Asmita in Yoga Meditatie

KORTE UITLEG ASMITA

Asmita = sluier van ik-heid
 
Asmita = tweede van de 5 kleshas (wat sluier of kleuring betekent)
 
5 kleshas: avidya, asmita, raga, dvesha, abhinivesha
 
Asmita = Wanneer puur nondualistisch Bewustzijn vergeet dat het nondualistisch is (avidya), dan kan het spelen als een individueel (asmita), deze tweede kleuring komt bijna tegelijkertijd met avidya. Dit is een ontzettend subtiele sluier van ik-heid, het heeft nog geen karakteristieke eigenschappen aangenomen, het verschijnt nu enkel als een individuele verschijning binnen het spel van manifestatie,, dat de vier functies van de mind heeft; manas, chitta, ahamkara, en buddhi.
 


 

 
GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”

 
OP DEZE PAGINA:
ASMITA: PRAKTISCH
YOGA SUTRAS OVER ASMITA
SWAMI RAMA OVER ASMITA
SWAMI JNANESHVARA OVER ASMITA

 

ASMITA: PRAKTISCH

Observeren van asmita in het dagelijks leven
In vergelijking met andere concepten in de lijst van “wat is…?”, is het misschien niet zo eenvoudig om asmita te observeren, maar ook asmita kan in het dagelijks leven geobserveerd worden. Je kan beginnen door bewust te worden van het feit dat op dit moment, hier en nu, je denkt dat je een persoon bent met bepaalde karakteristieke eigenschappen. Als je je dit beseft kun je jezelf afvragen; Hoe is dit mogelijk? Hoe kan ik op dit moment overtuigd zijn van het feit “ik ben een mens”? Want wat ik werkelijk ben is puur Non-dualistisch Bewustzijn, wat altijd hier en nu aanwezig is, nooit weggaat en eeuwig is. Wat er lijk te zijn gebeurt is dat een gedeelte van puur Non-dualistisch Bewustzijn in slaap is gevallen. Waarbij het zijn ware aard lijkt te zijn vergeten (avidya) zodat de sluier van asmita, de sluier van ik-heid lijkt te bestaan. Het is dan in staat om bepaalde karaktereigenschappen aan te nemen; zoals het idee dat ik een persoon met naam en vorm ben. Door je bewust te worden van dit proces op dit moment, in de ruimte waar je staat, kan je je realiseren; ik ben niet een “IK BEN…. (je kan hier elke gedachte invullen van wat je op dit moment denkt dat je bent!). Sterker nog, het hele idee dat ik iets ben is onwetendheid. Je kunt je realiseren dat er “iets” is dat gelooft dat het een individu is. Iets dat net zoals in een droom, waarin je de mensen waarmee je praat als apart ziet, de mensen en dingen in de waakstaat als apart ziet. Echter zodra je wakker wordt weet je dat het allemaal in jouw droom gebeurde. Het kwam voort uit en vond plaats in één mind. Dan kun je je gaan afvragen; als dit mogelijk is in de illusie van een droom, kan het dan ook mogelijk zijn dat ik nu ook droom? Dat hoewel ik de dingen nu ervaar als apart, als gescheiden, ze werkelijk ook één zijn? Misschien is het een illusie? Misschien is de echte ik puur Non-dualistische Bewustzijn, dat één is zonder een tweede? Je gewaar zijn van asmita gedurende de dag zal je helpen om constante contemplatie te versterken. Wat is het “Ware Zelf” en wat lijkt te worden versluierd door “ik-heid”? Zodoende versterk je je buddhi die in staat is tussen echt en onecht, tussen eeuwig en tijdelijk te kunnen onderscheiden. Dus zodra avidya lijkt plaats te vinden, rijst asmita tegelijkertijd op. Het is de allerfijnste sluier van ik-heid, waardoor er daarna van allerlei specifieke identiteiten aangenomen kunnen worden. Asmita kun je observeren door je bewust te zijn van het feit dat je op dit moment in slaap bent gevallen in een iets. Ongeacht welk “iets” dit ook ook is, zonder asmita is elke “iets” niet mogelijk.
 
Nadat asmita heeft plaatsgevonden is het mogelijk om ragas en dveshas op te bouwen
Nadat het lijkt alsof avidya en asmita het pure Non-dualistisch Bewustzijn versluierden kan een nu ogenschijnlijk individu aantrekkingen en aversies (raga en dvesha) opbouwen. Deze gehechtheden worden opgeslagen in de latente onbewuste mind (chitta) als samskaras. Als een samskara wakker wordt en in de bewuste mind of actieve onbewuste mind wordt geprojecteerd is het een actief verlangen. Daarom heeft iedere gehechtheid de kleuringen van avidya en asmita, omdat elk verlangen als een apart verlangen lijkt te verschijnen. Nu het lijkt alsof het zijn eigen bestaan heeft zal het zich beschermen door er een laag van angst aan toe te voegen (abhinivesha) om zijn bestaansrecht te behouden. Elk verlangen, iedere gedachte, elk gewoonte patroon verschijnt als een apart object in het veld van de mind (vrittis in chitta). Dit herkennen zal inzicht geven in asmita.
 
Mediteer op asmita
Zelfs als alle valse identiteiten, gedachten, en verlangens tijdelijk aan de kant zijn gezet gedurende meditatie, zal er nog steeds een gevoel van “ik-heid” zijn. Dit gevoel is de sluier van asmita. Dit “naakte” gevoel van “ik-heid”—niet verwant aan enige specifieke karaktereigenschappen—kan een object voor meditatie zijn. Je kan zelf in samadhi gaan op asmita. Dit wordt uitgelegd in yogasutra 1.17 (zie hieronder). Door de aandacht te richten naar asmita, zal het ook zijn kleuring verliezen en kan het opzij gezet worden. Zodoende is asmita ook een object waar je op kan mediteren. Elk object is gemaakt van prakriti, dus zelfs asmita, de fijnste sluier van individualisering self is gemaakt van prakriti, de subtielere materie van de manifestatie. Alle prakriti moet aan de kant gezet worden zodat purusha (Bewustzijn) ervaren kan worden rustend in zijn eigen Ware Aard.
 
Contempleer op het verschil tussen asmita en ahamkara
Asmita rijst gelijktijdig als avidya lijkt plaats te vinden. Het voegt individualisering of ik-heid toe aan het ogenschijnlijke proces van vergeten. Deze ik-heid lijkt 4 funkties van de mind te hebben en één van hem is ahamkara. Ahamkara is de kracht of de macht die in staat is identificaties aan te trekken. Ahamkara is de “ik-maker”. Het is vanwege ahamkara dat we kunnen zeggen “ik ben een vrouw” of “ik ben een man”. Dus merk het verschil op. Asmita is “ik”, de puurste individualisatie, en ahamkara is de kracht van “ik ben…….”. Ahamkara creëert verlangens en valse identificaties omdat het zintuigelijke indrukken kan kleuren met leuk of niet leuk. Deze verlangens en valse identiteiten zijn geen onderdeel van ahamkara, maar schijnen te bestaan vanwege ahamkara’s kracht om identificaties aan te trekken. Asmita, ahamkara en de samskara’s zijn drie verschillende dingen die verschijnen binnen in de manifestatie.

 

| top |

DAGELIJKSE OBSERVATIES EN ZELF-ASSESSMENT

Uiteindelijk, als asmita een onderdeel wordt van constante zelf-bewustzijn/gewaarwording, zwerft het continue rond in je bewustzijn. Het gewaarworden van asmita heeft het effect dat je steeds meer het woord asmita gebruikt in je dagelijkse vocubalaire om jezelf te verduidelijken, te uiten en dan zul je ook ontdekken hoe asmita zich verhoudt tot andere concepten, processen en inzichten. Bijvoorbeeld, je merkt het verschil op tussen ahamkara en asmita, of je ziet opeens dat asmita ook een vikalpa is, waarvan je misschien eerst dacht dat het pramana was. Uiteindelijk ontdek je hoe al deze concepten samen dansen en door deze de dans te kennen, te leren, leidt het je naar dat wat voorbij alle concepten ligt. Dit komt doordat als je je zelf-bewustzijn vergroot, je ontdekt dat alles wat je kan observeren niet is wie je werkelijk bent, je bent niet asmita, maar je bent diegene die in staat is om al deze concepten te zien, te observeren. Daarom moet je zelfs voorbij asmita gaan, omdat wie je echt bent achter asmita ligt. Dit verhoogt de ongehechtheid naar asmita zelf, terwijl je vol ontzag bent voor de schoonheid van de schitterende dans van Bewustzijn wat lijkt te spelen als asmita, dat zich lijkt voor te doen als asmita. Daarom is het beoefenen van zelf-bewustwording eigenlijk het beoefenen van ongehechtheid, waardoor het ware Zelf zich uiteindelijk onthult.
 
Kijk naar het Engelse PDF self-assessment (assessment-yymmdd.pdf) en het Engelse PDF waarin de dagelijkse doelen en dagelijks observaties staan (sumseven-yymmdd.pdf) op de website www.abhyasaashram.org (als je op deze webpage bent, scroll dan helemaal naar beneden om PDF’s te downloaden.) Deze PDF’s kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen om je begrip van en over asmita te onderzoeken en verdiepen.

 

| top |

YOGASUTRAS OVER ASMITA

1.17 Er zijn vier soorten van diepe absorptie van aandacht op een object, 1) grof (vitarka), 2) subtiel (vichara), 3) gelukzaligheid (ananda), en 4) ik-heid (asmita), en dit wordt samprajnata samadhi genoemd.
vitarka vichara ananda asmita rupa anugamat samprajnatah

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

2.3 Er zijn vijf soorten kleuringen (kleshas): 1) het vergeten, of de onwetendheid van de ware aard van dingen (avidya), 2) ik-heid, individualiteit, of egoïsme (asmita), 3) gehechtheid of verslaving van mentale indrukken of objecten (raga), 4) aversie naar gedachtepatronen of objecten (dvesha), en 5) liefde voor deze gehechtheden als zijnde het leven zelf, alsmede de angst van het verlies van deze gehechtheden als zijnde dood (abhinivesha).
avidya asmita raga dvesha abhinivesha pancha klesha

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

2.6 De kleuring (klesha) van “ik-heid” of egoïsme (asmita), wat voortvloeit uit onwetendheid, ontstaat door de vergissing om het intellect (buddhi, die weet, besluit, beoordeeld en onderscheidt) voor het pure bewustzijn (purusha/drig) aan te zien.
drig darshana shaktyoh ekatmata iva asmita

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

3.48 Door samyama op het proces van waarnemen en handelen, op de ware aard, op ik-heid, op onderlinge verbondenheid en op het nut en doel van de zintuigen en handelingen, wordt beheersing van deze zintuigen en handelingen (indriyas) verworven.
grahana svarupa asmita anvaya arthavattva samyamad indriya jayah

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra
 

4.4 De opkomende velden van de mind komen voort uit de individualiteit van ik-heid (asmita).
nirmana chittani asmita matrat

ENGELS: lees meer op www.swamij.com
NEDERLANDS: bekijk de woord-voor-woord vertaling van deze sutra

 

| top |

SWAMI RAMA OVER ASMITA

”Het grootste obstakel na avidya is asmita (egoïsme of egocentrisch). Asmi, het eerste gedeelte van het woord asmita, betekent “ik ben”; -ta betekent “-heid”. Als je egoïstisch wordt betekent dat je naar de duisternis van onwetendheid gaat. Asmita is het niet begrijpen van de ware aard van de ziel.”
~ Sadhana blz. 69
 
Asmi betekent “ik ben”. Alleen God, die werkelijk één is, kan zeggen, “ik ben één”, maar twee kunnen dat niet omdat twee geen één zijn. Twee heeft geen bestaansrecht van zichzelf, omdat twee alleen bestaat omdat één bestaat. Alleen één kan verklaren “ik besta”, omdat jij misschien morgen niet meer zoals dit bestaat. Als het ego zegt, “ik besta”, is dit een onjuiste identificatie. In plaats van ik te zeggen, moet je eigenlijk zeggen, “jij bestaat”, en dan heb ik geen ego. “Ik ben de uwe, en gij zijt de mijne”. Jij bestaat en ik besta, maar ik besta vanwege jou. Ik erken mijn bestaan, maar realiseer me dat het is door jou”. Ego zou niet omhuld moeten zijn in trots maar met overgave, zodat het ego straalt, totdat je uiteindelijk erkent, “dit is allemaal jou genade”.
~ Sadhana blz.72

 

| top |

SWAMI JNANESHVARA OVER ASMITA

Lees het hele artikel “Witnessing” op www.swamij.com
Aard van ik-heid: Asmita is de fijnste vorm van individualiteit. Het is niet de ik-ben-heid, zoals wanneer we zeggen “Ik ben een man of een vrouw” of “ik ben een persoon uit dit of dat land”. Echter, het is ik-heid dat nog geen van deze identiteiten heeft aangetrokken.
De vergissing denkend dat het over mij gaat: Echter, als we ik-heid of Asmita als een kleuring zien, een klesha, dan zien we dat een soort van vergissing is gemaakt. De vergissing is dat de gedachte-patroon van het object onjuist geassocieerd wordt met ik-heid (Asmita), en dus zeggen we dat de gedachte-patroon een klishta gedachte-patroon is, of een klishta vritti.
 
Lees het hele artikel “Avidya and Adhyasa: Veiling and Projecting” op www.swamij.com
Bewustzijn, of hoe je dat ook wilt noemen, is versluierend, op dezelfde manier als een metaforische golf vergeet dat het de oceaan is. Dit allereerste vergeten wordt avidya genoemd (versluiering, onwetendheid). Vanwege het vergeten, kan het individu (soms genaamd Asmita) dan opereren als Intelligentie of buddhi zelf. We doen dit allemaal in ons dagelijks leven als we zo betrokken zijn in een activiteit of identiteit dat we de anderen vergeten.

 

Vertaald vanuit het Engels door Aranka, bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid

GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |