Guru Purnima 2015

Q: Dear formless Mother Divine,
 
How to describe the indescribable?
How to grasp and hold the Love that cannot be perceived by the mind since its size is immeasurable formless and beyond the realm of the mind? How to express this Love within the field of mind, within the nonexistent manifestation, if mind cannot hold it as it is?
The mind is only able to transmit a little reflection of this Love into the waking state, and yet even this little expression is so amazing, so spectacular, so sweet, so embracing, so nourishing, so stilling, please guide me in finding a way to express it and hold it.
 
A: All there is, is to surrender into this immeasurable formless Love, and you will no longer need words, nor questions, nor answers, you need not to hold on to anything, because there will be just LOVE. All your efforts aimed in this direction will increase the awareness and nature of this Love and therefore will expand the stream that flows from the formless source, through the heart, through the mind, into the manifestation, and words will surface. You will have to understand they are mere attempts and impossible to hold that which cannot be hold, to express that that cannot be expressed, but yet can be enjoyed and pointers towards formless Love.
 
———————————————————
 
Q: Dear formless Mother Divine,
 
How to hold the formless stream called guru that guides us non-existing individuals back to You? How to attempt to understand the magnitude of this guidance that is one and the same with You? It is not a person, but yet this stream can operate through a person, its like Love, it is able to find its way into form within the manifestation, remaining formless yet assuming a form. How to hold the formless guru within a person?
 
A: See Me in all, experience that all there is, is Me. I am dancing within the three worlds without being on a journey. I and the stream of Guru are one and the same. Guru being another form of maya is there to guide those living in avidya to come Home. Know it flows directly out of Me, so it is nothing but Me. As I am ALL, so all objects contain the stream of Guru. Yet some forms have done so much effort. They offered all they are into the stream of Guru, so they became a instrument for the stream of Guru, a vessel, a door, so the stream of Guru can flow into this manifestation as a human being, able to use all the qualities a human being has. If you don’t confuse yourself that this person is guru, by reminding yourself that Guru is formless, you can hold with reference all the efforts this person have done to become this vessel. You can see how they selflessly and lovingly guide you to find the guru within, therefore you will be able to hold the formless Guru within a person.
 
———————————————————
 
Q: Dear formless Mother Divine,
 
Actually formless Mother, these question are leading towards my main question for today; how to express the love felt for the stream of Guru? How to express the Love that tries to find its way to the waking state that I have for the person that did immeasurable effort to become a pure vessel, to become a selfless assistant that lovingly guides everyone on the path to find the guru within, to find the formless Love? How to express the Love that knows that she and him are one and the same, yet within the appearance of duality she has the wish to express it to him? How to express that this Love it not merely love based on attachment, but that it was this Love that was the first introduction to the immeasurable Love of You, oh Divine Mother, as he opened the door towards your Love? How can I tell him I love him, knowing there is no me, nor him, but yet there is so much Love for him as a jiva, him as a form within leela? How to express the gratitude to the stream of Guru, that has guide me all this life? That Guru brought me to him, and You took a form that I can love? Ooh, please Mother I need some help…Words don‘t seems to exist for express this.
 
A: All you need to give are these questions, he will understand…Om namah Shivaya ♥
 
———————————————————
 
Terug naar Dagboek…..”Lieve Mother Divine”
 
 

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |