Gunas in Yoga Meditatie

KORTE UITLEG GUNAS

 

Guna = eigenschap, kwaliteit, tendens, of oer-element.
 
Er zijn drie gunas= tamas, rajas, sattva; dit zijn de drie bouwstenen van de manifestatie of de drie eigenschappen van Prakriti (meest subtiele materie), deze drie principes worden op verschillende manieren gecombineerd om de ogenschijnlijke manifestatie te laten ontstaan. Deze kwaliteiten zijn in elke niveau van de manifestatie zichtbaar, in het meest subtiele tot aan het meest grove; alles is gemaakt van sattva, rajas en tamas.
 

 
GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”


 
OP DEZE PAGINA:
GUNAS: PRAKTISCH
MEER OVER GUNAS
YOGA SUTRAS OVER GUNAS
SWAMI RAMA OVER GUNAS
SWAMI JNANESHVARA OVER GUNAS
ANDERE TEKSTEN OVER GUNAS

 

GUNAS: PRAKTISCH

(Moet nog vertaald worden)
Observe the gunas
We want to become aware of the meaning of each of the gunas, not merely by knowing its definition but by being able to observe them in our daily life. Therefore choose for a day or a week to be aware of one of the gunas as you go through activities, situations, and conversations. Observe how this guna is related to actions, thoughts and speech. For example when you feel lazy, dull, inert, or grounded it is tamas; when you feel energetic, rushed, all-over-the-place, or full of attachment it is rajas; when you feel serene, calm, and balanced it is sattva. You will discover that everything in the apparent manifestation is related to the gunas. Thus it is useful to find your own examples of the gunas which allows you to have direct knowledge of this concept of the gunas. This expanded awareness about the gunas then also brings the opportunity to play with the gunas and to regulate them.
 
Sattva preferably the predominant guna
Of all the three gunas is sattva the one that we would like to cultivate. Is it the quality that makes buddhi sharp enough to penetrate all the levels of our being, until it becomes aware of itself and even sattvic buddhi need to be let go of. But until then one needs to purify all the levels of one’s being so that sattva predominates. But do not think that the other two gunas are bad, both rajas and tamas can be off service for sattva. Tamas brings stability and rajas can be used wisely when you need the energy to do something.

 

| top |

DAGELIJKSE OBSERVATIES EN ZELF-ASSESSMENT

Uiteindelijk, als de gunas een onderdeel worden van constante zelf-bewustzijn/gewaarwording, zwerven ze continue rond in je bewustzijn. Het gewaarworden van de drie gunas heeft het effect dat je steeds meer deze woorden gebruikt in je dagelijkse vocubalaire om jezelf te verduidelijken, te uiten en dan zul je ook ontdekken hoe de drie gunas zich verhouden tot andere concepten, processen en inzichten. Bijvoorbeeld, Je kunt in gaan zien dat wanneer je je rajasic voelt, wat 1 van de gunas is, je ook denkt aan ahamkara of raga en dvesha. Of je vind een connectie tussen avidya en de gunas. Uiteindelijk ontdek je hoe al deze concepten samen dansen en door deze de dans te kennen, te leren, leidt het je naar dat wat voorbij alle concepten ligt. Dit komt doordat als je je zelf-bewustzijn vergroot, je ontdekt dat alles wat je kan observeren niet is wie je werkelijk bent, je bent niet de gunas, maar je bent diegene die in staat is om al deze concepten te zien, te observeren. Daarom moet je voorbij manas gaan, omdat wie je echt bent achter de gunas ligt. Dit verhoogt de ongehechtheid naar de gunas zelf, terwijl je vol ontzag bent voor de schoonheid van de schitterende dans van Bewustzijn wat lijkt te spelen als de 3 gunas, dat zich lijkt voor te doen als de 3 gunas. Daarom is het beoefenen van zelf-bewustwording eigenlijk het beoefenen van ongehechtheid, waardoor het ware Zelf zich uiteindelijk onthult.
 
Kijk naar het Engelse PDF self-assessment (assessment-yymmdd.pdf) en het Engelse PDF waarin de dagelijkse doelen en dagelijks observaties staan (sumseven-yymmdd.pdf) op de website www.abhyasaashram.org (als je op deze webpage bent, scroll dan helemaal naar beneden om PDF’s te downloaden.) Deze PDF’s kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen om je begrip van en over de gunas te onderzoeken en verdiepen.

 

| top |

MEER OVER GUNAS

(Moet nog vertaald worden)
Gunas are like volume-knobs of the stereo of prakriti
Swami Jnaneshvara once beautifully explained the gunas as three volume-knobs on a stereo. As a yogi, a sadhaka, we would like to have full control of the three knobs of rajas, tamas, and sattva. We want to know what every knob is, how it functions, and what kind of influence it has on the other two gunas. In this way we know and can judge what kind of combination is most useful in a particular situation.
For example when you go and sit still for meditation, you would like to be able to increase sattva even more, make tamas and rajas very quiet. And when meditation time is finish sattva can remain being active (knob is turned open) but rajas can be increased so that the daily duties can be performed.
 
Eventually all gunas have to be transcended
When you gain more and more understanding on how the gunas operate, you will come to see that being able to adjust the gunas as needed is not the end. As the gunas are part of prakriti (the subtlest matter) we need to transcend them all. Our true nature is not sattvic, is it that which is beyond all three gunas, which is purusha, or pure Consciousness.

 

| top |

YOGASUTRAS OVER GUNAS

1.16 Onverschilligheid naar de subtielste elementen, grondbeginselen, of eigenschappen (gunas) zelf, wat bereikt wordt door middel van kennis van de aard van puur bewustzijn (purusha), wordt de allerhoogste ongehechtheid (paravairagya) genoemd.
tat param purusha khyateh guna vaitrshnyam

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

2.15 Een wijs persoon in het bezit van onderscheidingsvermogen ziet alle wereldse ervaringen als pijnlijk, vanwege de beredenering dat al deze ervaringen leiden tot meer consequenties, angst, en diepe gewoontes (samskaras), evenals dat het in de tegenovergestelde richting beweegt binnenin de natuurlijke eigenschappen (gunas).
parinama tapa samskara duhkhaih guna vrittih virodhat cha duhkham eva sarvam Vivekinah

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

2.19 Er zijn vier stadia van de elementen (gunas) en deze zijn: 1) gevariëerd, gespecialiseerd, of specifiek (vishesha), 2) niet gevariëerd, niet gespecialiseerd, of niet specifiek (avishesha), 3) ongedifferentiëerd maar waarneembaar met slechts een aanduiding of indicatie (linga-matra) en 4) ongedifferentiëerde subtiele materie, ongemanifesteerd (alingani).
vishesha avishesha linga-matra alingani guna parvani

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

4.13 Ongeacht of deze altijd aanwezige eigenschappen of vormen gemanifesteerd of subtiel zijn, zijn ze samengesteld uit de primaire elementen die gunas genoemd worden.
te vyakta suksmah guna atmanah

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

4.32 Andere resultaten van die dharma-mega samadhi (4.29) zijn dat de drie primaire elementen of gunas (4.13-4.14) hun doel hebben volbracht, dat ze ophouden met het transformeren naar en in verdere transformaties en dat ze terugtrekken naar en in hun essentie.
tatah kritarthanam parinama krama samaptih gunanam

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

4.34 Wanneer die primaire elementen zich terugtrekken of oplossen naar en in de bron van waaruit ze zijn opgekomen, komt er bevrijding waarin de kracht van Puur Bewustzijn in de ware aard gevestigd is.
purusha artha sunyanam gunanam pratiprasavah kaivalyam svarupa pratistha va chiti shaktih iti

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra

 

| top |

SWAMI RAMA OVER GUNAS

”Prakriti: “That which makes forth.” In Sankhya and Yoga philosophy it is the material and mental creation with which pure spirit (purusha) has falsely identified itself on account of ego, the “I-maker” (ahamkara). The goal of yoga is the isolation (kaivalya) of purusha from prakriti – the identification of pure spirit with itself. Prakriti is said to have three attributes (gunas) or tendencies; balance or purity (sattva), energy (rajas), and inertia (tamas). Everything in the material universe is said to be some combination of these three tendencies.”
~ The Royal Path blz. 130
 
It is true that a human being is a compound of three qualities – the animal aspect within him, the human in him, and the divine aspect in him. In the Bhagavad Gita, these three aspects are referred to as tamas, rajas, and sattva. When the aspirant learns to tame the animal within and expresses his creative, human potential through mind, action, and speech, then he becomes fully civilized and is prepared to attain divinity. The divine qualities in the human being remain latent as long as the human and animal qualities remain predominant.
The concepts of tamas, rajas, and sattva are also known as the three gunas, or the three principles that combine in various ways to make up apparent reality.
~ Wisdom of the Ancient Sages blz. 49
 
‘Gunas are interacting with gunas’
3.27 With regards to the actions being performed by the gunas of Prakriti, jointly and severally, one whose nature is confused by the ego believes, ‘I am the agent of action.’
3.28 He, however, who knows the reality of the divisions of gunas and actions, O mighty-armed One, knows, ‘The gunas are interacting with gunas.’ Knowing this he does not become attached.
“Prakriti has three qualities called gunas. Those three gunas—sattva, rajas, and tamas—are distinct from one another yet function together. Actually all actions performed by any aspect of nature are led by these three qualities or gunas. The qualities of each object are different from one another. So when two objects come into contact, there is a confrontation, and as a result they create conflict. In this way the gunas are the source of action in the universe. The three qualities exist together in the human being as well as in every aspect of nature, but when one of them becomes predominant, one’s actions take on the quality of the predomintant guna. A deed performed in a state of tranquility is a consequence of sattva guna. The deed in which rajas is predominant is performed with a desire to reap the fruits. Tamas leads one to sloth and thus to inaction. No one remains without doing action, but when one does action with an inert mind, there is no concentration. Therefore there is total disintegration and chaos.
By studying and understanding these verses, we can realize that we are mistaken to feed our egos, deluding ourselves that we are doing great deeds or serving humanity. A child plucks a beautiful flower and hands it to his mother saying, “Here, Mommy, I am giving this to you,” as though the gift comes from him. But the gift of the flower was created by nature out of the gunas, and the child, also motivated by the gunas, is merely transporting it from one place to another, though claiming that it is his to give. The ego, being the predominant part of the internal organization, is deluded by its false identification with the qualities of the Self: it believes that it (the ego) is all-powerful and all-knowing, and that creates the bondage. But when one shakes loose all the fetters by becoming ware of the Eternal, freedom is attained.
~ Perennial Psychology of the Bhagavad Gita

 

| top |

SWAMI JNANESHVARA OVER GUNAS

Lees het hele artikel “Yoga” op www.swamij.com
The Three Gunas of Yoga: All of the subconscious mental impressions are made of the same stuff. There is no more straightforward, simple English way to say it. All of these subconscious mental impressions manifest from the three primal elements or gunas. The three gunas all manifest together, and the result is the appearance of a single object, rather than seeing the parts which make up the whole. Only the composite is seen, not the components. The subconscious impressions (which are all constructed from these three gunas) are all witnessed by pure consciousness or purusha (Yoga Sutra 4.18). In these extremely subtle experiences or realizations, one comes to see that there is really very little to know (Yoga Sutra 4.31), and gradually the three gunas recede back into the prakriti from which they arose, along with the realization of liberation or kaivalya (Yoga Sutra 4.34).
 
Lees het hele artikel “Witnessing” op www.swamij.com
Cultivate sattvic mind: We want to cultivate the Sattvicor Illuminated state of mind, rather than a mind filled with Inertia or Negative Activity. The three gunasare said to be the building blocks of the universe, and at the same time are qualities of grosser levels of reality. For example, one might eat more Sattvic food as an aid to meditation, or create a Sattvic environment. Here, we are talking about cultivating Sattvic thought patterns.

 

| top |

ANDERE TEKSTEN OVER GUNAS

Bhagavad Gita
From the Perennial Psychology of the Bhagavad Gita, Swami Rama
2.45 The subject of the Vedas is the world consisting of the three gunas. O Arjuna, be free of the constituent gunas, free of the pairs of opposites, dwell in the eternal essence, disinterested in worldly and other-worldly success, having cultivated the Self.
 
3.5 No one can remain without performing actions even for a moment. Every creature is helplessly made to perform actions by the gunas born of nature.
 
3.27 With regards to the actions being performed by the gunas of Prakriti, jointly and severally, one whose nature is confused by the ego believes, ‘I am the agent of action.’
 
3.28 He, however, who knows the reality of the divisions of gunas and actions, O mighty-armed One, knows, ‘The gunas are interacting with gunas.’ Knowing this he does not become attached.
 
3.29 Those who are confused by the gunas of Prakriti become attached to the actions of the gunas. One who knows the complete reality should not cause conflict in the minds of dull-witted, little-knowing ones.
 
3.37 This desire, this is anger, born of the guna called rajas, consumer of much, very evil; know it to be your enemy here in the world [this is the answer to the question of Arjuna; Now propelled by whom does this person commit sin even not wanting to, o Krishna, as though impelled by force?)]
 
4.13 I have created the four-fold division of humanity ([caste system] on the basis of their qualities and actions. Though I am its creator, know Me [Brahman] to be the immutable one who does not become an agent of action.
 
7.13 This entire world, deluded by three states constituted of gunas, does not recognize Me [Brahman] as the immutable One beyond them.
 
7.14 This divine maya of Mine, consisting of gunas, is difficult to transcend. Only they who surrender themselves to Me [Brahman] go across this maya
 
(a cluster of verses that beautifully talk of Brahman the Non-dual Reality)
13.13-17 That which is the worthy object of knowledge I shall teach you, knowing which, one attains immortality. It is beginningless, supreme Brahman, which is said to be neither existent nor non-existent. With hands and feet in all directions, with eyes, heads, and faces in all directions, having ears everywhere, He dwells covering everything in the world. Appearing as though having attributes of all the senses, yet devoid of all the senses, unattached yet bearer of all, free of gunas yet receiver of gunas, immobile yet moving inside and outside beings, unknowable because of Its subtlety, It dwells far and is near. Undivided in the beings yet remaining as though divided, bearer of all the beings is that object of knowledge, the consumer and also the creator.
 
13.20 Know the primordial nature Prakriti as well as the conscious principle Purusha both to be beginningless. Know the gunas as well as the product (vikaras) to be born of Prakriti.
 
13.22 THe conscious spirit Purusha, only dwelling within Prakriti perceives the Prakriti-bound gunas. The cause of His birth in the good and bad bodies is His connection with the gunas.
 
13.24 He who knows the conscious spirit Purusha as well as the primordial nature Prakriti together with te attributes (gunas), even though operating in every way, he is not bound again.
 
14.5 Sattva, rajas, tamas—these attributes born of Prakriti bind the immutable body-bearer in the body, O Mighty-armed One.
 
14.6 Of these, sattva, illuminator and healthy because of its immaculateness, binds through the attraction of pleasure as well as the attraction of knowledge, O sinless One.
 
14.7 Know rajas to have the nature of attraction and color, producing craving and attachment. O Son of Kunti, it binds the body-bearer through attachment to action.
 
14.8 Know tamas to be born of ignorance, the stupefier of all body-owners. O Descendant of Bharata, it binds through negligence, sloth, and sleep.
 
14.9 sattva causes attachment to happiness, rajas to action, O Descendant of Bharata. Tamas, however, veiling knowledge causes attachment to inattention.
 
14.10 Overcoming rajas and tamas, sattva prevails, O Descendant of Bharata; rajas prevails overcoming sattva and tamas; similarly tamas prevails overcoming sattva and rajas.
 
14.11 When the light of knowledge waxes in all the doors of the body, then one should know sattva to have increased.
 
14.12 Greed, activity, the initiation of action, absence of peace, competitiveness—these are born when rajas has increased, O Bull among Bharatas.
 
14.13 Absence of light, lack of initiative, inattention as well as stupefaction—these are produced when tamas has increased, O Prince of the Kurus.
 
14.14 When a body-bearer comes to death during an increase of sattva, then he attains the immaculate worlds of those of high knowledge.
 
14.15 Upon dying in rajas, one born among those who are drawn to action. Similarly, dying in tamas, one is born among stupefied species.
 
14.16 The fruit of a meritorious act is sattvic and stainless, but the fruit of rajas is pain, and the fruit of tamas is ignorance.
 
14.17 Knowledge is born from sattva and greed from rajas; inattention and stupefaction as well as ignorance arise from tamas.
 
14.18 The sattva-dwellers rise upward; the rajasic remain in the middle; tamasic goes, remaining under the influence of base qualities, move downward.
 
14.19 When the seer observes no agents of action other than the gunas and knows the transcendent beyond the gunas, he attains the state of being Me.
 
14.20 The body-bearer, transcending these three body-creating gunas, freed from sorrows called birth, old age, and death, enjoys immortality
 
14.21 With what characteristics is that one endowed who has transcended the gunas, O Lord? What is his conduct? Having transcended the gunas, in what manner does he conduct himself?
 
14.23 He who sites in neutrality is not move by the gunas; he observes merely that ‘they operate with one another’ and does not respond.
 
14.24+25 Alike to pain and pleasure, Self-dwelling, beholding a lump of clay, stone, and nugget of gold as the same, holding pleasant and unpleasant as equal, endowed with wisdom, alike to praise or censure, alike in honor and dishonor, equal to the friendly or hostile sides, renouncing all endeavor, he is said to have transcended the gunas.
 
14.26 And he who serves Me with an undeviated yoga of devotion, fully transcending the gunas, he is fit to become Brahman.
 
15.2 Above and below are spread out its branches, grown through the gunas, with object of senses as the shoots; and the roots are spread out below, resulting in the bondage of actions in the human world.
 
15.10 The stupefied ones do not serve Him [Brahman], whether endowed with gunas, He is departing or staying or experiencing. Only those with the eyes of knowledge truly see.
 
18.19 The knowledge, action, and doer are said to be of three types through the distinction of gunas, as it is taught in the way of discriminating gunas correctly. Hear of these also.
 
18.20 That whereby one sees a single, immutable aspect in all beings, undivided in the divided, know that to be the sattvic knowledge.
 
18.21 When one knows the knowledge and all the separate kinds of aspects, each divided separately among all beings, know that to be the rajasic knowledge.
 
18.22 That which is attached to a single effect as though it were the entire, without proper reasoning, devoid of essential meaning and reality, and narrow in scope is said to be tamasic [knowledge].
 
18.23 An act performed devoid of attachment and without attraction and aversion, by one desiring no fruit, is called sattvic.
 
18.24 That act, however, which is performed by one desirous of fruit and possessed with ego with much exertion of many kinds, that is called rajasic.
 
18.25 Without foreseeing the result, loss, violence, or capacity, the act that is initiated out of delusion is called tamasic.
 
18.26 Liberated from attachment, not uttering ‘I’, endowed with the power to sustain and enthuse, unaffected in fulfillment or failure, such an actor is said to be sattvic.
 
18.27 Attached, desirous of the fruit of action, greedy, inclined to violence, impure, possessed by exhilaration and depression, such an actor is said to be rajasic.
 
18.28 Not joined in yoga, unrefined, unbending, a roque, harming others, lazy, always depressed, a procrastinator, such an actor is said to be tamasic.
 
18.29 Now hear the threefold division of intelligence and sustenance by their gunas, being taught in entirety and separately, O Arjuna.
 
18.30 Ordinance and prohibition, what ought to be done or not to be done, dangerous and nondangerous, bondage and liberation—the intelligence that knows theses, O Son of Pritha, is the sattvic one.
 
18.31 That by which one knows incorrectly virtue and vice, what ought to be done or ought not to be done, O Son of Pritha, is rajasic.
 
18.32 That intelligence, which, covered by darkness, believes vice to be virtue, and all the matters opposite of their nature, O Son of Pritha, is tamasic.
 
18.33 That undeviating steadfastness (dhriti) which sustains activities of mind, prana, and senses through yoga, is, O Pritha, a sattvic one.
 
18.34 That by which one sustains virtue, desire, and worldly success, desiring fruits incidentally in the context, that steadfastness (dhriti) is rajasic.
 
18.35 That by which someone devoid of intuitive wisdom does not give up sleep, fear, grief, and depression, that steadfastness (dhriti), O Son of Pritha, is tamasic.
 
18.36 Now hear from Me the three kinds of happiness in which one delights through practice ad definitely finds the end of sorrow.
 
18.37 that which initially is like poison but is in effect like elixir, that happiness is called sattvic born of the pleasantness of one’s intelligence.
 
18.38 That which appears initially like elixir through the union of senses and their objects, but in effect is like poison, that happiness is considered rajasic.
 
18.39 That happiness which both initially and in the end result deludes one’s self, arising from sleep, laziness, and inattention, that is said to be tamasic.
 
18.40 There is nothing in the earth, in heaven, or even among gods that may be free of these nature-born gunas.
 
Vivekachoodamini, Adi Shankaracharya
Translated by Swami Madhavananda, Published by Advaita Ashram, Kolkatta
104. Know that it is egoism which, identifying itself with the body, becomes the doer or experiencer, and in conjunction with the Gunas such as the Sattva, assumes the three different states.
 
108. Avidya (Nescience) or Maya, called also the Undifferentiated, is the power of the Lord. She is without beginning, is made up of the three Gunas and is superior to the effects (as their cause). She is to be inferred by one of clear intellect only from the effects She produces. It is She who brings forth this whole universe.
 
110. Maya can be destroyed by the realization of the pure Brahman, the one without a second, just as the mistaken idea of a snake is removed by the discrimination of the rope. She has her Gunas as Rajas, Tamas and Sattva, named after their respective functions.
 
120. This Undifferentiated, spoken of as the compound of the three Gunas, is the causal body of the soul. Profound sleep is its special state, in which the functions of the mind and all its organs are suspended.
 
302. The treasure of the Bliss of Brahman is coiled round by the mighty and dreadful serpent of egoism, and guarded for its own use by means of its three fierce hoods consisting of the three Gunas. Only the wise man, destroying it by severing its three hoods with the great sword of realization in accordance with the teachings of the Shrutis, can enjoy this treasure which confers bliss.
 
Panchadasi, Sri Vidyaranya Swami
Translated by Swami Swahananda and Published by Sri Ramakrishna Math, Chennai (Translation under Fair Use, and believed to be in the public domain.)
1.40. By discrimination of the subtle body (and recognition of its variable, transient character), the sheaths of the mind, intellect, and vital airs are understood to be different from the Self, for the sheaths are conditions of the three gunas, and differ from each other (qualitatively and quantitatively).
 
6.103. The Shruti declares that Ishvara is the Lord of Jivas and also of Prakriti. He controls the Gunas too. In the Aranyaka part of the Shruti He is respectfully called the Inner Controller.

 

GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |