Dvesha in Yoga Meditatie

KORTE UITLEG DVESHA

Dvesha = sluier van aversie
 
Dvesha = vierde van de 5 kleshas (wat kleuring of sluier betekent)
 
5 kleshas: avidya, asmita, raga, dvesha, abhinivesha
 
Dvesha = Wanneer Bewustzijn lijkt te verschijnen als een individu, wat gebeurt nadat de sluiers van avidya en asmita zijn toegevoegd, kan het naar de rest van de oogschijnlijke manifestatie kijken en begint afkeer te ontwikkelen naar gedeeltes ervan. Wanneer een zintuigelijke indruk de mind binnenkomt en ahamkara kleurt het met afkeer, met aversie, dan lijkt het alsof er nog een sluier is toegevoegd, namelijk dat van dvesha. Dit voegt nog een onechte identiteit aan “mij”, want het is de verschijning van “ik” dat afkeer heeft. Iets dat dus gekleurd is met dvesha is gelijk gerelateerd aan mij.
 


 

 
GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”


 
OP DEZE PAGINA:
DVESHA: PRAKTISCH
YOGA SUTRAS OVER DVESHA
SWAMI RAMA OVER DVESHA
SWAMI JNANESHVARA OVER DVESHA

 

DVEHSA: PRAKTISCH

Observeer dvesha
Je kunt dvesha in het dagelijkse leven makkelijk observeren in relatie met ahamkara. Wanneer er een zintuigelijke waarneming binnen komt; observeer of deze wordt gelabeld door ahamkara. Als dit zo is, welk label krijgt de waarneming: raga of dvesha? Geniet je ervan of geniet je er niet van? Vind je het mooi of vind je het lelijk? Lekker of vies? Beide zijn kleuringen van gehechtheid. Deze indruk wordt nu in het onbewuste mind-veld wordt opgeslagen, wachtende op de dag dat het weer omhoog kan komen. Beide worden toegevoegd aan de collectie van valse identiteiten, omdat je onmiddelijk denkt wanneer je iets leuk vindt, dat “ik vind het leuk”.
 
Bemerk de mate van dvesha
Als je observeert hoe de zintuigelijke impressie gelabeld wordt, kijk dan of je bewust kan zijn wat de mate van de kleuring is. Is het zwaar gekleurd? Heeft het een grote afkeer? Of is het een kleine kleuring en maakt het eigenlijk niet uit wat er mee gebeurt?
Waarschijnlijk heeft het al minder effect op jou als je mindful bent naar de kleuring. Echter, misschien je kunt ook merken dat de kracht van dvesha heel sterk kan zijn!
 
Dvesha en emoties
Wanneer iets gekleurd wordt met dvesha, wordt het opgeslagen in chitta. Op een dag komt deze samskara weer omhoog en door de kleuring van dvesha, heeft het een kwaliteit van afkeer in zich. Dit betekent dat er iets ontweken wil worden. Wanneer je succes hebt in het ontwijken, ervaar je emoties zoals geluk, trots, hebzucht of alles wat leidt tot een “smiley face”. Als je geen success hebt in het ontwijken van dit verlangen, zullen de emoties die aan een “frown face” gerelateerd zijn het effect zijn; zoals boosheid, verdriet, jaloezie of frustatie. Het is heel erg behulpzaam om te weten dat deze emoties onvermijdelijk zijn wanneer er iets gekleurd wordt met dvesha. Wanneer een zintuigelijke waarneming wordt gekleurd en het wordt opgeslagen (geen ontsnappen mogelijk) en op een dag wordt het een actief verlangen (ook geen ontsnappen mogelijk) en leidt het tot een emotionele reactie (en ook dit kan niet ontweken worden). Dvesha leidt dus tot emoties. Als je dit weet dan kan je ook de emoties observeren en uitzoeken of deze emotie was veroorzaakt door raga of dvesha.
 
Om iets prettig te vinden moet je in avidya zijn
Weet dat je eerst in avidya moet zijn om in staat te zijn om iets te kunnen kleuren met afkeer. Er moet een illusie zijn dat er twee zijn (dualiteit). Hoe kan de één anders een mening hebben over de ander? Dus wanneer je dvesha begint te observeren, begint waar te nemen, kunnen ook avidya en asmita kunnen in je bewustzijn opkomen.
 
Afkeer zonder kleuring
Als je leeft in een redelijke staat van ongehechtheid (vairagya), kan je nog steeds dingen afkeuren, maar dat gebeurt met een volledige alertheid dat deze afkeer niets te maken heeft met je ware aard en dat het niet uitmaakt of het komt of gaat. In deze staat, blijft buddhi scherp en kan je dus nog steeds een situatie beoordelen. Maar omdat het niets heeft te doen met wie je werkelijk bent voegt het geen dvesha toe en vormt er dus geen nieuwe samskara.
 
Onthoud, het is allemaal een spel van Bewustzijn
Om minder beinvloedt te worden door dvesha, wil je constant bewust zijn dat alles in de ogenschijnlijke realiteit slechts een dans is van Bewustzijn. Niets is maar een gedeelte van jou of behoort jou toe. Alles is één. Hoe kun je van iets van iets houden of er en afkeer voor hebben als alles één en hetzelfde is?!?

 

| top |

DAGELIJKSE OBSERVATIES EN ZELF-ASSESSMENT

Uiteindelijk, als dvesha een onderdeel wordt van constante zelf-bewustzijn/gewaarwording, zwerft het continue rond in je bewustzijn. Het gewaarworden van dvesha heeft het effect dat je steeds meer het woord dvesha gebruikt in je dagelijkse vocubalaire om jezelf te verduidelijken, te uiten en dan zul je ook ontdekken hoe dvesha zich verhoudt tot andere concepten, processen en inzichten. Bijvoorbeeld, je kunt in gaan zien dat wanneer je in een staat van kshipta bent, je meer verwikkeld bent in avidya dan wanneer de mind ekagra is, of je vind een connectie tussen de gunas en dvesha. Uiteindelijk ontdek je hoe al deze concepten samen dansen en door deze de dans te kennen, te leren, leidt het je naar dat wat voorbij alle concepten ligt. Dit komt doordat als je je zelf-bewustzijn vergroot, je ontdekt dat alles wat je kan observeren niet is wie je werkelijk bent, je bent niet dvesha, maar je bent diegene die in staat is om al deze concepten te zien, te observeren. Daarom moet je zelfs voorbij dvesha gaan, omdat wie je echt bent achter dvesha ligt. Dit verhoogt de ongehechtheid naar dvesha zelf, terwijl je vol ontzag bent voor de schoonheid van de schitterende dans van Bewustzijn wat lijkt te spelen als dvesha, dat zich lijkt voor te doen als dvesha. Daarom is het beoefenen van zelf-bewustwording eigenlijk het beoefenen van ongehechtheid, waardoor het ware Zelf zich uiteindelijk onthult.
 
Kijk naar het Engelse PDF self-assessment (assessment-yymmdd.pdf) en het Engelse PDF waarin de dagelijkse doelen en dagelijks observaties staan (sumseven-yymmdd.pdf) op de website www.abhyasaashram.org (als je op deze webpage bent, scroll dan helemaal naar beneden om PDF’s te downloaden.) Deze PDF’s kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen om je begrip van en over dvesha te onderzoeken en verdiepen.

 

| top |

YOGASUTRAS OVER DVESHA

2.3 Er zijn vijf soorten kleuringen (kleshas): 1) het vergeten, of de onwetendheid van de ware aard van dingen (avidya), 2) ik-heid, individualiteit, of egoïsme (asmita), 3) gehechtheid of verslaving van mentale indrukken of objecten (raga), 4) aversie naar gedachtepatronen of objecten (dvesha), en 5) liefde voor deze gehechtheden als zijnde het leven zelf, alsmede de angst van het verlies van deze gehechtheden als zijnde dood (abhinivesha).
avidya asmita raga dvesha abhinivesha pancha klesha

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

2.8 Aversie (dvesha) is een modificatie die voortkomt uit lijden geassocieerd met een herinnering, waar dan de drie modificaties van aversie, pijn en de herinnering van het object of de ervaring met elkaar geassocieerd worden.
dukha anushayi dvesha

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra

 

| top |

SWAMI RAMA OVER DVESHA

“Gehechtheid [raga] is altijd een bron van ellende, ongeacht aan wie of wat je gehecht bent. Liefde, daarentegen, is een bron van bevrijding. Gehechtheid is afhankelijk van anderen of van een object, wat onvermijdelijk verandert, terwijl liefde alleen afhankelijk is van kennis en de werkelijkheid. Bijvoorbeeld, als de persoon waarvan jij zegt te houden, verandert, dan veranderen ook jouw gevoelens voor deze persoon. Gehecht zijn aan iemand geeft je een prettig gevoel, maar deze gehechtheid kan je ook naar dvesha leiden.
 
Dvesha betekent “afkeer, weerzin of haat voor personen of dingen”. raga en dvesha, gehechtheid en haat, zijn twee zijden van de zelfde munt. Je kunt deze niet van elkaar scheiden. Dvesha kan pijn veroorzaken wanneer men wordt geconfronteerd met een object of een persoon wat of die men niet leuk vindt of wanneer zo’n afkeer de vorm aanneemt van minachting, haat of openlijke vijandigheid. Wanneer je gehecht bent, wordt je blind en vergeet je de realiteit.”

~ Sadhana blz. 80

 
Rajas creërt raga (aantrekkingskracht of gehechtheid) en dvesha (afkeer of haat) naar de objecten in de wereld. Diegene van wie het leven wordt beheerst door rajas blijft constant actief, want hij blijft steeds de plezierige objecten nastreven. Hij is nooit voldaan en zoekt steeds nieuwe bronnen van plezier. Deze manier van zijn kan leiden tot een verhoogde bloeddruk en vele andere ziekten en voorkomt dat de student zichzelf disciplineert en beheerst. Vaak functioneert de student onder de heerschappij van onbewuste gewoontes van een rajasische aard en handelt zonder kennis en begrip waarom hij zo handelt.”

~ The Perennial Psychology of the Bhagavad Gita blz. 384

 

| top |

SWAMI JNANESHVARA OVER DVESHA

Lees het hele artikel “Two faces of Emotions in Yoga Psychology” op www.swamij.com
Twee soorten van verlangens en emoties: Het lijkt alsof er geen grenzen zijn in de diversiteit van onze verlangens. Echter, de verlangens werken maar in twee richtingen. Of we willen iets of we willen een bepaalde uitkomst, of we iets vermijden of willen een bepaalde uitkomst. Ieder verlangen valt in een van deze twee types. Overeenkomstig, als deze verlangens eenmaal actief worden, zijn er maar twee verschillende uitkomsten mogelijk. Of we krijgen onze verlangde uitkomst of we krijgen niet onze verlangde uitkomst. Er zijn minstens honderden emotionele reacties, die uit deze mogelijkheden voorkomen, hoewel al deze emoties ook twee types zijn of twee richtingen. In Yoga psychologie zijn al deze paren gerelateerd aan de kleshas (kleuringen) van raga (gehechtheid of aantrekking) en dvesha (afkeer, wegduwen, of tegenstand) zoals in de Yoga Sutras 1.5 en 2.1-2.9 staat beschreven. Deze worden vergezeld met de klesha of kleuring van de angst van verlies of “dood” van de matrix van afkeer en aantrekking die gezamenlijk bepalen wie we (incorrect) denken te zijn op het niveau van persoonlijkheid en lichamelijke identiteit.
 
Lees het hele artikel “Witnessing” op www.swamij.com
Dvesha, afkeer of wegduwen: Eigenlijk is aversie een andere vorm van gehechtheid. Het is wat we proberen mental weg te duwen, maar dat wegduwen is ook een vorm van verbinding, net als gehechtheid een manier van naar je toe trekken is.
Afkeer is een natuurlijk onderdeel van de mind: Eigenlijk lijkt dvesha een natuurlijk onderdeel van het universeel proces, omdat we bezig zijn een precaire balans te ontwikkelen tussen de vele verleidingen en de vele vormen van afkeer.

 

Vertaald vanuit het Engels door Maja, bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid

GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |