Interne Paradigmaverschuiving: Bewustzijn lijkt naar buiten te manifesteren!

Een verandering van perspectief, een innerlijke verschuiving, is iets dat gaandeweg op het pad naar Puur Bewustzijn zal gaan gebeuren. Dit gebeurt geleidelijk aan of in één keer… Wellicht is het al gebeurd… In het begin is deze verschuiving alleen intuïtief of een inzicht, maar toch is het een geweldige transitie als het gebeurd.
 
In het begin van je practice heb je waarschijnlijk het gevoel dat “jij” naar binnen gaat. Jij bent jouw zintuigen, jouw lichaam, jouw adem, jouw mind, en jouw stilte aan het onderzoeken. Ik overdrijf, maar dit is gedaan om een punt te maken. In het begin lijkt het wellicht alsof de diepste Stilte eigendom is van ahamkara als je nog in avidya (onwetendheid) leeft.
 
Er is een ervaring van expansie in die aspecten van je zijn die tot op heden onbekend waren: Dit is waar we allemaal beginnen… speels gezegd volledig onbewustzijn:

Geleidelijk aan verdwijnt de sluier van onbewustzijn en worden “jouw” zintuigen en “jouw” lichaam bewust ervaren:

Wanneer deze tot op zeker niveau zijn gereguleerd, gecoördineerd en beheerst, dan komt de ademhaling in beeld:

Een nog verdere expansie komt wanneer je begint met het observeren van de objecten die in het bewuste veld van de mind bewegen:

Wanneer practice en bewustzijn zich verdiepen, dan begin je je zelfs bewust te worden van de voorheen onbekende actieve en latente onbewuste mind:

Door deze expansie is er een toenemend bewustzijn en een diepere intuïtie naar dat aspect van jou dat niet onderhevig is aan verandering. Dat aspect dat niet doodgaat, dat zich bij de kern van “jouw” zijn bevindt. Het contempleren op deze kern van “jouw” zijn zal inzichten geven over de ware aard van deze essentie:

Het perspectief kan langzaamaan of plots veranderen: Het is alsof de volledige kaart van het bestaan omdraait, roteerd, of 180 graden draait. REALIZATIE: Als Puur Bewustzijn datgene is dat ik werkelijk ben, dan ben ik niet naar binnen aan het kijken; de werkelijkheid is dat Bewustzijn naar buiten aan het kijken is… wow! Bewustzijn lijkt zich naar buiten toe te manifesteren als mind, adem, lichaam en zintuigen. Bewustzijn lijkt in slaap te zijn gevallen in en als deze lagen en heeft zich op een of andere manier vergist door zich met deze lagen te identificeren.

Dit proces van naar binnen toe keren wordt in eerste instantie wellicht gezien als hierboven, alsof “jij” naar binnen aan het bewegen bent… maar nu weet je dat Bewustzijn in werkelijkheid naar buiten toe beweegt.
En dus is dit wat er werkelijk gebeurd in het proces van naar binnen bewegen:

Wanneer “jij” in staat bent om naar subtielere aspecten van je zijn te kijken, betekent dat je vanuit dieper binnenin jezelf naar buiten kijkt. Door middel van practice wordt je bewustzijn fijner, dieper, of subtieler; en dus kan het nu naar buiten kijken vanuit een diepere laag.

Om iets te kunnen aanschouwen, betekent dat je bewustzijn naar dat niveau is gegaan, en dus is bewustzijn nu HIER aanwezig. En vanaf HIER kan het naar buiten toe kijken.

Dieper en dieper… alsof je bewustzijn achteruit loopt door voorheen onbekend terrein, terwijl het vooruit kijkt.

Helemaal totdat het diep in het veld van de mind is… Vanaf HIER kun “jij” (met je intuitie) het Centrum van Bewustzijn gaan begrijpen. Het Centrum van Bewustzijn dat non-dualisch is, dat niet veranderd en alles doordringend is. Op dit diepe niveau kun je gaan begrijpen dat alles uit Puur Bewustzijn lijkt te manifesteren. Je kunt beter begrijpen hoe de latente wensen (samskaras) in de mind naar buiten toe geprojecteerd worden als gedachten, emoties, en vormen. Hoe acties uit deze gedachten voortkomen.

We eindigen bij dezelfde AHA!

En dus komt er een moment in practice dat de bekende kaart van bestaan, van zowel de microcosmos als de macrocosmos, 180 graden draait. Als je deze map in je bewustzijn laat rusten zal de manier waarop je naar de wereld kijkt veranderen, het wordt het nieuwe perspectief van het leven. Het zal je practice in het dagelijkse leven en in meditatie ondersteunen.

BEWUSTZIJN BEWEEGT NAAR BUITEN!
BEWUSTZIJN LIJKT NAAR BUITEN TOE TE MANIFESTEREN!

Innerlijke Paradigma-verschuiving
Een paradigma-verschuiving is een verandering in de manier waarop de meerderheid van de samenleving/wetenschap/autoriteiten naar de werkelijkheid kijkt. Het huidige paradigma, de huidige manier waarop het Westen de realiteit ziet is dat bewustzijn voortkomt uit materie. Yogis hebben dit altijd andersom gezien; Puur Bewustzijn is Eén, en materie verschijnt binnenin Bewustzijn. Om in een samenleving te leven waarin dit laatste het paradigma is, is een verandering nodig en jij kan onderdeel zijn van die verandering! Leef het leven vanuit dit bewustzijn, maak het je werkelijkheid (gevuld met heiligheid). Realiseer dat jij een wereld opzich bent. Als gedachten mensen zijn, zoals Swami Rama zegt, dan is er een hele samenleving binnenin jou. Train de mind zodat het voor jezelf en je volledige innerlijke wereld duidelijk is dat dit je Realiteit is; Bewustzijn lijkt naar buiten toe te manifesteren en alles speelt zich binnenin Bewustzijn af. Dan zal het al je acties, gedachten en spraak domineren, omdat dit de nieuwe uitgangspositie is. Als het in “jouw” Realiteit gevestigd is, dan zal het overvloeien in de manier waarop je je kinderen opvoedt en onderwijst, de manier waarop je met je vrienden speelt en met je familie bent, de manier waarop je het volledige bestaan in je hart houdt. Maak dus deze innerlijke paradigma-verschuiving (maak deze verschuiving in je hele innerlijke wereld) gebaseerd op constante practice en constant bewustzijn dat alles verschijnt binnen Puur Bewustzijn… en wie weet zal de dag komen dat dit de normale manier waarop de hele wereld realiteit ziet!
 

Vertaald vanuit het Engels door Darren, bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid!

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |