Bhagavad Gita… 12) De YOGA van Devotie

INTRODUCTIE | Het beoefenen van de YOGA van de Bhagavad Gita
HOOFDSTUK 1 | Arjuna’s Moedeloosheid
HOOFDSTUK 2 | De Weg naar Zelfkennis
HOOFDSTUK 3 | De YOGA van Actie
HOOFDSTUK 4 | Kennis van het Afstand doen van Vruchten
HOOFDSTUK 5 | Kennis van Renunciatie en Actie
HOOFDSTUK 6 | Het Pad van Meditatie
HOOFDSTUK 7 | Kennis van het Absolute in zijn Volledigheid
HOOFDSTUK 8 | Kennis van het Eeuwige
HOOFDSTUK 9 | Kennis van het Koninklijke en Geheime Pad
HOOFDSTUK 10 | De Glorieuze Manifestaties van de Meester
HOOFDSTUK 11 | Yogisch Visioen
HOOFDSTUK 12 | De YOGA van Devotie
HOOFDSTUK 13 | Kennis van het Veld en de Kenner
HOOFDSTUK 14 | De Diepgaande Kennis van de Drie Gunas
HOOFDSTUK 15 | De Eeuwige Boom van het Leven
HOOFDSTUK 16 | De Lotsbestemming van de Verlichte Meesters en van de Onwetende
HOOFDSTUK 17 | Drie Manieren van Overtuiging
HOOFDSTUK 18 | De Wijsheid van Renunciatie en Bevrijding

EXTRA:
De 3 GUNAS zoals beschreven in de Bhagavad Gita | SCHEMA
De 3 GUNAS zoals beschreven in de Bhagavad Gita | ALLE VERZEN

• • • PDF “Het beoefenen van de YOGA van de Bhagavad Gita” • • •
• • • PDF “Schema van 3 GUNAS” • • •

| top |

HOOFDSTUK 12 – De YOGA van Devotie

Arjuna zei
 1. De toegewijden die altijd verenigd zijn in YOGA, die U aanbidden en zij die de onverwoestbare klank aanbidden — wie van hen zijn de hoogste meesters van YOGA?
De Gezegende Meester zei
 1. Als je eeuwig verenigd bent in YOGA, met je mind opgegaan bent in Mij, Mij aanbidt en het hoogste vertrouwen hebt, dan acht Ik je als het meest verenigd in YOGA.
 2. Maar ook als je de onverwoestbare klank aanbidt, het ongemanifesteerde dat niet gespecificeerd kan worden, het Alles-doordringende, Dat wat voorbij elke gedachte is, het Absolute, het Onbeweegbare, het Eeuwige,
 3. Als je alle zintuigen onder controle hebt, overal evenwichtig bent en alles gelijkwaardig behandelt, en betrokken bent bij het welzijn van anderen, dan kom je ook bij Mij uit.
 4. Als je mind aangetrokken wordt door het gemanifesteerde, dan heb je het moeilijker; het ongemanifesteerde is moeilijker te vinden als je aandacht naar het lichamelijke uitgaat.
 5. Maar als je afstand doet van acties die niet op Mij gericht zijn, Mij als hoogste doel ziet, Mij aanbidt en volgens de stappen van YOGA met éénpuntige concentratie op Mij mediteert.
 6. En als je mind geabsorbeerd is in Mij, dan word Ik spoedig je verlosser van de oceaan van de dood en wereldse levenscycli, O Zoon van Pritha.
 7. Concentreer je mind alleen op Mij, laat je buddhi opgaan in Mij. Daarmee zal je in Mij alleen leven. Daar is geen twijfel over.
 8. Echter als het je niet lukt om een verstilde mind te harmoniseren in Mij, verlang er dan naar om Mij te vinden door de YOGA van beoefening, O Arjuna.
 9. En als je zelfs niet in staat bent tot beoefening, neem je dan voor om je handelingen aan Mij op te dragen met Mij in gedachte. Want als je handelt in Mijn belang, zelfs dan zal je vervolmaking bereiken.
 10. En mocht je zelfs dat niet kunnen doen, val dan terug op Mijn YOGA en doe afstand van de vruchten van al je acties, met je mind en je zelf onder controle.
 11. De weg via kennis is hoger dan beoefening; en hoger dan kennis is de weg van meditatie, beide zijn hoger dan alleen maar afstand doen van vruchten. Echter, als je de vruchten van je acties niet aan Mij toewijd, dan kan geen van de wegen je helpen. De vrede volgt onmiddellijk na het loslaten van de vruchten.
 12. Wie jegens niemand vijandigheid voelt, vriendelijk is zowel als meelevend is jegens anderen, vrij is van “ik”, vrij is van “mijn”, pijn en plezier als gelijkwaardig acht, en vergevingsgezind is,
 13. Wie altijd tevreden is, een gecontroleerde aard heeft, standvastig is, wie een yogi is die zijn mind en buddhi heeft overgegeven aan Mij, wie Mij aanbidt, die is Mijn geliefde.
 14. Als de wereld niet opgewonden raakt van jou en jij niet opgewonden raakt door de wereld, als je bevrijd bent van onrust of opwinding, vrolijkheid, intolerantie en angst, dan ben je Mijn geliefde.
 15. Wie zonder verwachtingen is, zuiver, bedreven, neutraal, vrij van onzekerheden is, wie afstand doet van verwachtingen aangaande de vruchten van alle ondernomen acties en wie Mijn aanbidder is, die persoon is Mijn geliefde.
 16. Wie niet blij is noch haat, treurt noch smacht, wie afstand doet van het aantrekkelijke, zowel als van het afstotelijke, wie vol van devotie is, die persoon is Mijn geliefde.
 17. Gelijkmoedig tegenover vijand en vriend, ten opzichte van eer of schande, tegenover koude en hitte, zowel als pijn en plezier, vrij van gehechtheden.
 18. Voor wie loftuitingen en kritiek hetzelfde zijn, in stilte leeft, tevreden is met wat dan ook; geen huis heeft puur voor zichzelf, een stabiele mind heeft; wie vol van devotie is, die persoon is Mijn geliefde.
 19. Wie deze deugdzame nectar van onsterfelijkheid volgt die ik heb onderwezen, in vertrouwen leeft en Mij als het allerhoogste acht, die toegewijden zijn Mijn diepste geliefden.

Hier eindigt het twaalfde hoofdstuk, waarin de deugden uitgelegd worden, die iemand leiden tot perfectie.

 

Deze verzen zijn vertaald en samengesteld in samenwerking met Addi,
bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid ❤

INTRODUCTIE | Het beoefenen van de YOGA van de Bhagavad Gita
HOOFDSTUK 1 | Arjuna’s Moedeloosheid
HOOFDSTUK 2 | De Weg naar Zelfkennis
HOOFDSTUK 3 | De YOGA van Actie
HOOFDSTUK 4 | Kennis van het Afstand doen van Vruchten
HOOFDSTUK 5 | Kennis van Renunciatie en Actie
HOOFDSTUK 6 | Het Pad van Meditatie
HOOFDSTUK 7 | Kennis van het Absolute in zijn Volledigheid
HOOFDSTUK 8 | Kennis van het Eeuwige
HOOFDSTUK 9 | Kennis van het Koninklijke en Geheime Pad
HOOFDSTUK 10 | De Glorieuze Manifestaties van de Meester
HOOFDSTUK 11 | Yogisch Visioen
HOOFDSTUK 12 | De YOGA van Devotie
HOOFDSTUK 13 | Kennis van het Veld en de Kenner
HOOFDSTUK 14 | De Diepgaande Kennis van de Drie Gunas
HOOFDSTUK 15 | De Eeuwige Boom van het Leven
HOOFDSTUK 16 | De Lotsbestemming van de Verlichte Meesters en van de Onwetende
HOOFDSTUK 17 | Drie Manieren van Overtuiging
HOOFDSTUK 18 | De Wijsheid van Renunciatie en Bevrijding

 

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn, dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren. Dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestaties lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalaya” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |