“I see, I see, what you don’t see”

“I see, I see, what you don’t see”

 

“I see, I see, what you don’t see” is an old fashion Dutch children game. Where one child would say “I see, I see, what you don’t see, and its is…green (it is always a color)”. Then the other child would start guessing, and naming things that he sees that are green. “Is it the grass?” …“Nope”…“Is it your t-shirt?”…“Nope”…“Is it the door of that house?”…“Yes!” And then they switch…it is a silly game that you can play always and anywhere, you just need two people and a surrounding!
 
Teacher and student playing the game “I see, I see, what you don’t see”
Teacher: “I see, I see, what you don’t see…and it is…everywhere?”
Student: “Is it the earth? All the galaxies together? Is it space the element itself? All atoms that are made of electrons, neutrons, and protons? Is it the whole of manifestation, known as gross, subtle and causal plane?”
Teacher: “No…there is still something where the gross, or subtle or causal is not, so it is not everywhere. It’s Brahman that is everywhere: it is the one Self in All that permeates All without moving, that manifest without changing, that emerges without dividing, that is All and One at the same time, therefore appearing everywhere in everything.”
 
Teacher: “I see, I see, what you don’t see…and it is…formless?”
Student: “Is it the sky, is it breath, is it prana? Is it formless appearance of light? Is it sounds resonating through the air? Is it a thought, or a memory, the mind?”
Teacher: “No…those are all objects and therefore still forms…it’s Brahman, that is the formless substratum in all appearing objects, it is the One beyond the mind, though not separate from the mind, thought different from the mind, as the object “mind” is a reflection of the formless Brahman from where all object emerges, the mind is nothing but Brahman. So are prana, the breath and the sky, that all flow from Brahman, present in the expression of the mind to assist the movement, to assist the opportunity to be alive, though the whole universe is but a dream of consciousness, never moving nor alive. It is the formless Brahman that takes on the shape of unlimited possibilities to play on the unbounded playground of Oneness…nor playing in itself, nor with itself, nor beyond itself.”
 
Teacher: “I see, I see, what you don’t see…and it is…changeless”
Student: “Is it…?…Is it…?…I give up, everything is always changing, there is nothing that doesn’t seems to change…the only thing that doesn’t seem to change is change itself, because the aspect of ever-changing never changes, but how can change be changeless?”
Teacher: “Yes, there is a changelessness in the ever-changing, it is Brahman, it doesn’t need to change, because it contains the whole. It does not need to change for it never needs to attain anything, it does not need to change for it is perfection without characteristics. The ever changing aspect of the changeless Brahman is one of the many contradiction that make the mystery of Brahman as clear as transparent water, yet as ungraspable as a cloud. The paradox of Brahman appearing as Duality, but being one without a second, therefore does not change at all is as baffling as imagining the whole of the universe being one thought, or just a dream, where time does not exist and space collapses into unlimited consciousness itself…but yet….both are descriptions of the same indescribable!”
 
Student: “You see, You see, what I don’t see…and it is…Brahman: the indescribable Source, the center of Consciousness that can’t be seen or tasted or touched, nor reasoned or thought of, nor understood with the mind, nor imaged.”
Student: “I don’t seem to see anything, yet when I open my eyes there is movement, there is time, there are forms, objects and changing shapes. There are ideas, and wishes. There are imaginations and thoughts. There appears to be loving, smiling, living and dying. There seems to be a past, a future, and a present being present in the Now of opportunities, playgrounds, changes. There seems to be logic, reasoning, experiences, occasion for learning and sharing, discovering, and exploring, but yet nothing seems to move, or alter, or exist. Please tell me, tell me, so I can know…how to experience the changeless, the formless that appears everywhere?”
Teacher: “See beyond seeing, listen beyond sounds, go beyond your thoughts and dive into the unknown aspect of the inner being. Discover the silence that lives in movement, by removing the clouds of ignorance that hide the sun of Knowing itself, by inviting the wind of discrimination to blow away the clouds. By letting go of the desire to see anything, to hear anything, the feel anything, to experience anything, to enjoy any movement, to hold on to anything, any thought, any memory, any identification. So all that is left is…being itself…and you see, you see, what the “I” can only see…All is Brahman!

 

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |