Manas in Yoga Meditatie

KORTE UITLEG MANAS

Manas = zintuigelijke mind, lagere mind, importeur en exporteur van zintuigelijke impressies, manas beheerst de 10 zintuigen (karmendriyas: spreken, grijpen, bewegen, voortplanten, elimineren en jnanendriyas; horen, tasten, zien, proeven en ruiken)
 
Manas = een van de vier functies van de mind: manas, chitta, ahamkara en buddhi
 
Manas = deze functie van de mind vertrouwd op de instructies van buddhi, manas kan zelf geen beslissingen nemen (dit is buddhi zijn baan). Als manas niet goed gecoördineerd is met buddhi, en/of het heeft niet de gewoonte om naar buddhi te luisteren, dan krijgt manas zijn instructies van ergens anders, want manas kan zelf geen beslissingen maken. Wie instrueert manas, als het niet van buddhi komt? De samskaras zelf kunnen orders aan manas doorgeven. In principe luistert manas naar diegene die het hardst schreeuwt.
 

 
GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”


 
OP DEZE PAGINA:
MANAS: PRAKTISCH
MEER OVER MANAS
YOGA SUTRAS OVER MANAS
SWAMI RAMA OVER MANAS
SWAMI JNANESHVARA OVER MANAS
ANDERE TEKSTEN OVER MANAS

 

MANAS: PRAKTISCH

(Moet nog vertaald worden)
observe manas
You can choose to observe manas for a day or a week. One way to start is to remember what this function does and to start to notice what its role is in the action you do at this moment. Which senses are you employing? Who is controlling the senses? Remember that this is manas. When you see this you are witnessing manas at the spot, live in action. Another way to observe manas is when you notice you are not able to make a decision, ask yourself; “who is it that you are listening to right now and expect to make a decision?” Maybe it is manas, then is it not strange that a decision is not coming, this is buddhi’s job. When you start to observe the close relationship between manas and buddhi, you can start to observe that manas can be a great servant of buddhi who is willing to perform what is decided by buddhi. Manas is not a slave (maybe you start to notice that you treat manas like this, which is not useful) but a great friend and because manas controls to the senses it has great power. Therefore to observe manas will open up the friendship that is possible between you and the mind. And you will come to see how these four functions (manas, chitta, buddhi and ahamkara) work together. A good coordination between the four functions of mind is one aspect of nirodhah, and will help in the ability to set aside all movements of the mind-field, which is the goal of yoga.

 

| top |

DAGELIJKSE OBSERVATIES EN ZELF-ASSESSMENT

Uiteindelijk, als manas een onderdeel wordt van constante zelf-bewustzijn/gewaarwording, zwerft het continue rond in je bewustzijn. Het gewaarworden van manas heeft het effect dat je steeds meer het woord manas gebruikt in je dagelijkse vocubalaire om jezelf te verduidelijken, te uiten en dan zul je ook ontdekken hoe manas zich verhoudt tot andere concepten, processen en inzichten. Bijvoorbeeld, je kunt in gaan zien dat wanneer je je rajasic voelt, je ook aan manas denkt, of je vind een connectie tussen kshipta en manas. Je kan ook observeren dat wanneer manas met buddhi samenwerkt, dit sattvic aanvoelt. Uiteindelijk ontdek je hoe al deze concepten samen dansen en door deze de dans te kennen, te leren, leidt het je naar dat wat voorbij alle concepten ligt. Dit komt doordat als je je zelf-bewustzijn vergroot, je ontdekt dat alles wat je kan observeren niet is wie je werkelijk bent, je bent niet manas, maar je bent diegene die in staat is om al deze concepten te zien, te observeren. Daarom moet je voorbij manas gaan, omdat wie je echt bent achter manas ligt. Dit verhoogt de ongehechtheid naar manas zelf, terwijl je vol ontzag bent voor de schoonheid van de schitterende dans van Bewustzijn wat lijkt te spelen als manas, dat zich lijkt voor te doen als manas. Daarom is het beoefenen van zelf-bewustwording eigenlijk het beoefenen van ongehechtheid, waardoor het ware Zelf zich uiteindelijk onthult.
 
Kijk naar het Engelse PDF self-assessment (assessment-yymmdd.pdf) en het Engelse PDF waarin de dagelijkse doelen en dagelijks observaties staan (sumseven-yymmdd.pdf) op de website www.abhyasaashram.org (als je op deze webpage bent, scroll dan helemaal naar beneden om PDF’s te downloaden.) Deze PDF’s kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen om je begrip van en over manas te onderzoeken en verdiepen.

 

| top |

MEER OVER MANAS

(Moet nog gedeeltelijk vertaald worden)
Manas, een spaak in een wiel
De 4 functies van de mind staan beschreven in de Upanishads als vier spaken in een wiel. Het centrum van de as beweegt nooit, dit is de Zelf, waarop het wiel van de mind lijkt te draaien, daardoor lijkt het alsof het Zelf handelt in de ogenschijnlijke manifestatie door de 4 functies van de mind. Toen ik jong was, reed ik eens op een fiets waarvan de spaken niet even lang waren. Daardoor leek het of de as, de naaf, niet in het centrum van het wiel was. Toen ik op deze fiets reed leek het alsof ik over kleine hobbels reed terwijl de ondergrond helemaal vlak was. Voor mij is dit een mooie manier om te kijken naar de 4 functies van de mind, hoe deze moeten samenwerken, alle 4 even belangrijk zijn, anders zou ik de wereld ervaren als een hobbelige weg!

 


 

Manas and the metaphor of the chariot
There is a verse in the Bhagavad Gita that describes a metaphor of a chariot.
Chapter 6 verse 34: “The chariot of the body. The five horses represent the five senses (tongue, eyes, ears, nose and skin). The reins, the driving instrument, symbolize the mind, the driver is the intelligence, and the passenger is the spirit soul.” In this metaphor manas is symbolized as the reins, that guides the horses (the 5 senses), buddhi is the driver, and Atman the passenger. This metaphor shows us that if buddhi takes hold of the reins (manas), manas can guide the horses (the senses) and therefore chariot (the body) can function properly. Can you imagine what happens to the chariot is the reins are not held properly and the horses get no guidance? This verse also shows us that the purpose of the chariot is the carry the passenger which is Atman.
 
Manas and antahkarana
When you read the word mind, it is useful to remember that both manas and antahkarana are translated as mind. The first is the function of mind that deals with the senses and the latter is the totality of the four functions of mind. To know that both words are translated as mind, will make it doable to understand which of the two words the author is referring to.

 

| top |

YOGASUTRAS OVER MANAS

1.35 De innerlijke concentratie op het proces van zintuiglijk ervaren, gedaan op een manier zodat het je naar een hoger subtieler zintuigelijk waarneming leidt; leidt ook naar stabiliteit en rust van de mind.
vishayavati va pravritti utpanna manasah sthiti nibandhani

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

2.53 Middels deze practices en processen van pranayama, wat de vierde van de acht stappen is, verwerft of ontwikkeld de mind de geschiktheid, bekwaamheid of het vermogen voor ware concentratie (dharana), wat in zichzelf de zesde stap is.
dharanasu cha yogyata manasah

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

3.49 Door de beheersing van de zintuigen en handelingen (indriyas), komt er snelheid van de mind, waarnemen onafhankelijk van de fysieke instrumenten van waarneming, en beheersing van de oorspronkelijke oorzaak vanwaaruit de manifestatie opkomt.
tatah mano-javitvam virarana-bhavah pradhaua jayah

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra

 

| top |

SWAMI RAMA OVER MANAS

”Manas uses the senses to go out to the objects of the world. Manas imports and exports through the ten senses, but it has no power to import and export whatever it wants. Manas is called the doubtful faculty of your mind. Before you do something, first manas says; shall I do it or not? Manas has no power to decide. Sometimes you want to decide, but you wait.
Conflicts arise in your mind because you do not decide things on time. The nature of manas is to argue and to pose questions, but has no power to decide, to judge, or to discriminate. These are the functions of the faculty called buddhi. Manas the doubtful part of your mind, puts both sides before buddhi, the decisive faculty, and immediately buddhi makes a decision.
buddhi has the very important post of financial advisor. buddhi checks manas. You need to train your buddhi, which discriminates, judges, and decides, so that your mind can import and export according to your capacity. If you go beyond your capacity, the firm will fail. Is your buddhi prepared and sharpened enough to teach manas? Is manas listening to your buddhi?”
~ Samadhi blz. 37
 
“If you train manas, and if you lead your ahamkara toward chitta and your manas toward buddhi, then you have accomplished something. Don’t do anything in life unless your buddhi, the counselor within, tells you to do it. You need to make internal experiments with yourself: you need to train your buddhi to give a correct, clear judgment to your manas. You also have to train your manas to take advice from buddhi. Perhaps you feel deprived of something of value and suddenly the idea occurs that you want to steal it. You know that it is wrong, you you want to do it. This is due to your mental habits. So you must train both your manas and your ahamkara, and that process is what we call polishing your ahamkara.”
~ The Art of Joyful Living blz. 82

 

| top |

SWAMI JNANESHVARA OVER MANAS

Lees het hele artikel “Coordinating the Four Functions of Mind” op www.swamij.com
Manas is supervisor of the senses: Manas is like the supervisor in the factory of life, and directs the ten senses or Indriyas Manas does a wonderful job of carrying out directions, but it is not supposed to be the key decision maker in the factory. That is the job of Buddhi. If Buddhi is clouded, then Manas has a habit of continuing to question, seeking good instruction. Then it often listens to whoever is speaking the loudest in the factory, which is the wants, wishes, desires, attractions, and aversions stored in the memory bank of Chitta.
 
Lees het hele artikel “Training the Ten Senses or Indriyas in Traditional Yoga Practice” op www.swamij.com
Moving is behind, or subtler than walking: To witness the active senses (karmendriyas) in daily life means, for example, that when you are walking you observe that “I am moving”. It is not just seeing that “I am walking,” but going one step further inward and observing the process of moving that is behind the walking. Then, as you observe different actions and the many ways of moving, you become increasingly aware of the underlying process behind the motion, and this is manas, one of the four functions of mind.

 


 

| top |

ANDERE TEKSTEN OVER MANAS

Vivekachoodamini, Adi Shankaracharya
Translated by Swami Madhavananda, Published by Advaita Ashram, Kolkatta
93-94. The inner organ (antahkarana) is called Manas, Buddhi, ego [ahamkara] or Chitta, according to their respective functions: Manas, from its considering the pros and cons of a thing; Buddhi, from its property of determining the truth of objects; the ego, from its identification with this body as one’s own self; and Chitta, from its function of remembering things it is interested in.
 
122. The body, organs, Pranas, Manas, egoism, etc., all modifications, the sense-objects, pleasure and the rest, the gross elements such as the ether, in fact, the whole universe, up to the Undifferentiated – all this is the non-Self.
 
369. Restrain speech in the Manas, and restrain Manas in the Buddhi; this again restrain in the witness of Buddhi, and merging that also in the Infinite Absolute Self, attain to supreme Peace.
 
370. The body, Pranas, organs, manas, buddhi and the rest – with whichsoever of these supervening adjuncts the mind is associated, the Yogi is transformed, as it were, into that.
 
384. One should behold the Atman, the Indivisible and Infinite, free from all limiting adjuncts such as the body, organs, Pranas, Manas and egoism, which are creations of one’s own ignorance– like the infinite sky.
 
563. Just as a stone, a tree, grass, paddy, husk, etc., when burnt, are reduced to earth (ashes) only, even so the whole objective universe comprising the body, organs, Pranas, Manas and so forth, are, when burnt by the fire of realisation, reduced to the Supreme Self.
 
Panchadasi, Sri Vidyaranya Swami
Translated by Swami Swahananda and Published by Sri Ramakrishna Math, Chennai (Translation under Fair Use, and believed to be in the public domain.)
1.20. From a combination of them all (i.e. sattva portions of the five subtle elements) arose the organ of inner conception called antahkarana. Due to difference of function it is divided into two. Manas (mind) is that aspect whose function is doubting and buddhi (intellect) is that whose functions are discrimination and determination.

 

GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |