Chakra’s

Een ingang naar diepere lagen van ons niet-zelf…als ogenschijnlijke uitgang naar het Zelf

Introductie naar subtielere lagen…
Tijdens de eerste stappen op de weg van YOGA naar Zelfrealisatie ervaren we de beoefening YOGA en de “werkelijkheid” om ons heen vanuit het fysieke lichaam. We denken dat we een fysiek lichaam zijn in een tastbare wereld. Als we tijdens onze beoefening termen aangereikt krijgen die naar onbekende diepere lagen in onszelf wijzen is dit een uitnodiging om ons bewustzijn te gaan expanderen. Termen zoals prana, nadi, chakra’s (uitspreken als ‘tjakraas’ en niet ‘sjakraas’) wijzen naar fenomenen die niet in ons fysieke lichaam afspelen. Het opent de deur naar een subtieler gelegen lichaam, dat ons energie-lichaam wordt genoemd. Dit subtiele lichaam is niet opgebouwd uit cellen die we kunnen waarnemen met onze fysieke zintuigen, maar uit een onzichtbare prana, een onzichtbare energie. Als stroompjes van prana, genaamd nadi’s, kruizen, worden de kruispunten chakra’s genoemd. Het woord chakra wordt vertaald als ‘wiel’, het is een krachtcentrum in het subtiele lichaam. Weet jij wat dit allemaal inhoudt? En hoe je dit in je beoefening een plekje kan geven? Dit artikel zal je geleidelijk aan door alle subtiliteiten rondom de chakra’s leiden en je laten zien hoe de chakra’s thuishoren in je beoefening van YOGA voor Zelfrealisatie.
 
Zelf ervaren…
Nieuwsgierig zijn naar dit energie-lichaam leidt onze aandacht naar binnen, naar onbekend terrein. Tijdens de beoefening van YOGA—bijvoorbeeld asanas, pranayama of meditatie— kun je allerlei dingen gaan ervaren, dingen waarvan je zelf kan voelen dat ze niet een onderdeel zijn van het fysieke lichaam. Deze ervaringen kun je dan zelf koppelen aan de informatie die je van een betrouwbare bron hebt ontvangen en op deze manier ontdek je voor jezelf wat de yogi’s met woorden zoals prana en chakra’s bedoelen. Het is via deze weg, via directe ervaring dat de yogi’s al duizenden jaren de wetenschap van YOGA doorgeven aan de volgende generatie. Dit artikel is dus een uitnodiging om deze informatie daadwerkelijk te beoefenen zodat je de ervaringen hieraan kan koppelen. Laat het niet slechts een intellectuele studie zijn ;)
 
Chakra’s en het psychologisch aspect…
De gemakkelijkste introductie van de chakra’s is om je te wijzen op het psychologische effect dat je kan gaan ervaren tijdens je beoefening. Je kan bijvoorbeeld in je bekkenbodem een veiligheid of stabiliteit gaan voelen. Je meer gegrond voelen. Dit kan gekoppeld worden aan de muladhara chakra. Dit chakra—locatie onderaan de ruggengraat—is gerelateerd aan overleving en zelfbehoud. Als je meer onvoorwaardelijke liefde voor de medemens voelt gaan stromen rondom het hart, kan dit gekoppeld worden het feit dat we een chakra hebben ter hoogte van het hart. Dit chakra heeft deze kwaliteit in zich heeft en kan vollediger ervaren worden als er meer prana doorheen stroomt. Als we ons creatief gezien op slot voelen voelt het alsof we letterlijk een blok in ons keel hebben en dat we deze via beoefening kunnen voelen opengaan. Deze ervaring koppelt de kracht van creativiteit aan het keelchakra. Op deze manier lijken alle chakra’s op een of andere manier te maken te hebben met psychologische aspecten van onze persoonlijkheid die we als sensaties gaan ontdekken in het fysieke lichaam, maar die uit een diepere laag opkomen. Zo ontdekken we dat onze beoefening niet alleen op ons fysieke lichaam is gericht, maar ook op diepere lagen. En dat het werken met het energie-lichaam ook effect heeft op onze persoonlijkheid en hoe we in de wereld staan. Geleidelijk aan wordt de beoefening van YOGA steeds meer holistisch. Maar stop vooral niet hier, er is nog veel meer te ontdekken…
 
Blijf niet aan de oppervlakte hangen…
In de wereld van vandaag zijn er meer dan genoeg workshops over hoe je “jouw” chakra’s kunt openen, gericht op hun psychologische benadering. Met als doel je een meer gebalanceerd persoon te maken. Echter, dit blijft steken op de realiteit dat jij een persoon bent die de chakra’s bezit. Deze manier van werken met de chakra’s zullen de chakra’s niet volledig openen. Hun volle potentie leer je kennen kan als je toestaat dat ze je naar diepere aspecten van het bestaan leiden in de richting van het Ware Zelf. Dit is het enige doel van YOGA. En hier worden traditioneel de chakra’s voor “gebruikt”. Zonder deze psychologische benadering compleet van de tafel te vegen, omdat gaandeweg deze fenomenen absoluut waarneembaar zijn, wil ik jullie vooral uitnodigen naar de diepere benadering, waarin de chakra’s ogenschijnlijke poorten zijn voorbij het subtiele lichaam naar het Zelf. Laten we allereerst de basis rondom de chakra’s verder uiteenzetten.
 
Hiërarchie van ons niet-zelf…
Als je via directe ervaringen gaat beseffen dat er inderdaad zoiets bestaat als een subtiel lichaam en je gaat je beseffen dat dit niet een onderdeel is van het fysieke lichaam dan kun je je gaan afvragen: wat is de relatie tussen deze twee lagen? Heb ik, als fysiek lichaam, ook een subtieler lichaam of is het andersom? Voor vele vergt het een omzwaai van denken, want de yogi’s vertellen ons dat het subtielere lichaam er eerst was en op deze blauwdruk manifesteerde het fysieke lichaam zich. De chakra’s zitten niet verstopt in het fysieke lichaam, het fysieke lichaam is een effect van het subtiele lichaam met haar chakra’s. Onder het subtiele lichaam liggen nog meer diepere lichamen, namelijk het mentale lichaam, het lichaam van onderscheidingsvermogen en het lichaam van gelukzaligheid. Elk vormt wederom de basis voor het meer grovere lichaam. Dit beseffen laat je een bepaalde hiërarchie zien: het subtielere is eerst, en de grovere lagen zijn de effecten van de subtielere lagen. Wie we werkelijk zijn is het Zelf, die deze verschillende lagen lijkt de dragen als jassen. Het Zelf is het centrum van Bewustzijn en daaromheen lijken allerlei lagen te manifesteren, terwijl er altijd alleen maar Eenheid is. Het subtiele lichaam dat opgebouwd is uit prana en chakra’s is dus de verbindingslaag tussen de mentale laag en de fysieke laag. Wat betekent dit? Op de een of andere manier kunnen de bewegingen in het mentale veld zich verder manifesteren als een subtiel lichaam en dan verder als een fysiek lichaam. Hoe kan dit? Laten we verder ontdekken…
 
Shiva & Shakti…
Als je deze hiërarchie gaat zien dan wordt het tijd om je te introduceren met het concept van Shakti. Shakti is een van de namen voor de manifesterende kracht in het universum. Shakti gaat altijd gepaard met een ander concept genaamd Shiva. Shakti en Shiva zijn namelijk altijd 1 en hetzelfde: dit is het allerhoogste inzicht dat direct te ervaren is in de beoefening van Tantra YOGA. Ze zijn dus nooit echt van elkaar gescheiden. We spreken van ‘ze’ alsof ‘ze’ twee losse fenomenen zijn, die los te observeren zijn, maar dit lijkt alleen maar zo, zolang er onwetendheid is. Ze zijn altijd één. Met Shiva wordt het aspect van Puur Bewustzijn aangeduid dat altijd puur en ongemanifesteerd is. Dit is de basis waarin de manifesterende kracht, genaamd Shakti, speelt. Shakti wordt vaak aangeduid als ‘zij’ en Shiva als ‘hij’, maar dit is niet omdat ‘ze’ antropomorfe wezens zijn. Dit taalgebruik is puur metaforisch. Ze zijn voorbij alle ogenschijnlijke dualiteit. Ze lijken te spelen als dualiteit. Sinds Shakti de manifesterende kracht vertegenwoordigd wordt Zij metaforisch als vrouwelijk neergezet, omdat in de wereld het vrouwelijk geslacht zich voortplant en dus nieuw leven kan manifesteren via haar fysieke lichaam. Maar nogmaals, geen van beide is of mannelijk of vrouwelijk. Vanuit of binnenin het ongemanifesteerde, Shiva, ontstaat er een ogenschijnlijk dans van vorm en geluid, Shakti, via Haar kracht van manifestatie. Alles wat waarneembaar is, is de dans van Shakti.
 
De hiërarchie van alle lichamen laat ons de evolutie van de manifestatie van Shakti zien. Ze begint als gelukzaligheid te spelen, dan als onderscheidingsvermogen, dan als een mentaal vlak, wat verder evolueert als het subtiele lichaam en later als het fysieke lichaam. Simpel gezegd speelt Ze van heel subtiel naar steeds grover. De manifestatie van Shakti terug traceren naar de bron is de weg terug naar Eenheid.
 
Jij bent een tempel waarin Shakti speelt…
Alles is een manifestatie van Shakti, dus jij ook! Beter nog, je bent Shakti, kwalitatief gezien. Als Shakti gaat spelen in en als de manifestatie dan lijkt Ze uiteen te spatten in ontelbare vormen waarin Ze gaandeweg Haar eigen ware aard lijkt te vergeten—dat Ze altijd één is met Shiva—en valt in slaap in o.a. het idee dat Ze een “jij” is! Iedereen en alle vormen om je heen zijn als lichtstralen in de dans van Shakti. Dus wij zijn allemaal een tempel waarin Shakti woont en speelt. Alle lichamen—fysiek, subtiel, mentaal en de lagen eronder— zijn verschillende lagen van deze tempel en zijn op dezelfde manier opgebouwd zoals de rest van de manifestatie die we om ons heen kunnen waarnemen. Wij als microkosmos reflecteren dus de macrokosmos. Dit is een belangrijk punt. We zijn een druppel in de oceaan en zijn op precies dezelfde manier “gemaakt” als de gehele oceaan. Dus, als we “onze” tempels (alle lichamen) leren kennen en begrijpen hoe ze met elkaar samenwerken, dan leren we ook gelijk de gehele manifestatie kennen! Dus hoeven ons voor nu niet “druk” te maken over de gehele manifestatie, want zodra we begrijpen hoe wij in elkaar zitten, zullen we ook inzien hoe de gehele manifestatie werkt. “Ken uzelf” eerst.
 
Het spel van Shakti…
Omdat Shakti tijdens Haar ogenschijnlijke spel van manifestatie in slaapt lijkt te vallen in de Diversiteit, omdat de vormen zichzelf nu als los van elkaar lijken te ervaren en niet als Eén, is er dus een proces van “wakker worden” nodig. In een ogenschijnlijk individu wordt deze weg van zowel evolutie van de manifestatie als de involutie terug naar direct ervaren van Shakti en Shiva als Eénheid weerspiegelt in de subtiele ruggengraat. De reis van manifestatie begint symbolisch bovenaan bij de kruin en eindigt onderaan de subtiele ruggengraat. Geleidelijk aan, als de reis via de ruggengraat naar beneden wordt afgelegd, kunnen we zien hoe Shakti van subtiel naar grof een “jij” manifesteerd. Dit kunnen we zien aan alle fenomenen die zich onderweg manifesteren die te koppelen zijn aan de chakra’s. Over deze fenomenen straks meer… even een stapje terug…
 
De reis van manifestatie eindigt symbolisch onderaan de subtiele ruggengraat. Hier ligt Shakti symbolisch in een kommetje te slapen en wordt Ze Kundalini Shakti genoemd (Kunda = kom, als symbool voor individualisatie). Slapend onderaan de ruggengraat stroomt er genoeg energie vanuit deze kom omhoog om “jou” in beweging te houden, maar dit is verreweg van de volle capaciteit die in beweging komt als Kundalini Shakti volledig zou ontwaken. De energie die van deze kom afkomt—dit is de prana waar we al regelmatig over hebben gesproken—stroomt in stroompjes en deze stroompjes worden nadi’s genoemd. Nadi’s zijn geen buizen waardoor prana stroomt, maar zijn de dunne stroompje van prana zelf. Het lijkt alsof prana in buizen stroomt omdat ze een vaste route lijken te hebben en het dus lijkt alsof iets de prana inkapselt, maar dat is dus niet zo; er zijn geen buizen. Deze stroompjes zijn de blauwdruk voor het fysieke lichaam. De belangrijkste nadi is sushumna, die stroomt vanaf de kruin naar de kom en is de blauwdruk voor de fysieke ruggengraat, vandaar dat sushumna de subtiele ruggengraat wordt genoemd. Als de nadi’s kruizen langs de ruggengraat dan wordt het chakra’s genoemd, maar dit is niet de enige plek waar nadi’s kruizen. Chakra’s zijn grote kruispunten, kleinere kruispunten worden marmas genoemd en hierop manifesteren zich o.a. de gewrichten. Alle punten van de 61-punten oefening zijn marmas of chakra’s. Prana is energie, dus als prana omhoog stroomt uit het kommetje en als alle nadi’s en kruist, dan zijn deze kruispunten punten waar veel energie bij elkaar komt. Chakra’s zijn dus krachtplekken in het subtiele lichaam. Omdat hier meer energie bij elkaar komt zijn de chakra’s dus makkelijker waar te nemen tijdens je beoefening van YOGA, dan alle kleinere stroompjes van prana. De teksten zeggen dat er 72.000 stroompjes zijn. Het onderscheidingsvermogen moet heel erg scherp en subtiel zijn wil het al deze stroompjes van elkaar kunnen onderscheiden.
 
Er zijn 7 van dit soort krachtplekken die langs sushumna liggen. Ze zijn vergelijkbaar met een router die informatie ontvangt vanuit het subtieler gelegen internet en die wifi in je hele huis uitstraalt zodat alles in het huis toegang heeft tot internet. De chakra’s stralen dus op vergelijkbare manier krachten van Shakti uit door het gehele huis (het subtiele lichaam) die ze ontvangen van subtielere lagen (het mentale lichaam).
 
De chakra’s en hun fenomenen…
Als we alle inzichten die we tot nu toe hebben besproken aan elkaar koppelen kunnen we gaan begrijpen waarom elke chakra te maken heeft met een bepaald element, een karmendriya en een jnanendriya, en waarom elke chakra een eigen bija mantra heeft.
• Jij bent het Zelf, dat verschillende lagen van manifestatie draagt als jassen.
• De buitenste drie lagen zijn het mentale lichaam, subtiele lichaam en het fysieke lichaam.
• “Jij” als microkosmos reflecteert de macrokosmos, dat wil zeggen dat jij op precies dezelfde manier bent gemanifesteerd als de gehele manifestatie.
• In “jou” wordt de gehele manifestatie van Shakti uitgebeeld via de neerwaartse reis langs de subtiele ruggengraat.
• De chakra’s liggen langs de subtiele ruggengraat.
• Een chakra is een krachtcentrum omdat het een plek is waar vele stroompjes van prana bij elkaar komen.
• Een chakra zendt als krachtcentrum de subtieler gelegen krachten uit in grovere lagen als observeerbare fenomenen.
De elementen en de 10 zintuigen zijn de krachten die tevoorschijn komen uit de chakra’s als observeerbare fenomenen.
 
5 elementen en 10 zintuigen…
Om ons heen zien we een wereld opgebouwd uit 5 elementen: ruimte, lucht, vuur, water en aarde. Ons fysieke lichaam is ook opgebouwd uit deze 5 elementen. Het waarnemen van en spelen met deze elementen vindt plaats doormiddel van de 10 zintuigen. Zonder deze instrumenten kunnen we niet deelnemen aan het spel van de 5 elementen. Er zijn 5 zintuigen waarmee we indrukken van de wereld kunnen ontvangen (horen, voelen, zien, proeven en ruiken) en 5 zintuigen waarmee we onszelf kunnen uitdrukken (communiceren, grijpen, bewegen, reproduceren en elimineren). Op gelijke wijze is de subtiele wereld ook opgebouwd uit de 5 elementen, maar dan als een subtielere variantie van ruimte, lucht, vuur, water en aarde. Via de 10 subtiele zintuigen speelt het subtiele lichaam in de subtiele wereld. Kan je je een droom herinneren? Zijn deze beelden dan ook niet opgebouwd uit de 5 elementen? Ook de beelden die je je kan bedenken als je wakker bent zijn opgebouwd uit de 5 elementen. Dus, zowel in de waakwereld als in de droomwereld zijn er 10 zintuigen actief. Uit de subtiele zintuigen manifesteren zich de grovere zintuigen. Je kan intern kijken, zonder dat je je fysieke ogen gebruikt. Dit is het subtiele zintuig van zien, genaamd indriya. In het fysieke lichaam zijn alle onderdelen aanwezig voor de grovere versie van dit zintuig: de hersenen, het zenuwstelsel en natuurlijk het oog. Alle andere 9 zintuigen hebben ook een subtiel aspect (indriya) en hun grovere manifestatie in het fysieke lichaam. De 5 indriyas waarmee we waarnemen worden jnanendriyas genoemd: jnana is “weten”, dus zintuigen waarmee we kunnen weten. En de 5 indriyas waarmee we kunnen uitdrukken worden karmendriyas genoemd: hierin zit het woord ‘karma’, wat ‘actie’ betekent.
 
Het fysieke lichaam dat opgebouwd is uit de 5 elementen en die 10 zintuigen heeft, manifesteert zich op de blauwdruk van het subtiele lichaam dat opgebouwd is uit prana, chakra’s, de 5 subtiele elementen en de 10 subtiele zintuigen. Waar komen al deze elementen en zintuigen ineens vandaan?
 
Er ligt nog een laag onder het subtiele en het fysieke, namelijk het causale. Dit is de eerste laag die zich manifesteert als Shakti begint met dansen. In deze laag liggen alle “toekomstige” manifestaties in latente toestand opgeslagen. Hierin zijn de zintuigen en de elementen in hun potentiële kracht aanwezig en als ze manifesteren worden hun krachten vanuit deze laag uitgedrukt in het subtiele en fysieke lichaam via de krachtbronnen genaamd chakra’s. Deze fenomenen manifesteren dus eerst als potentie in de causale laag en komen dan verder tot leven in en als het subtiele en fysieke lichaam. Als Shakti uiteenspat in allerlei lichtstralen dan kunnen we deze 15 fenomenen (5 elementen en 10 zintuigen) als losse lichtstralen of krachtstralen zien binnenin de manifestatie, die samen dansen als de manifestatie. Is het niet prachtig! Deze lichtstralen zijn eerst causaal, dan subtiel en later fysiek. Dit is hoe Shakti danst.
 
De chakra’s stralen deze 15 fenomenen uit. De chakra’s zijn deuren waardoor deze lichtstralen vanuit het causale laagje in de subtiele wereld verder kunnen schijnen als vorm. De chakra’s zijn de poorten waardoor de causale krachten zichzelf verder kunnen uitdrukken op een grover niveau. Zoals een lamp op een toneel het gehele toneel verlicht, omdat de lamp de elektriciteit kan omzetten in licht, zo verlichten de chakra’s het toneel met elementen en zintuigen. De elektriciteit is de causale kracht die door de chakra’s omgezet wordt in verschillende soorten licht. Dat de chakra’s dit doen is vele malen subtieler dan de chakra’s slecht psychologisch benaderen!
 
Waarschijnlijk snap je nu deze tabel, die ook bovenaan deze pagina staat, beter :)

Als Shakti begint te dansen danst Ze eerst als mind. Dan uit het mentale, causale laagje manifesteert er eerst ruimte. Als Shakti verder gaat met manifesteren en meer in slaap valt, dus verder verwijderd lijkt te worden van Shiva, wordt de ruimte gevuld met lucht. Als deze gaat stromen wordt Shakti ook vuur. Vuur is een compactere vorm dan lucht. Dan wordt Shakti ook water als dit vuur condens wordt om uiteindelijk in de meest solide vorm te eindigen helemaal onderaan de ruggengraat als het element aarde. Op dezelfde manier kun je ook een evolutie gaan zien in de jnanendriyas en karmendriyas. Horen en spreken zijn subtieler dan elimineren en proeven. Contempleren op deze evolutie is een belangrijk onderdeel van de beoefening van YOGA. Zodat het geen aannames zijn, maar je in de diepte van je eigen wijsheid gaat inzien hoe Shakti van subtiel steeds meer solide lijkt te worden.
 
Volg de klank voorbij de chakra’s…
Een chakra als krachtcentrum is ook een deur waardoor de stille causale laag verder uitgedrukt kan worden als geluid. Shakti speelt niet alleen als vorm of licht—de 5 elementen zijn allemaal lichtstralen van Shakti—maar ook als geluid, als trilling. Alle woorden, taal en klanken zijn trillingen van Shakti. Dus uit elk krachtcentrum vibreert ook een klank. Deze klanken hebben geen definities. Ze hebben geen betekenis zoals de woorden uit onze taal een definitie of betekenis hebben. De klanken zijn zaadjes (bijas), die ontkiemen als alle fenomenen van elementen en zintuigen. Daarom is de meeste subtiele beoefening van de chakra’s je aandacht richten op de locatie van de chakra en de klank volgen naar binnen.
 
Als je deze beoefening daadwerkelijk gaat doen door simpelweg je aandacht te richten op de locatie van de chakra, hier de klank uitnodigen en deze van grof naar subtieler volgen naar de stilte na de klank, is dit de meest subtiele oefening die je met de chakra’s kan doen.
 
Dit artikel is alleen maar mooie woorden op papier. Ik heb een poging gewaagd om deze reis van grof naar subtieler, naar nog subtieler aan je uit te leggen. Om wellicht het vuur van verlangen en verwondering op te laaien. Maar jij zou zelf deze weg mogen gaan lopen om het om te zetten van theorie naar direct ervaring. Geen enkel woord kan omschrijven hoe mooi de inzichten zijn die je gaandeweg gaat ontvangen. Geen enkel woord kan de expansie omvatten die gaat plaatsvinden als je deze beoefening daadwerkelijk gaat doen. De keus is aan jou…
 
Via deze beoefening zal je geleidelijk aan voor jezelf deze dans van Shakti gaan ontdekken, neem geen genoegen met de ervaringen van een ander. Jij hebt het recht om dit ook allemaal direct te ervaren… Je gaat voor jezelf ervaren hoe Shakti manifesteert, omdat je via deze beoefening de evolutie van Shakti via de chakra terug kan traceren. Die je uiteindelijk helemaal thuis brengt naar de directe realisatie dat Shakti en Shiva 1 en hetzelfde zijn…
 
Het ontwaken van Kundalini
Nu ligt Shakti nog te slapen, onderaan de ruggengraat. Ze is metaforisch gezegd “dronken” van Haar eigen manifestatie. Dronken omdat Ze helemaal geabsorbeerd is in deze fysieke wereld en alle subtiele lagen en Haar thuis is vergeten. Vanwege dit dronkenschap, vanwege deze onwetendheid, zijn de chakra’s nu “dicht”. De deuren naar “huis” zijn gesloten door onwetendheid en gehechtheid naar de manifestatie. De weg terug naar huis vindt plaats door het geleidelijk aan openen van de chakra’s. Alle beoefening die we doen binnenin YOGA helpen hieraan mee; asanas, pranayama, meditatie, mantra, contemplatie en gebed. Sommige lijken meer direct te werken met de chakra’s en hun opening, zoals het volgen van de bija mantra van de chakra, maar letterlijk alles heeft een effect op het zuiveren van alle lagen, dus ook de chakra’s. Alle beoefeningen werken samen als één stroom van aandacht naar het Zelf.
 
Dicht of open?
Wat maakt dat Shakti niet wakker is en ligt te slapen: onwetendheid. Ze is vergeten wie Ze werkelijk is. Wie denkt Ze dat Ze nu is? In jouw geval denkt Ze dat Ze “jou” is. Jij denkt dat je jezelf bent, niet dat je Shakti bent. Jij leeft waarschijnlijk nu niet vanuit het oogpunt dat je de gehele manifestatie bent. Op de een of andere manier heb je je afgescheiden van het geheel. Dit is wat ahamkara doet. Ahamkara is ook een lichtstraal van Shakti. Deze afscheiding is dus ook een onderdeel van het spel, want Shakti heeft ahamkara zelf gemanifesteerd. Ahamkara betekent ik-maker. Het kan als ogenschijnlijk individu naar de rest van de manifestatie kijken en hiervan dingen aantrekken als zijnde “dit ben ik”. Als ahamkara iets aantrekt als zijnde “dit ben ik”, of als “dit ben ik niet” wordt deze identificatie als indruk opgeslagen in het veld van de mind. Het woord voor zo’n indruk is samskara. In het mentale veld liggen ontelbare samskaras opgeslagen die ahamkara heeft aangetrokken. Deze cluster van samskaras is “jouw” persoonlijkheid. Het omvat “jouw” gewoonte patronen, voorkeuren, afkeuren, angsten, wensen en identificaties. Het mentale lichaam is de basis voor de subtiele laag en fysieke laag. Dus wat hier opgeslagen ligt heeft effect op de andere twee lagen. Je zou dus kunnen zeggen dat deze samskaras de chakra’s dicht houden. Gehechtheid naar de manifestatie omdat Ze als individu speelt houdt de deuren naar huis dicht. Deze samskaras houden Shakti dronken. Onthoudt dat alles een manifestatie is van Shakti, zowel de mind met alle samskaras, als ahamkara, de chakra’s en het lichaam. Shakti lijkt Haarzelf te blokkeren in een spel van inslaap vallen en lijkt ook hier weer zelf uit wakker te worden!
 
Als Kundalini Shakti wakker wordt volgt Ze dezelfde weg terug als dat Ze gekomen is. Dus weer omhoog langs de subtiele ruggengraat. Echter, als een chakra dicht is kan Kundalini Shakti niet omhoog stromen. Zie een chakra als een kraan. Als de kraan dicht is kan water er niet doorheen stromen. Als aandacht door middel van beoefening tijdelijk vrijer wordt gemaakt van de illusies en er een dieper weten omhoog komt van wie je werkelijk bent, gaat er meer prana stromen. Shakti wordt een beetje wakker! Deze geactiveerde prana kan vanwege de geblokkeerde chakra’s niet verder omhoog stromen en dit bouwt druk op rondom het gebied van de desbetreffende chakra. Het wil een andere weg vinden om zichzelf uit te drukken. Het kan niet omhoog stromen, oftewel meer inwaarts. Het kan niet van grof naar meer subtiel stromen. Dus de enige andere weg is weer uitwaarts naar buiten toe, naar grovere lagen.
 
Bijvoorbeeld… Als we tijdens onze beoefening meer onvoorwaardelijke liefde voelen stromen uit ons hart betekent dat dit chakra nog dicht is. Het geeft ook aan is dat de chakra’s eronder gedeeltelijk open zijn zodat de geactiveerde prana nu tot deze hoogte omhoog kan stromen. Echter, het kan niet verder “voorbij” het hart chakra stromen. De kracht die zich hier nu opbouwt wordt ontladen via het hart, met als gevolg het gevoel van onvoorwaardelijke liefde. Omdat we niet gewend zijn om zoveel energie actief te hebben, omdat we nog niet getraind zijn om hiermee om te gaan, wordt deze meer intense stroming van prana dus ontladen en losgelaten terug naar grovere lagen.
 
De ontlading van het tweede chakra is waarschijnlijk een ontlading waar we allemaal wel eens mee te maken hebben gehad. Onze directe ervaringen met deze ontlading maakt het misschien nog gemakkelijker dit proces te begrijpen. Als prana actiever wordt dan de normale hoeveelheid die we voor ons dagelijks functioneren gebruiken en als de eerste chakra gedeeltelijk open is stroomt deze geactiveerde energie dus door en voorbij het eerste chakra verder omhoog. Het stroomt langs sushumna omhoog naar het tweede kruispunt. Echter, als dit chakra dicht is stroomt het tegen de blokkade aan van het tweede chakra. Rondom dit chakra ervaren we Shakti als de kracht van seksuele energie. Als prana tegen deze blokkade aanloopt kan het zo intens zijn dat het wellicht moeilijk is voor te stellen dat je er iets anders mee zou kunnen doen dan ontladen, wat een orgasme is. Maar geleidelijk aan met beoefening wordt het subtiele lichaam zuiverder en kan Shakti hoger begeleid worden. Er is niets mis met seks of de ontlading via orgasme via het tweede chakra. Uiteindelijk kan de yogi vrijwillig kiezen wanneer te ontladen en wanneer niet. Wanneer te uiten of wanneer omhoog te begeleiden. Dit kan met beoefening een bewuste keuze worden. Het gedeeltelijk openen van de tweede chakra is dus toestaan dat deze energie voorbij dit centrum kan stromen richting het volgende centrum waar de stroom van prana dan op een ander niveau wordt ervaren. De kracht die dan gevoeld wordt—als het tweede chakra open is en dus geblokkeerd wordt bij het derde en hier naar buiten stroomt—is een kracht die mensen om je heen ervaren als charisma hebben, sterk in je schoenen staan en acties in de wereld in beweging kunnen zetten. Al deze uitingen van Shakti zijn steeds dezelfde Shakti, echter op een ander niveau geuit en ervaren.
 
Stroomt Ze nog verder omhoog dan transformeert dezelfde Shakti in een kracht die we ervaren als onvoorwaardelijke liefde. Dit voelen we als Shakti ontladen wordt via het hart chakra. Het ervaren van Shakti op verschillende niveaus en Haar ogenschijnlijke transformaties die lijken plaats te vinden als Ze steeds verder omhoog kan stromen heeft ook te maken met het feit dat Shakti manifesteert van subtiel naar grof. Als Ze langs de ruggengraat naar beneden stroomt, stroomt Ze eerst als intuïtie, dan als creativiteit, dan als liefde, dan als kracht (charisma), dan als seksuele kracht en als laatste als stabiliteit en veiligheid. Onvoorwaardelijke liefde is dus een subtielere manifestatie van Shakti dan seksuele energie. Creativiteit is dichter bij het Zelf dan stabiliteit en is dus een hogere energie. Alles is dezelfde Shakti ervaren op verschillende niveau op dezelfde manier dat de elementen manifesteren van subtiel naar steeds grover terwijl het altijd dezelfde Shakti is.
 
Het is belangrijk te vermelden dat deze uitingen van prana niet altijd positief zijn. De uitingen via de onderste drie chakra’s, die psychologisch nog als dierlijk instinct worden gezien, kunnen ook destructief zijn. Ook de hogere chakra’s, die worden gezien als menselijke kwaliteiten, kunnen destructief zijn. De drang voor seks als het tweede chakra actief is—wat dus eigenlijk geblokkeerd betekent—kan enorm gewelddadig zijn. De kracht die vrijkomt in het derde chakra kan zo’n ongelooflijke honger naar succes, macht en dominantie opwekken dat de meest onvoorstelbare misdrijven gepleegd kunnen worden als deze energie niet onder controle is. Ook de liefde die we voelen in het hart kan voor gehechtheid zorgen, omdat we deze uiting zo fijn vinden dat we gehecht raken aan “geven”. Een muzikant of kunstenaar, die tapt in de creativiteit van het vijfde chakra kan verslaafd raken aan de energie, denkend dat hij/zij deze kracht bezit en dus ook al kunnen ze “hun” prana zo hoog laten komen, ze alsnog niet ver zijn op de weg naar Zelfrealisatie. De yogi wil voorbij al deze obstakels. De yogi wil de energie voorbij alle chakra’s kunnen laten stromen. De yogi gebruikt deze psychologische ervaringen als indicaties waar hij of zij is op de weg.
 
Deze indicaties rondom het open en dicht zijn van een chakra geven namelijk aan waar er nog gehechtheden zijn. Dit gebruikt de yogi om door te gaan met zuiveren. Zelfs de onvoorwaardelijke liefde voelen is nog een obstakel omdat je de geactiveerde prana niet “in” je kan houden, maar “moet” uiten naar buiten. Ook de kracht van creativiteit, dat een hogere uitdrukking van Shakti is dan onvoorwaardelijke liefde, wil je met de tijd “in” je kunnen houden en verder omhoog laten stromen richting ajna chakra door het niet te uiten in de wereld. Als energie in deze richting stroomt gebeurt meditatie spontaan omdat alle prana die manifesteert als zintuigen nu naar binnen is gericht. Als de geactiveerde prana voorbij het vijfde chakra stroomt komt er daadwerkelijk stilte.
 
Dit zijn allemaal tekenen die je tijdens je beoefening kan waarnemen. Het ondersteunt je beoefening omdat je hiervan kan aflezen waaraan je gehecht bent, waar je je nog mee identificeert, waar er nog samskaras zijn. Je doet niets met deze psychologische effecten, die zullen langzaam overstegen worden als je je aandacht blijft richten in de chakra’s met als doel om dieper en dieper te gaan. Je richt de aandacht naar de mantra en beseft dat deze plek iets te maken heeft met het desbetreffende element, zintuig van actie en zintuig van cognitie. Je wil op je weg inwaarts niet gehecht blijven aan deze manifestaties.
 
Ongehechtheid naar de elementen en zintuigen…
Hoe meer je de evolutie van Shakti zelf gaat ervaren door in de chakra’s te duiken en via deze beoefening de elementen en zintuigen gaat ervaren als lichtstralen van Shakti, hoe meer je gaat beseffen dat dit niet is wie je werkelijk bent. Het zijn fenomenen die tijdens de manifestatie te onderscheiden zijn, maar niet wie je werkelijk bent. Je bent Puur bewustzijn, zonder vorm, oneindig, nooit geboren, allesdoordringend. Alles wat gemanifesteerd is, is niet wie je werkelijk bent. Dit is makkelijk te zeggen of op te schrijven in een artikel, maar dit daadwerkelijk beseffen is totaal iets anders. Het begint met de intuïtie van en het op kunnen schrijven van het idee, maar de directe ervaring is alleen te bereiken als de gehele manifestatie tijdelijk opzij gezet wordt zodat Shakti thuis is.
Je kan bijvoorbeeld tijdens je beoefening ineens diep beseffen, in een woordloos weten, dat alles wat van aarde gemaakt lijkt te zijn, niet is wie je werkelijk bent! Kan je je voorstellen dat dit een schok is voor ahamkara, die nu nog gehecht is aan het feit dat “jij” een lichaam bent. Dit soort openbaringen zullen je voorbij de chakra’s, voorbij de elementen, voorbij de zintuigen, voorbij de mind leiden naar het Zelf.
 
Het ogenschijnlijke proces van manifestatie heeft nooit plaatsgevonden…
Het bizarre is dat het lijkt alsof er een volgorde is in de evolutie van manifestatie. Alsof er een duidelijk begin was en dat er toen dit gebeurde en daarna dat… Dit is misleidend! Wat er daadwerkelijk “plaatsvond” is dat deze begoocheling en spel van Shakti er in een ‘flash’ was. Deze flash is niet eens een tijdsmoment. Als gevolg van deze flash lijkt er zoiets te bestaan als tijd.
 
Het wordt uitgelegd alsof er een geleidelijke manifestatie is, dit is puur om een logica in de manifestatie te ontdekken. Deze logica helpt je terug traceren van de manifestatie. Wat eigenlijk betekent dat het je helpt om meer bewust te worden van subtielere lagen, die nu nog onbekend zijn. Deze diepere lagen lijken in volgorde te zijn gemanifesteerd omdat je langzaam de ogenschijnlijke hiërarchie gaat ontdekken. Je gaat zien hoe de manifestatie opgebouwd is van het meest subtiele tot aan het meest grove, maar dit betekent niet dat het tijd heeft gekost om deze hiërarchie op te bouwen.
 
Door het ontdekken van deze subtielere lagen gaat de mind langzaam de gehele manifestatie ontdekken en beseffen dat alles wat gemanifesteerd is, inclusief de mind zelf, en alle pogingen om voorbij de manifestatie te gaan het obstakel zijn. In een totale overgave wordt dan ook weer alles in een ‘flash’ losgelaten. Waar voorheen allerlei onbeantwoorde vragen de mind irriteerde, omdat de mind een antwoord eiste en precies wilde begrijpen hoe de diversiteit gemanifesteerd werd, zal de mind ook al deze vragen in een ‘flash’ kunnen loslaten. De vragen worden niet beantwoord, maar vallen weg… en alles wat over blijft, is de Eenheid die er altijd al was.
 


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelfrealisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle ogenschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |