Bhagavad Gita… 4) Kennis van het Afstand doen van Vruchten

…Vervolg Satsang H4 | verzen 22-42 |

INTRODUCTIE | Het beoefenen van de YOGA van de Bhagavad Gita
HOOFDSTUK 1 | Arjuna’s Moedeloosheid
HOOFDSTUK 2 | De Weg naar Zelfkennis
HOOFDSTUK 3 | De YOGA van Actie
HOOFDSTUK 4 | Kennis van het Afstand doen van Vruchten
HOOFDSTUK 5 | Kennis van Renunciatie en Actie
HOOFDSTUK 6 | Het Pad van Meditatie
HOOFDSTUK 7 | Kennis van het Absolute in zijn Volledigheid
HOOFDSTUK 8 | Kennis van het Eeuwige
HOOFDSTUK 9 | Kennis van het Koninklijke en Geheime Pad
HOOFDSTUK 10 | De Glorieuze Manifestaties van de Meester
HOOFDSTUK 11 | Yogisch Visioen
HOOFDSTUK 12 | De YOGA van Devotie
HOOFDSTUK 13 | Kennis van het Veld en de Kenner
HOOFDSTUK 14 | De Diepgaande Kennis van de Drie Gunas
HOOFDSTUK 15 | De Eeuwige Boom van het Leven
HOOFDSTUK 16 | De Lotsbestemming van de Verlichte Meesters en van de Onwetende
HOOFDSTUK 17 | Drie Manieren van Overtuiging
HOOFDSTUK 18 | De Wijsheid van Renunciatie en Bevrijding

EXTRA:
De 3 GUNAS zoals beschreven in de Bhagavad Gita | SCHEMA
De 3 GUNAS zoals beschreven in de Bhagavad Gita | ALLE VERZEN

• • • PDF “Het beoefenen van de YOGA van de Bhagavad Gita” • • •
• • • PDF “Schema van 3 GUNAS” • • •

| top |

HOOFDSTUK 4 – Kennis van het Afstand doen van Vruchten

De Gezegende Meester zei
 1. Ik onderwees deze onveranderlijke YOGA aan Vivasvat; Vivasvat leerde het aan Manu; Manu leerde het aan Ikshavaku.
 2. Koninklijke verlichte meesters kenden deze YOGA omdat het was doorgegeven in de lijn van de traditie. Vervolgens verdween deze traditie voor een lange tijd, O Verschroeier van Vijanden.
 3. Die zeer oude YOGA heb ik je vandaag geleerd, omdat je zowel Mijn aanbidder als Mijn vriend bent. Dit is het allerhoogste geheim.
Arjuna zei
 1. Uw geboorte was later en de geboorte van Vivasvat was veel eerder; hoe moet ik begrijpen, dat U dit in het begin onderwees?
De Gezegende Meester zei
 1. Vele geboorten van Mij zijn gepasseerd en zo ook die van jou, O Arjuna. Ik ken ze allen, maar jij kent ze niet, O Verschroeier van Vijanden.
 2. Hoewel ik ongeboren ben, de onveranderlijke Zelf, en zelfs de Meester van levende wezens ben, incarneer Ik toch middels mijn eigen kracht, met perfecte controle over mijn Prakriti.
 3. Telkens als er een vermindering is van dharma, O Afstammeling van Bharata, en een opkomst van onrechtvaardigheid, dan incarneer Ik Mijzelf weer.
 4. Om het goede te beschermen, om de kwaadwilligen te vernietigen, met als doel dharma te bewerkstelligen, incarneer Ik Mijzelf eeuw na eeuw.
 5. Als je Mijn goddelijke geboorte en Mijn actie in zijn subtiliteit kent, zal je nadat je het lichaam hebt verlaten niet langer naar een andere geboorte gaan. Je komt tot Mij, O Arjuna.
 6. Zij die zich hebben bevrijd van verleiding, angst en boosheid — velen, gezuiverd door de kennis van onthouding — zijn opgegaan in Mij en zijn tot identificatie met Mij gekomen.
 7. Iedereen, die op wat voor wijze dan ook, zich onderwerpt aan Mij, aan hen verleen ik gratie op dezelfde manier. Mensen volgen op allerlei verschillende manieren Mijn pad, O Zoon van Pritha.
 8. Verlangend naar de vervulling van acties, offeren velen aan de goden. In de mensenwereld komt vervulling snel als een resultaat van actie.
 9. Ik heb de viervoudige verdeling van de mensheid gecreëerd op basis van hun kwaliteiten en acties. Ook al ben Ik de schepper ervan, ken Mij als de onveranderlijke die geen doener wordt van actie.
 10. Actie bevuilt Mij niet, noch heb Ik een aantrekking tot de vruchten van acties. Iemand die Mij aldus herkent is niet gebonden door acties.
 11. Zelfs de eeuwenouden die bevrijding verlangden voerden met deze kennis acties uit; daarom moet ook jij dezelfde eeuwenoude daden uitvoeren zoals je voorgangers, de koninklijke verlichte meesters, dat deden.
 12. Wat is actie, wat is dadenloosheid? Zelfs de wijzen zijn hierover verward. Daarom zal ik je onderwijzen over actie, wetende dat je daarmee bevrijd zult worden van de dwaze wereld.
 13. Je moet leren over karma (actie); je moet leren over acties die het tegengestelde zijn van juiste acties; je moet leren over dadenloosheid. De realiteit van karma is diep.
 14. Als je dadenloosheid ziet in actie en actie in dadenloosheid, dan ben je iemand vol met wijsheid. Je bent verenigd in YOGA, en verricht je acties volledig — bewust van zowel de dadenloosheid als de actie.
 15. Iemand van wie de inspanningen verstoken zijn van verlangens en de ermee gepaard gaande wilsuitingen, diegene wordt door de wijze een pandit genoemd, met al zijn acties opgebrand door het vuur van kennis.
 16. Als je de gehechtheid aan de vruchten van acties hebt losgelaten, altijd voldaan bent, zonder afhankelijkheid, alhoewel betrokken bij acties, doe je nooit iets.
 17. Als je zonder verwachtingen bent, je mind en het zelf onder controle hebt, opgehouden bent met alle opname via de zintuigen, je acties alleen fysiek uitvoert, dan bega je geen zonde.
 18. Als je tevreden bent met het verkrijgen van dat wat er ongevraagd komt, als je alle tegenstellingen van dualiteit te boven bent gegaan, vrij van kleingeestigheid, gelijkmoedig bent bij zowel resultaat als bij mislukking, dan ben je niet gebonden, zelfs niet als je acties uitvoert.
 19. Als je gehechtheid is verdwenen, bevrijd bent, je mind gevestigd is in kennis, en je acties alleen uitvoert omwille van offering, dan zijn je acties geheel ontbonden.
 20. De daad van offeren is Brahman; het offer is Brahman; in het vuur van Brahman geofferd door Brahman, zal het offer Brahman alleen bereiken door de harmonie (samadhi) van de acties, die Brahman zijn.
 21. Sommige yogi’s komen bij elkaar en offeren alleen aan goden. Anderen bieden het zelf als een offering aan in het vuur Brahman.
 22. Anderen offeren de zintuigen, zoals dat van het gehoor, in het vuur van zelfcontrole. Sommige anderen offeren objecten, zoals geluid, in het vuur van de zintuigen.
 23. Weer anderen offeren alle acties van de zintuigen, evenals de acties van de pranas, in het vuur van de YOGA van zelfcontrole, aangestoken en opgelaaid met kennis.
 24. Sommige offeren objecten; de offers van anderen zijn ascetische oefeningen; de offers van weer anderen is YOGA. Sommige asceten met goede gezonde geloftes voeren de offers van zelfstudie en kennis uit.
 25. Sommige anderen offeren prana in apana en offeren apana in prana, door bewust te worden van de beweging van prana en apana, door constante beoefening van pranamaya.
 26. Anderen, die een afgemeten hoeveelheid voedsel eten, doen een offer van pranas naar en in pranas. Dit zijn allen experts in offeren, waarbij hun zonden vernietigd worden door offers.
 27. Iemand die enkel de nectar-achtige amrita eet, dat overblijft na een offering, gaat naar de eeuwige Brahman. Voor degene die geen offers uitvoert, is zelfs deze wereld is niet beschikbaar, laat staan de volgende wereld, O Beste van de Kurus.
 28. Dus er zijn vele verschillende soorten van offering voor Brahman uitgespreid; ken ze allen als producten van actie. Dat wetende zal je bevrijd worden.
 29. Beter dan het offer waarin objecten worden geofferd is het offer van kennis, O Verschroeier van Vijanden. Alle actie, O Zoon van Pritha, bereikt zijn vervolmaking in kennis.
 30. Leer dit door met eerbied jezelf ter aarde te werpen, door vragen te stellen en door onzelfzuchtige dienstverlening. De wijzen die de Realiteit ervaren hebben zullen je in deze kennis instrueren.
 31. Door dit te kennen, zal je niet opnieuw tot die dwaling komen, O Pandava, en zal je alle levende wezens zien in hun totaliteit in het Zelf, zowel als in Mij.
 32. Zelfs als je degene bent die het meest heeft gezondigd, die boven alle zondigen uitspringt, dan nog zal je deze onvruchtbare oceaan oversteken met de vloot van kennis.
 33. O Arjuna, zoals een goed aangestoken vuur al het aanmaakhout omzet in as, zo verandert het vuur van kennis alle daden, zelfs van vorige levens, in as.
 34. Er is geen zuiveraar in deze wereld, gelijk aan kennis. Iemand, die volledig ontwikkeld is in YOGA, vindt te zijner tijd die kennis in het Zelf.
 35. Iemand die vertrouwen heeft, gericht is op het dienen van de goeroes, en de zintuigen bemeesterd heeft, verkrijgt kennis. Met het verkrijgen van kennis bereikt diegene spoedig de allerhoogste kalmte.
 36. Iemand zonder kennis en zonder vertrouwen en een mind vol twijfel, gaat ten onder. Iemand van wie de mind gevuld is met twijfel heeft noch deze wereld, noch de andere wereld, noch geluk.
 37. Als je afstand hebt gedaan middels YOGA, als je twijfels verdreven zijn door kennis, als je het zelf hebt gecultiveerd, dan zijn je acties niet bindend, O Veroveraar van Rijkdom.
 38. Daarom, met het zwaard van de kennis van het Zelf, snijdt deze twijfel af, die geboren is uit onwetendheid en die in je hart verblijft. Neem je toevlucht tot YOGA, O Afstammeling van Bharata!

Hier eindigt het vierde hoofdstuk, waarin de kennis van het afstand doen van de vruchten van acties is beschreven.

 

Deze verzen zijn vertaald en samengesteld in samenwerking met Addi,
bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid ❤

INTRODUCTIE | Het beoefenen van de YOGA van de Bhagavad Gita
HOOFDSTUK 1 | Arjuna’s Moedeloosheid
HOOFDSTUK 2 | De Weg naar Zelfkennis
HOOFDSTUK 3 | De YOGA van Actie
HOOFDSTUK 4 | Kennis van het Afstand doen van Vruchten
HOOFDSTUK 5 | Kennis van Renunciatie en Actie
HOOFDSTUK 6 | Het Pad van Meditatie
HOOFDSTUK 7 | Kennis van het Absolute in zijn Volledigheid
HOOFDSTUK 8 | Kennis van het Eeuwige
HOOFDSTUK 9 | Kennis van het Koninklijke en Geheime Pad
HOOFDSTUK 10 | De Glorieuze Manifestaties van de Meester
HOOFDSTUK 11 | Yogisch Visioen
HOOFDSTUK 12 | De YOGA van Devotie
HOOFDSTUK 13 | Kennis van het Veld en de Kenner
HOOFDSTUK 14 | De Diepgaande Kennis van de Drie Gunas
HOOFDSTUK 15 | De Eeuwige Boom van het Leven
HOOFDSTUK 16 | De Lotsbestemming van de Verlichte Meesters en van de Onwetende
HOOFDSTUK 17 | Drie Manieren van Overtuiging
HOOFDSTUK 18 | De Wijsheid van Renunciatie en Bevrijding

 

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn, dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren. Dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestaties lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalaya” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |