Elementen Bhutas Tattvas in Yoga Meditatie

KORTE UITLEG ELEMENTEN BHUTAS TATTVAS

Er zijn vijf elementen
aarde = Prithivi, eigenschappen van qualities of stevigheid, stevigheid, stabiliteit, hard of dicht
water = Apas, eigenschappen van vloeibaarheid, beweging of stromen
vuur = Agni/Tejas, eigenschappen van energie, warmte, of kracht
lucht = Vayu, eigenschappen van lichtheid en luchtigheid
ruimte/ether = Akasha, eigenschappen van bestaan, zijn
 
Bhutas = grove elementen
Tattvas = subtle elements
 

 
GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”


 
OP DEZE PAGINA:
ELEMENTEN BHUTAS TATTVAS: PRAKTISCH
MEER OVER ELEMENTEN BHUTAS TATTVAS
YOGA SUTRAS OVER ELEMENTEN BHUTAS TATTVAS
SWAMI RAMA OVER ELEMENTEN BHUTAS TATTVAS
SWAMI JNANESHVARA OVER ELEMENTEN BHUTAS TATTVAS
ANDERE TEKSTEN OVER ELEMENTEN BHUTAS TATTVAS

 

ELEMENTEN BHUTAS TATTVAS: PRAKTISCH

(Moet nog vertaald worden)
All that we can perceive is made out of the 5 elements, both in the dream state as in the waking state. Therefore in our practice it is useful to become aware of these building blocks. Manifestation appears to consist of many forms, objects, and materials, which can be observed one item at a time, but if you narrow it down to only five building blocks it will be easier to transcend the totally of manifestation, as none of these are who you really are, they are all a part of maya. Then you can contemplate that everything that is made of earth is not who I am, everything that is made of water is not who I am, everything that is made of fire is not who I am, everything that is made of air is not who I am, and even everything that is has space is not who I am. To be able to do this you will first have to witness the elements in many different ways to gain insights about them.
 
Therefore pick an element for a day or a week and during your day, right in the middle of your daily activities you are mindful of that element. For example you have picked the element earth and when you walk towards your work you look around and you see the grass, which is made of earth, but also the buildings are made of earth, and the cars too are the elements earth as they all have the qualities of firmness, solidity, and denseness; which are all qualities of the element earth. Therefore you may get the insight that it doesn’t have to be only made of dirt, sand, or clay to be the element earth, but anything that is solid, hard, and firm is earth and therefore as if you are suddenly wearing special x-ray glasses you look into the world and see all the solid materials as one and all details and differences disappear. You may realize that some thoughts are so colored with attraction or aversion that they have a earth-like quality to them, because they seems to be made of stone and constantly make you feel heavy. All these kinds of moments will give you many insights of how we perceive the manifestation in and around us, and how the elements play their role in it.

 

| top |

DAGELIJKSE OBSERVATIES EN ZELF-ASSESSMENT

Uiteindelijk, als de elementen een onderdeel worden van constante zelf-bewustzijn/gewaarwording, zwerven ze continue rond in je bewustzijn. Het gewaarworden van de vijf elementen heeft het effect dat je steeds meer deze woorden gebruikt in je dagelijkse vocubalaire om jezelf te verduidelijken, te uiten en dan zul je ook ontdekken hoe de vijf elementen zich verhouden tot andere concepten, processen en inzichten. Bijvoorbeeld, je kunt in gaan zien dat wanneer je je sloom voelt, wat je als tamasic kan bestempelen, je ook kan denken aan het element aarde. Of wanneer je je bewust bent van een moment waarin de mind ekagra is. je je ook gegrond voelt, wat ook gelinkt kan worden aan het element aarde. Uiteindelijk ontdek je hoe al deze concepten samen dansen en door deze de dans te kennen, te leren, leidt het je naar dat wat voorbij alle concepten ligt. Dit komt doordat als je je zelf-bewustzijn vergroot, je ontdekt dat alles wat je kan observeren niet is wie je werkelijk bent, je bent niet de elementen, maar je bent diegene die in staat is om al deze concepten te zien, te observeren. Daarom moet je voorbij manas gaan, omdat wie je echt bent achter de elementen ligt. Dit verhoogt de ongehechtheid naar de elementen zelf, terwijl je vol ontzag bent voor de schoonheid van de schitterende dans van Bewustzijn wat lijkt te spelen als de 5 elementen, dat zich lijkt voor te doen als de 5 elementen. Daarom is het beoefenen van zelf-bewustwording eigenlijk het beoefenen van ongehechtheid, waardoor het ware Zelf zich uiteindelijk onthult.
 
Kijk naar het Engelse PDF self-assessment (assessment-yymmdd.pdf) en het Engelse PDF waarin de dagelijkse doelen en dagelijks observaties staan (sumseven-yymmdd.pdf) op de website www.abhyasaashram.org (als je op deze webpage bent, scroll dan helemaal naar beneden om PDF’s te downloaden.) Deze PDF’s kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen om je begrip van en over de elementen te onderzoeken en verdiepen.

 

| top |

MEER OVER ELEMENTEN BHUTAS TATTVAS

(Moet nog vertaald worden)
Elements and chakras
Each element is related to a chakra. The name chakra is given to a place where multiple nadis (energy streams) cross; these intersections are like wheels or powerhouses and are each related to an element, a jnanendriya and a karmendriya.
Sahasrara Chakra has no element or indriya, is pure consciousness
Ajna Chakra has no element or indriya and is related to mind
Visshuda Chakra is related to hearing, speaking, and space
Anahata Chakra is related to feeling, holding, grasping, and air
Manipura Chakra is related to seeing, moving, and fire
Svadhistana Chakra is related to tasting, procreating, and water
Muladhara Chakra (the lowest chakra) is related to smelling, elimination, and the element earth.
 
When you imagine the apparent evolution of manifestation it first needs a space to manifest in. Therefore space is the first element to appear and is therefore also the last to transcend. Then air fills up the space, and when the air starts to move, it turns into energy-flows; which is the element fire. When energy starts to flow in streams, the element water seems to appear. And the last element that seems to be manifested is earth; it appears when the water seems to solidify. Allow the mind to follow this story of manifestation so that you can contemplate on the apparent order in which the elements are presented and how to find your way back to space and beyond. As the journey to Self-realization is up through the sushumna channel, to pierce all the chakras and the merge back into Pure Consciousness at the Sahasrara chakra, you may come to understand why it is that muladhara is related to earth; as this is the lowest chakra and the last element to have manifested.
 
Space to understand Brahman
A beautiful contemplation is to expand your thoughts on space as if it is Brahman. Of course, we just have read that eventually space also needs to be transcended as it too is a manifestation of maya. But when it is difficult to hold the formless Absolute Reality in the mind-field, the mind is sort of able to contemplate on space. Therefore to contemplate on space and to relate or connect the insights with the understanding of Brahman will help you in being able to hold the formless in your understanding. Therefore allow questions to arise like; “Does space ever move?” Or; “Is space affected by anything that moves within the space?” “Are there boundaries to space?” “What exists that does not have any space in it?” “Can anything exists without space?” “Does anything that exists only have a part space in it, or is it completely, totally emerged in space?”
I hope you see that spending some time with space is of tremendous value….

 

| top |

YOGASUTRAS OVER ELEMENTEN BHUTAS TATTVAS

1.16 Onverschilligheid naar de subtielste elementen, grondbeginselen, of eigenschappen (gunas) zelf, wat bereikt wordt door middel van kennis van de aard van puur bewustzijn (purusha), wordt de allerhoogste ongehechtheid (paravairagya) genoemd.
tat param purusha khyateh guna vaitrshnyam

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

2.18 De objecten (of het geziene) hebben als eigenschappen: 1) verlichting of waarnemingsvermogen, 2) activiteit of veranderlijkheid of 3) traagheid of stagnatie; ze bestaan uit de elementen en het vermogen van de zintuigen, en hebben ten doel om de wereld te ervaren en om bevrijding of verlichting te bereiken.
prakasha kriya sthiti shilam bhuta indriya atmakam bhoga apavarga artham
Drishyam

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

3.13 Deze drie processen van transitie verklaren ook de drie transformaties van vorm, tijd en eigenschappen, en hoe deze zich verhouden tot de materiële elementen en zintuigen.
etena bhuta indriyasau dharma laksana avastha parinamah vyakhyatah

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

3.17 De naam die bij een object hoort, het object zelf dat deze naam impliceert en het conceptuele bestaan van het object, doordringen elkaar of vermengen zich normaal gesproken alledrie samen. Door samyama op het onderscheid tussen deze drie, wordt de betekenis van de geluiden gemaakt door alle levende wezens beschikbaar.
shabda artha pratyaya itaretara adhyasat samkara tat pravibhaga samyama sarva bhuta ruta jnana

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

3.45 Door samyama op de vijf vormen van de elementen (bhutas), die 1) grof, 2) de ware aard, 3) subtiel, 4) onderling verbonden en 5) het nut en doel ervan zijn, wordt beheersing van deze buthas verworven.
sthula svarupa suksma anvaya arthavattva samyamad bhuta-jayah

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

3.46 Door die beheersing van de elementen wordt het mogelijk om het lichaam atomisch klein, perfect, en onverwoestbaar in zijn eigenschappen of componenten te maken, evenals andere soortgelijke krachten.
tatah anima adi pradurbhavah kaya sampad tad dharma anabhighata cha

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

4.14 De eigenschappen van een object verschijnen als een eenheid, aangezien ze op uniforme wijze uit de onderliggende elementen manifesteren.
parinama ekatvat vastu tattvam

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra

 

| top |

SWAMI RAMA OVER ELEMENTEN BHUTAS TATTVAS

”When you notice that one nostril is more active, during that time, one of the tattvas (subtle elements of physical body) are active and one of them becomes most prominent, which of course creates a disturbance in the mind. This is what causes the alteration in the flow of the breath. The tattvas, or physical elements, are affected by the flow of the breath through the left and right nostril, and vice versa. However, once you gain control over the breath it can also give you control over the changes in the tattvas, according to your discrimination and concentration as a student of meditation.”
~ Meditation and its Practice blz. 89
 
”In yoga philosophy, the universe is thought to be formed from combinations of five basic elements, or bhutas. Each combination has a different proportion of primordial matter (prakriti) and consciousness (purusha). The bhutas are each associated with a human cognitive sense. We have noted for example, that the sensation of any sort of fragrance, the objects of the sense of smell, is related to the muladhara chakra.”

 

| top |

SWAMI JNANESHVARA OVER ELEMENTEN BHUTAS TATTVAS

Lees het hele artikel “Chakra Meditation – Bhuta Shuddhi – Purifying the 5 Elements” op www.swamij.com
Bhuta Shuddi is an ancient Chakra Meditation of Yoga and Tantra practice through which the five elements (bhutas) are balanced or purified (shuddhi). Bhuta refers to the past, and shuddhi refers to purifying that past, or the samskaras that operate in conjunction with the five elements. This is a very useful practice, whether you think of it as preparation for kundalini awakening, or simply as a practice for feeling balanced, centered, or tranquil, etc.
 
Lees het hele artikel “Bindu: Pinnacle of the Three Streams of Yoga, Vedanta and Tantra” op www.swamij.com
The good news is that at the Advanced end of the spectrum, we return to simplicity, but of a much higher order. We come to see that all material objects are made only of fundamental elements of earth, water, fire, air, and space (and the more primal elements or gunas of sattvas, rajas, and tamas). We come to see beyond the vast contents of mind, to the fact that the instruments of mind and senses are not really so complex after all.

 

| top |

ANDERE TEKSTEN OVER ELEMENTEN BHUTAS TATTVAS

From the 24 Gurus of Lord Dattatreya
Once King Yadu saw Lord Dattatreya (Avadhoot) in a forest and addressed him “Sir, you are indeed quite capable, energetic and wise. Such as you are, why do you live in the forest, free from all desires? Even though you have neither kith and kin nor even a family, how could you be so blissful and self-contented?”
 
The Avadhoot (one who has shaken off all worldly desires) replied, “My bliss and contentment are the fruits of self-realization. I have gained the necessary wisdom from the whole creation, through 24 Gurus. I shall elaborate the same for you”.
 
Shri Dattatreya had twenty-four teachers from nature “many are my preceptors,” he told King Yadu, “selected by my keen sense, from whom acquiring wisdom freely, I wander in the world… The earth, air/breeze, sky (space), fire, the sun, pigeon, python, sea, moth, elephant, ant, fish, Pingala the courtesan, arrow-maker, infant/playful boy, the moon, honeybee, deer, bird of prey, maiden, serpent, spider, caterpillar and water are my twenty four preceptors.
 
1. Earth: All creatures, in accordance with their previous store of karma (action) assume different physical forms and live on earth. People plough, dig and tread the earth. They light fires on it. Still, the earth does not swerve from its course even by a hair’s breadth. On the other hand, it feeds and houses all creatures. Seeing this, I learned that the wise one should never swerve from his vow of patience, love and righteousness under any circumstances and one should dedicate his life for the welfare of living beings. The earth along with its mountains and rivers is my first guru.
 
2. Air: I observed that air is pure and odorless in itself. And it blows on both sweet and foul-smelling things without any discrimination or preference. Though it momentarily seems to take on the smell of its surroundings, in a short while, it reveals its pristine quality. From this I learned that a spiritual aspirant should live in the world, unaffected by the dualities of life like joy and sorrow and by the objects of the senses. He should keep his heart’s feeling and his speech unpolluted by vain objects. As I have learned all this by observing it, air is my second guru.
 
3. Sky (space): The soul is also like the sky, which is omnipresent. I have noticed that sometimes the sky (or space) gets thickly overcast, or filled with dust or smoke. At sunrise and during night, it apparently takes on different colors. But in fact, it ever retains its colorless self, and it is never touched or stained by any thing. From this I learned that a true sage should remain ever pure like the sky or space, untouched or unaffected by anything in the phenomenal universe in time, including his own physical processes. His inner being is totally free from emotional reaction to things and events even like the space. Thus I accepted the sky or space as my third guru.
 
4. Fire: My fourth teacher is the element of fire. Sometimes, it manifests itself as blazing flames; sometimes as smoldering embers, covered by ash. But it is always present in all objects as latent heat. The god of fire accepts the offering of everyone, irrespective of his moral worth and burns down his sins; and it still remains the ever-pure divinity as the fire-god; he is untainted by the sins of such devotees. So too, a sage of perfect realization should accept food of everyone, burn down his sins and bless the giver. Though fire has no specific form of its own, when it is associated with fuel that burns, it assumes such apparent forms. So too, the true Self, though formless in itself, appears in the forms of deities, human beings, animals and trees when it is associated with the respective physical structures. The source of all forms in the universe, as also their end, remains ever mysterious. All the things are manifest only in between their origin and their end. Their source and end is the true Self, which is eternal, unchanging, unmanifest and omnipresent. The nature of the element of fire is such. The manifest fire transforms the various things it consumes into the same ash. So too, the wisdom of self-realization rejects the manifest forms and properties of things as illusion and realizes their one original essence as itself. Thus the element of fire is my fourth guru.
 
24. Water: Water is my twenty fourth Guru. It quenches the thirst of every creature, sustains innumerable trees and all creatures. While it thus serves all living beings, it is never proud of itself. On the other hand, it humbly seeks the lowliest of places. The sage too should likewise bestow health, peace and joy to every creature that resorts to him. Yet he should ever live as the humblest of God’s creation.

 

GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |