Ekagra in Yoga Meditatie

KORTE UITLEG EKAGRA

Ekagra = een van de vijf staten van de mind (van het commentaar van Vysasa bij Yoga Sutra 1.1)
 
Ekagra = een geconcentreerde, een-puntige staat van de mind
 
Vijf staten van de mind: (in volgorde van niet gewenst naar gewenst) kshipta, mudha, vikshipta, ekagra en nirodhah
 

 
GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”


 
OP DEZE PAGINA:
EKAGRA: PRAKTISCH
YOGA SUTRAS OVER EKAGRA
SWAMI RAMA OVER EKAGRA
SWAMI JNANESHVARA OVER EKAGRA

 

EKAGRA: PRAKTISCH

(Moet nog vertaald worden)
In which state of mind are you right now… in the state of ekagra?
It is very useful to learn to recognize these 5 states of mind within oneself. Are you in the state of ekagra right now? How does it feel to be in this state of mind? If you are not in ekagra; in which of the other four states are you? If not; can you remember a moment when your state of mind was concentrated, focused, and stayed in the state for a while? This is the state of mind called ekagra.
 
Choosing a state of ekagra
Along the path a student wants to gradually leave behind the states of kshipta, mudha, and vikshipta, evermore residing in the state of ekagra, so that it can direct all its one-pointed energy towards the goal; diving beyond all the states of mind into a state in which the mind is nirodhah.
 
How to stay or come into a state of ekagra?
One thing a sadhaka wants to know is how to stay in the state of ekagra and to eventually bring it to a state of nirodhah. But when one is not is the state of ekagra how do you to get to the state of ekagra? Therefore one wants to become aware of the transition from one state to another and learn what made this happen. Become aware of the breath might be a way to transition from vikshipta to ekagra, or asking yourself the question; is that what I am doing right now useful or not useful? Thereby allowing the mind to choose that activity which is useful to do and decide to stay with this activity. Or to remember why you are doing the practices and remember your longing for direct experience of the Self. Your own experiences and experiments will give you numerous insights on bringing the mind to a state of ekagra and keeping it in this state.

 

| top |

DAGELIJKSE OBSERVATIES EN ZELF-ASSESSMENT

Uiteindelijk, als ekagra een onderdeel wordt van constante zelf-bewustzijn/gewaarwording, zwerft het continue rond in je bewustzijn. Het gewaarworden van ekagra heeft het effect dat je steeds meer het woord ekagra gebruikt in je dagelijkse vocubalaire om jezelf te verduidelijken, te uiten en dan zul je ook ontdekken hoe ekagra zich verhoudt tot andere concepten, processen en inzichten. Bijvoorbeeld. je kunt gaan zien dat ekagra gerelateerd is aan sattva, of je vindt een connectie tussen buddhi en ekagra. Uiteindelijk ontdek je hoe al deze concepten samen dansen en door deze de dans te kennen, te leren, leidt het je naar dat wat voorbij alle concepten ligt. Dit komt doordat als je je zelf-bewustzijn vergroot, je ontdekt dat alles wat je kan observeren niet is wie je werkelijk bent, je bent niet ekagra, maar je bent diegene die in staat is om al deze concepten te zien, te observeren. Daarom moet je zelfs voorbij ekagra gaan, omdat wie je echt bent achter ekagra ligt. Dit verhoogt de ongehechtheid naar ekagra zelf, terwijl je vol ontzag bent voor de schoonheid van de schitterende dans van Bewustzijn wat lijkt te spelen als ekagra, dat zich lijkt voor te doen als ekagra. Daarom is het beoefenen van zelf-bewustwording eigenlijk het beoefenen van ongehechtheid, waardoor het ware Zelf zich uiteindelijk onthult.
 
Kijk naar het Engelse PDF self-assessment (assessment-yymmdd.pdf) en het Engelse PDF waarin de dagelijkse doelen en dagelijks observaties staan (sumseven-yymmdd.pdf) op de website www.abhyasaashram.org (als je op deze webpage bent, scroll dan helemaal naar beneden om PDF’s te downloaden.) Deze PDF’s kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen om je begrip van en over ekagra te onderzoeken en verdiepen.

 

| top |

YOGASUTRAS OVER EKAGRA

2.41 Door reinheid en zuiverheid van lichaam en mind (shaucha) komt er ook een zuivering van de subtiele mentale essentie (sattva), een aangenaamheid, deugdelijkheid en een gevoel van blijdschap, een gerichte één-puntigheid, het overwinnen of beheersen van de zintuigen, en een geschiktheid, kwalificatie, of bekwaamheid voor Zelf-realisatie.
sattva shuddhi saumanasya ekagra indriya-jaya atma darshana yogyatvani cha

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

3.11 De beheersing genaamd samadhi-parinamah is de transitie waarbij de tendens naar veel-puntigheid afneemt terwijl de tendens naar één-puntigheid opkomt.
sarvarathata ekagrata ksaya udaya chittasya samadhi-parinamah

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

3.12 De beheersing genaamd ekagrata-parinamah is de transitie waarbij diezelfde één-puntigheid achtereenvolgens opkomt en afneemt.
tatah punah shanta-uditau tulya-pratyayau chittasya ekagrata-parinimah

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra

 

| top |

SWAMI RAMA OVER EKAGRA

”Patanjali has put all levels of the mind into five categories: kshipta, vikshipta, mudha, ekagra, and nirodhah. Kshipta is a completely distracted mind. Vikshipta applies to those who have no control over their mind. They do not have a concentrated mind, but if they make effort, they can learn. Sometimes they understand and sometimes they do not understand because of their lack of attention. Their minds are not yet properly trained, but they are capable of being trained and accepted. That mind which remains in a state of stupor is called mudha. Ekagra refers to those who have a concentrated mind and can concentrate well. Nirodhah described those whose is completely under their control. They have trained their mind perfectly and can use it as they wish.”
~ Samadhi blz. 11

 

| top |

SWAMI JNANESHVARA OVER EKAGRA

Lees het hele artikel “Integrating 50+ types of Yoga Meditation” op www.swamij.com
Ekagra means one-pointedness. For meditation, the noisy, rambling, troubled, or distracted mind needs to be stabilized and trained to not get drawn into those mental actions. To stabilize the mind, one practices one-pointed meditation, or Ekagra. There are many objects on which the mind might be trained, and in the yoga meditation tradition of the Himalayan sages this is chosen carefully depending on the needs and predispositions of the particular aspirant. It may be a gross, tangible object, a mantra, or a subtle object or essence, and it may be religious or not religious in nature.
 
Lees het hele artikel “Witnessing” op www.swamij.com
The Mudha mind is barely beyond the Kshipta, disturbed mind, only in that the active disturbance has settled down, and the mind might be somewhat more easily trained from this place. Gradually the mind can be taught to be a little bit steady in a positive way, only occasionally distracted, which is the Vikshipta state. Then the mind can move on in training to the Ekagra and Nirrudah states.

 

GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |