Bhagavad Gita… Introductie

INTRODUCTIE | Het beoefenen van de YOGA van de Bhagavad Gita
HOOFDSTUK 1 | Arjuna’s Moedeloosheid
HOOFDSTUK 2 | De Weg naar Zelfkennis
HOOFDSTUK 3 | De YOGA van Actie
HOOFDSTUK 4 | Kennis van het Afstand doen van Vruchten
HOOFDSTUK 5 | Kennis van Renunciatie en Actie
HOOFDSTUK 6 | Het Pad van Meditatie
HOOFDSTUK 7 | Kennis van het Absolute in zijn Volledigheid
HOOFDSTUK 8 | Kennis van het Eeuwige
HOOFDSTUK 9 | Kennis van het Koninklijke en Geheime Pad
HOOFDSTUK 10 | De Glorieuze Manifestaties van de Meester
HOOFDSTUK 11 | Yogisch Visioen
HOOFDSTUK 12 | De YOGA van Devotie
HOOFDSTUK 13 | Kennis van het Veld en de Kenner
HOOFDSTUK 14 | De Diepgaande Kennis van de Drie Gunas
HOOFDSTUK 15 | De Eeuwige Boom van het Leven
HOOFDSTUK 16 | De Lotsbestemming van de Verlichte Meesters en van de Onwetende
HOOFDSTUK 17 | Drie Manieren van Overtuiging
HOOFDSTUK 18 | De Wijsheid van Renunciatie en Bevrijding

EXTRA:
De 3 GUNAS zoals beschreven in de Bhagavad Gita | SCHEMA
De 3 GUNAS zoals beschreven in de Bhagavad Gita | ALLE VERZEN

• • • PDF “Het beoefenen van de YOGA van de Bhagavad Gita” • • •
• • • PDF “Schema van 3 GUNAS” • • •

| top |

INTRODUCTIE

De Bhagavad Gita is een prachtige praktische tekst over YOGA, die ons via een dialoog tussen een oprechte student (genaamd Arjuna) en de Absolute Non-dualistische Realiteit (in de vorm van Krishna) alle facetten van de weg van YOGA aanbiedt. Deze tekst, die zowel filosofische, psychologische, als praktische principes bevat, begeleidt ons naar het Zelf via een proces van zelftransformatie. Een proces door alle lagen heen van ons niet-zelf naar het Zelf, naar Atman, naar Brahman, naar YOGA. Een weg van het vergankelijke naar het onveranderlijke, eeuwige en oneindige!
 
De dialoog tussen Arjuna en Krishna vindt plaats vlak voordat Arjuna op het punt staat een rechtvaardige oorlog te voeren. Deze oorlog beeldt symbolisch de strijd uit die in onszelf gaat plaatsvinden als wij de weg van YOGA gaan bewandelen. Een strijd om je te bevrijden van je gehechtheden. De gehele oorlog en wat er aan vooraf gaat, wordt beschreven in de Mahabarata (een tekst met meer dan 100.000 verzen). Middenin de Mahabarata vinden we deze 700 verzen, die de Bhagavad Gita worden genoemd, die “alleen” het gesprek bevat dat Krishna en Arjuna voeren vlak voordat deze oorlog begint.
 
Arjuna en Krishna staan tussen beide legers in. Aan de ene kant staat Arjuna’s leger, die de goede kwaliteiten symboliseert, en aan de andere kant staat het leger van zijn neef, die alle slechte kwaliteiten uitbeeldt. Dit leger bevat familieleden, oude leraren en andere bekenden van Arjuna. Arjuna staat dus op het punt deze familieleden, oude leraren en andere bekenden aan te vallen. Klinkt intens, is het niet? Beeld je in dat jij tegenover jouw familieleden en bekenden staat. Echter, in dit verhaal van de Bhagavad Gita beelden deze familieleden en bekenden symbolisch de gehechtheden uit die wij zullen moeten “doden” op onze weg naar YOGA. Gehechtheden die we ons leven lang als familie hebben aanschouwd, waarvan we nu inzien dat ze obstakels zijn om het Zelf te realiseren. Deze gehechtheden hebben het koninkrijk van de mind overgenomen en dus is een confrontatie onvermijdelijk om Zelfrealisatie te bereiken. Echter, bij het aanzien van al deze familieleden, vrienden en bekenden zakt Arjuna in elkaar, en vervalt in een depressie… Herkenbaar? Heb jij ook wel eens een zwaar gevoel gehad bij het besef van wat het proces van YOGA allemaal inhoudt?
 
Als reactie na de inzakking ontstaat er tussen Krishna en Arjuna een dialoog; waarin Krishna, symbolisch verdeeld over 18 dagen (in de Bhagavad Gita verdeeld over 18 hoofdstukken) Arjuna begeleidt, voorbereidt, en klaarmaakt om deze strijd aan te gaan. Elk hoofdstuk bevat een aspect van de gehele weg van Zelfrealisatie, waarin de verschillende aspecten van YOGA — zoals karma, jnana, bhakti en raja YOGA — samenwerken als één stroming door de gehechtheden heen naar het Zelf.
 
Arjuna is iemand waarmee elke oprechte student zich kan identificeren op zijn/haar weg. Je wordt dan ook uitgenodigd om tijdens het lezen van deze tekst je in te beelden dat je Arjuna bent. Of anders gezegd; je in te beelden dat Krishna tegen jou praat en jou begeleidt op je weg van YOGA.
 
Om heel duidelijk te laten zien dat de Bhagavad Gita een YOGA tekst is, is het woord YOGA, dat maar liefst meer dan 80 keer voorkomt, dikgedrukt met hoofdletters bekrachtigd.
 
In dit project hebben Addi en ik heel fijn samengewerkt om deze verzen van de Bhagavad Gita beschikbaar te maken voor de Nederlands sprekende beoefenaars van YOGA Meditatie. Onze intentie was de verzen zo praktisch mogelijk aan te bieden, gebruikmakend van meerdere vertalingen, maar vooral de Engelse versie van Swami Rama “The Perennial Psychology of the Bhagavad Gita”. Deze verzen worden hier uitsluitend voor educatieve doeleinden gedeeld om de student van YOGA Meditatie verder te helpen op de universele weg van YOGA en zijn niet bedoeld voor commerciële doeleinden.
 
Ik hoop dat je geniet van deze diepgaande tekst over YOGA.
Dat het je sadhana mag ondersteunen, inspireren en verdiepen en je mag ontdekken wie je werkelijk bent…
OM TAT SAT
 
Swami Ma Tripurashakti (Ma Tri)

Achtergrond:Om vooral het eerste hoofdstuk te begrijpen kan een korte introductie naar de verschillende karakters in het verhaal een mooie extra toevoeging zijn. Maar het is niet nodig om alle details te kennen om deze praktische tekst te begrijpen, want het spreekt voor zich dat Arjuna de student is en Krishna de meester. Maar voor wie nieuwsgierig is, het volgende:
 
Er staan twee legers tegenover elkaar. Het leger van Duryodhana en het leger onder begeleiding van Arjuna. Arjuna is de tweede zoon van de vijf zonen van Pandu, genaamd de Pandavas. Yudhishthira is de oudste zoon. Yudhishthira zou de troon opvolgen na zijn vader, maar zijn vader overleed te vroeg en de oudere maar blinde broer van Pandu, genaamd Dhritarashtra, nam het koningschap over. Dhritarashtra had zelf 100 zonen, met Duryodhana als oudste zoon, genaamd Kauravas. Duryodhana, vol met hebzucht en honger naar macht, wou het koningschap overnemen en zag zichzelf als rechtvaardige opvolger in het koninkrijk. Via een zwakte van Yudhishthira, namelijk gokken, zag Duryodhana een manier om het koninkrijk over te nemen. Hij verleidde Yudhishthira in een dobbelsteenspel waarin Yudhishthira zijn recht op het koningschap vergokt aan een valsspelende Duryodhana. Maar dit wordt teruggedraaid. Yudhishthira laat zich echter nogmaals verleiden tot gokken, verliest op valse gronden opnieuw en ditmaal moeten de vijf neven voor 12 jaar in ballingschap leven. Zij trekken naar de bossen, waar ze een spiritueel leven leiden. Ook na hun terugkeer wordt hen elk recht ontzegt. Een gevecht kan niet langer uitblijven tussen de Pandavas, die symbool staan voor het goede, en de Kauravas, die het slechte symboliseren.


De legerleiders Duryodhana en Arjuna keren zich beide tot Sri Krishna voor hulp. Sri Krishna staat bekend om zijn onoverwinnelijk leger en als de meest wijze leraar en yogi in het land. Sri Krishna geeft hen de keus uit of zijn leger of zijn advies. Uit hebzucht kiest Duryodhana voor het leger. Arjuna kiest deugdzaam voor Sri Krishna als gids.
 
Aan het begin van de Bhagavad Gita staan de blinde vader Dhritarashtra en zijn adviseur Sanjaya boven op de heuvel van het strijdveld en Sanjaya vertelt wat hij beneden ziet.
 
Symbolisch: De gehele Mahabarata is symbolisch, alles wat plaatsvindt in deze tekst verbeeldt de weg van zelftransformatie. Niet iedereen zal het hiermee eens zijn en onder andere kunnen zeggen dat deze strijd gebaseerd is op een werkelijke oorlog. Met welke mening je deze tekst ook bekijkt, deze symbolische strijd tussen het goede en het kwade in onszelf kan een enorme ondersteuning zijn op je weg van YOGA naar YOGA.

 

Deze verzen zijn vertaald en samengesteld in samenwerking met Addi,
bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid ❤

INTRODUCTIE | Het beoefenen van de YOGA van de Bhagavad Gita
HOOFDSTUK 1 | Arjuna’s Moedeloosheid
HOOFDSTUK 2 | De Weg naar Zelfkennis
HOOFDSTUK 3 | De YOGA van Actie
HOOFDSTUK 4 | Kennis van het Afstand doen van Vruchten
HOOFDSTUK 5 | Kennis van Renunciatie en Actie
HOOFDSTUK 6 | Het Pad van Meditatie
HOOFDSTUK 7 | Kennis van het Absolute in zijn Volledigheid
HOOFDSTUK 8 | Kennis van het Eeuwige
HOOFDSTUK 9 | Kennis van het Koninklijke en Geheime Pad
HOOFDSTUK 10 | De Glorieuze Manifestaties van de Meester
HOOFDSTUK 11 | Yogisch Visioen
HOOFDSTUK 12 | De YOGA van Devotie
HOOFDSTUK 13 | Kennis van het Veld en de Kenner
HOOFDSTUK 14 | De Diepgaande Kennis van de Drie Gunas
HOOFDSTUK 15 | De Eeuwige Boom van het Leven
HOOFDSTUK 16 | De Lotsbestemming van de Verlichte Meesters en van de Onwetende
HOOFDSTUK 17 | Drie Manieren van Overtuiging
HOOFDSTUK 18 | De Wijsheid van Renunciatie en Bevrijding

 

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle ogenschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol “de Traditie van de meesters uit de Himalaya” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |