ÉÉN YOGA

YOGA: IN YOGA, VEDANTA, EN TANTRA

YOGA is de vereeniging van Atman en Brahman (Advaita Vedanta), van Shiva en Shakti (Tantra) of door de scheiding van Purusha en Prakriti (Yoga). Al deze drie stromingen brengen je naar hetzelfde Centrum van Bewustzijn, naar een staat van Yoga…. er is maar ÉÉN ABSOLUTE REALITEIT… dus… er is werkelijk ook maar ÉÉN ECHTE YOGA.
 
1) Onze voorbereiding begint met de systematische meditatie practice die in de Yoga Sutras wordt aangeboden.
2) Echter, vanaf het begin af aan is onze filosofie Non-dualisme, dat ervaren wordt door het beoefenen van contemplatie dat beschreven staat in Advaita Vedanta. Het vermogen om je aandacht te kunnen richten op de vormloze Non-dualische Realiteit wordt ondersteunt door het systematisch meditatie proces.
3) Maar, de kers op het beoefenen van contemplatie is de ontvouwende verwondering/ontzag en devotie naar Tripura Sundari; vormloos Bewustzijn dat lijkt te spelen als vorm. Door interne aanbidding en meditatie van de vormloze Divine Mother kan men ervaren dan Shiva en Shakti één en hetzelfde zijn. Na deze realisatie worden geleidelijk aan alle golven binnenin het spel van Bewustzijn bemeesterd. Deze adept kan in Leela spelen, terwijl het altijd thuis is in Tripura.

ALLE 3 DE PRACTICES VEREENIGEN IN KONSTANT BEWUSTZIJN
VAN HET VORMLOZE PURE BEWUSTZIJN,
MEDITATIE, CONTEMPLATIE EN DEVOTIE
LEIDEN NAAR DE STAAT VAN YOGA, NAAR ZELF-REALISATIE

DE YOGA SUTRAS VAN PATAJALI LEIDT JE NAAR YOGA:

De Yoga van de Yoga Sutras leidt je naar de ervaring waarin het Zelf in zijn eigen natuur rust. Dit gebeurt wanneer alle bewegingen in Puur Bewustzijn worden bemeesterd en tijdelijk opzij gezet –> ze gaan nirodhah. Dit is Yoga door het scheiden van Purusha (puur Bewustzijn) en Prakriti (oogschijnlijke materie, in zijn subtielste vorm).
 
lees meer: Yoga Meditatie; een universeel proces | Yoga Meditatie, Verlangen & Bhava | Yoga Sutras | 8-voudig pad van de Yoga Sutras & 8 Stappen van Zelf-transformatie
 

NLcircle chart-purusha-prakriti

In de Yoga filosofie (die berust op de Samkhya filosofie) lijken er twee verschijningen eeuwig te bestaan; Purusha, Puur Bewustzijn en Prakriti, subtielste materie. Door een oogschijnlijk proces van vergeten (avidya) lijkt Purusha de bewegingen die lijken te bestaan binnenin Prakriti aan te trekken als identiteiten. Puur Bewustzijn doordringt deze oogschijnlijke verschillende bewegingen en draagt ze. Het lijkt alsof Puur Bewustzijn zichzelf heeft gekleurd met gehechtheid.

NLcircle-chart purusha-prakriti-scheiding

De meditatie practice die aangeboden wordt in the Yoga Sutras leert ons hoe we systematisch onze aandacht naar binnen kunnen richten naar subtielere en subtielere lagen van kleuring/gehechtheid, zodat buddhi scherper wordt en Prakriti ziet voor wat het werkelijk is; het niet-zelf. Dit verwijdert de kleuringen (kleshas 2.3) dat leidt naar een toenemende staat van ongehechtheid (vairagya) naar de lagen van Prakriti. Op deze manier beweegt de aandacht steeds verder naar binnen totdat het bij buddhi en de gunas zelf uitkomt. Dit proces van toenemende ongehechtheid geeft intuïtieve kennis over het Zelf. Deze intuïtieve kennis, die voorkomt uit het onderscheidinsvermogen, werkt als zwaartekracht. Zodat op een bepaald moment alle Prakriti tijdelijk wegvalt in een staat van nirodhah en Yoga vindt plaats; een staat van Vereeniging die er altijd al was.

NLcircle-chart purusha-prakriti-scheiding2

Dus, deze dualisitische kijk op het behalen van de reeds bestaande Vereeninging, wordt alles van Prakriti is tijdelijk opzij gezet in een staat van nirodhah waarin Puur Bewustzijn alleen staat, dit heet Yoga.

NLcircle-chart purusha-prakriti-yoga

Onze traditie ziet deze meditatie practices van de Yoga Sutras als voorbereiding. Onze filosopfie is Non-dualisme. Maar zolang er dualisme lijkt te bestaan bieden de Yoga Sutras ons een uiterst praktische en systematische manier aan om om te gaan met de oogschijnlijke gehechtheden. Maar… als men alleen de practice van de Yoga Sutras zou beoefenen, met volledige vastberadenheid en er helemaal in duikt, denk dan niet dat diegenen bij een andere Yoga uitkomt. Want er is maar ÉÉN VORMLOOS PUUR BEWUSTZIJN. Het kan gezien worden als oogschijnlijk dualisme of non-dualisme, er is maar één Realiteit. Elke oprechte beoefenaar ongeacht welke traditie, waar dan ook in de wereld, welke religie, agnostisch, of atheïst, of geen één van deze, als men diep genoeg duikt zal diegenen uiteindelijk eindige in hetzelfde Centrum van Bewustzijn. (zoals je kunt zien is deze mening al gebaseerd op non-dualisme; zelfs als je dualisme beoefent zal het je naar een klif brengen, waarvan je af moet springen in een vormloze pure vereeniging om Yoga te ervaren… gratie brengt alle oprechte beoefenaars thuis)

 

CONTEMPLATION VAN VEDANTA LEIDT NAAR YOGA:

Advaita betekent geen-twee. In deze filosofie wordt dualisme als een illusie (maya) binnenin de non-dualistische Realiteit, Brahman, gezien. In de hoogste realisatie worden Atman, het individuele Zelf, en Brahman, het universele Zelf, gezien als één en hetzelfde: AYAM ATMAN BRAHMAN (Atman en brahman zijn hetzelfde), tegelijkertijd komt de realisatie van SARVAM KHALVIDAM BRAHMAN (Al dit is Brahman). Dit heet ook Yoga, een staat van Vereeniging.
 
lees meer: Contemplatie: sravana-manana-nididhyasa
 

NLcircle-chart brahman-maya

Met het onderscheidingsvermogen contempleert de beoefenaar op de Absolute Realiteit en onderscheid tussen echt en onecht, tussen Brahman en de oogschijnelijke maya. Dat wat als onecht, als een illusie, wordt gezien wordt opzij gezet en verzaakt. Door een proces van niet-dit, niet-dit, niet-dit neemt een alertheid naar wat je labelt als niet-zelf toe. Dit is een proces van elimineren. Het toenemende bewustzijn naar het niet-zelf vergroot het bewustzijn van het Zelf.

NLcircle-chart brahman-maya-contemplatie

Door het proces van contemplatie, wordt de ware natuur van Atman, het individuale Zelf duidelijker en duidelijker. Zodat alle aandacht in constante contemplatie alleen naar het Zelf gericht kan worden.

NLcircle-chart brahman-maya-contemplatie2

Deze constante contemplatie leidt naar de directe ervaring van het ware Zelf, dit wordt atman jnana genoemd; kennis van Atman. In dit moment wordt het ook duidelijk dat ATMAN EN BRAHMAN HETZELFDE ZIJN en ALLES WAT ER IS, IS BRAHMAN. Er is maar één Absolute Realiteit, er is geen tweede.

NLcircle-chart brahman-maya-zelf-realisatie

DEVOTIE VAN TANTRA LEIDT NAAR YOGA:

De Vereeniging waarin Shiva en Shakti direct worden ervaren als één en hetzelfde, ze zijn nooit gescheiden geweest, wordt ook Yoga genoemd. Door meditatie en contemplatie op het vormloze wordt een diepe devotie gecultiveerd naar Tripura Sundari (die Ene die in de drie steden van Waken, Dromen, en Diepe Slaap verblijft) wat leidt tot een complete overgave in Tripura Sundari. Ze wordt gezien in alle golven van manifetation. Zij is diegenen die speelt als vorm, maar altijd vormloos is.
 
lees meer: Tripura Sundari | Divine Mother | Yoga Meditatie, Verlangen & Bhava
 

circle-chart tripura-leela

Eerst wil je atman jnana hebben, een directe ervaring van Atman, of Puur Bewustzijn. Maar dan is practice nog niet klaar. Dan komt een process om geleidelijk aan alle niveaus van Bewustzijn, alle drie de steden waarin Tripura Sundari speelt, te bemeesteren. Dit betekent niet dat Tantra pas beoefent wordt nadat Atman direct is ervaren. De kracht van devotie, van bhava, leidt de beoefenaar gemakkelijk naar constante contamplatie op Atman. In de loop der tijd groeit de verwondering/ontzag naar Tripura Sundari en ondersteunt de contemplatie en meditatie op het vormloze. Hoe kan het groeien? Door constant bewust te zijn van Puur Bewustzijn van Tripura Sundari. “Ik ben constant bij je”. Zie Haar in alle vormen, alle zintuigelijke ervaringen, alle gedachten. Voel Haar in elke adenhaling. Zie Tripura Sundari is alle golven van schoonheid.

circle-chart tripura golven van schoonheid

circle-chart-shiva-shakti

 

Deze website is niet bedoeld om je het verschil te laten zien tussen deze drie stromen, maar laat zien hoe ze samenwerken. Het laat je zien dat ze in de eerste plaats nooit gescheiden waren, want er is maar ÉÉN YOGA. De gewoonte van de mind is om te onderschieden, om uit elkaar te halen. Elke keer als Yoga op een andere manier gepresenteerd is krijgt het een nieuw woord, nieuwe filosofie, omdat de mind nu eenmaal zo werkt; buddhi labelt alles, zodat het alles wat lijkt te gebeuren binnenin dualisme kan ‘weten’. Dit is hoe communicatie werkt. Dit is niet slecht, zolang we het maar herkennen voor wat het is; een gereedschap. Elke stroom heeft het onmogelijke gedaan; het communiceert het onbeschrijvelijke. Elke stroom heeft een manier gevonden om de beoefenaar te begeleiden naar Yoga.
 
Als we toestaan dat de offeringen van Yoga, Vedanta en Tantra samenwerken, zal het je een practice aanbieden die Yoga meditatie, Contemplatie en Devotie in zich heeft om je naar Zelf-realisatie, naar YOGA, te leiden. Deze drie aspecten van dezelfde practice versterken elkaar.

NLcircle-chart meditatie-contemplatie-devotie

 

 


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |