Om. Deze tussenliggende staat is actief tussen de Waakstaat en de Slaapstaat en reflecteert enkele eigenschappen van de andere twee. Diegenen die deze subtiele staat kent is superieur aan anderen. Voor diegenen die dit kent worden kenners van Brahman, de Absolute Realiteit, in zijn familie geboren.
 
11: Sushupta-sthnah prajno makras tritiya mtr miterapiter va minoti ha va idam sarvam-apitisca bhavati ya evam veda
 
De Klank “M” is Diepe Slaap / Causaal: Prajna is het bewustzijn dat ervaren wordt gedurende de staat van droomloze, Diepe Slaap, en is M, de derde letter van Om. Het bevat de andere twee en is dat waaruit de andere twee voortkomen en waarin ze zich weer terugtrekken of in samenvoegen. Een kenner van deze meer subtielere staat begrijpt alles binnenin zichzelf.
 
12: Amatras-caturtho’vyavaharyah prapancopasamah sivo’dvaita evamomkara atmaiva samvisaty-atman-atmanam ya evam veda.
 
Stilte na “A-U-M” is het ware Zelf: Het vierde aspect is het geluidloze aspect van Om. Het is niet uitspreekbaar en kan niet begrepen worden door de zintuigen of door de mind. Met de stopzetting van alle verschijnselen, zelfs van gelukzaligheid, wordt dit geluidloze aspect ervaren. Dit is een staat van nondualistische (advaita) realiteit—één zonder een tweede. Deze vierde staat, Turiya, is het echte of ware Zelf. Diegenen met directe ervaring van deze staat expandeert naar Universeel Bewustzijn.
 

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |