Antahkarana in Yoga Meditatie

KORTE UITLEG ANTAHKARANA

Antahkarana = innerlijk instrument, innerlijk functioneren. ‘Antah’ betekent binnenin and ‘kara’ betekent dat wat functioneert.
 
Antahkarana = de vier functies van de mind; manas, chitta, ahamkara en buddhi samen met de 10 zintuigen (horen, voelen, zien, proeven, ruiken, spreken, grijpen, bewegen, voortplanten, elimineren), 5 elementen en 5 vayus
 
Antahkarana = Antahkarana wordt vertaald als mind. Het woord manas wordt ook als mind vertaald. Het is nuttig om te weten dat beide woorden, manas en antahkarana, als mind vertaald worden, want als je het verschil kent tussen deze twee dan kan je makkelijk herkennen of de schrijver de gehele mind (antahkarana) bedoeld of de functie van de mind die de zintuigelijke indrukken importeert en exporteert (manas).
 

 
GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”

 
OP DEZE PAGINA:
ANTAHKARANA: PRAKTISCH
MEER OVER ANTAHKARANA
SWAMI RAMA OVER ANTAHKARANA
SWAMI JNANESHVARA OVER ANTAHKARANA
ANDERE TEKSTEN OVER ANTAHKARANA
ANTAHKARANA: OP ANDERE WEBSITES

 

ANTAHKARANA: PRAKTISCH

Antahkarana en zijn vier functies van de mind
Een ander woord voor antahkarana is de mind, de gehele mind, om te weten hoe het werkt moet je eerst de onderdelen kennen. Wat is manas? Wat is buddhi? Wat is ahamkara? En wat is chitta? Dit zijn de vier functies van de mind en samen noemen we ze antahkarana, inner instrument. Door de vier funkties van de mind apart te observeren zal je in staat zijn om te zien hoe zij samenwerken, hoe ze gecoördineerd, gereguleerd en geïntegreerd kunnen worden; wat een groot deel van nirodhah is (Yogash chitta vritti nirodhah, de tweede sutra van de Yoga sutras). Als alle vrittis (bewegingen in het mind veld) nirodhah gaan is het resultaat Yoga; de Ziener rust in zijn ware aard. Nirodhah kan als verschillende woorden vertaald worden, omdat er geen enkel woord is dat nirodhah precies vertaald. Om de vrittis te reguleren is één aspect, om ze te coördineren en te integreren zijn twee andere, maar ook het beteugelen, controleren, stil maken en opzij zetten, zijn betekenissen van nirodhah. Al deze betekenissen samen laten een glimp van de betekenis zien, wat zal expanderen wanneer directe ervaringen in het dagelijks leven en tijdens practice bereikt zullen worden.
 
Hoe meer je de vier functies van de mind, de 10 zintuigen, de 5 elementen, en de vayus in het dagelijks leven observeert, en je begrip groeit, hoe meer antahkarana in zijn totaliteit begrepen zal worden. Je kan het functioneren observeren in zowel de bewuste waakstaat als de droomstaat. En wat gebeurd er met antahkarana als je in diepe slaap bent? Hier is het in zaadjes vorm, dus de totale mind is terug gebracht tot zijn potentiële vorm. Uiteigenlijk gaan we voorbij al deze drie staten en lossen op in het vormloze non-dualistisch bewustzijn, waar geen dualiteit is, dus geen mind, geen anthakarana. Onze ware natuur is voorbij waak, droom en diepe slaap. Maar we willen ook weten hoe antahkarana zich beweegt in deze drie niveaus van Bewustzijn, zodat het een geweldig gereedschap kan worden om in deze drie niveaus te kunnen spelen.

 

| top |

DAGELIJKSE OBSERVATIES EN ZELF-ASSESSMENT

Uiteindelijk, als antahkarana een onderdeel wordt van constante zelf-bewustzijn/gewaarwording, zwerft het continue rond in je bewustzijn. Het gewaarworden van antahkarana heeft het effect dat je steeds meer het woord antahkarana gebruikt in je dagelijkse vocubalaire om jezelf te verduidelijken, te uiten en dan zul je ook ontdekken hoe antahkarana zich verhoudt tot andere concepten, processen en inzichten. Bijvoorbeeld, je kunt in gaan zien hoe antahkarana en de kleshas zich met elkaar verhouden, of hoe de drie gunas gelden voor antahkarana; er is een sattvic antahkarana, rajasic antahkarana, of tamasic antahkarana. Uiteindelijk ontdek je hoe al deze concepten samen dansen en door deze de dans te kennen, te leren, leidt het je naar dat wat voorbij alle concepten ligt. Dit komt doordat als je je zelf-bewustzijn vergroot, je ontdekt dat alles wat je kan observeren niet is wie je werkelijk bent, je bent niet antahkarana, maar je bent diegene die in staat is om al deze concepten te zien, te observeren. Daarom moet je voorbij antahkarana gaan, omdat wie je echt bent achter antahkarana ligt. Dit verhoogt de ongehechtheid naar antahkarana zelf, terwijl je vol ontzag bent voor de schoonheid van de schitterende dans van Bewustzijn wat lijkt te spelen als antahkarana, dat zich lijkt voor te doen als antahkarana. Daarom is het beoefenen van zelf-bewustwording eigenlijk het beoefenen van ongehechtheid, waardoor het ware Zelf zich uiteindelijk onthult.
 
Kijk naar het Engelse PDF self-assessment (assessment-yymmdd.pdf) en het Engelse PDF waarin de dagelijkse doelen en dagelijks observaties staan (sumseven-yymmdd.pdf) op de website www.abhyasaashram.org (als je op deze webpage bent, scroll dan helemaal naar beneden om PDF’s te downloaden.) Deze PDF’s kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen om je begrip van en over antahkarana te onderzoeken en verdiepen.

 

| top |

MEER OVER ANTAHKARANA

Antahkarana als een wiel
4 functies van de mind staan beschreven in de Upanishads als vier spaken in een wiel. Het centrum van de as beweegt nooit, dit is de Zelf, waarop het wiel van de mind lijkt te draaien, daardoor lijkt het alsof het Zelf handelt in de ogenschijnlijke manifestatie door de 4 functies van de mind. Toen ik jong was, reed ik eens op een fiets waarvan de spaken niet even lang waren. Daardoor leek het of de as, de naaf, niet in het centrum van het wiel was. Toen ik op deze fiets reed leek het alsof ik over kleine hobbels reed terwijl de ondergrond helemaal vlak was. Voor mij is dit een mooie manier om te kijken naar de 4 functies van de mind, hoe deze moeten samenwerken, alle 4 even belangrijk zijn, anders zou ik de wereld ervaren als een hobbelige weg!

 


 

| top |

SWAMI RAMA OVER ANTAHKARANA

“Zoals je vier externe ledematen hebt – twee onder extremiteiten en twee boven extremiteiten – zo heeft je antahkarana ook vier ledematen. Antah betekent, “van binnen”, karana betekent, “dat wat functioneert”. Dat wat van binnen functioneert is de ware persoon; dat wat van buiten functioneert is alleen een projectie van de ware persoon. Je bent een projectie van wat je mind noemt. Het gehele lichaam is in de mind, maar de gehele mind is niet in het lichaam. Daarom zal het lichaam de mind volgen; de mind volgt niet het lichaam. Mind is geen projectie van het lichaam, maar lichaam is een projectie van de mind”.
~Samadhi p.33
 
“Het lichaam is je fysieke instrument om in de externe wereld te kunnen leven. Je mind of intern instrument is antah-karana. De antahkarana heeft 4 manieren om in de interne wereld te kunnen functioneren: manas (actieve mind), chitta (onderbewust; opslag of reservoir van subtiele impressies of samskara’s), buddhi (intellect), en ahamkara (ego, het gevoel van “Ik Ben” of individualiteit). Manas heeft vijf subtiele zintuigen en vijf grove zintuigen om de externe wereld te ervaren – de wereld van de objecten. Coordinatie van de vier funkties vereist oprechte inspanning en maakt de mind creatief, bruikbaar, en produktief” ~ The Essence of Spiritual Life.

 

| top |

SWAMI JNANESHVARA OVER ANTAHKARANA

Lees het hele artikel “Integrating 50+ types of Yoga Meditation” op www.swamij.com
Meditatie op het inner instrumenten (Antahkarana) bevat de vier functies van de mind (manas, chitta, ahamkara, and buddhi). Dit is een subtielere meditatie dan op de Karmendryas en Jnanendriyas. Het is ook subtieler dan meditatie op gevisualiseerde grove objecten of de adem. Hier duikt de aspirant in en naar de diepte van de mind. Niet alleen om te mediteren op de objecten die in de stroom meegaan, maar op het mechanisme zelf waarin het ‘proces van de gedachten’ verschijnt. Het brengt men tot aan de rand van Zelf-realisatie. Dit is een belangrijk onderdeel van de Vedanta en Yoga meditatie.
 
Lees het hele artikel “Mandukya Upanishad and Yoga ; Twelve Verses on AUM Mantra” op www.swamij.com
Vers 4 van de Mandukya Upanishad: Het eerste aspect van Atman is het Zelf in de waakstaat, Vaishvanara. In deze eerste staat, bewustzijn is naar buiten gericht naar de externe wereld. Door zijn zeven instrumenten* en negentien kanalen* ervaart het het grove object van de fenomenale wereld.
Vers 5 van de Mandukya Upanishad: Het tweede aspect van Atman is het Zelf in de Droom staat, Taijasa. In deze tweede staat, is bewustzijn naar binnen gericht. Het opereert ook door zeven instrumenten en negentien kanalen, die met de subtiele objecten van de mentale realm verbinden.
De zeven instrumenten zijn meer macrocosmische instrumenten, terwijl de negentien kanalen meer gerelateerd zijn aan de micro cosmos, individueel persoon.
Zeven instrumenten: Bewustzijn manifesteert eerst naar buiten als ruimte, lucht, vuur, water, en aarde, tezamen met de individualisering van het geheel en de stroom van energie (wat we kennen als de pulserende impuls richting de adem).
Negentien kanalen: Dan opereert het individu via de vier functies van de mind (aspecten van antahkarana, het innerlijk instrument), dit zijn manas, chitta, ahamkara, en buddhi. Deze vier opereren via de vijf prana’s (prana, apana, samana, udana en vyana), de vijf actieve zintuigen of indriyas (karmendriyas van eliminatie, reproduceren, bewegen, grijpen en spreken), en de vijf cognitieve zintuigen (jnanendriyas van ruiken, proeven, zien, aanraken en horen).

 


 

| top |

ANDERE TEKSTEN OVER ANTAHKARANA

Vivekachoodamini, Adi Shankaracharya
Translated by Swami Madhavananda, Published by Advaita Ashram, Kolkatta
93-94. The inner organ (Antahkarana) is called manas, buddhi, ego [ahamkara] or chitta, according to their respective functions: manas, from its considering the pros and cons of a thing; buddhi, from its property of determining the truth of objects; the ego, from its identification with this body as one’s own self; and chitta, from its function of remembering things it is interested in.
 
Panchadasi, Sri Vidyaranya Swami
Translated by Swami Swahananda and Published by Sri Ramakrishna Math, Chennai (Translation under Fair Use, and believed to be in the public domain.)
1.20. From a combination of them all (i.e. sattva portions of the five subtle elements) arose the organ of inner conception called antahkarana. Due to difference of function it is divided into two. manas (mind) is that aspect whose function is doubting and buddhi (intellect) is that whose functions are discrimination and determination.
 
2.12. The mind, the ruler of the ten organs of sense and action, is situated within the lotus of the heart. As it depends on the organs of sense and action for its functions in relation to external objects, it is called an internal organ (antahkarana).
 
6.70. The internal organ (Antahkarana) has two kinds of vrittis, viz., the ‘I’-consciousness, and ‘this’ consciousness. The first constitutes the intellect, the subject-consciousness and the second the mind, the object-consciousness.
 
7.85. The difference between Jiva and Brahman is due to the presence or absence of the conditioning medium of Antahkarana; otherwise they are identical. There is no other difference.

 

| top |

ANTAHKARANA: OP ANDERE WEBSITES

Volgens Wikipedia:
“In Hindu philosophy, the antahkaran (Sanskrit: the inner cause) refers to the totality of two levels of mind, namely the buddhi, the intellect or higher mind, and the manas, the middle levels of mind which (according to theosophy) exist as or include the mental body. Antahkarana has also been called the link between the middle and higher mind, the reincarnating part of the mind.[1]
In Vedāntic literature, this antahkaraṇa (internal organ) is organised into four parts:[2]
Ahamkāra (ego) – identifies the Atman (self) with the body as ‘I’
Buddhi (intellect) – controls decision making
Manas (mind) – controls sankalpa (will or resolution)
Chitta (memory) – deals with remembering and forgetting”
 

Vertaald vanuit het Engels door Aranka, bedankt voor je liefdevolle dienstbaarheid

GA TERUG NAAR DE LIJST: “Wat is …?”

| top |


Yoga Meditatie, Contemplatie en Devotie voor Zelf-realisatie

Deze site is een offer aan allen die een diep verlangen hebben om dat Pure Bewustzijn dat aanwezig is in al de drie staten van Waken, Dromen, en Diepe Slaap direct te ervaren, dit Puur Bewustzijn is ook wel bekend als Divine Mother (Goddelijke Moeder) of Tripura (‘Tri’ betekent drie en ‘pura’ betekent stad); want Ze is degene die in de drie steden van Waken, Dromen en Diepe Slaap woont. Deze drie steden/staten tijdelijk achterwegen laten en verblijven in Puur Bewustzijn wordt Zelf-realisatie genoemd. Een andere naam voor Zelf-realisatie is Yoga; de vereeniging van de individuele zelf met de Universele Zelf; de vereeniging van Atman met Brahman; of Shiva met Shakti; of het scheiden van Prakriti en Purusha. Sommige zullen misschien denken dat Tripura een antropomorfisch wezen is, maar dat is Ze niet, Ze is de Non-dualistische Realiteit waarin alle oogschijnlijke manifestatie lijkt te bestaan. Alles wat er is, is de Non-dualistische Realiteit.
 
De teachings van Yoga, Vedanta, en Sri Vidya Tantra worden op deze website aangeboden om je te begeleiden in het leren rechtstreeks te kunnen mediteren op Tripura door gebruik te maken van moderne communicatie middelen, zoals via animaties, terwijl de eeuwenoude wijsheid wordt behouden. Een eeuwenoude lijn van meditatie meesters, die we liefdevol de “de Traditie van de meesters uit de Himalayas” noemen, heeft deze eeuwenoude wijsheid aan ons gegeven. Deze practices leiden ons naar een ruimte van stilte waarin Yoga meditatie, contemplatie, mantra en gebed samenkomen als diepe devotie en constant bewustzijn van Tripura. Gratie komt aan het einde van de reis, wanneer alle inspanningen zijn uitgeput. Dit heet shaktipata, waardoor de laatste barrière wordt verwijderd, dit is het doorboren van de bindu en leidt tot de directe ervaring van de Non-dualistische Realiteit. Dit onthult eindelijk de onvoorstelbare Vreugde die voorkomt uit het kennen van de Non-dualistische Realiteit of Puur Bewustzijn!

 

| top |