Contemplatie: Sravana- Manana – Nididhyasana

Het proces van contemplatie, vichāra, is een drievoudig proces dat je via woorden naar een staat van stille contemplatie leidt.
 
Sravana
Eerst worden de jñânendriyas gebruikt. Horen, zien en voelen worden gebruikt om de wijsheid te ontvangen. Door middel van woorden wordt de wijsheid van de ultieme werkelijkheid aan de student aangeboden, hetzij door middel van een levende vorm van een meester, leraar, coach of door de heilige teksten.
 
Onze traditie is al sinds duizenden jaren een mondelinge traditie. Tegenwoordig zijn veel van de teksten beschikbaar in gedrukte vorm. Dus kan de student zelf beginnen met het verkennen. Maar, opmerkelijk is dat de meeste teksten van Advaita Vedanta en vele andere teksten een “Upanishad” zijn. Één van de betekenissen van het woord Upanishad is het in de buurt zitten van, aan de voeten zitten van. Deze oude teksten zijn dialogen tussen gerealiseerde meesters en oprechte zoekers. Dus, ga je gang en verken, maar er komt een tijd dat het nodig is om in de buurt te zitten van een persoon die je deze wijsheid mondeling kan aanbieden om de teachings beter te kunnen begrijpen.
 
Het ontvangen van de wijsheid waarop je contempleert heet sravana.
 
Manana
Wanneer deze woorden zijn ontvangen, zal de zoeker moeten gaan zitten met deze woorden. Met behulp van de karmendriya van innerlijke spraak laat je de woorden opnieuw rondgaan in de mind en zet je er je tanden in. Als je leert om een dialoog te voeren met deze woorden van wijsheid, zal de kennis die in deze woorden verpakt zit onthult worden. Het mysterie van het universum zal zich langzaam gaan ontvouwen wanneer hij/zij rustig contempleert op de aard van de Nondualistische Werkelijkheid.
 
Dit proces waarbij je de mind en zijn instrumenten inzet om te contempleren op de wijsheid, door gebruik te maken van woorden, wordt manana genoemd.
 
Nididhyāsana
Het spelen met woorden om het onbekende van de Non-dualistische werkelijkheid te ontrafelen zal de student naar een staat leiden waarin een kennis/weten aanwezig is waarin geen woorden nodig zijn. De woorden die tijdens de contemplatie werden gebruikt kunnen, als de zoeker het toelaat, wegvallen, en dan zal de zoeker naar de stilte worden geleid. Een stilte die gevuld is met weten. De zoeker kan in dit weten gaan rusten. Deze staat is bekend als nididhyāsana.

Sāksātkāra
Als eerst luistert een aspirant aandachtig naar de uitspraken van de Upanishads van een leermeester die de hele tijd Brahman-bewust is. In de tweede stap, beoefent hij vichāra (contemplatie), wat betekent dat hij naar de diepte van de grote uitspraken gaat en besluit om ze te oefenen met mind, acties, en spraak. Één-puntige devotie, vol vastberadenheid en toewijding leiden hem naar de hogere stap genaamd nididhyāsana. Hier krijgt hij uitgebreide kennis van de ultieme waarheid. Maar hij heeft nog niet de laatste stap van het bewustzijn bereikt, die hem naar de directe realisatie leidt van de Ene op zichzelf bestaande Waarheid zonder tweede. De hoogste staat van contemplatie heet sāksātkāra. In deze staat zijn perceptie en conceptualisatie in volledige overeenstemming, en alle twijfels uit alle niveaus van begrijpen/weten zijn voor altijd verdwenen. Op deze hoogte van kennis, openbaart de waarheid zich aan de aspirant, en een perfecte realisatie is volbracht, “Ik ben Atman-Ik ben Brahman.” Deze staat van advaita wordt bereikt door het proces van contemplatie.
~ Swami Rama, van “Verlichting zonder God” commentaar van Mandukya Upanishad


 

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |