Bindu

Bindu betekent punt of stip; het woord is afgeleidt van ‘bhid’ of ‘bhind’, dat betekent barsten, doorbreken. Het piercen, barsten, of doorbreken van de bindu (bindu vedhana) is de laatste stap van practice. Maar als je op dit punt bent aangekomen dan kan je het nauwelijks practice noemen, want dan is er alleen nog maar sprake van genade. De bindu is het transitie-punt van dualiteit in en naar Puur Bewustzijn. De bindu is de deur voorbij of uit de mind, want het concept of fenomeen van bindu is het punt vanwaaruit tijd, ruimte, causaliteit en alle andere concepten zijn gemanifesteerd. De bindu is het punt vanwaaruit multipliciteit lijkt te expanderen. En dus is de weg terug naar de bindu teruggaan naar de grens van ruimte, tijd en de ogenschijnlijke manifestatie; wat een punt is en niet een rand of oever. Het concept van de bindu kan gevonden worden in verschillende mystieke geschriften. De yogis, mystici, tantrics, en wijzen die Puur Bewustzijn hebben ervaren, spreken over het stuiten op dit punt–bijvoorbeeld gesymboliseerd als een mosterdzaadje–omdat er geen andere uitweg is! De bindu is het centrum van de Sri Yantra en de bindu is ook de stip in het symbool van AUM.

Wij, als sadhakas, willen over de bindu te weten komen omdat:

 • Het begeleidt ons in de enige “juiste” richting.
 • Ongeacht het pad dat we volgen, als we echt het hele pad bewandelen dan zullen we de bindu aantreffen.
 • Wetende dat er zo’n punt is, begeleidt ons in het onderscheiden van wat echt is en wat onecht is; alles tot aan de bindu is een verschijning, maya, leela, of het spel van shakti en nog niet Puur Bewustzijn. Zelfs de bindu is nog steeds Maya.
 • Kennis hebben van de bindu begeleidt ons in onze meditatie practice. Het enige waar ik interesse in heb is de bindu, en niets anders.
 • Plus, contemplatie over het bestaan van het fenomeen genaamd bindu vergroot ons besef van hoe non-dualiteit tweevoudig lijkt te zijn, van hoe multipliciteit lijkt te manifesteren.

TripuraRahasya14_91a

Bindu zo simpel mogelijk uitgelegd::
Wat is het eerste “ding” dat lijkt te verschijnen als iets uit oneindigheid ontstaat?
Wat verschijnt als eerste wanneer ongelimiteerd naar gelimiteerd gaat?
Wanneer vormloos naar vorm gaat?
Wanneer een kind een stukje papier krijgt en daarop gaat tekenen, wat zal het kind dan als eerste tekenen?
Tekenen begint bij een punt, wat er ook getekend wordt…en dus, het eerste “ding” dat verschijnt als shakti gaat dansen is een punt, bindu.
 


 

Ruimte reguleren
“In de eeuwenoude leringen wordt gezegd dat tijd, ruimte, en causatie de drie primaire conditioneringen of filters zijn die invloed hebben op de mind; je kunt je mind echter voorbij deze conditioneringen brengen… Het is belangrijk om te begrijpen en erkennen welke invloed tijd heeft op de mind. Je kunt het effect van tijd beter begrijpen als je de ware aard van ruimte overweegt. Als je volledig kan begrijpen hoe ruimte is gecreëerd, dan zal tijd je niet meer afschrikken; je zult zowel voorbij tijd als ruimte gaan. Als ik bijvoorbeeld twee lijnen teken, dan is er een ruimte tussen de eerste lijn en de andere lijn, als er geen ruimte is, dan is er Eén; waar is tijd dan? Tijd en ruimte bestaan alleen als er een verdeeldheid is, als je binnen jezelf verdeeld bent. Als je Eén met jezelf bent, de Zelf van allen, dan worden tijd, ruimte, en causaliteit—de drie primaire conditioneringen en beperkingen van de mind—achtergelaten en ga je vooruit naar een hogere ervaring.” ~ Swami Rama ‘Art of Joyful Living”
 
Dus, door ruimte te reguleren zul je voorbij alle beperkingen van de mind gaan. Herinner je je de video hierboven? De laatste drie dingen die we zagen op onze weg terug waren een vorm, een lijn en een punt. Dat zijn ruimten. Dit is precies wat we in meditatie doen. Eerst meditatie op lichaam = vorm, dan meditatie op de subtiele ruggengraat = lijn, dan meditatie op een punt = brug bij de neusgaten, dan de ruimte tussen de borst of wenkbrauwen…
 
Belangrijk voor ons sadhakas:

 • Als de bindu onze eindbestemming is, dan is alles dat we onderweg tegenkomen niet waar we naar op zoek zijn. Dus alles dat van ruimte, tijd, en causaliteit gemaakt is, is niet waar we naar op zoek zijn. Alles dat beperkt of gedefinieerd is door ruimte, tijd, en causaliteit is niet wie we echt zijn. Met constante practice vergroten we onze ongehechtheid en ons bewustzijn naar wat we werkelijk zijn; Puur Bewustzijn, de Absolute Realiteit.
 • Niets kan gedaan worden om de bindu in te beelden, omdat het de eerste barsting uit Puur Bewustzijn is. Het is dus niet een object om te visualiseren. Visualisatie op de bindu wordt vermeld in de geschriften (bindu bhedana), maar dit is niet een oefening van visualisatie. Denk bij de bindu niet aan een object. Verbeelding = afbeelding binnenin, en dus zorgt het minimaliseren van het fenomeen bindu naar slechts een afbeelding er juist voor dat je een obstakel in je practice creëert. Want alles dat gemaakt is van ruimte, tijd, materie, energie en causatie is NIET waar we naar op zoek zijn. En dus is een afbeelding van bindu zeker niet waar we naar op zoek zijn.
   
  In plaats daarvan, wees verbaasd, wees verwonderd, en bereidt bewustzijn voor om bewust te worden van steeds subtielere levels van het bestaan binnenin jezelf. Negeer alles dat met ruimte, tijd, materie, energie en causatie te maken heeft tijdens practice, zodat je naar binnen toe getrokken kan worden richting de bindu. Door deze zwaartekracht kan de rand van de mind worden bereikt en vanaf hier zou de bindu kunnen verschijnen en ernaar “gekeken” kunnen worden, maar dit is niet slechts visualisatie. Dus, ga niet eens op zoek naar de bindu!

“Het universum is een dans van energieën die trilt op vele frequenties. Zij komen en gaan, smelten samen en scheiden, creëren rimpelingen, getijden, stromingen en draaikolken. Zij worden eenheden van allerlei maten, van atomen tot sterren, van individuele zielen tot kosmische wezens, en lossen uiteindelijk weer in elkaar op. Net als stralen, strepen, stromingen, rivieren, oceanen van licht, vloeien zij in elkaar en scheiden weer, op weer andere frequenties—en in deze veranderende frequenties worden zij zonnen, sterrenstelsels, ruimtes, luchten, winden, vuren, vloeistoffen en vaste stoffen. Zij worden lichamen van mensen waarin de energie genaamd bewustzijn stroomt en het belichaamt.
Van alle vloeiende energieën in het universum, is bewustzijn de meest dominante, vanwaaruit alle andere voortkomen en waarin alles samensmelt. De oude geschriften zijn erg gesteld op de term “van bewustzijn naar beneden naar de solide aarde,” want dit alles is een enkele matrix, een tantra van energie, en daarin zijn myriaden van matrices, geweven en verweven. De mens is een dergelijke matrix van energieën—ebben, vloeien, dansende op frequenties variërend van die van solide botten helemaal naar de subtielste golven van bewustzijn. Diegenen die de persoonlijkheid matrix begrijpen, zullen het hele universum begrijpen.
De grote, allesdoordringende oceanische energie van bewustzijn raakt ons amper aan met de buitenkant, en zo komen we tot leven en worden we mensen. De trillende frequenties in ons die te stevig en te dik zijn, die niet subtiel genoeg zijn om in harmonie met bewustzijn te vloeien, worden ons materiële lichaam, de niet-IK.
Dus als energy condenseerd wordt het een cel. De cel is gevuld met de essentiële energie genaamd prana, die gemanoeuvreerd wordt door de mind-energie. De IK in ons is puur bewustzijn. Het bezit en bedient het lichaamsvoertuig, en begeleidt de mind. Het is de meest pure, fijne trillende energie. En dus, net als de rest van het universum, bestaan wij laag op laag uit energie of licht die complexe patronen vormen waarin de subtielere lagen bewust zijn van de grove lagen maar niet omgekeerd (dat is waarom zij hiërarchisch zijn). Doormiddel van het proces van meditatie en zelf-bewustzijn is het echter mogelijk om onszelf af te stemmen op deze energie processen.”
~ Swami Rama ‘Inspired Thoughts of Swami Rama’

 

Commentaar op deze video:
Ik wil graag het verhaal achter deze video met jullie delen. Ergens kwam ik een opmerking van een bekende en gerespecteerde swami tegen, waarin stond dat alles met elkaar verbonden is. Hij zei zoiets als “Kun je je voorstellen hoeveel verbindingen er zijn als je alle 61 punten met elkaar verbindt?” Deze creatieve mind werd nieuwsgierig. Puur uit nieuwschierigheid ben ik deze lijnen gaan tekenen, niet claimend dat het ook zo daadwerkelijk is! Het is puur alleen maar verbeelding/fansatie, dat is alles! Het is het resultaat van een visuele nieuwsgierigheid na het horen van dit commentaar. Terwijl ik dit aan het maken was, wist ik dat ik aan het verdwalen was in subtiele wereld-stuff. Tijdens dit proces kwam er gelukkig ook het bekende inzicht weer terug: Ga alleen maar op zoek naar de bindu! Het was deze gedachten die me overhaalde om deze animatie te publiceren. We kunnen ons allemaal wel eens verliezen als we de betekenis willen vinden rondom de innerlijke lichten, rondom de ervaringen van innerlijke subtiele wereld. Swami Rama gaf Swami Jnaneshvara eens het advies dat, toen hij het innerlijke deel van de Sri Yantra zag, om het te negeren!
 
Hier volgen twee uitwisselingen uit het manuscript genaamd “Witness Everything” van Swami Jnaneshvara over zijn leven met Swami Rama
Download het manuscript hier
 
Negeer de sri yantra
Er kwam een moment dat een aantal van de meest centrale chakras van sri yantra—het hoge symbool van tantra—begonnen te verschijnen in mijn meditaties. Ik had hierop twee reacties: de intuïtie dat dit niet zo belangrijk was, en dat dit een teken van vooruitgang was. Ego kwam naar boven—niet veel, maar wel een beetje. Ik ging naar Swamiji toe om hem te vertellen over mijn ervaringen, een deel van ego dacht dat hij me zou vertellen hoe geweldig ik was met deze vooruitgang. In plaats daarvan zei hij, “negeer het.” Hij legde uit dat ik alleen maar op zoek moest gaan naar de bindu, de stip in het centrum van de sri yantra, het symbool van de altijd aanwezige eenheid van shiva en shakti. Hiermee had ego een kleine klap gekregen, maar ik had al aangevoeld dat dit niet heel erg belangrijk was; allicht een klein teken van vooruitgang, maar voornamelijk een teken om vooral gewoon door te blijven gaan. Ik had geleerd om zijn advies te volgen om dit te negeren en om alleen maar te streven naar de bindu en voorbij.
 
Piercen van de Bindu
Het nam amper tijd in beslag. Als ik een tijd zou moeten geven, dan zou het hele proces minder dan drie seconden hebben geduurd, waarschijnlijk minder dan één seconde. Baba’s gezicht verscheen voor mij in de innerlijke wereld. Ik had het gevoel dat ik vooruit versnelde, zo snel als een race auto, dwars door Swamiji’s gezicht, door een tunnel (brahma nadi), en barstend door muren van bewustzijn en licht. Het beeld was net als een parel, zoals ik had gelezen in de beschrijvingen van de bindu. Er was rood (roze-achtig) en blauw en zwart. Het waren net explosies. Toen was er alleen datgene dat beschreven wordt als “het licht van duizend zonnen.” Het gebeurde heel erg snel. Tijd, ruimte, en causatie waren letterlijk verdwenen. Met meditatie is er normaal gesproken een gevoel van in meditatie gaan en daarna uit meditatie komen. Dit was anders. Er was geen ingaan en uitkomen. Er was alleen maar doorheen gaan, alsof je in meditatie gaat, maar dan aan de andere kant eruit komt. Waar ging ik naartoe na het piercen van de bindu, na het er doorheen gaan? Ik was opnieuw verschenennaar voren gekomen (reemerged) en was hier, hier in deze wereld. Een mahavakya (belangrijke contemplatie) kwam diverse keren op in mijn mind, “sarvam khalvidam brahman” (waarlijk, alles is brahman, de ene, non-dualistische, absolute Realiteit). “Het is waar, het is waar, het is waar!” ging herhaaldelijk door mijn mijn mind. Het was ongelofelijk geweldig.
 
lees ook het artikel op www.SwamiJ.com:
“Bindu: Pinnacle of the Three Streams of Yoga, Vedanta and Tantra”
 

Vertaald vanuit het Engels door Darren, bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid!


 

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realizatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realizatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realizatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!
 

| top |