Bewuste Transitie: van Stilte Meditatie naar Meditatie in Actie

We kunnen vele malen per dag diep naar de aller-diepste Stilte duiken. Naar de aller-diepste Stilte die er altijd is, die eeuwig is en nooit veranderd, ook wel genaamd Puur Bewustzijn. Je kunt dit op een gestructureerde manier doen met de systematische meditatie practice laten we zeggen; 4 keer per dag. Of je hebt een momentje van bewustzijn waarin de aandacht vanzelf naar binnen stroomt en de zintuigen meeneemt naar binnen. Misschien is er een gratis meditatie moment wanneer de mind van ida nadi verschuift naar pingala nadi of omgekeerd, waarin sushumna nadi voor een kort momentje ontwaakt. Deze momenten waarin de aandacht naar binnen is geleidt via de lagen van ons zijn, zijn momenten waarin de aandacht rust in een plek dichterbij de aller-diepste Stilte. Hoe dichterbij deze aller-diepste Stilte hoe intenser de stilte wordt ervaren. Ongeacht hoe diep of ondiep je duikt, zodra je iets voorbij het lawaai aan de oppervlakte kun je genieten van de stilte.
 
Dan… na een tijdje lijkt dit momentje van stilte te stoppen…ofwel onvrijwillig of vrijwillig. Samskaras worden actief en duwen de aandacht naar de oppervlakte. Manas en buddhi zijn niet langer op een zodanige wijze afgestemd dat de aandacht bij de ruimte of het meditatie-object blijft. Of omdat simpelweg je tijd voor stilte meditatie over is en je dagelijkse bezigheden op je liggen te wachten.
 
Is de ervaring van stilte alleen mogelijk in deze paar momenten van stilte meditatie? Absoluut niet! Je kunt van je hele leven een leven van meditatie maken. Dit is mogelijk door bewust de overgang te maken van stilte naar actie.
 
In stilte meditatie (wat een gewoonweg andere manier is om systematische meditatie te omschrijven) sta je toe dat Bewustzijn zich naar binnen terugtrekt. Waarin het tijdelijk alle lagen van “jouw” niet-zelf los laat om in deze “duik” zo diep of zo dichtbij mogelijk richting Puur Bewustzijn te gaan.
 
Misschien denk je, als je teruggaat naar de wereld van actie, dat je deze plek van stilte achterwege moet laten. Wat als je dit niet deed? Wat als je hier bleef maar heel bewust de lagen die je tijdens stilte meditatie had los gelaten weer opnieuw aanzet? Wat als je toe stond dat deze stilte je nieuwe platform werd vanaf waar je gaat leven? Dan kun je deze lagen, die je bewust opnieuw had aangezet dragen als instrumenten, gereedschap of speelgoed waarmee de stilte in de manifestatie van Bewustzijn kan spelen. De stilte wordt dus niet vergeten of achterwege gelaten zodra de lagen weer aangezet worden. Stilte kan bewust door deze lagen opereren.
 

Wat als je deze houding van bewustzijn kan vasthouden? Waarin je vanuit de stilte door de lagen heen opereert tot aan je volgende stilte meditatie sessie?
 
Dan kun je tijdens je stilte meditatie opnieuw toe staan dat Bewustzijn zich terug trekt. Opnieuw deze lagen tijdelijk opzij zet. En na een moment van diepe stilte worden die lagen weer aangetrokken door de stilte alsof het kledingstukken zijn.
 
Wat als je gedurende de dag de stilte kwijtraakt? Geen probleem… je brengt je aandacht gewoon weer terug naar die plek van stilte. Je doet dit door je aandacht naar binnen terug te trekken en het leven vanuit deze stilte te bekijken, naar buiten kijkend door de lagen van je niet-zelf; mind, adem, lichaam en zintuigen.
 

Deze transitie momenten kunnen gezien worden als het uit and aantrekken van kledingstukken.
 
Tijdens het spelen in de Droom- en Waakstaat lijkt Puur Bewustzijn gekleed te zijn in mind, adem, lichaam en zintuigen. Het is niet wie we werkelijk zijn, maar de lagen van “kleding” maakt het mogelijk om te functioneren in deze staten van Bewustzijn.
 
Het “probleem” is dat wanneer Puur Bewustzijn deze lagen draagt het in slaap valt in deze lagen. Nu is er een ‘ik’ dat denkt dat het een lichaam is, dat ademt en zintuigen heeft. Wat er werkelijk is, is Puur Bewustzijn.
 
We leren om bewust te worden van de kleding, ze te trainen, zodat we ze tijdelijk uit kunnen trekken om alleen het naakte Pure Bewustzijn te zijn.
 
Maar ze bewust aan trekken is ook een vaardigheid! Niet opnieuw in slaap vallen denkend dit IS wie ik BEN. Actief zijn in de Waakstaat kan terwijl de aandacht in de stilte rust en het de kleding draagt zonder in slaap te vallen.
 
Als je dus bewust de transitie maakt in stilte meditatie kun je ook bewust de transitie maken uit stilte meditatie! Niet de Stilte achterwege laten, maar wakker blijven in deze Stilte terwijl je speelt met de instrumenten. Dan gaat stilte meditatie over in meditatie in actie en meditatie in actie gaat over in stilte meditatie, enz. Meditatie kan dus constant beoefent worden! Op deze manier kan er constant bewustzijn zijn van stilte.
 
Waarschijnlijk zal er ook iets anders gebeuren. Je zal namelijk steeds dieper kunnen duiken naar en in de Stilte. Als bewustzijn gedurende je acties in de stilte kan blijven rusten, dan zal je in je volgende duik dieper in stilte meditatie gaan.
 
Geleidelijk aan zal het platform van stilte—vanaf waar je leeft—verdiepen. Hoe dichterbij je bij de aller-diepste Stilte komt, des te gemakkelijk het wordt om bewust te zijn van deze aller-diepste Stilte; het Centrum van Bewustzijn. Geleidelijk aan wordt het dus makkelijker om constant bewust te zijn van het Centrum van Bewustzijn. Terwijl je kunt spelen in de wereld van handelingen én tijdens stilte meditatie tijd… AUM…
 

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |