Moeder Aarde, Kosmische Moeder & Divine Mother

Deze hele website is gewijdt aan de vormloze Divine Mother (Goddelijke Moeder). Zij is zowel de spiegel waarin Haar spel van Bewustzijn geprojecteerd lijkt te worden als de oogverblindende weerspiegelingen zelf. Zij is als een schoot van onvoorwaardelijke Liefde waarin al Haar ogenschijnlijke manifestaties lijken te bewegen als golven van schoonheid en gelukzaligheid in een vormloze oceaan. Ieder van ons lijkt een gescheiden verschijning te zijn binnenin Haar ogenschijnlijk dans van dualiteit. Ieder van ons is zo’n een golf van gelukzalighied… ieder zo mooi… het is een vreugde om Haar spektakel van diversiteiten te aanschouwen…
 
Zij is non-dualistisch… en vormloos… Dus kunnen we dan nog wel spreken van een “Zij”?

Moeder Aarde –> Kosmische Moeder –> Divine Mother
We spreken vanzelfsprekend van Moeder Aarde als we naar de planeet kijken waarop wij leven. Moeder Aarde is een algemeen bekende term omdat we voelen dat de planeet een moeder is die leven aan ons geeft. Zij is de schoot waarin alle levende wezens geboren worden en is de schoot waarin wij allen weer zullen terugkeren. Wie wordt er niet geraakt door de balans, de kalmte, en de heiligheid van het bestaan als we ons in de ongerepte natuur bevinden? Hoe kunnen we dit niet in een staat van verwondering zijn? We kunnen gemakkelijk aanvoelen dat wij een onderdeel zijn van iets dat groter is dat de optelsom van alle delen. We kunnen aanvoelen dat er iets aanwezig is dat voorbij de zintuigen gaat. We kunnen aanvoelen dat er zoiets als “eenheid” bestaat; een energie of bewustzijn dat alles in balans en beweging houdt. Dit is iets dat gevoeld kan worden, ongeacht of we een bepaalde religie volgen of niet. Iedereen kan dit voelen en zien. Het is niet nodig om in iets buiten jezelf te geloven. De planeet zien als ‘Moeder Aarde’ is een manier om naar de wereld te kijken en bewondering te hebben voor de heiligheid van het bestaan zonder dat we Haar gelijk als een “wezen” of “God” moeten zien. We hebben er simpelweg heel veel bewondering voor! Wauw, kijk eens naar de schoonheid, kijk eens naar de diversiteit, kijk eens naar Moeder Aarde!
 
Jij bent Moeder Aarde
Je denkt wellicht dat jij in Haar leeft, of wellicht denk je dat je gemaakt ben van Haar. Maar als je vanaf Haar perspectief kijkt dan kun je zien dat: “alles is Haar”. Dus, jij bent Moeder Aarde. Zij is vergelijkbaar met een grote bal klei. Elke ogenschijnlijke vorm die gevormd wordt uit klei, is nog steeds klei. De ogenschijnlijke vorm denkt allicht dat het iets anders is, maar het zal altijd alleen maar klei zijn. De naam en vorm zijn slechts op de klei geprojecteerd, aan de klei toegevoegd. De naam en vorm verdwijnen zodra de vorm weer terugkeert in de bal van klei. Zo is ook Moeder Aarde Eén en lijkt zij zich te vervormen, te veranderen, te transformeren of te manifesteren in verschillende vormen uit haar eigen “materiaal”. De hoeveelheid Moeder Aarder materiaal blijft altijd hetzelfde. Jij, als zijnde een lichaam, is gemanifesteerd uit Moeder Aarde en keert naar Haar terug als het lichaam doodgaat.
 
Kosmische Moeder
Als je op deze manier naar Moeder Aarde kijkt dan kun je zien dat er eigenlijk iets groters gaande is. We zijn niet alleen slechts een manifestatie van Moeder Aarde. Wij zijn een ogenschijnlijke manifestatie binnenin het universum, wat we op speelse wijze kunnen zien als Kosmische Moeder. Wetenschappers zeggen dat wij allen gemaakt zijn van sterrenstof. Sterren exploderen geregeld in dit universum. Gedurende de opbouw van de explosie onstaat er een intense fusie in de kern van de ster. Gedurende deze fusie manifesteren de elementen zichzelf zich een voor een van simpele elementen tot de zwaardere elementen van de periodieke tafel. Wanneer de ster explodeert, dan barsten deze elementen uiteen en vliegen door het universum in de vorm van sterrenstof. De planeten zijn gemaakt van dit sterrenstof en dus ben jij dat ook. Net zoals bij de term “Moeder Aarde” kunnen we bij de term “Kosmische Moeder” gemakkelijk zien dat het gebruikt kan worden zonder dat het gelijk een religie is en er bewondering voor hebben zonder dat we het universum hoeven te gaan zien als een God. Als je op deze manier naar het bestaan kijkt dan krijg je een goed idee van wat jouw plek is binnenin het universum. Het geeft je perspectief van wie en wat je bent. Je bent een ogenschijnlijke vorm binnenin het universum. Toch, is het enige dat er is de elementen; het label “mens” is slechts bovenop de sterrenstof geprojecteerd; het label “mens” is aan de sterrenstof toegevoegd!
 
Vormloze Moeder of Divine Mother
Wanneer je toestaat dat je bewustzijn nog verder expandeert, dan kun je zien dat er nog iets groters gaande is. Er zijn drie verschillende staten waarin je lijkt te opereren; je hebt de ervaring van het wakker zijn, je kunt dromen en er is de ervaring die benoemd wordt als diepe slaap. We bewegen elke avond heen en weer tussen deze drie staten. We zijn allen bekend met deze drie staten. Het zijn drie verschillende staten van Bewustzijn. De yogis hebben ons verteld dat op eenzelfde manier als dat wij het hele universum kunnen zien als een “wereld”, dat er nog twee “werelden” zijn waarin we spelen; de droom wereld en de diepe slaap wereld. Ondanks dat dit niet bewezen kan worden door middel van wetenschappenlijke middelen, het is bewezen door herhaalde ervaringen van de yogis. Als je het bestaan door deze ogen bekijkt en ziet dat er drie verschillende levels van realiteit zijn, is het wederom niet nodig om te geloven in een “wezen” of “God” dat buiten jouw is, omdat je deze levels van realiteit elke dag zelf ervaart.
 
Vormloos Bewustzijn in Waken, Dromen en Diepe Slaap
Als je ‘het bestaan’ op deze manier kunt zien dan kun je jezelf vragen: “wat is dat bewustzijn dat altijd aanwezig is in alledrie de staten?” Want… Het is makkelijk om te zien dat er bewustzijn is in de Waakstaat. Maar er is ook bewustzijn als je slaapt; je kunt wakker zijn in de Droomstaat. Sommigen hebben zelfs “controle” over hun dromen. Als je na het slapen wakker wordt dan kun je je dromen herinneren. Deze voorbeelden laten zien dat er iets wakker is, iets is bewust, iets is alert als je droomt; en dus is er bewustzijn. Zelfs in de Diepe Slaapstaat is er bewustzijn. Als je ontwaakt uit een diepe slaap en iemand vraagt jou; “hoe heb je geslapen?”, dan kun je antwoord geven. Soms heb je een goede diepe slaap gehad en soms kijk je terug en zeg je: “Ik heb geen goede diepe slaap gehad”. Dit betekend dat er iets wakker was, zelfs in deze staat van Bewustzijn. Hoe is het anders mogelijk dat je een mening of herinnering hebt van de staat van diepe slaap? En dus is iets wakker wanneer “jij” in diepe slaap bent. Als je dit alles optelt; iets is bewust in de Waakstaat, iets is bewust in de Droomstaat en iets is bewust in de Diepe Slaapstaat. Wat is dit “iets”? Er moet iets zijn dat voorbij deze drie gaat. Dit vierde aspect wordt benoemd als Puur Bewustzijn and ligt voorbij de ervaring van Waken, Dromen en Diepe Slaap. Dit Pure Bewustzijn is vormloos, eeuwig, en is niet aan verandering onderhevig. Het speelt in de staten van Waken, Dromen en Diepe Slaap. Het is dat ene ‘iets’ dat alledrie de staten met elkaar in gemeen hebben. Het is de basis waarin alle ogenschijnlijke ervaringen van wakker, dromen en diepe slaap lijken plaats te vinden. Het op deze manier bekijken van de realiteit betekent dat je de realiteit ziet als een Non-dualistische Realiteit. Er is maar één Puur Bewustzijn dat speelt als waken, dromen, en diepe slaap. Als je deze non-dualitische filosofie omarmd, of je voelt intuïtief aan dat alles één is, dat er geen tweede is, dan kun je dit vormloze, pure bewustzijn zien als Vormloze Moeder of als Divine Mother. Nogmaals, dit hoeft niet gezien te worden als een “wezen” of God dat buiten jou ligt. Net zoals je gemanifesteerd bent uit de aarde en gemanifesteerd bent uit sterrenstof, zo ook ben je gemanifesteerd uit deze vormloze grond. De naam “mens” is geplaatst op deze ogenschijnlijke vorm binnen vormloosheid.
 
Bewondering hebben voor het Vormloze is niet gelijk een religie
Ik heb het voorbeeld van Moeder Aarde gebruikt om je bewustzijn te laten expanderen, om je te laten zien dat het hebben van bewondering naar datgene dat we Divine Mother noemen totaal niet gerelateerd is aan religie. Heb je het gevoel dat je onderdeel bent van een religie als je bewondering hebt voor Moeder Aarde? Niet noodzakelijkerwijs, toch? En dus kun je op eenzelfde manier bewondering hebben voor het vormloze en het een Moeder noemen. Je kunt het heilzame (sacredness) van het bestaan in je hart houden als zijnde een Vormloze Moeder waarin alle ogenschijnlijke manifestaties zich lijken voor te doen. Zij is niet een “wezen” buiten ons; wij zijn een verschijnende vorm binnen de vormloosheid. Dit is niet een religie, het is een bewustzijn van de realiteit van het bestaan om ons heen. Dat is waarom het vormloze in tantra Tripura Sundari wordt genoemd. Zij is de meest prachtige Eén (sundari) die in de drie (tri) steden (pura) van Waken, Dromen, en Diepe Slaap gevestigd is. Zij is geen “wezen”, zij is dat vormloze Bewustzijn dat zich spelenderwijs lijkt voor te doen als de drie staten van Bewustzijn.
 
Non-dualisme en Dualisme
Als jouw kijk op de wereld non-dualistisch is dan moet je ook in staat zijn om het ogeschijnlijke dualisme om je heen te verklaren. In de directe ervaring van vormloosheid, die we Zelf-realisatie noemen, verdwijnen alle ogenschijnlijke vormen. Hoe kun je dan de verschijning van vormen verklaren als je niet in totale vormloosheid bent? Diverse verklaringen zijn ons aangeboden. De één zegt; twee losstaande dingen bevinden zich in een eeuwige dans; namelijk de vorm en het vormloze. Dit is eigenlijk een dualistische filosofie omdat twee dingen gelijktijdig bestaan. Een ander zegt; omdat de vorm niet echt is, maar wel echt lijkt te zijn, moet het niet nagestreefd worden in welke manier dan ook. Hierbij is de practice om alle “vorm” opzij te zetten. De laatste manier om vorm te zien is dat vorm slechts lijkt alsof het echt is, maar tegelijkertijd is het een geweldige speeltuin om in te spelen als je weet dat het vormloze het ware thuis is.
 
In onze Traditie wordt het ogenschijnlijke dualisme niet gezien als slechts een illusie, als onwerkelijk, dat opzij gezet moet worden alsof deze ogenschijnlijke illusie “slecht” is en dat we onze tijd daar niet mee moeten verspillen. Het wordt gezien als een geweldige dans of spel van Bewustzijn. Ja, het moet inderdaad opzij gezet worden om het vormloze te ervaren. In de ultieme overgave wordt alle ogenschijnlijke dualisme tijdelijk opzij gezet. Om dit te kunnen doen moet eerst de ogenschijnlijke dualiteit tot op zekere hoogte getraind worden, dan kan het opzij gezet worden, en dan kan vorm en het vormloze samen dansen in totale wakkerheid! En dus, ondanks dat deze manifestatie slechts relatief gezien echt is, het een illusie is, betekent dat niet dat het niet prachtig is. Het betekent niet dat je er niet van kan genieten. Swami Rama heeft gezegd dat hij zijn hele leven gewijdt heeft aan het leren kennen van deze oever én de andere oever. Met deze oever doelde hij op de ogenschijnlijke dualiteit en met de andere oever het vormloze. We moeten eerst van deze oever naar de andere oever om het bestaan te leren kennen zoals het werkelijk is. Maar de reis is dan niet voltooid. Dan kan ook deze oever bemeesterd worden. Men kan in beiden tegelijk zijn, het vormloze ervarend als thuis én spelen in de ogenschijnlijke vorm!
 
Ooh how geweldig is dit verschijnende spel van dualiteit, dat eigenlijk vormloos is…
 
Niet een religie
Voordat ik verder duik in dit hele Vader en Moeder verhaal wil ik graag nogmaals duidelijk maken dat dit alles wellicht klinkt als een religie, maar dat is het niet. Het klinkt misschien alsof je ergens in moet geloven, een Haar of een Hem, maar er is geen blind geloven benodigd naar zowel een “Haar” of “Hem”. Communicatie wordt veelal gedaan door middel van woorden en we moeten het daarmee doen als voornaamste middel om dingen te uit te leggen. Hoe kun je de vormloze non-dualistische Realiteit uitleggen aan iemand die leeft in vorm? Hoe kun je iemand die de intuïtie van het vormloze heeft, begeleiden van vorm naar vormloos? Woorden worden gebruikt om het onbeschrijflijke te beschrijven. De realiteit zien als non-dualistisch is een manier om de realiteit te bekijken. Het hebben van een wereldbeeld is niet gelijk een religie. Kijkend naar de wereld in en om ons heen en een filosofie hebben om het te beschrijven betekent niet gelijk dat je geloofd in iets buiten je dat macht heeft over je. Je zegt enkel dat dit de manier is waarop je het bestaan ziet. In onze traditie en in al onze practices is religie niet nodig, maar als je er één hebt dan hoef je die niet te verlaten. Onze practices leiden je door lichaam, adem en mind om voorbij te gaan naar vormloze Bewustzijn. Dat is alles. Dus dit artikel is bedoeld om te beschrijven hoe ik het “Pure Bewustzijn voorbij de mind” zie alsof het een Moeder is, omdat het helpt om mijn bewondering te vergroten.
 
Zowel Moeder als Vader
Waarom Moeder? En niet Vader? Beiden worden eigenlijk gebruikt. Swami Rama spreekt vaak van de Meester van het Leven (Lord of Life). Beiden zijn één en hetzelfde.
Als je de intuïtie hebt dat alles één is, en is geen tweede, dan zul je een manier moeten vinden om de ogenschijnlijke dualiteit te beschrijven. Omdat de ogenschijnlijke dualiteit zo vanzelfsprekend is! Hierboven werden drie manieren beschreven:
1) Twee gescheiden/op zichzelf staande dingen bevinden zich in een eeuwige dans; de vorm en het vormloze. (Yoga filosofie Purusha and Prakriti)
2) Aangezien vorm niet echt is, slechts lijkt alsof het echt is, moet het niet nagestreefd worden. Hierbij zijn alle practices gericht op het opzij zetten van de illusie van vorm. (Vedanta filosofie: Brahman en Maya)
3) Vorm lijkt alleen maar echt, het is echter een geweldige speeltuin om in the spelen als je het vormloze ziet als het ware thuis. Deze kijk op non-dualisme betekend dat er een onafscheidelijke vermengde dans gaande is van twee verschijnende aspecten van Puur Bewustzijn die altijd één en hetzelfde zijn. (Tantra: Shiva en Shakti)
 
Wat zijn deze twee aspecten die samen dansen? De eerste is het vormloze dat nooit verschijnt als de manifestatie, het is altijd ongemanifesteerd. De tweede is een ogenschijnlijke kracht binnenin het vormloze waarin de ogenschijnlijke vormen tevoorschijn lijken te komen. Beiden zijn vormloos omdat ze zich allebei binnenin het vormloze pure Bewustzijn bevinden. Deze twee aspecten worden gesymboliseerd als man en vrouw. Waarom? Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat deze twee ogenschijnlijke aspecten gesymboliseerd zijn als man en vrouw omdat het leven om ons heen afhankelijk is van de dans tussen deze twee. Als de vorm van man en vrouw samen danst dan blijft het leven zich uiten in nieuwe vormen, generatie na generatie. Het ogenschijnlijke vermogen om te manifesteren binnenin vormloosheid is toegeschreven aan de vrouwelijke kracht; dit is logisch omdat zij degene is die nieuwe vormen ter wereld brengt. Het vormloze ongemanifesteerde aspect van Bewustzijn heeft de naam Shiva gekregen en de ogenschijnlijke manifesterende kracht van Bewustzijn heeft de naam Shakti gekregen. Shiva is gesymboliseerd als mannelijk en Shakti als vrouwelijk. De één is de Meester van het Leven en de ander is Divine Mother. Maar weet ook dat er eigenlijk geen vrouwelijk bestaat, evenals mannelijk, evenals beide, evenals geen van beide. Het enige wat er gaande is, is dat vormloos Bewustzijn speelt als vorm.
 
Het hoogste inzicht van tantra is dat Shiva en Shakti één en hetzelfde zijn. En dus is het onlogisch om de één als belangrijker te zien dan de ander!
 
De drie stromigen werken samen
In onze traditie worden deze drie niet gezien als drie verschillende opties, maar als drie stromingen die samenwerken. Je kunt eigenlijk zeggen dat je deze drie verschillende filosofieën of stromingen niet eens hoeft te scheiden. Er is één Realiteit en daar op deze drie manieren naar kijken laat zien hoe geweldig de dans van Eén Puur Bewustzijn is.
 
De manier waarop je het vormloze non-dualistische Bewustzijn wilt zien hangt af van jouw achtergrond. Wij zien het graag als Moeder, maar dit betekent niet dat we Vader uitsluiten. Het zien als moeder is voor mij een manier om de bewondering te vergroten; niet alleen voor de vormloze Realiteit maar ook als manier om bewondering te kunnen hebben voor de ogenschijnlijke dualiteit die daarin lijkt te bestaan. Maar als je denkt dat ik het zie als een vrouwelijke godheid dan begrijp je mijn woorden verkeerd… De Absolute Realiteit is vormloos en dat vormloze wordt benoemd als Haar omdat we vastzitten aan woordkeuzes!
 
Divine Mother is het éénworden van Shiva en Shakti
Divine Mother werd gebruikt door Swami Rama om Shakti te zien als de manifesterende kracht van Puur Bewustzijn, maar ook als zijnde Shiva en Shakti. In het boek ‘Choosing a Path’, schrijft Swami Rama: “De éénwording van Shiva en Shakti heet Divine Mother”.
 
Tripurasundari
Het woord Moeder wordt gebruikt in Tantra. In deze filosofie wordt het vrouwelijke geslacht gebruikt als er gesproken wordt over Puur Bewustzijn. Dat in tegenstelling tot andere filosofieën die refereren aan Hem of een neutraal geslacht. Het vormloze Bewustzijn dat speelt als de ogenschijnlijke dualiteit staat bekend als Tripura Sundari. Tripura Sundari betekend; de meest prachtige Eén (sundari) die in de drie (tri) steden (pura) van Waken, Dromen, en Diepe Slaap gevestigd is. Dit betekend dat ze geen van de drie steden is, omdat Zij hierin ronddwaalt. En dus gaat zij daar aan voorbij. Zij gaat voorbij vormen, voorbij de drie lagen van Waken, Dromen en Diepe Slaap. Tripura Sundari wordt ook wel gezien als Divine Mother. Naast Tripura Sundari zijn er nog 9 andere Mahavidyas. Deze 10 Mahavidyas zijn de 10 aspecten van Goddelijkheid van vrouwelijke vormen: Kali, Tara, Tripura Sundari (Shodashi), Bhuvaneshvari, Bhairavi, Dhumavati, Bagalamukhi, Matangi, Kamala. Zij zijn allen geïllustreerd als mensachtige vormen. Maar onthoudt dat er maar ÉÉN Puur Bewustzijn is, ÉÉN Non-dualistische Realiteit. Wanneer je het non-dualistische Bewustzijn vasthoudt als Moeder of Vader, vergeet dan niet dat het geen van beiden is, omdat het voorbij gaat aan eigenschappen, namen en vormen.
 
Leef in heiligheid
Het is mijn hoop om te kunnen uitdrukken dat je in de heiligheid (sacredness) van het bestaan kunt leven, zonder dat het een religie is. Ik zie en voel (veelal in het Westen) dat er een weerstand is naar heiligheid of goddelijkheid omdat het vaak gelinked wordt aan religie. In sommige plekken die ik ken en bezoek, om te beginnen met het land waarin ik geboren ben, Nederland, is de dogmatische religie veelal achtergelaten. Het magische van het bestaan is lijkt ook daardoor te zijn weggegaan. Dit is net als het weggooien van een kind met het badwater (= een Amerikaanse gezegde). Je kunt leven in absolute verwondering van puur Bewustzijn én de dans van de ogenschijnlijke dualiteit zonder blind te geloven in iets buiten jezelf. Je hoeft je kracht, je wijsheid, je ongelofelijke capaciteit om wakker to worden en om de directe ervaring van het Pure Bewustzijn te ervaren niet weg te geven voor iets buiten jezelf. Het zien van de realiteit als een Vormloze Divine Mother, het zien van de realiteit als Eén, betekend dat je volledige verantwoordelijkheid hebt! Het is jij kunt de ideeën van gescheidenheid verwijderen. Je kunt practice doen om de valse identiteiten te verwijderen en wakker te worden in je ware Identiteit; namelijk dat jij Puur Bewustzijn bent. Vormloze Moeder is net als Moeder Aarde, een bal van klei. Echter, Zij is vormloze klei en als het gekleid wordt in een vorm dan vergeten we dat alles klei is. We indentificeren onszelf met de vorm in plaats van met de klei. Gescheidenheid en dualiteit lijkt echt te zijn en dus lijden we.
 
Diegenen die binnenin zichzelf een gevoel van weerstand naar bewondering en heiligheid kunnen observeren, zouden het misschien waardevol vinden om te kijken naar deze weerstand in relatie tot je kleurringen rondom religie. Maar dit hoeft natuurlijk hier niets mee te maken te hebben…
 
Goden
Door de geschiedenis heen hebben mensen zowel Hem als Haar gezien als goden, hetzij als verschijningen in dromen, gedachten, verbeeldingen, hallucinaties, verhalen, meditatie en contemplatie. Ik kan me voorstellen dat als het non-dualistische Pure Bewustzijn lijkt te verschijnen als vorm, om de oprechte student te behagen en te dienen omdat de student het vormloze nog niet kan bevatten (of voor welke reden dan ook), dat deze vorm ontzettend mooi, symbolisch en overweldigend is voor de zintuigen. Hoe kan een vorm het vormloze dragen op een manier dat het de omvang en de onbegrensdheid van het vormloze niet verliest?

     

Tripura Sundari niet als een Godin
Ik laat je dit plaatje zien omdat dit één van de manieren is waarop Divine Mother als Tripura Sundari wordt geportretteerd. Ze is prachtig, nietwaar? Sommigen denken wellicht dat dit daadwerkelijk Divine Mother IS. Maar dit is niet de manier waarop ik Haar zie. Ik zie haar niet als een wezen. Ik zie Haar op dezelfe manier waarop velen de aarde als moeder zien, zoals ik in het begin van dit artikel heb beschreven. Haar zien met een bepaalde vorm zou ervoor kunnen zorgen dat er een gehechtheid naar de vorm komt, en dat kan een obstakel worden om bij de ware vormloze “haar” te komen. Maar als deze vorm hulpzaam is voor je, gebruik het dan. Gebruik het als symbool. Maar het is niet nodig om Divine Mother in deze vorm of in een andere vorm te zien. Elke vorm kan je helpen herinneren aan het vormloze. Elke vorm, woord, verbeelding zal losgelaten moeten worden om de echte directe ervaring van de vormloze non-dualistische Realiteit te hebben! Zelfs het woordje Divine Mother!
 
Practice wordt intern gedaan
In onze traditie worden alle practices intern gedaan, alle verering is intern. Meditatie op vorm wordt geleidt naar vormloze meditatie. Het object van meditatie is Zelf-realisatie. Het object is het vormloze pure Bewustzijn of Tripura. Religies, goden en externe rituelen zijn niet nodig. Alle practices zijn bestemd om door lichaam, adem en mind te gaan, om vervolgens ook voorbij de mind te gaan!
 

Je kunt van alles gebruiken om Divine Mother of de Non-dualistische Realiteit te symboliseren of illustreren zodat het je helpt om het vormloze te onthouden. Maar het is niet nodig. Je kunt direct het vormloze onthouden als het vormloze.

Swami Jnaneshvara schrijft: In onze traditie worden goden gezien als symbolen, niet als realiteiten die vereerd worden. Swami Rama beschrijft het mooi in zijn commentaar op de Bhagavad Gita (3.11-3.12), waarin hij het volgende schrijft:
De onwetende denkt dat goden in hemelse werelden wonen en dat zij controle hebben op het menselijk lot. Zulke goden zijn slechts een projectie van de interne organizatie van diegene, de creatie van goden in de externe wereld is een projectie van het onbewuste. Het geloof in goden was gecreeërd om diegenen te helpen die zich niet bewust zijn van hun interne middelen en die de behoefte hebben om van supernatuurlijke krachten een object te maken. Zij hebben de behoefte om in goden te geloven die hun helpen met het vervullen van verlangens, omdat ze het gevoel hebben dat ze die verlangens niet kunnen vervullen met hun eigen middelen. Er wordt gezegt dat diegenen die goden hebben gezien dwazen zijn, omdat zij iets van zichzelf hebben gezien terwijl ze onterecht geloven dat ze goden hebben gezien. Externalisten hebben goden gecreeërd voor hun eigen gemak, in werkelijkheid zijn die goden symbolen voor onbekende fenomenen die zich binnenin plaatsvinden.
Voor die aspiranten die niet op het attribuut-loze Eeuwige kunnen contempleren, worden symbolen aanbevolen door spirituele leraren. Op het pad van meditatie worden bepaalde symbolen gebruikt om de mind één-puntig te maken. De student wordt dan geadviseerd om voorbij het symbool te gaan om de betekenis ervan te begrijpen, in plaats van eeuwig afhankelijk te blijven van het symbool. En dus wordt het symbool achtergelaten en gaat men vooruit (in meditatie).


 

Sri Yantra
De vorm die niet alleen Divine Mother als vormloos representeerd, maar ook Haar schijnbare manifestie, is de Sri Yantra. Deze vorm is het “zien” dat samengaat met het “geluid” AUM. Het is de Yantra van Sri. Mantra is de wetenschap van geluid en Yantra is de wetenschap van vorm. Deze Yantra is niet slechts een beeld, zoals een mooie tekening. Het is een visuele representatie van Puur Bewustzijn, net als dat AUM de vibratie is die het gehele bestaan vertegenwoordigd. AUM duidt het Non-dualistische Bewustzijn aan en leidt je van Waken, Vaishvanara, Grove, Bewust (A van AUM Mantra) door Dromen, Taijasa, Subtiel, Onbewust (U van AUM Mantra) door Diepe Slaap, Prajna, Causaal, Onderbewust (M van AUM Mantra) naar Stilte, naar Brahman, naar Tripura, naar Divine Mother, naar Puur Bewustzijn. En dus, net als AUM, begeleidt de Sri Yantra je terug naar het vormloze. De deur naar het vormloze is de bindu die in het centrum van de Sri Yantra ligt (dit is dezelfde stip als die van het AUM-symbool). De bindu is het punt vanwaaruit het gehele bestaan explodeerd naar vorm and het moet gepierced worden om de directe ervaring van het vormloze te hebben.
 

Swami Rama: Het proces van manifestatie komt voort uit de ultieme Realiteit en beweegd naar expansie door middel van het splitsen van de originele eenheid in tweeën; Shiva en Shakti. Dit zijn de latente en actieve aspecten van bewustzijn die zich bevinden in eeuwige eenheid. En dus bevind de potentie van alle energie en elementen in het universum, van meest subtiel naar meest grof, zich binnenin het zaadje van deze twee fenomenen. Deze perfecte stilte, genaamd Samvit, manifesteerd zich in 36 gradaties van kosmische evolutie; de gehele wereld is een voortdurende ontplooiing van wat al in Samvit ligt en alles zal zich weer oplossen/ontbinden in deze oorsprong. Het gehele proces van expansie en oplossing wordt getoond in de Sri Yantra.
Alle vormen manifesteren van eenheid naar diversiteit en keren dan weer terug naar eenheid. Dit is de eeuwige wet van de cycli van het universum. Dit wordt overal in gereflecteerd. In de filosofie van Sri Vidya zijn deze twee bewegingen bekend als oplossing/ontbinding (layakrama) en evolutie (srstikrama), en zij worden afgeschilderd als concentrische vierkanten en cirkels én de vervlochten, omgekeerde en rechtopstaande driehoeken van Sri Yantra, die het bindu punt Samvit in het centrum gevestigd heeft. Deze eenheid van Shiva en Shakti heet Mother Divine. (uit ‘Choosing a Path’)


Een andere manier om een routebeschrijving van manifestatie te maken met het Centrum van Bewustzijn of Divine Mother in het midden, kun je doen door de cirkel-diagram te expanderen. Dit diagram is een routebeschrijving van zowel de microcosmos als de macrocosmos, waarbij het vraagteken het ware Zelf of bestaan representeerd. Ons ware Zelf is op dit moment onbekend en wordt benoemd met velen verschillende namen. Daarom is het vraagteken in het midden van de cirkel geplaatst en representeerd het ons Ware Zelf, Atman, Brahman, Divine Mother of Tripura Sundari.
 


Bovenstaande afbeeldingen zijn inspireerd op het cirkel diagram (hieronder)

Conclusie: Divine Mother of Mother Divine is met velen vormen gesymboliseerd en geïllustreerd, allen met één doel om je te begeleiden naar de directe ervaring van Haar als VORMLOOS, ONEINDIG, NON-DUALISTISCH BEWUSTZIJN… Je mag deze vormloosheid op elke manieren omarmen, zodat het je voorbij de vorm kan brengen!
 
Leef in heiligheid. Heb bewondering voor de Vormloze Moeder, de schoot waarin alles lijkt te spelen als ongelooflijke golven van gelukzaligheid en schoonheid.

 

Vertaald vanuit het Engels door Darren, bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid!

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |