Avidya in Yoga Meditatie

KORTE UITLEG ON AVIDYA

Avidya = de sluier van spiritueel vergeten, onwetendheid, of individuele illusie
 
Avidya = eerste van de 5 kleshas (wat sluier of kleuring betekent), het is de eerste sluier die de non-dualistisch vormloos Bewustzijn bedekt.
 
5 kleshas: avidya, asmita, raga, dvesha, abhinivesha
 
Avidya = onwetendheid op micro niveau, individuele onwetendheid of illusie
 
Maya = onwetendheid op macro niveau, universele onwetendheid of illusie
 
Volgens de Yoga Sutras lijkt avidya in vier verschillende vormen te verschijnen: het vergankelijke aanzien voor eeuwig – het onzuiveren verwarren voor puur – denken dat wat ellende geeft ons gelukkig gaat maakt – het niet-zelf aanzien voor het Zelf.
 
Ook staat in de Yoga Sutras dat avidya vier verschillende stadia kent: 1) slapende of inactief, 2) verzacht of verzwakt, 3) onderbroken of tijdelijk van gescheiden 4) actief en het produceren van gedachten of acties in verschillende gradaties.
 

 

 
GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”

 
OP DEZE PAGINA:
AVIDYA: PRAKTISCH
MEER OVER AVIDYA
YOGA SUTRAS OVER AVIDYA
SWAMI RAMA OVER AVIDYA
SWAMI JNANESHVARA OVER AVIDYA
ANDERE TEKSTEN OVER AVIDYA

 

AVIDYA: PRAKTISCH

Observeer vier vormen van Avidya
Dit proces van vergeten noemen we avidya en komt in vier verschillende vormen voor, wat uitgelegd wordt in yoga sutra 2.5. Deze vier verschillende vormen van avidya zijn enorm praktisch en kunnen constant geobserveerd worden in het dagelijkse leven. Dus, kies één avidya uit voor een dag of een week en observeer hoe deze avidya zich uitdrukt gedurende je dagelijkse leven.
 
Vergankelijk —-> Eeuwig
Deze vorm van avidya laat je vergeten dat objecten, situaties, relaties, gedachten, emoties en alle andere fenomenen van de manifestatie, tijdelijk zijn. Wij denken dat ze voor altijd zullen blijven bestaan, of we zijn niet bewust van hun voorbijgaande aard. Om jezelf te herinneren aan de tijdelijke aard van de manifestatie laat je toe te genieten van de dingen van deze wereld, zonder in de illusie te leven dat ze altijd zullen blijven bestaan. Dan als ze wegvallen is er minder lijden. Een auto zal op een dag kapot gaan, een vriend zal verhuizen, kleding zal slijten, brood zal beschimmelen. Door steeds duidelijker te discrimineren over de ware aard van manifestatie in en rond ons, dus het zien van de voorbijgaande aard, zal het pure non-dualistische Bewustzijn naar voren komen als het enige bestaan dat echt Eeuwig is.
 
Onzuiver —-> Zuiver
Deze vorm van avidya laat je vergeten dat objecten, situaties, relaties, gedachten, emoties, en andere fenomenen van de manifestaie onzuiver zijn. Wij denken dat hun aard zuiver is. Het zien van deze avidya zal je aantrekkingkracht tot de externe wereld verminderen, omdat je erachter komt dat sommige dingen die je zag als zuiver, eigenlijk onzuiver zijn, zodoende onplezierig. Bijvoorbeeld, in een specifieke situatie dacht je dat je zuivere intenties had, maar met een beetje eerlijkheid kom je erachter dat daar een egoïstisch verlangen in zat, oops. Je had gedacht dat de chocolade die je at zuiver was, maar dan kom je erachter dat de meeste chocolade slavernij impliceerd, wat onzuiver is, oops. Het water dat je dronk zag er zuiver uit, maar was onzuiver, omdat je later ziek werd, oops. In feite kun je naar onzuiver kijken als iets dat niet zuiver bewustzijn is, dan is alles dat is gemanifesteerd onzuiver, omdat het je ware aard doet vergeten: PUUR non-dualistisch Bewustzijn.
 
Ellende —> Geluk
Deze vorm van avidya laat je vergeten dat objecten, situaties, relaties, gedachten, emoties, en andere fenomenen van de manifestatie ellende brengen. We denken dat ze ons geluk brengen. Het observeren van deze vorm van avidya zal je naar echt geluk brengen wat niet aan de tijdelijke telkens veranderende manifestatie gerelateerd is, maar achter de bewegingen van het veld van de mind ligt. Je zal minder snel in de val trappen dat bewegingen in de manifestatie je eeuwig gelukkig zullen maken. Bijvoorbeeld, een relatie die je gelukkig maakte kan over gaan en zal resulteren in pijn. Op vakantie gaan was de bedoeling om je gelukkig te maken maar als je aankomt is de plek super druk en het stinkt, en het is niet zo mooi als er op de foto stond. Veel eten zal je eerst blij maken, maar later doet de buik pijn. Alles dat gehechtheid heeft zal op een dag tot ellende leiden en het beschermd zichzelf met angst (abhinivesha), en als het opzij wordt gezet wordt een gevoel van verlies ervaren, vandaar dat het altijd een component van ellende in zich heeft.
 
Niet zelf —> Zelf
Deze vorm van avidya laat je vergeten dat objecten, situaties, relaties, gedachten, emoties, en andere fenomenen van de manifestatie niet zijn wie je werkelijk bent. Wij denken dat ze ons ware Zelf zijn. Alles dat met avidya is gekleurd laat ons vergeten dat we puur eeuwig Bewustzijn zijn, en laat ons in de val trappen dat we de collectie kleuringen zijn, onze collectie van valse identiteiten, wensen, gewoonten, gehechtheden en aversies. Jezelf contstant bewust maken van deze avidya, en het constant observeren van deze avidya zal je buddhi sterker maken en zal het onderscheid tussen Zelf en niet zelf versterken.

 

| top |

DAGELIJKSE OBSERVATIES EN ZELF-ASSESSMENT

Uiteindelijk, als avidya een onderdeel wordt van constante zelf-bewustzijn/gewaarwording, zwerft het continue rond in je bewustzijn. Het gewaarworden van avidya heeft het effect dat je steeds meer het woord avidya gebruikt in je dagelijkse vocubalaire om jezelf te verduidelijken, te uiten en dan zul je ook ontdekken hoe avidya zich verhoudt tot andere concepten, processen en inzichten. Bijvoorbeeld, je kunt in gaan zien dat wanneer je in een staat bent van kshipta je meer verwikkeld bent in avidya dan wanneer de mind ekagra is. je kan ook gaan de connectei gaan begrijpen tussen de gunas en avidya. Uiteindelijk ontdek je hoe al deze concepten samen dansen en door deze de dans te kennen, te leren, leidt het je naar dat wat voorbij alle concepten ligt. Dit komt doordat als je je zelf-bewustzijn vergroot, je ontdekt dat alles wat je kan observeren niet is wie je werkelijk bent, je bent niet avidya, maar je bent diegene die in staat is om al deze concepten te zien, te observeren. Daarom moet je zelfs voorbij avidya gaan, omdat wie je echt bent achter avidya ligt. Dit verhoogt de ongehechtheid naar avidya zelf, terwijl je vol ontzag bent voor de schoonheid van de schitterende dans van Bewustzijn wat lijkt te spelen als avidya, dat zich lijkt voor te doen als avidya. Daarom is het beoefenen van zelf-bewustwording eigenlijk het beoefenen van ongehechtheid, waardoor het ware Zelf zich uiteindelijk onthult.
 
Kijk naar het Engelse PDF self-assessment (assessment-yymmdd.pdf) en het Engelse PDF waarin de dagelijkse doelen en dagelijks observaties staan (sumseven-yymmdd.pdf) op de website www.abhyasaashram.org (als je op deze webpage bent, scroll dan helemaal naar beneden om PDF’s te downloaden.) Deze PDF’s kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen om je begrip van en over avidya te onderzoeken en verdiepen.

 

| top |

MEER OVER AVIDYA

Avidya uitgelegd middles de Oceaan metafoor
Er is alleen maar één non-dualistisch Bewustzijn… Als we dit non-dualistisch Bewustzijn zien als een onbeperkte onbegrensde oceaan van bestaan dan kunnen we dit als metafoor gebruiken om te begrijpen hoe er dualiteit lijkt te bestaan binnenin het non-dualistisch Bewustzijn. Want het is overduidelijk dat dualiteit lijkt te bestaan. Kijk om je heen, klopt het dat je diversiteit ziet? Hoe leg je uit dat non-dualistisch Bewustzijn dualistisch lijkt? Gebruik makend van het metafoor van de Oceaan; het lijkt alsof het vergeet dat het een ocean is, zodat het de identiteit kan aannemen van een golf. Het kan nu als een golf spelen, omdat het lijkt alsof het zich heeft losgekoppeld van het geheel, door zich te versluieren, door zijn ware aard te vergeten. Zodoende gebeurt het vergeten eerst en als een onontkoombaar resultaat lijkt er een individu te bestaan, wat asmita is. Deze sluier van waarheid, dit proces van vergeten, deze verschijning van onwetendheid heet avidya, en is de eerste sluier van het non-dualistisch Bewustzijn. Als je je deze oceaan kan voostellen als vormloos en transparant, dan kan je je misschien ook voorstellen dat dit proces van vergeten gezien wordt als een kleuring, alsof nu een gedeelte van de oceaan is gekleurd met vergeten. Een manier om avidya te zien is dus als een kleuring bovenop of in het non-dualistisch Bewustzijn. De golf kan nu de rest van de oceaan ervaren als apart, en zal andere golven om zich heen zien. Deze golven kunnen gelabeld worden als plezierig of onplezierig, wat raga en dvesha zijn, allebei kleuringen van gehechtheid. Het hebben van eigenschappen maakt dat de golf bang is om zijn identiteit te verliezen en zal daarom een laag van angst toevoegen om zichzelf te beschermen, dit is de vijfde klesha; abhinivesha.
 
Vrijheid van avidya
Er zijn drie soorten vrijheid; de eerste is vrijheid van karma, dan komt vrijheid van gedachten en uiteindelijk vrijheid van avidya. Op het pad naar de directe Zelf-realisatie, bewegen we van grof naar subtiel naar het meest subtiele aspect van ons zin.
 
1) Vrijheid van karma: de eerste vrijheid die we op onze weg naar binnen, naar directe Zelf realisatie, winnen, is de vrijheid van actie. Onze acties worden uitgevoerd door de karmendriyas (zintuigen van acties; spreken, grijpen, bewegen, voortplanten en uitscheiden), zij drukken de actieve verlangens uit die opbubbelen uit de onbewuste mind. Omdat samskaras constant naar buiten bewegen als actieve verlangens, als gedachten, we leren om geleidelijk bemeesteren dat we een keuze hebben welke we willen uiten. Een simpel voorbeeld, gedachten kunnen in het veld van de mind ronddwalen, maar ze hoeven niet meteen hardop uitgesproken te worden door de karmendrya van spraak te gebruiken, je kan stil blijven. Of wanneer een verlangen voor een specifiek drankje opbubbelt in de bewuste mind, hoeven we niet meteen op te staan en naar de keuken te lopen. Deze vrijheid van aktie betekent dus de vrijheid om niet meteen te reageren op actieve verlangens. We kunnen kiezen. De gedachten zijn er nog (zij komen en gaan), maar ze hoeven niet noodzakelijk tot aktie te leiden—tot karma.
 
2) Vrijheid van gedachten: als we met onze beoefeningen van meditatie, contemplatie, introspectie, en zelf-assessment door blijven gaan, waardoor de kleuring van gehechtheid langzaam zal verminderen, zal er de vrijheid van gedachten komen. Als de kleuring van een samskara bijna weg is, zal het niet snel gebeuren dat, als deze samskara actief wordt, het een enorme verstoring in het veld van de mind zal veroorzaken, wat andere zwaar gekleurde samskaraas wel doen. Zodoende, hoe meer je de samskaras ontkleurd, des te minder zullen ze je afleiden. Bijvoorbeeld, er gebeurde iets op het werk, waar een collega en jij een pittig gesprek hadden over iets dat gebeurde tijdens een project. Als dit erg gekleurd is met aversie zal je voor dagen in deze conversatie betrokken blijven, wat betekent dat je deze conversatie telkens weer herbeleefd, telkens herhalend in je mind, terwijl je het weer analyseerd. Als er geen kleuring was toegevoegd gedurende deze conversatie, zou je er geen één keer aan denken. Dus als kleuring wordt verminderd worden lastige gedachten ook minder, zodoende komt er vrijheid van gedachten.
 
3) Vrijheid van avidya: : en als bijna alle kleuring is verminderd en het onderscheiden van Zelf en niet zelf duidelijk wordt, zal de laatste bariere worden verwijderd; dat van avidya zelf. Als er vrijheid van avidya is rust de Ziener in zijn ware natuur (Yoga Sutra < href="http://nl.tripurashakti.com/yoga-sutras-10104/#yogasutra3">1.3) en wordt puur Bewustzijn ervaren.

 


 

Avidya – Vidya
Wanneer er in het Sanskriet een “A” voor een woord wordt geplaatst, betekent dit “niet” of “zonder” dat woord. Dus “A” voor vidya betekent “niet vidya”. Vidya is een woord dat gebruikt wordt voor het hoogste Waarheid, Wijsheid, of Weten. Als je echt het non-dualistische vormloze Bewustzijn ervaart, dan weet je, dan leeft je in vidya, je leeft in het weten van de Absolute Waarheid. Avidya is dus een staat waarin je niet in vidya leeft; de waarheid is vergeten, versluierd, en dus is het een staat van onwetendheid of negeren van waarheid. Om alles te verwijderen dat niet vidya is zal de ervaring geven van vidya. We moeten dus met de avidya “dealen”, we moeten het leren kennen en eraan voorbij gaan. Het is nodig om deze kleuring te ontkleuren om vidya te vinden.
 
Avidya betekent niet stom of dom
Om te zeggen dat we in onwetendheid leven, betekent niet dat we dom of stom zijn, het is meer de realisatie dat we onze ware Zelf negeren (dat we onbewust leven, terwijl onze ware aard puur Bewustzijn is) en dat deze avidya verwijderd moet worden.
 
Avidya is niet compleet “verkeerd”
Als je naar alle beschrijvingen van avidya kijkt, zal je hopelijk zien dat het verwijderen van avidya een essentieel of fundamenteel deel is van onze practice. Maar het betekent niet dat alle avidya slecht is, want als de sluier in een keer opgetrokken zou worden zouden we dit niet aan kunnen. Er is zoveel onbewuste beweging onder de sluier dat het ons zou overspoelen als het in één keer aan ons gepresenteerd zou worden. Waarschijnlijk zou het ons letterlijk gek maken. Zodoende is de sluier zoals een moeder, die liefdevol achterhoudt wat we niet aan kunnen, totdat we er klaar voor zijn om die verantwoordelijkheid te nemen. Als onze verantwoordelijkheid groeit zullen we in staat zijn om de onbewuste bewegingen naar voren te laten komen zonder dat we erin opgezogen worden. We zullen dan in staat zijn om te weten dat deze bewegingen niet zijn wie we werkelijk zijn en we zullen ongehecht blijven. Het lijkt dus het alsof avidya en vairagya samen dansen. Op het moment heeft avidya de leiding heeft, door ons liefdevol als een moeder te beschermen, maar langzaam aan met practise zal vairagya deze dans over nemen, totdat de gehele sluier opgetrokken kan worden en het Zelf in zijn ware aard kan rusten.
 
Avidya – Maya
Deze twee woorden betekenen nagenoeg hetzelfde, het ene significant verschil is dat het woord avidya wordt gebruikt wanneer we spreken over individuele onwetendheid, en het woord maya wordt gebruikt wanneer we spreken over kosmische onwetendheid, wat hetzelfde is als kosmische illusie. Het woord maya wordt gebuikt met betrekking tot Brahman, wanneer de Absolute Werkelijkheid lijkt te spelen als maya. Avidya wordt gebruikt wanneer Atman, de individuele ziel, in maya lijkt te spelen als een individu met ogenschijnlijke eigenschappen.
 
Herinner avidya enhet Oneindige
Als we ons meer bewust worden van de schijnbare avidya en maya, helpt het om de prachtige aanroeping van de Isha Upanishad te herinneren. Het lijkt dat avidya en maya in staat zijn om non-dualiteit in dualiteit op te ‘breken’, maar oneindigheid kan nooit opgedeeld worden, omdat oneindig min oneindig = nog steeds oneindig. Als je een gedeelte van het oneindige pakt, dan is dit aparte deel nog steeds oneindig! Daarom bevat een druppel van de oceaan, kwalitatief gezien, de gehele oceaan bevat, zoals de microkosmos kwalitatief gezien hetzelfde is als de macrokosmos.
 
Om Purnamadah Purnamidam
Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya
Purnameva Vashishyate
Om shanti, shanti, shanti
 
Om. Dat is oneindig, dit is oneindigheid
Van Die oneindigheid komt deze oneindigheid
Van Die oneindigheid, deze oneindigheid verwijderd of toegevoegd;
Oneindig blijft oneindig.
Om. Vrede! Vrede!Vrede!

 

| top |

YOGASUTRAS OVER AVIDYA

2.3 Er zijn vijf soorten kleuringen (kleshas): 1) het vergeten, of de onwetendheid van de ware aard van dingen (avidya), 2) ik-heid, individualiteit, of egoïsme (asmita), 3) gehechtheid of verslaving van mentale indrukken of objecten (raga), 4) aversie naar gedachtepatronen of objecten (dvesha), en 5) liefde voor deze gehechtheden als zijnde het leven zelf, alsmede de angst van het verlies van deze gehechtheden als zijnde dood (abhinivesha).
avidya asmita raga dvesha abhinivesha pancha klesha

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

2.4 De bron van het vergeten of onweten van de ware aard van dingen (avidya) is de basis vanwaaruit de andere kleuringen rijzen (kleshas), en zijn elk in één van deze vier staten: 1) slapend of inactief, 2) verzacht of verzwakt, 3) tijdelijk onderbroken of van gescheiden, of 4) actief en in verschillende gradaties gedachten of acties producerend.
avidya kshetram uttaresham prasupta tanu vicchinna udaranam

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

2.5 Onwetendheid (avidya) is er in vier soorten: 1) het vergankelijke aanzien voor het eeuwige, 2) het onzuivere verwarren voor het zuivere, 3) datgene dat lijden brengt zien als iets dat gelukkig maak, en 4) het aannemen van het niet-zelf als hét Zelf.
antiya ashuchi duhkha anatmasu nitya shuchi sukha atman khyatih avidya

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

2.24 Avidya of onwetendheid (2.3-2.5), de staat van vergeten, is de onderliggende oorzaak die toestaat dat dit verbond lijkt te bestaan.
tasya hetuh avidya

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

2.25 Door het veroorzaken van een gebrek aan avidya of onwetendheid, is er een afwezigheid van het verbond en dit leidt tot een vrijheid, ook wel bekend als een staat van bevrijding of verlichting voor de Ziener.
tat abhavat samyogah abhavah hanam tat drishi kaivalyam

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra

 

| top |

SWAMI RAMA OVER AVIDYA

Avidya betekent onwetendheid, of gebrek van kennis van de realiteit. “A” betekent “nee”, “vidya” betekent “kennis”. Volgens Patanjali is onwetendheid de oorzaak van alle pijn, ellende en lijden. Je lijdt niet omdat iemand je wil laten lijden, of omdat de duivel of iets slechts je laat lijden, maar omdat er een gebrek aan kennis en helderheid van mind is. Een voorbereidende stap op het pad van verlichting is om als uitgangspunt te accepteren dat je onwetend bent—te weten dat je het niet weet.
 
Een andere betekenis van avidya is het gebrek om de ware aard van de objecten van de wereld waar te nemen, om te zien voor wat ze zijn. Je ziet het universum niet zoals het werkelijk is, omdat je perceptie van het universum individueel is. Je ziet de dingen alleen gedeeltelijk door het kleine raam van je ogen. Deze gedeeltelijke kennis heeft niks te maken met de totale ervaring en kan dus niet gezien worden als de waarheid.
~ Sadhana blz. 40
 
“Vanwege de vertroebelde minds, blijven gewonen mensen in twijfel met betrekking tot de ultieme aard van dingen. Maar als de twijfel is verdreven, begint verlichting te dagen. De knoop van onwetendheid en de knoop van karma stellen de natuur van avidya samen, die puur Atman de status van jivatman heeft gegeven”.
~ Wisdom of the Ancient Sages blz. 112
 
“Jiva is van al dezelfde kwaliteiten voorzien als Brahman, maar jiva, door zijn associatie met avidya, denkt over zichzelf dat hij gelimiteerd is. Hier, moet de aspirant begrijpen dat er een groot verschil is tussen menselijke creatie en goddelijke creatie. Menselijke creatie is afhankelijk van het bestaan van iets verschillends en apart van de doener. Echter, in relatie tot Brahmans creatie; Brahman hoeft niet afhankelijk te zijn van enig andere kracht om het universum te manifesteren. Als de jiva, de individuele ziel, leert om vrij te zijn van de sterke greep van avidya, realiseert hij zijn ware Zelf en wordt één met Brahman”.
~ Book of Wisdom blz. 45
 
“Je kan in de gevangenschap van avidya verblijven of je kan je bevrijden. Het is jouw keuze. Je bent zoals je bent omdat je zo wilt zijn. Niemand anders heeft je iets voorgeschreven of enige plannen voor je gemaakt. Dit is je eigen planning en het zal zo eindeloos doorgaan als je niet enig doel hebt om je energie naar toe te richten. Elk individu creëert avidya. Zodoende is het je eigen onwetendheid en superpositie die verantwoordelijk zijn voor je lijden”.
~ Sadhana blz. 43
 
“Zonder het elimineren van gehechtheid en passies, zal spirituele wijsheid niet opkomen. De vreugde van de zintuigelijke voldoening waar men zich op verheugt zijn van korte duur, en wanneer de vruchten van deze acties uitgeput zijn, valt men weer terug in de wrede klauwen van avidya of onwetendheid”.
~ Wisdom of the Ancient Sages blz. 69
 
“Wanneer we zeggen dat een mens zijn karma of aktie vakkundig moet uitvoeren, is dit een moderne manier om uit te leggen dat elk karma dat vakkundig uitgevoerd wordt gewenste vruchten teweegbrengt voor de doener. Hier offert de aspirant zijn lagere kennis op, de onwetende aard die gehuld is door avidya, aan het vuur van de kennis”
~ Wisdom of the Ancient Sages blz. 49
 
Swami Rama over avidya en maya:
“De term maya is nauw verwant aan avidya. Maya kan omschreven worden als schijnwerkelijkheid—dat wat niet bestaat maar lijkt te bestaan. Ma betekent “nee”, ya betekent “dat”. Een voorbeeld van maya is een luchtspiegeling in de woestijn. Ook al denk je dat je het ziet, het bestaat niet. Maya kan er voor zorgen dat je een ongeluk krijgt, maar het kan je niet verlichten. Maya is de reden dat je de éne absolute waarheid aan ziet voor meervoud. Je kan beter de relatie tussen de individuele ziel, maya en de Absoluut begrijpen, door de volgende analogie: stel je een dikke laag ijs voor die de oceaan bedekt, en in de laag ijs zitten triljoenen gaten. Al de individuen en schepsels van het universum kunnen de gaten vertegenwoordigen, de laag ijs is maya, en de oceaan die eronder ligt symboliseert de absolute realiteit. Als de laag ijs smelt, verdwijnt maya tegelijkertijd met al de gaten en alle individualiteit; alleen de realiteitblijft over. Avidya en maya zijn hetzelfde, maar avidya is individueel en maya is kosmisch. Maya is slechts een instrument dat wordt gebruikt door Brahman om het universum op de projecteren. Door maya, Brahman projecteert zichzelf als veelvoud”.
~ Sadhana blz. 41
 
“De 15de mantra van de Ishopanishad [het gezicht van de waarheid is bedekt met een gouden sluier. Ont-dek die realiteit, Pushan, naar de blik van de ene gewijd aan de waarheid] geeft een prachtige beschrijving van de natuur van maya. Avidya (illusie) is ook prachtig, maar zijn schoonheid is materiaal, vergankelijk, onderheven aan destructie en niet in staat om de intellect van mensen te bevredigen. Er is aantrekkingskracht in het, maar kort durend. Als we alleen maar handelen om de egoistische behoeften van dit onbelangrijke lichaam te bevredigen, dan ontwikkelen we een tendentie om onszelf met het lichaam te identificeren. Dit is onze avidya (onwetendheid). Deze onwetendheid, volgens Sankya filosofie, wordt vergezeld met een vijfvoudige ellende. Deze avidya (illusie) is zoals een zwarte sluier over het gezicht van een prachtige jonkvrouw. Deze zwarte sluier, bezaaid met vijf speciale sterren van angst is iedereen dierbaar en charmant voor elke mind: maar alleen als het verwijderd is kan men de ware gezicht van vidya zien, waar schoonheid verscholen ligt achter de sluier. Een pasgetrouwde man is gecharmeerd door de sluier van zijn bruid, maar geeft de voorkeur aan wat mooier en waardiger is aan deze liefde—het persoon verscholen achter de sluier. Op hetzelfde wijze zouden wij, hoewel we gecharmeerd zijn van door de sluier genaamd avidya, hetdeze opzij moeten zetten om dat te vinden wat meer waarde heeft, namelijk de onderliggende waarheid van vidya. Zonder de vidya (waarheid) te verkrijgen, wat is bedekt met avidya (illusie) van wat we zelf hebben gecreëerd, zullen we altijd rusteloos blijven.”
~ Book of Wisdom blz. 100
 
“Atman is de innerlijke bewoner van alle levende wezens. Zodoende is het punt van concentratie en meditatiealleen op atman, niet op de andere fijnere krachten of heldere kleuren of knipperende lichten in het domein van atman. Vele malen tijdens meditatie, als er een element dominant wordt, beïnvloed dat de mind zodat er voor de aspirant illusionaire visioenen in verschillend licht, kleur, en vorm gecreëerd worden. Deze illusionaire ervaringen moeten opzij gezet worden. Deze betekenen niets: zij zijn geen spirituele ervaringen. Al de ervaringen van de psychische wereld zijn inferior vergeleken met de ervaringen die ontvangen worden door het spirituele niveau van het leven. Degenen die oprecht streven naar het bereiken van atman geven automatisch de interesse op die zowel te maken hebben met avidya (onwetendheid) als de lagere kennis”.
~ Wisdom of the Ancient Sages blz. 107

 

| top |

SWAMI JNANESHVARA OVER AVIDYA

Lees het hele artikel “Witnessing” op www.swamij.com
Avidya betekent zonder Waarheid of zonder kennis. Het is de eerste vorm van het vergeten van de spirituele Werkelijkheid. Het is geen gedachte patroon in de conventionele vorm van een gedachtepatroon. Beter gezegd het is de basis van het verliezen van de Realiteit, van het zijn in de oceaan van Eenheid, van puur Bewustzijn. Avidya wordt normaal gesproken vertaald als onwetendheid, wat een prima woord is, zo lang we de subtiliteit van de betekenis maar in ons hoofd houden. Het is niet de bedoeling gewoonweg om meer kennis op doen, zoals naar school gaan, en het ontvangen van een graad. Liever gezegd, onwetendheid is iets dat verwijderd wordt, zoals de wolken verwijderd mogen worden die het uitzicht belemmeren. Dan, als de onwetendheid (of wolken) zijn verwijderd, zien we de wijsheid of vidya duidelijk.
 
Lees het hele artikel “Avidya and Adhyasa: Veiling and Projecting” op www.swamij.com
Zodra het basis principe van Avidya (gesluierd, onwetendheid) is begrepen, als ook hoe dit langzaam aan bewustzijn naar buiten laten bewegen, door Adhyasa (projecteren, superpositie), is het makkelijker om de weg te zien waarin deze twee systematisch worden omgekeerd, zodat de hoogste doelen van traditionele yoga kunnen worden behaald.

 

| top |

ANDERE TEKSTEN OVER AVIDYA

Tripura Rahasya
Translated by Pandit Rajmani Tigunait
14.59: The first step of creation was darkness. This marks the first stage of manifestation and is called avidya or tamas. The appearance of the perfect as if it were limited or imperfect is avidya.
 
Vivekachoodamini, Adi Shankaracharya
Translated by Swami Madhavananda, Published by Advaita Ashram, Kolkatta
108. Avidya (Nescience) or Maya, called also the Undifferentiated, is the power of the Lord. She is without beginning, is made up of the three gunas and is superior to the effects (as their cause). She is to be inferred by one of clear intellect only from the effects She produces. It is She who brings forth this whole universe.
 
169. There is no Ignorance (Avidya) outside the mind. The mind alone is Avidya, the cause of the bondage of transmigration. When that is destroyed, all else is destroyed, and when it is manifested, everything else is manifested.
 
180. Hence sages who have fathomed its secret have designated the mind as Avidya or ignorance, by which alone the universe is moved to and fro, like masses of clouds by the wind.
 
198-199. Avidya or Nescience and its effects are likewise considered as beginningless. But with the rise of Vidya or realization, the entire effects of Avidya, even though beginningless, are destroyed together with their root – like dreams on waking up from sleep. It is clear that the phenomenal universe, even though without beginning, is not eternal – like previous non-existence.
 
346. The knowledge of the identity of the Jiva and Brahman entirely consumes the impenetrable forest of Avidya or Nescience. For one who has realized the state of Oneness, is there any seed left for future transmigration?
 
474. In the realization of the Atman, the Existence-Knowledge-Bliss Absolute, through the breaking of one’s connection with the bondage of Avidya or ignorance, the Scriptures, reasoning and the words of the Guru are the proofs, while one’s own experience earned by concentrating the mind is another proof.
 
476. The Gurus as well as the Shrutis instruct the disciple, standing aloof; while the man of realization crosses (Avidya) through Illumination alone, backed by the grace of God.
 
Panchadasi, Sri Vidyaranya Swami
Translated by Swami Swahananda and Published by Sri Ramakrishna Math, Chennai (Translation under Fair Use, and believed to be in the public domain.)
1.16. When the element of sattva is pure, Prakriti is known as Maya; when impure (being mixed up with rajas and tamas) it is called Avidya. Brahman, reflected in Maya, is known as the omniscient Isvara, who controls Maya.
 
1.17. But the other (i.e. the Jiva, which is Brahman reflected in Avidya) is subjected to Avidya (impure sattva). The Jiva is of different grades due to (degrees of) admixture (of rajas and tamas with sattva). The Avidya (nescience) is the causal body. When the Jiva identifies himself with this causal body he is called Prajna.
 
1.41. Avidya (manifested as the causal body of bliss sheath) is negated in the state of deep meditation (in which neither subject nor object is experienced), but the Self persists in that state; so it is the invariable factor. But the causal body is a variable factor, for though the Self persists, it does not.
 
1.45. When the supreme Brahman superimposes on Itself Avidya, that is, sattva mixed with rajas and tamas, creating desires and activities in It, then it is referred to as ‘thou’. [thou form “thou art that”]
 
1.48. Similarly, when the adjuncts, Maya and Avidya (the conflicting connotations in the proposition ‘That thou art’) of Brahman, and Jiva, are negated, there remains the indivisible supreme Brahman, whose nature is existence, consciousness and bliss.
 
1.64. The direct realization of the knowledge of the Self obtained from the Guru’s teaching of the great dictum, is like the scorching sun, that dispels the very darkness of Avidya, the root of all transmigratory existence.
 
3.37. Brahman who is existence, consciousness and infinity is the Reality. Its being Ishvara (the Omniscient Lord of the world) and Jiva (the individual soul) are (mere) superimpositions by the two illusory adjuncts (Maya and Avidya, respectively).
 
6.26. Nescience or Avidya has two functions: Avarana or the power to conceal and Viksepa or the power to project. The power of Avarana creates such ideas as ‘Kutastha shines not nor exists’
 
6.46. Just as the conscious Jiva is created by illusion based on Kutastha, even so, on it the inanimate objects are created by Avidya.
 
7.278. Nescience (Avidya) and its effects (the realm of duality) cannot negate the knowledge of truth. The dawn of truth has already destroyed them for ever in the case of the knower.
 
15.2. The Shruti says that this is the supreme bliss which is indivisible and homogeneous, it is Brahman Himself and that other beings (individuated by Avidya) enjoy only a fraction of it.

 
Isha Upanishad
Translated and Commentated by Swami Paramananda
IX: They enter into blind darkness who worship Avidya (ignorance and delusion); they fall, as it were, into greater darkness who worship Vidya (knowledge).
 
X :By Vidya one end is attained; by Avidya, another. Thus we have heard from the wise men who taught this.
 
XI: He who knows at the same time both Vidya and Avidya, crosses over death by Avidya and attains immortality through Vidya. Those who follow or “worship” the path of selfishness and pleasure (Avidya), without knowing anything higher, necessarily fall into darkness; but those who worship or cherish Vidya (knowledge) for mere intellectual pride and satisfaction, fall into greater darkness, because the opportunity which they misuse is greater.
 
Katha Upanishad
Chapter 2 verse 4: The path that avidya (or ignorance) leads one to and the path that vidya (or knowledge) takes one through are extremely different ones and are very far from each other. O Naciketas! I understand that you are the one in search of knowledge since you are not interested in fulfilling all the worldly, material desires that I offered to grant you. Those desires did not move you even an inch from your strong focus (of attaining the knowledge).
 
Yoga Vasishta:
“When all things that have a beginning are ruled out, what remains is the truth – which is the cessation of avidya or ignorance. You may regard it as something or as no-thing: that is to be sought which is when ignorance has been dispelled. The sweetness one tastes is not experienced by another: listening to someone’s description of the cessation of avidya does not give you enlightenment. In short, avidya is the belief that there exists a reality which is not Brahman or cosmic consciousness. When there is the certain knowledge ‘This is indeed Brahman’, avidya ceases.”
~ Venkatesananda’s Supreme Yoga, November 30

 

Vertaald vanuit het Engels door Aranka, bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid

GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |